Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Rozengracht 18
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rozengracht 18 4-180 4-183 H-280 H-071
Naastliggers vanRozengracht 18
ten oostenRozengracht 20
ten zuidende Rozengracht
ten westenRozengracht 16
ten noordende Rozengracht


1634 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0139r van 15 feb 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 20, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenTiepcke Sioerdts


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0020v van 26 jun 1642 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 18Rozengracht ZZ [staat: zuider nieuwe stad bij de Kerkpoort]huis strekkend zuidwaarts tot aan de plaats van Paulus Jans
 
koperGosse Lamberts c.u.310-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostenRoeloff Claesen timmerman
naastligger ten zuidende heer Paulus Jans
naastligger ten westenJelle Piters
naastligger ten noordenRozengracht [staat: straat en diept]
verkoperWillem Beerns c.u.


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0044r van 22 jan 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 18Rozengracht ZZ [staat: op de zuider nieuwe stad]huis
 
koperLuytjen Lamberts c.u.430-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostenRoeliff Claessen timmerman
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenAnne Jeltes
naastligger ten noordenRozengracht [staat: straat en diept]
verkoperGosse Lamberts c.u.


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0094v van 10 dec 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 20, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenhuis en plaats van Tiepke Sioerds


1653 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0221v van 15 jan 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 18Rozengracht ZZ [staat: op de nieuwe stad tussen het Swart Vallaat en Kerkpoort aan de zuidzijde van het diept]huis met tuin daarachter met een steeg aan de oostzijde daartoe behorende
 
koperWytse Michiels koopman575-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen4-04-00 CG
naastligger ten oostenCornelis Jeltes c.soc.
naastligger ten zuidenburgemeester Pauwels Jansen
naastligger ten westende weduwe van Jelle Pytters
naastligger ten noordenRozengracht [niet vermeld]
verkoperLuytien Lammerts c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWytse Michiels koopt een huis met een tuin erachter en een steeg ten O., op de Z. nieuwe stad, tussen Swart Vallaat en Kerkpoort, aan de zz. van het diept. Ten O. Cornelis Jeltes, ten W. wd. Jelle Pytters, ten Z. de burgemeester Pouwel Jansen. Gekocht van Luytien Lammerts, voor 575 gg.


1655 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0027v van 11 mrt 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 16, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende hof van Abraham Bontekoe
naastligger ten oostenhet huis van Wytse Michiels


1655 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0027v van 11 mrt 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 16, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1656 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0064v van 2 feb 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 18achterWasbleek aan het lange lijnbaanspad, tegenover detuin
 
koperWytse Michiels grootschipper en pannebakker120-00-00 CG
niaarnemer ratione sanguinisAbraham Bontekoe, voorstander van zijn kinderen bij
Antie Ennema
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostende koper
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenWijnolt sergeant
naastligger ten noordende koper
verkoperwijlen Pouwels Jansen Ennema, gehuwd met
verkoperAecht Wytses
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWytse Michiels, grootschipper en pannebakker, koopt een tuin tegenover de Wasbleek, aan het Lange Lijnbaanspad. Ten O. en N. de koper, ten W. Wijnolt Sergeant. Gekocht van Pouwel Jansen Innema x Aecht Wytses, voor 120 cg.


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0180v van 9 jan 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 20, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenWytse Machiels


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0072r van 20 jan 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 20, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenburgemeester Wytse Michiels


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0138r van 19 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 16, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenoud burgemeester Wytse Michiels


1669 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0214r van 12 dec 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 16, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenoud burgemeester Wytze Machiels


1671 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0036v van 5 feb 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 20, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet huis van burgemeester Wytse Machiels


