Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Romastraat 12
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Romastraat 12 4-108 4-101 G-112* G-123
Naastliggers vanRomastraat 12
ten westenRomastraat 10
ten noordende Romastraat


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0057v van 5 mrt 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 10, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSioerd Lases c.u.


1657 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0107v van 10 jan 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Romastraat 12Romastraat ZZ [staat: Both Apothekerstraat naast Romen]huis
 
koperJan Sioerdts c.u.257-10-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-10-00 CG
naastligger ten oostenVianen [niet vermeld
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenRomastraat [niet vermeld]
verkoperSikke Lammerts


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0010v van 18 dec 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Romastraat 12Romastraat ZZ [staat: Both Apothekerstraat]huis
 
koperJan Jansen 200-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-10-00 CG
naastligger ten oostenVianen [staat: straat]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenhet huis genaamd Romen
naastligger ten noordenRomastraat [staat: straat]
verkoperJan Sioerdts


1670 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0009r van 20 feb 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Romastraat 12Romastraat ZZ [staat: Both Apothekerstraat]huis
 
koperGeert Oostman c.u.150-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-10-00 CG
naastligger ten oostenWybe timmerman
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenhet huis genaamd Romen
naastligger ten noordenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]
verkoperJan Jansen Valk


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0112v van 30 sep 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Romastraat 12Gardenierstraat ZZ op de oosterhoek [staat: Snakkerburen]kamer
 
koperPieter Farrijn winkelier27-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenstraat
naastligger ten zuidende hof van Heere Andries
naastligger ten westende kamer van Romen, met Auck
naastligger ten noordenRomastraat [staat: straat]
verkoperUlbe Cornelis Hollandermr. schoenmaker


1704 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0264r van 26 okt 1704 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Romastraat 12Romastraat NZ [staat: Snakkerburen]huis en tuintje
 
koperMarten Abbes, gehuwd met500-00-00 CG
koperAefke Cornelis
verpachter grondde Stad Harlingen3-05-00 CG
naastligger ten oostenJacob Willems
naastligger ten zuidenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]
naastligger ten westenPytter Gosses
naastligger ten noordenGardenierstraat [staat: Snakkerburen]
verkoperSjouke Sjoukes, gehuwd met
verkoperFoeke Taedesbinnenvader stadsweeshuis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMarten Abbes x Aefke Cornelis kopen huis en tuintje in de Snakkerburen. Ten O. Jacob Willems, ten Z. de Botapothequerstraat, ten W. Pytter Gosses, ten N. de Snakkerburen. Grondpacht 3 cg 5 st aan de Stad. Gekocht van Sjoucke Sjoukes, huisvrouw van Foeke Taedes, binnenvader in het stads weeshuis, voor 500 cg.


1705 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0310r van 13 dec 1705 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Vianen 2, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordwestenN. N. wever


1716 - reëelkohieradresgebruik
4-108Romastraat 12woningh
eigenaarClaes Piekes
gebruikerClaes Piekes
opmerkingpro deo versogt


1719 - reëelkohieradresgebruik
4-108Romastraat 12
eigenaarwed. Joost Ynties
opmerkingpro deo versogt
aansl. huurw. voldaan--


1726 - reëelkohieradresgebruik
4-108 Romastraat 12huis
eigenaarRemmert Luitjens
gebruikerRemmert Luitjens
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-10-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
4-108 Romastraat 12huis
eigenaarJacob Tjerks
gebruikerJacob Tjerks
huurwaarde125-00-00 CG
aanslag huurwaarde20-16-10 CG
opmerkinghet huis Romen


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-108 /2Romastraat 12Jacob Tjerks, bestaande uit 7 personen
aangebooden capitaal25-00-00 CG
4-108 /2Romastraat 12wed. Auke Jans, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal00-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
4-108 Romastraat 12huis
eigenaarhet huis Roma
gebruikerwed. Jacob Tjerks
huurwaarde125-00-00 CG
aanslag huurwaarde22-14-08 CG
4-108 /2Romastraat 12kamer
eigenaarJacob Tjerks erv.
gebruikerAuke Jansen
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-12-12 CG


