Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Rozengracht 21
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerRozengracht 214-1734-1714-167H-027H-029


Naastliggers vanRozengracht 21
ten oostenRozengracht 23
ten zuidende Rozengracht
ten westenRozengracht 19


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0031r van 13 apr 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 23, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenBaucke Siercks


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0193r van 22 jan 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 23, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0177r van 8 mei 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende verkoper Baucke Siercks c.u.


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0026v van 10 nov 1627 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 23, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSuffridus Lubberti
naastligger ten westensecretaris van Barradeel dr. Petrus Nysten c.u.


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0149r van 24 nov 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 23, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenRozenstraat [staat: Sint Jansstraat]


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0196r van 11 jan 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Baucke Sierckx


1648 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0027v van 26 mrt 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 23, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1648 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0044r van 9 sep 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Baucke Sierkx


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0020ra van 15 feb 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 23, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0180r van 22 feb 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 23, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPals Baukes


1664 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0023va van 23 jan 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPals Bauckes
naastligger ten oostende hof van Pieter Joris Piphron


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0055v van 4 nov 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Jansen Vijselaar
naastligger ten oostende hof van Pieter Piphron


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0173v van 30 nov 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Jansen Vijseler kapitein Admiraliteit in Friesland


1676 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0214v van 23 jan 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Jansen Vijselaar c.u.kapitein Admiraliteit in Friesland


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0133r van 16 jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenVijselaer kapitein


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0088v van 8 mrt 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostendr. Aeldrichs rector


1688 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0258r van 16 dec 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 23, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Emo Luytjens Aaldricks rector van de Latijnse school


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0384r van 17 jan 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 21Kerkpoort, bij600‑07‑00 cghuis
koperThijs Jansen, en zoon
koperMinne Thijssen, en zoon
koperFreerck Thijssen
naastligger ten oostengemeensman Saeke Romkes Gaesma
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten westen[als huurder] Jan Coekman
naastligger ten noordenhet pakhuis van Hessel Wytses Wassenaer oud rentmeester
verkoperEmo Lusius Aeldrighs, gehuwd metrector te Embden
verkoperMargarita Huber


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0002v van 29 mei 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 23, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenThijs Jansen c.soc.


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0003r van 5 jun 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 23, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenThijs Jansen c.s.


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0223r van 26 apr 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenTijs Jansen grootveerschipper


1705 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0300r van 21 jun 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 21Rozengracht NZ [staat: bij de Kerkpoort]650‑00‑00 cghuis
koperYppe Zents c.u.haarwever
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Oede Sapes
naastligger ten zuidenRozengracht [staat: straat]
naastligger ten westenPytter Sjoerds molenaar
naastligger ten noordenhet pakhuis van vroedsman Wassenaar
verkoperMinne Thijssen
verkoperFreerk Thijssen


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-173 , folio 80Rozengracht 213 kamers
eigenaarburgemeester Haselaar in qlt.
gebruikerDirk Stok
gebruikerWillem Hilbrandts
gebruikerCornelis Ulbes
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑08‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-173 , folio 52vRozengracht 21camers
eigenaarburgemr. Haselaar
gebruikerClaes Fransen cum soc.
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑08‑00 cg
aansl. huurw. voldaan25‑7‑1720


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0129v van 18 jan 1722 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 23, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenYpe Zents


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-173 , folio Rozengracht 21kamer
eigenaarburgemeester Haselaer
gebruikerHarmen Jansen
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑00‑00 cg


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0027r van 30 sep 1731 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 23, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenRozenstraat [staat: straat]


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0058r van 2 dec 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenweduwe Ype Sents


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-171 , folio 52vRozengracht 21kamer
eigenaarburgemeester Haselaer wed.
gebruikerHarmen Jansen
huurwaarde totaal22‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑13‑06 cg


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0146v van 15 jan 1741 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 23, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende heer burgemeester D. Vosma


1742 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0278v van 9 dec 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenCent Yppes


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
4-171Rozengracht 21Jan Hendriks, bestaande uit 3 personen05‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-171 , folio 52vRozengracht 213 kamers
eigenaarsecrets. Wetsens
gebruikerJan Hendriks cum soc.
huurwaarde totaal60‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑18‑02 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
4-171, fol. 72vRozengracht 21Jan Hendriks , bestaande uit 1 volwassene en geen kinderenweeversknegt7:17:00 cg1:6:00 cg


1750 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0060v van 12 apr 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSent Ypes


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0150v van 5 sep 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0127r van 16 dec 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSjoerd Molenaar


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-171 , folio 53rRozengracht 213 kamers
eigenaardr. B. Jelgersma
gebruikerJan Hendriks c.s.
huurwaarde totaal60‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑18‑02 cg