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0156r van 6 mrt 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 18Rozengracht ZZ [staat: zuidoostzijde zwart vallaat of kleine sluis]huis en tuintje
 
koperWytse Pybes van Tallum, gehuwd met1000-00-00 CG
koperAechien Gerlofs
verpachter grondde Stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostenRombartus Drost hypodidascalus
naastligger ten zuidenHessel Wytses Wassenaer
naastligger ten westende erfgenamen van Willem Rijx
naastligger ten noordenRozengracht [staat: straat]
verkoperGemeensman Thomas Huyberts, gehuwd met
verkoperLieske Wytses
verkoperHessel Wytses Wassenaer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWytse Pybes van Tallum x Aechien Gerlofs koopt een huis c.o.a. met mooie tuin erachter, zuidoostzijde Swart Vallaat of Kleine Sluis. Ten O. Rombartus Drost..?, ten W. erven Willem Rijx, ten Z. de mede-verkoper Hessel Wytses Wassenaar, ten N. de straat. Ook de steeg ten O. van het huis wordt meeverkocht. Gekocht van Thomas Huberts als man en voogd over zijn vrouw Liefke Wytses, en Hessel Wytses Wassenaar, voor 1000 cg.


1688 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0234v van 12 feb 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 16, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenWytse Piebes


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0078v van 14 jan 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 20, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenWytse Pybes koopman


1706 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0338v van 6 jun 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 20, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenWietse Piebes koopman


1711 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0140v van 18 jan 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 18Rozengracht ZZ bij de kleine sluishuis
 
koper van 1/2 door niaarDominicus Walrich notaris131-10-00 GG
eigenaar van 1/2Trijntje Wytses, gehuwd met
eigenaar van 1/2Andries Simenskoekbakker [staat: koekman]
verpachter grondde Stad Harlingen4-04-00 CG
geniaarde koper van 1/2Tieerd Gerbens c.u.mr. lijnslager
naastligger ten oostenburgervaandrig Mockema
naastligger ten zuidenburgemeester Wassenaer
naastligger ten westenburgemeester Wassenaer
naastligger ten noordenRozengracht
verkoperde crediteuren van Wytse Piebes


1706 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0338v van 6 jun 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 20, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1712 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0179r van 1 mei 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 18achterRozengracht ZZ [staat: bij het Klein Vallaat]hof met zomerhuis
 
koperHylkjen Hennes, weduwe van130-00-00 GG
koperwijlen Geert Jans
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenoud bburgemr. Hessel Wytses Wassenaar c.u.
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westende weduwe de Vries
naastligger ten noordende erfgenamen van Take Sydses
verkoperoud burgemr. Hessel Wytses Wassenaar c.u.


1716 - reëelkohieradresgebruik
4-180Rozengracht 18perk
eigenaarGerloff Jansen
gebruikerAnne Jans
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-04-00 CG


1706 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0338v van 6 jun 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 20, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1717 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0289r van 24 jan 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 18achterRozengracht ZZ [staat: bij het Klein Vallaat neer te gaan]hof met zomerhuis, bomen, bloemen en planten
 
koperArjen Taevis c.u.240-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenoud burgemr. Hessel Wassenaar
naastligger ten zuidenstadsvesten en straat
naastligger ten westende hof van Lijsbet de Vries
naastligger ten noordenhet houtstek van Rintie Blokmaker
verkoperHylkjen Hennes, gehuwd met
verkoperFrans Pieters Huidekoper


1717 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0293v van 14 mrt 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 18Rozengracht ZZ bij de kleine sluishuis en tuin
 
koper van 1/2burgervaandrig Dominicus Walrigh notaris200-00-00 CG
eigenaar van 1/2burgervaandrig Dominicus Walrighnotaris
verpachter grondde Stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostenJohannes Mockema
naastligger ten zuidenoud burgemeester Wassenaar
naastligger ten westenhet koolstek van Dominicus Walrigh
naastligger ten noordenRozengracht
verkoperTrijntie Wytses, weduwe van
verkoperwijlen Andries Symens


1719 - reëelkohieradresgebruik
4-180Rozengracht 18panwerk
eigenaarb[urgem]r. Wassenaar
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan--


1725 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0215r van 14 jan 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 16, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenWalrich notaris
naastligger ten oostengemeensman Westra


