Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Rommelhaven 3
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerRommelhaven 32-1262-126(niet bekend)B-181B-005


Naastliggers vanRommelhaven 3
ten oostenRommelhaven 5
ten zuidende Rommelhaven
ten westenRommelhaven 1
ten noordenHoogstraat 4


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0123v van 7 dec 1633 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 3bRommelhaven NZ [staat: groot vallaat in de noorder nieuwe stad]00‑00‑00 cghuis met ledige plaats en een steeg aan de zijkant
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenTuenis Intes
naastligger ten zuidenRommelhaven [niet vermeld]
naastligger ten westende weduwe van wijlen Pyter Arys
naastligger ten noordenN. N.
verkoperGriettie Reyners, weduwe van
verkoperwijlen Reyner Sydses, gesterkt met
verkoperTiebbe Pyters Dreyer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van Griettie Reyners wv Reyner Sydses, gesterkt met Tiebbe Pyters Dreyer, voor haar zelf en als moeder en wettige voorstandere van hun kinderen, een huis op het noordwest van het Groot Verlaat in de Noorder Nieuwe Stad, met de ledige plaats daar achter en de steeg en uitgang daar naast. Ten O. Tuenis Intes, ten W. wd. Pyter Arys.


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0151r van 23 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJacob Hendrix Hollander


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0096v van 25 feb 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenals huurder Hendrick Hendricks Hollander


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0204r van 19 jan 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 3bRommelhaven NZ [staat: bij de Sluis]500‑00‑00 gghuis
koperAbraham Jansen c.u.koopman
huurderN. N. 30‑00‑00 cg
naastligger ten oostenHendrik Hendrix Hollander
naastligger ten zuidenRommelhaven [staat: bij de Sluis]
naastligger ten westenJelte Inses
naastligger ten noordenHendrik Hendrix Hollander
verkoperHendrik Hendrix Hollander


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0297r van 14 feb 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 5, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAbraham Jansen


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0374r van 25 sep 1698 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 3Rommelhaven NZ [staat: aan de noordkant van de grote sluis]1060‑00‑00 cghuis
koperClaes Lammerts c.u.mr. timmerman
naastligger ten oostenAlbert Hendrix wagenmaker
naastligger ten zuidenRommelhaven [staat: straat]
naastligger ten westenJelte Ynses
naastligger ten noordenUpke Rinses mr. bakker
verkoperAbraham Jansen, gehuwd met
verkoperOrseltie Sybrens


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-126 , folio 34Rommelhaven 3huis
eigenaarPieter Hessels q.q.
gebruikerOeds Davids
huurwaarde totaal22‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑08‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-126 , folio 21rRommelhaven 3huis
eigenaarFoecke Taedes
gebruikerOeds Davids
huurwaarde totaal22‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑08‑00 cg
aansl. huurw. voldaan24‑6‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-126 , folio Rommelhaven 3huis
eigenaarFoeke Teedes erven
gebruikerWopke Johannes
huurwaarde totaal22‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑13‑00 cg


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0355r van 3 dec 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenTaede Steensma


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0116v van 5 okt 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 5, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenTaede Steensma


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-126 , folio 21vRommelhaven 3huis
eigenaarFoeke Taedes erven
gebruikerFoeke Taedes erven
huurwaarde totaal22‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑13‑06 cg


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0215v van 8 dec 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 3Rommelhaven NZ [niet vermeld]125‑00‑00 cg5/20 huis
koperTaede Steensma mr. grofsmid
huurder huisDoede Sierks Stuurman
huurder zoldersJan Kuik
sintjacobischattingde stad Harlingen2‑00‑00 cg
naastligger ten oostenAntoni
naastligger ten zuidenRommelhaven [staat: straat]
naastligger ten westenFreerk Scheltinga
naastligger ten noordenAntoni
verkoperBerbera Steensma, gehuwd met te Leeuwarden
verkoperFoppe Reindersmr. brouwer te Leeuwarden
verkoperBerbera Steensma, kleindochter van te Leeuwarden
erflaterwijlen Foeke Taedes
verkoperBerbera Steensma, zuster van
erflaterwijlen Foeke Steensma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTaede Steensma, mr. grofsmid, koopt 1/5 + 1/4 van 1/5 van een huis. Ten O. en N. Anthoni Gerardi, ten W. Freerk Scheltinga, ten Z. de straat. Gekocht van Berbera Steensma x Foppe Reinders, mr. brouwer te Leeuwarden, als erfgename van haar grootvader Foeke Taedes en haar broer Foeke Steensma, voor 125 cg en 2 gouden ducaten tot een verering.


