Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Rozengracht 4
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerRozengracht 44-1884-1864-189H-071H-078


Naastliggers vanRozengracht 4
ten oostenRozengracht 6
ten westenRozengracht 2
ten noordende Rozengracht


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0066v van 22 dec 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDirck Masen
naastligger ten oostenDirck Masen
naastligger ten oostenDirck Masen


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0066v van 22 dec 1611 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 4Rozengracht ZZ [staat: zuider nieuwe stad bij het nieuw verlaat]00‑00‑00 cghof of ledige plaats en twee kamers ten zuiden daarvan
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenDirck Masen
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenSteenhouwersstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenRozengracht [staat: straat]
verkoperAacht Wytses, weduwe van
verkoperwijlen Pyter Robijns, en
verkoper q.q.Jan Schellinghwouw, curator te Franeker
verkoper q.q.Pyter Syoerdts, curator
verkoper q.q.Meynert Wytses, curatoren over
verkoperde onmondige weeskinderen van wijlen Pyter Robijns


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0077v van 26 jan 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJacob Willems Vlasbloem
naastligger ten oostenJacob Willems Vlasbloem
naastligger ten oostenJacob Willems Vlasbloem


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0077v van 26 jan 1612 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 4zuider nieuwe stad712‑00‑00 ggdrie huissteden of een hof
koper provisioneelHaancke Hessels
naastligger ten oostenJacob Willems Vlasbloem
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenSteenhouwersstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenRozengracht [staat: straat]
verkoperN. N.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van ?, (b) drie huissteden of een hof in de zuider nieuwe stad. Ten O. Jacob Willems Vlasbloem, ten W. en N. de straat. Provisioneel koper is Haancke Hessels voor 712 gg.


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0075r van 16 mrt 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJacob Willems de Graeff
naastligger ten oostenJacob Willems de Graeff
naastligger ten oostenJacob Willems de Graeff


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0075r van 16 mrt 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 4Rozengracht ZZ [staat: zuider nieuwe stad]937‑10‑00 cgdrie ledige plaatsen of huissteden aan elkaar gelegen
koperAnne Thomas
verpachter grondde stad Harlingen12‑00‑00 cg
naastligger ten oostenJacob Willems de Graeff
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenSteenhouwersstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenRozengracht [niet vermeld]
eerdere eigenaarde erfgenamen van wijlen Pieter Robijns
verkoper van 1/3Cornelis Sioerdts Boncq
verkoper van 1/3Haentie Hessels, en zijn broer
verkoper van 1/3Jacob Hessels
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnne Thomas koopt drie ledige plaatsen offe huyssteeden in de suyder nieuwe stadt. Ten O. Jacob Willems de Graeff, ten W. de straat. Iedere plaats belast met 4 cg. aan Stadt. Verkocht door de erfgenamen van wl. Pieter Robijns die het per decreet verkregen hebben van Haentie en Jacob Hessels, gebroeders, voor 937 cg.


1621 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0284r van 15 sep 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 4Rozengracht ZZ [staat: in de zuider nieuwe stad ZZ van het zwart verlaat]00‑00‑00 cghuis
koper provisioneelN. N.
bewonerAnne Thomas
protesteert vanwege een hypotheekLaurentiussecretaris
protesteert vanwege een vorderingHaencke Hessels
protesteert vanwege een vorderingJacob Hessels
protesteert vanwege een reversaalHaencke Hessels
protesteert vanwege een reversaalJacob Hessels
protesteert vanwege een reversaalCornelis Bonck
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
crediteur q.q.Willem Jansen, gerechtigde vankoopman te Kampen
crediteur (triumphant)Pieter Marthens, gehuwd met
crediteur (triumphant)Aelcke Segers
verkoper (gesuccumbeerde)Anne Thomas


1622 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0328v van 7 dec 1622 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAnne Tomas


1634 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0131r van 25 jan 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1635 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0171r van 30 mei 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostengemeensman Sioerdt Tiebbes Popta


1636 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0182r van 29 jan 1636 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 4achterSpinhuisstraat NZ [staat: bij de lijnbaan van Lambert Annes]105‑00‑00 ggkamer
koperClaes Dircks c.u.
naastligger ten oostenIdts Fockes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJaspar Jaspars
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJan Piers, gehuwd met
verkoperTrijntie Beernts


1638 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0059r van 9 mrt 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1652 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0196r van 18 jan 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenhet hiervoor genoemde 1/2 huis en de hof van Baucke Feddrix


1652 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0196r van 18 jan 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenhet hiervoor genoemde 1/2 huis en de hof van Baucke Feddrix


1652 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0196r van 18 jan 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 4Rozengracht [staat: nieuwe stad bij het Swart Verlaat]0‑00‑00 gg1/2 huis
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenhet hierna genoemde 1/2 huis en brouwerij
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenhet huis van Baucke Fedrickx
naastligger ten noordenN. N.
verkoperGriettie Lolckes voor zich en haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Baucke Heeresbrouwer