1726 - reëelkohieradresgebruik
4-180 Rozengracht 18panwerk
eigenaarcapt. de Bruin
gebruikercapt. de Bruin
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-13-00 CG


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0264r van 7 apr 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 18Rozengracht NZ bij het Klein Vallaethuis en tuin erachter
 
koperArjen Teunis Block, gehuwd met675-00-00 CG
koperFelkje Cornelis
verpachter grondde Stad Harlingen3-00-00 CG
bewonerDominicus Walrignotaris
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Johannes Mockema
naastligger ten zuidenJacob de Bruin
naastligger ten zuidengemeensman Lolke Jarigs Westra
naastligger ten westenoud burgemeester Sjoerd Pyters Bierma
naastligger ten noordenRozengracht [staat: straat]
verkoperDominicus Walrignotaris
eerdere samenvatting door Yde ElsingaArjen Teunis Blok x Eelkjen Cornelis koopt een huis met een tuin erachter en bezijden [de tuinbezijden is nu Rozengracht 18], omtrent het Klein Vallaat. Ten O. erven Johs. Mockema, ten W. erven Sjoerd Pieters Bierma, oud-burgemeester, ten Z. de gemeensman Lolke Jarigs Westra en Jacob de Bruin, ten N. de straat. Gekocht van Dominicus Walrich, not. publ., voor 675 cg.


1725 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0215r van 14 jan 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 16, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1727 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0018v van 15 jun 1727 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 18achterRozengracht ZZhof
 
aanhandelaarvroedsman Lolke Jarigs Westra, gehuwd met
aanhandelaarMaertje Jans Bijlaen
verpachter grondde Stad Harlingen4-15-00 CG
naastligger ten oostende hof van Gerrit uitdrager
naastligger ten zuidende nieuwgebouwde woningen van Lolke Jarigs Westra c.u.
naastligger ten westenhet panwerk
naastligger ten noordenRozengracht
naastligger ten noordende leerlooierij van Wytze Talma koopman
verwandelaarRuyrd Alberts, gehuwd metmr. blauwverver
verwandelaarSydske Pyters


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0250v van 20 mrt 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 20, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenArjen Teunis Blok koopman


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0150r van 30 nov 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 16, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende verwandelaar Arjen Teunis Block


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0193r van 1 feb 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 16, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenArjen Tuenis Block koopman


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0193r van 1 feb 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 16, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0212v van 26 apr 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 18achterRozengracht ZZ en bij de Wasbleektuin
 
kopervroedsman Age Hoogeboom, gehuwd metmr. bakker130-00-00 CG
koperSijke Johannes
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenJarig Westra
naastligger ten zuidenSpinhuisstraat [staat: Baanpad]
naastligger ten westenvroedsman Schaaff
naastligger ten noordenArjen Theunis Block koopman
verkoperSytske Pieters, weduwe van
verkoperwijlen Ruird Albertsmr. blauwverver


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0262v van 29 nov 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 18Rozengracht ZZhuis, tuin en ververij
 
koperPieter Gelinda, gehuwd met900-00-00 CG
koperPietie Jans
verpachter grondde Stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostenJarig Westra
naastligger ten zuidende weduwe van Ruird Alberts
naastligger ten westende erfgenamen van burgemeester Sjoerd Pieters Bierma
naastligger ten noordenRozengracht
verkoper van hemzelf en zijn kinderenArien Theunis Blocq, weduwnaar vankoopman
verkoper van hemzelf en zijn kinderenwijlen Eelkien Cornelis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Gelinde x Pietie Jans koopt een huis, hof en ververij zz. Rozengracht [nu nrs. 16 (huis) en 18 (was een tuin)]. Ten O. Jarig Westra, ten W. erven Sjoerd Pieters Bierma, ten Z. wd. Ruird Alberts, ten N. de straat en diept. Gekocht van Arjen Theunis Blocq voor zichzelf en als vader van zijn kinderen bij zijn wl. vrouw Eelkien Cornelis, voor 900 cg.