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0354r van 31 aug 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenTaede Steensma


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
2-126Rommelhaven 3Doede Sierks, bestaande uit 3 personen04‑00‑00 cg02‑00‑00 cg
2-126Rommelhaven 3Wybren Sierks, bestaande uit 1 persoon04‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-126 , folio 21vRommelhaven 3huis
eigenaarvroedsman Steensma
gebruikerDioede Sierks
huurwaarde totaal28‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑01‑12 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
2-126, fol. 34rRommelhaven 3Doede Sierks cum uxore, bestaande uit 2 volwassenen en geen kinderenboode van 't smal schippersgild16:11:00 cg3:13:00 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
2-126, fol. 34rRommelhaven 3Wybren Sierks , bestaande uit 1 volwassene en geen kinderenrentenier11:12:00 cg2:0:00 cgbestaet gemeen


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-126 , folio 21vRommelhaven 3huis
eigenaarvroedsman Steensma erven
gebruikerBauke Jogchems
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑05‑06 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-126 , folio 21vRommelhaven 3huis
eigenaarvroedsman Steensma erven
gebruikerBauke Jogchems
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑05‑06 cg


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0075v van 7 mrt 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenwijlen Taede Steensma


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0210v van 23 apr 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 3Rommelhaven NZ [staat: bij de grote sluis]300‑00‑00 gghuis
kopervroedsman Johannes Ruitinga
huurderTjeerd
huurder voor 1 jaarDouwe Simons
naastligger ten oostenPieter Minnes
naastligger ten zuidenRommelhaven [staat: straat]
naastligger ten westenA. Roerich c.soc.
naastligger ten noordenPieter Minnes
verkoperCornelis Steensma, en als gelastigde vanschoolmeester te Sint Jacobiparochie
verkoperPetrus Steensma, erfgenamen van hun broerpredikant te Gerkesklooster
erflaterwijlen Albartus Steensma


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0153r van 2 dec 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 3Rommelhaven NZ [staat: grote sluis]244‑21‑00 gghuis
koperPieter Minnes mr. huistimmerman
bewonerWillem van der Putte c.u.
huurder graanzoldersLaas Spannenburg 20‑00‑00 cg
naastligger ten oostenPieter Minnes
naastligger ten zuidenRommelhaven [staat: straat]
naastligger ten westenA. Roerich c.s.
naastligger ten westenS. Roerich
naastligger ten noordenPieter Minnes
verkoperYttje Leverland, weduwe van
verkoperwijlen vroedsman Johannes Ruitingamr. zadelmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Minnes, mr. huistimmerman, koopt een huis nz. Grote Sluis. Geen grondpacht. Beneden bewoond door Willem van der Putte, de graanzolders boven door Laas Spannenburg gehuurd voor 20 cg. per jaar. Ten O. en N. de koper, ten W. A. en S. Roerich, ten Z. de straat. Vrije in en uitgang door de steeg ten westen. Gekocht van Yttje Leverland wv Johannes Ruitinga, mede-vroedschap en mr. zadelmaker, voor 244 gg. 21 st.


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0031v van 9 mrt 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPieter Minnes


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0296r van 12 nov 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 3Rommelhaven NZ [staat: Grote sluis] wijk B-028800‑00‑00 cgpakhuis, was timmerwinkel
koperG. A. Herklots koopman
naastligger ten oostenGosling Akkringa
naastligger ten zuidenRommelhaven [staat: grote sluis]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen A. Roerich
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen S. Roerich
naastligger ten noordenGosling Akkringa
verkoperJohanna Marian van Steenwijk


1811 - notariaatbron: Tresoar toegang 16 inv.nr. 540 (notaris Taeke Steffens Stephany) repertoire nr. 103 van 29 jul 1811
vermeld alsadressoortbedraggebruik
B-181Rommelhaven 3koopaktefl. 475pakhuis aan de Grote Sluis wijk B
 
verkoperG.A. Herclots
koperKornelis Mollema


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 476Rommelhaven 3wed. Cornelis Mollema Harlingenpakhuis en erf (78 m²)


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. Ongenummerd, maart (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-181Rommelhaven 3Grietje Siderius, overleden op 12 maart 1848(Certificaat van onvermogen), 52 jr (geboren 1796), overleden Karremanstraat B 181, gehuwd, geen kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 476Rommelhaven B-181Maria Bosma pakhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 476Rommelhaven B-005 Elizabeth Mollema wed. P.A. Braamspakhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4358Rommelhaven 3 (B-005)T. Ronner (wed. L. Strak)woonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Rommelhaven 3IJ. Drijfhoutgardenier
Rommelhaven 3aJ. Wijniawissellooper


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Rommelhaven 3W.F. (Wiebe) Beimers


2023
0.07269811630249


  terug