1654 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0256v van 11 feb 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenBuke Feddrix Andla


1654 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0256v van 11 feb 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenBuke Feddrix Andla


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0043r van 7 apr 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenBucke Feddricx Andla, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Jacob Gerryts


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0043r van 7 apr 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenBucke Feddricx Andla, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Jacob Gerryts


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 4, fol. 24rRozengracht 4oud burgemeester Augustinus Pietersf. 7000-00-00 met 't huis


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0163v van 9 jan 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenburgemeester Augustynus Pyters brouwer


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-188 , folio 82Rozengracht 4huis etc.
eigenaarN. Stanzen
eigenaarJ. Mockema
gebruikerJ. Mockema
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-188 , folio 53vRozengracht 4huis etc.
eigenaarM. Stansen
eigenaarJoh. Mockema
gebruikerJoh. Mockema
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan26‑7‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-188 , folio Rozengracht 4huis en pakhuis
eigenaarJan Symons
gebruikerEgbert Heykamp
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑00‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-186 , folio 53vRozengracht 4huis
eigenaarEgbert Heidekamp
gebruikerEgbert Heidekamp
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑00‑00 cg


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0351r van 29 jun 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHeidecamp bode
naastligger ten westenHeidecamp bode


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0351r van 29 jun 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHeidecamp bode
naastligger ten westenHeidecamp bode


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
4-186Rozengracht 4de boode Heidkamp, bestaande uit 4 personen12‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-186 , folio 53vRozengracht 4huis
eigenaarEgbert Heydkamp
gebruikerEgbert Heydkamp
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1748 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0215r van 24 mrt 1748 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHeidkamp bode
naastligger ten westenHeidkamp bode


1748 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0215r van 24 mrt 1748 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHeidkamp bode
naastligger ten westenHeidkamp bode


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
4-186, fol. 73rRozengracht 4Egbert Heydkamp cum uxore, bestaande uit 4 volwassenen en geen kinderenadmiraliteytsboode43:17:00 cg7:6:00 cgbestaet maetig wel


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0119r van 25 nov 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHeidkamp bode


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-186 , folio 54rRozengracht 4huis
eigenaarEgbert Heidekamp
gebruikerEgbert Heidekamp
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-186 , folio 54rRozengracht 4huis
eigenaarEybert Heidekamp wed.
gebruikerEybert Heidekamp wed.
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0161v van 26 jan 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Heydkamp
naastligger ten westende weduwe van wijlen Heydkamp


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0161v van 26 jan 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Heydkamp
naastligger ten westende weduwe van wijlen Heydkamp


1769 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0106r van 26 feb 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 4Rozengracht ZZ [staat: kleine sluis NZ]1500‑00‑00 cghuis en hof waarachter een paardenstal, nu weefwinkel
koperTjalle Boscha, gehuwd met
koperMaria Greidanus
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
toehaakvijf gouden rijders aan de kinderen van ds. Fokke Heidkamp te Deinum
naastligger ten oostenDaniel Heinsius
naastligger ten oostenJacob Symons
naastligger ten westende weduwe van wijlen Jacob Tjallings
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten noordenKleine Vallaat en straat
verkoperds. Fokke Heidkamppredikant te Deinum
verkoperTjetske Heidkamp meerderjarige vrijster


1769 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0124v van 3 sep 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenTjalle Bosscha


1769 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0137r van 15 okt 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenTjalle J. Bosscha
naastligger ten zuidenTjalle J. Bosscha


1769 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0137r van 15 okt 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenTjalle J. Bosscha
naastligger ten zuidenTjalle J. Bosscha


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-189 , folio 95vRozengracht 4huis
eigenaarTjalle Bosscha
gebruikerTjalle Bosscha
huurwaarde totaal60‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑18‑02 cg


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0179r van 18 apr 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van wijlen vroedsman Tj. Bosscha


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-189 , folio 95vRozengracht 4huis
eigenaarT. Bosscha wed.
gebruikerT. Bosscha wed.
huurwaarde totaal66‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑00‑00 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-189 , folio 95vRozengracht 4huis
eigenaarTj. Bosscha wed.
gebruikerJan Lourens wed.
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg
opmerkinghieronder beklemd nos. 4-191, 4-192 en 4-193
grondpacht vanTj. Bosscha wed.
grondpacht aanstad Harlingen
grondpacht totaal04‑00‑00 cg
aanslag grondpacht01‑00‑00 cg


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0159r van 21 apr 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van wijlen T. Bosscha