1736 - reëelkohieradresgebruik
4-180 Rozengracht 18huis
eigenaarPieter Gelinde
gebruikerPieter Gelinde
huurwaarde50-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-06-10 CG


1742 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0273v van 25 nov 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 18Rozengracht ZZ dicht bij het Wasbleeksbrugjehuis
 
koperBeernt Burgerts, gehuwd metmr. wever328-00-00 GG
koperAeltie Taedes
verpachter grondde Stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostenvroedsman Harmanus Gonggrijp c.u.wijnhandelaar
naastligger ten zuidenvroedsman Harmanus Gonggrijp c.u.wijnhandelaar
naastligger ten westenPyter Gelinde [staat: Glinde]
naastligger ten noordenRozengracht
verkoperBeatrix Westra, gehuwd met
verkopervroedsman Harmanus Gonggrijpwijnhandelaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBeernt Burgerts, mr. wever x Aeltie Tades koopt een huis zz. Rozengracht, dicht bij de Wasbleeksbrug en bewoond door 4 gezinnen. Ten O. en Z. de verkoper, ten W. Pieter Gelinde, ten N. het diept. Het huis heeft een steeg opzij. Gekocht van Beatrix Westra [d.v. Lolke Jarigs Westra x Maertje Jan Bijlaen] x Harmannus Gonggrijp, wijnhandelaar, voor 328 gg. (Lange acte, met beschrijving).


1746 - reëelkohieradresgebruik
4-180 Rozengracht 18huis
eigenaarPieter Glinda
gebruikerWillem Ploegh
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-09-00 CG


1761 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0089r van 25 okt 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 18Rozengracht ZZ wasbleekbrugjehuis en weefwinkel
 
koperDooitse Teunis kooltjer351-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen3-00-00 CG
huurder voorbovende weduwe van Uilke Kuiper 0-06-00 CG
huurder achterRobijn Harmens c.u.mr. bontwever0-07-00 CG
naastligger ten oostenvroedsman Jarig Westra
naastligger ten zuidenvroedsman Jarig Westra
naastligger ten westenJan Gelinde koopman
naastligger ten noordenRozengracht
verkoperBeernt Burgertsmr. bontwever


1764 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0068r van 2 sep 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 18Rozengracht ZZhuis
 
koperJohannes Gerryts, gehuwd metbontfabrikant900-00-00 CG
koperYmkie Adriaans
verpachter grondde Stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostenvroedsman Jarig Westra
naastligger ten zuidenvroedsman Jarig Westra
naastligger ten westenJan Gelinde [staat: Glinde]
naastligger ten noordenRozengracht
verkoperDoeitse Teuniskooltjer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Gerryts, bontfabriqeur x IJmkje Adriaans koopt een huis zz. Rozengracht Ten O. en Z. Jarig Westra, vroedsman, ten W. Jan Gelinde, ten N. die straat. Gekocht van Dooitze Teunis, kooltjer, voor 900 cg.


1765 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0131v van 10 nov 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 18Rozengracht ZZhuis
 
koperDirk Bruins, gehuwd met500-07-00 CG
koperGrytie Weslings
verpachter grondde Stad Harlingen3-00-00 CG
huurderPyttje Jans c.s.50-12-00 CG
naastligger ten oostenvroedsman Jarig Westra
naastligger ten zuidenvroedsman Jarig Westra
naastligger ten westenJan Gelinde koopman
naastligger ten noordenRosegracht
Bartle Tuininga, curator overprocureur postulant
verkoperde geabandonneerde boedel van Johannes Gerryts, gehuwd metpannenbakker
verkoperYmkjen Adriaans


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0271v van 23 apr 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 16, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet eerste perceel in deze akte