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
4-106 Romastraat 12Abel Bolhuis
4-106 Romastraat 12Hendrik de Vries, 26 jaar, gehuwdinwooning


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-101 Romastraat 12 t Huis Roma4-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-112Romastraat 12Abel Jans Bolhuis... door de proc. IJpe Feddema op vertoonde last 27 apr 1793; ondertrouw HRL; wed. A.B. gebruiker van wijk G-112, kasteleinsche; medegebruiker Rinnert Bolhuis, kantoorbediende, (moeder is kasteleinse); eigenaar is Roma ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-112Romastraat 12Rinnert Bolhuis... zv Abel B, en Antje Rinnerts de Beer; BS huw 1814, ovl 1816, huw 1818, huw 1821; gebruiker van wijk G-112, kantoorbediende, zv wed. Abel Bolhuis; medegebruiker Abel Bolhuis wed., kasteleinse; eigenaar is Roma ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-112Romastraat 12Directeuren van Roma Abel Bolhuis wedkasteleinsche
G-112Romastraat 12Rinnert Bolhuis kantoorbediende


1814 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51006 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 172, 182 en 192 van 17 aug 1814
adressoortbedraggebruik
G-112Romastraat 12provisionele toewijzing, verhoging en finale toewijzingfl. 2355herberg genaamd huis en hof Roma G-112
 
verkoperWillem Sandt van Nooten
verkoperJacob Roorda


1814 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51006 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 301 van 19 dec 1814
adressoortbedraggebruik
G-112Romastraat 12koopaktefl. 2800huis en hof Rome G-112
 
verkoperSybren Lantinga (te Franeker)
koperHendrikus Heep (te Dokkum)


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1667Romastraat 12Hendrikus HeepHarlingenlogementhouderplaisierplaats (730 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-112Romastraat 12Hendricus Heep... Harlinger Courant 11 nov 1983/S. Wobma; oud 64 jaar, geb Dokkum en wonende te HRL. 1839, kastelein, wijk G-112; VT1839; H.H. eigenaar van perceel nr. 900 te HRL, logementhouder, woonplaats HRL, legger nr. 277, stal en ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-112Romastraat 12Michiel ter Huestoud 61 jaar, geb Dokkum en wonende te HRL. 1839, wijk G-112; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-112Romastraat 12Willemke ter Huestoud 66 jaar, geb Dokkum en wonende te HRL. 1839, wijk G-112; VT1839


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-112Romastraat 12Joseph Hendrikus Heep, overleden op 11 juli 183930 jr, geboren Dokkum, overleden Romastraat G 112, ongehuwd, zoon van Hendrikus Heep, logementhouder en Wilhelmina ten Huls, broer van Hendrikus, koopman en Alida Hendrikus Heep. Saldo fl. 200,-. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-112RomastraatHendrikus Heep64 jDokkumm, rooms katholiek, gehuwd, kasteleyn
G-112RomastraatWillemke ter Huest66 jDokkumv, rooms katholiek, gehuwd
G-112RomastraatMichiel ter Huest61 jDokkumm, rooms katholiek, ongehuwd
G-112RomastraatAngenietje de Vries20 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-112Romastraat 12Wilhelmina ten Hulst, overleden op 25 juli 184774 jr, geboren Dokkum, overleden Romastraat G 112, vrouw van Hendericus Heep, moeder van Alida en wijlen Hendericus Hendericus Heep (man van wijlen Jozina Feits, vader van minderjarige Wilhelmina-Aleida Henricus Heep: voogd is Hendericus Heep, logementhouder). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1856 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-112Romastraat 12Augustinus Henderikus Kerkhoven, overleden op 15 oktober 1856geboren 1/2/1856, zoon van Henderikus Kerkhoven, metselaar (Romastraat G 112) en Maria de Haan. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3375G-123 (Romastraat)'t St. Lucia gesticht te Rotterdamwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3375Romastraat 12 (G-123)St. Luciagesticht (te Rotterdam)woonhuis
  terug