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0277r van 3 sep 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 4Rozengracht ZZ wijk H-0711327‑00‑00 cghuis en tuin
koperPetrus Anneus Amelander
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
naastligger ten oostenJ. Wildschut
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten westenS. Feenstra
naastligger ten noordenRozegracht
verkoper van 1/2Grietje Bosscha, weduwe van te Hylaard
verkoper van 1/2wijlen Michiel Sipkes Nauta
verkoper van 1/4Petrus Greidanusconrector
verkoper van 1/8Petronella Greidanus, gehuwd met
verkoper van 1/8S. W. Houtsma
verkoper van 1/8Ausonius Greidanus, allen erfgenamen vanpredikant te Zuidzijp
erflaterwijlen Tjalle Bosscha, gehuwd met
erflaterwijlen mej. Maria Greidanus


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-189 , pag. 93Rozengracht 4Amelander 5‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-071Rozengracht 4A Amelandereigenaar van wijk H-071; gebruiker is Jac. Heus, commies bij de convoyen, 1814. (GAH204); bezit een hond, belasting: f. 2:0:0, 1805, 1806. (GAH650)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-071Rozengracht 4Jacs Huisgebruiker van wijk H-071, commies bij de convoyen, eigenaar is A. Amelander, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-071Rozengracht 4A AmelanderJacob Heuscommies bij de convoyen


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1895Rozengracht 4Adrian van der Vliet Harlingenhuis en erf (430 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-071Rozengracht 4Aaltje Kerkhoven... BS huw 1825, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk A-050; oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-071; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-071Rozengracht 4Adriaan van der Vliet... 1836, 1839 hu, ovl 1843, ovl 1858; oud 60 jaar, geb Rotterdam en wonende te HRL. 1839, cargadoor, wijk H-071; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-071Rozengracht 4Fredrik van der Vlietoud 29 jaar, geb Bristol, GB, en wonende te HRL. 1839, wijk H-071; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
H-071Bij de Kleine SluisAdriaan van der Vliet60 jcargadoorRotterdamm, protestant, gehuwd
H-071Bij de Kleine SluisAaltie Kerkhoven52 jHarlingenv, protestant, gehuwd
H-071Bij de Kleine SluisFrederik van der Vliet29 jBristolm, protestant, ongehuwd
H-071Bij de Kleine SluisPieter van der Vliet16 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-071Bij de Kleine SluisEmilia Maria van der Vliet27 jBristolv, protestant, ongehuwd
H-071Bij de Kleine SluisJunu Frances van der Vliet23 jRotterdamv, protestant, ongehuwd
H-071Bij de Kleine SluisMaria Johanna van der Vliet10 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-071Bij de Kleine SluisAkke van Zeyst20 jDronrijpv, protestant, ongehuwd


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7015 aktenr. 185 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-071Rozengracht 4Adriaan van der Vliet, overleden op 1 januari 184363 jr, geboren Rotterdam 27/2/1799?, cargadoor Kleine Sluis H 71, wednr. Jane-Francis Grant, man van Alida Kerkhoven (mede testamentair erfgenaam), vader van Frederik, theologisch candidaat Gouda, Emmely-Maria, Jane-Francis (vrouw van Sjoerd Annes Foekens, cargadoor: in ondertekening te lezen als 'Joekens') en minderjarige Pieter Adriaans van Vliet (voogd is broer Frederik) (uit 1e huwelijk) en van minderjarige Anna-Maria Adriaans van Vliet (uit 2e huwelijk). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-071Rozengracht 4Ida Frederika Hes... en Antje Rekkenburg; BS huw 1815, ovl 1834, huw 1839, ovl 1847, ovl 1868, bev r HRL 1851 wijk G-073, wijk H-071, 84, 107, supp wijk G-402; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-207; VT1839; de Regtbank ter ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-071Rozengracht 4Romkje Wiersmageb 1799 Wijnaldum, ovl 16 okt 1851 HRL, huwt met Folkert Jans, N.H., dv Dirk W, en Trijntje de Boer; BS ovl 1851; bev.reg. HRL 1851 wijk H-071; oud 40 jaar, geb Wijnaldum en wonende te HRL. 1839, wijk F-177; VT1839


1854 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49052 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 115 en 119 van 15 nov 1854
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-071Rozengracht 4provisionele toewijzing en inhoudingfl. 1790huis H-071
 
verkoperJan Dirks Visser
provisioneel koperCornelis Teves


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1895bij de Kleine Sluis H-071Fokke Wijma woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1895Rozengracht H-078 Maria Paabs vrouw van P.H.W. Kleinschmitwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1895Rozengracht 4 (H-078)Maria Paabs (vr. v. P.H.W. Kleinschmit)woonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Rozengracht 4H. de Bocktimmerman
Rozengracht 4D. Tigchelaarkantoorbediende


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Rozengracht 4J. (Jan) Bekius


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Rozengracht 4beeldbepalend pand9 van 10


2023
0.070592880249023


  terug