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0271v van 23 apr 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 18Rozengracht ZZhuis en tuintje
 
koper door niaarP. Tetrode koopman543-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen3-00-00 CG
geniaarde koperWillem Douweskoopman
huurder voorhuis en voorkamerAge Jans 26-00-00 CG
huurder bovenkamerElle Claasen 0-08-00 CG
huurder portaal, kamer en weefwinkelJan Hendriks 26-00-00 CG
huurder kamerAlbert Pieters 20-00-00 CG
huurder kamerBauke Jarigs 20-00-00 CG
naastligger ten oostenvroedsman Jarig Westra
naastligger ten oostenDirk Bruinings
naastligger ten zuidenvroedsman Jarig Westra
naastligger ten westenhet tweede perceel in deze akte
naastligger ten noordenRozengracht
verkoperJarig Gelinde, gehuwd metkoopman
verkoperHenderina Eelkes Wildschut, als erfgenamen van
erflaterwijlen Jan Gelindekoopman en fabrikant van bonten
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Tetrode koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen Willem Teunis, (a) een groot huis (Rozengracht 16) en tuin (Rozengracht 18) zz. Rozengracht, verhuurd aan 5 huisgezinnen (met name genoemd). Ten O. de vroedsman Jarig Westra en Dirk Bruins?, ten W. perceel b), ten Z. Jarig Westra, ten N. die straat en diept. Gekocht van Jarig Gelinde x Hendrina Eelkes Wildschut, als erven van Jan Gelinde, fabrikant van bonten, voor (a en (b) 543 gg.


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0290r van 6 apr 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 18Rozengracht ZZboomgaard en zomerhuisje
 
koperTeunis Norbruis mr. koperslager72-21-00 GG
koperHarke Jurjens van der Stok mr. metselaar
naastligger ten oostenJacob Wassenaar n.u.
naastligger ten zuidende heer Gonggrijp
naastligger ten westenhuis en leerlooierij van Pieter Tetrode koopman
naastligger ten noordenRozengracht
verkoperPieter Tetrodekoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTeunis Norbruis, mr. koperslager, en Harke Jurjens v.d. Stok, mr. metselaar, kopen een tuin met vruchtbomen en zomerhuisje, zz. Rozengracht. Ten O. het pakhuis van verkoper, dat nu is gekocht door Jacob Wassenaar, ten W. het huis van verkoper, dat bij de looierij behoort, ten Z. de heer Gonggrijp, ten N. de Rozengracht. Gekocht van Pieter Tetrode, voor 71 gg.


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0295v van 6 apr 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 16, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHarke Jurjens van der Stok
naastligger ten oostenTeunis Norbruis


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0306v van 27 apr 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 20, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenTeunis Norbruis


1800 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0214r van 19 jan 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 20, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenTheunes Norberus


1800 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0251r van 7 sep 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 18Rozengracht ZZtuin en erf
 
koperHubert Jans, gehuwd metbalkvlotter125-00-00 CG
koperAntie Pieters
verpachter grondde Stad Harlingen3-00-00 CG
huurder voor 10 jarenHubert Jans c.u.balkvlotter12-00-00 CG
naastligger ten oosten*Feenstra distillateur
naastligger ten zuidenH. Gonggrijp stadssecretaris
naastligger ten westende Haas leerlooier
naastligger ten noordenRozengracht
verkoperTeunes Norbruismr. koperslager


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-183 1/2Rozengracht 18Hubert Jans1-00-00 CGtuin


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1881Rozengracht 18Frans van Esta TjallingiiHarlingenfabrikeurplaisiertuintje (147 m²)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1881H-064 (Rozengracht)Frans van Esta Tjallingiituin


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3973Rozengracht 18 (H-071)Jelle Dijk (te Amersfoort)pakhuis


1910 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 18W.C. Postma50Koopman


1913 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 18W.C. Postma50Koopman


1915 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengracht 18W.C. Postma50koopman


1917 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengracht 18W.C. Postma50koopman


1920 - bezwaarschrifteneen persoon of bedrijf op dit adres komt voor in het proefschrift "Het Bezwaar" van Theo J. Dijkstra
adresnaamomschrijvingonderzoeksgeval
Rozengracht 18a.a. hoekhoutconserveerbedrijf50


1923 - kentekenadresnaam
B-6768
Rozengracht 18Roelof Adrianus Feenstra
  terug