1757 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0095r van 9 okt 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPyter Aukes


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0099v van 27 jan 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPieter Aukes


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-171 , folio 53rRozengracht 213 kamers
eigenaardr. B. Jelgersma
gebruikerJan Hendriks c.s.
huurwaarde totaal60‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑18‑02 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-167 , folio 93rRozengracht 21panwerk
eigenaarJ. de Reus
gebruikerJ. de Reus
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-167 , folio 93rRozengracht 21panwerk
eigenaarJ. Altena
gebruikerJ. Altena
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-167 , folio 93rRozengracht 21panwerk
eigenaarJan Altena
gebruikerJan Altena
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1795 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0243v van 1 mrt 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 21Rozengracht NZ1900‑00‑00 cghuis, pakhuis en tuin
koperJohannes Munniks advocaat te Heerenveen
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
huurderde weduwe van wijlen Gerryt Zweerhorst
naastligger ten oostende weduwe van wijlen A. Wybenga
naastligger ten zuidenRozengracht
naastligger ten westenvroedsman Sybren Pieters van der Meulen
naastligger ten noordengrond van de afgebroken raffinaderij
verkoperTj. J. Grevelingveenbaas te Sint Johannesga


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0207r van 15 dec 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 21Rozengracht NZ bij de Kerkpoort815‑00‑00 cghuis en tuin
koperHarke van der Stok mr. metselaar
koperJohannes Jacobus Kerkhoven mr. timmerman
koperAlbert Bolman koopman
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
huurderLuitenant J. W. Muller c.u.
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Frans Arjens
naastligger ten zuidenRozengracht [staat: straat]
naastligger ten westenPieter Hogstra
naastligger ten noordenCornelis Baukes
verkoper q.q.Joost Gerardus Gasinjet, gelastigde van
verkopermr. Johannes Munnix te Heerenveen


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0285r van 25 jan 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 21Rozengracht NZ [staat: bij de Kerkpoort]195‑00‑00 cgleeg stuk grond
koperPieter Tjepkes Hogstra mr. gortmaker
eerdere eigenaarhet voormalige huis van burgemeester C. Aardenburg
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Frans Arjens
naastligger ten zuidenRozengracht
naastligger ten westenPieter Tjepkes Hogstra
naastligger ten noordenCornelis Baukes
verkoper van 1/3Albert Bolman
verkoper van 1/3Johannes Jacobus Kerkhoven
verkoper van 1/3Harke van der Stok


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0275r van 4 sep 1803 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 21Rozengracht NZ [niet vermeld]4600‑00‑00 cgpan- en estrikwerk, woonhuis, knechtswoning en tuin
koperPoppe J. Persijn koopman
naastligger ten oostenRozenstraat [staat: Sint Jansstraat]
naastligger ten zuidenRozengracht
naastligger ten westende heer M. Vink
naastligger ten noordenHofstraat
verkoperSaske J. Persijn, weduwe van
verkoperwijlen Seerp IJsbrandykoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPoppe Persijn koopt pan- en estrikwerk, nz. Rozengracht. Ten O. de Sint Jansstraat, ten W. Menno Vink, ten Z. de gracht, ten N. de Hofstraat. Gekocht van Saske Persijn wv Seerp IJsbrandij. Lange acte.


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0143v van 19 mei 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet tweede perceel in deze akte


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0184v van 1 dec 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van wijlen P. Hogstra


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0106r van 19 jun 1808 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 21Rozengracht NZ wijk H-028 en H-0292290‑00‑00 cgpan- en estrikwerk
koperDouwe Hansen, gehuwd met
koperAntje Sybes
naastligger ten westenMinne Vink
naastligger ten noordenN. N.
naastligger ten zuidenRozengracht
verkoperSijke Hingst, weduwe van
verkoperwijlen P. J. Persijn


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0172r van 4 dec 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 21Rozengracht NZ130‑00‑00 cgtuin
koperTjeerd Douwes koemelker
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Frans Arjens
naastligger ten zuidenRozengracht
naastligger ten westenTjeerd Douwes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJetske Willems mede voor haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Pieter Hogstra


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-167 , pag. 90Rozengracht 21C. IJsenbeek 2‑10‑00 cgpanwerk


1813 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-027Rozengracht 21Antie Sybesgeb 1760 Arum, ovl 27 jul 1813 HRL, huwt met Douwe Hanses van Dorpen, ovl wijk H-027, dv Sijbe Sjoerds en Antje Pieters; BS ovl 1813; huw 1835, ovl 1847


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-027Rozengracht 21Douwe Hansen van Dorpen... ovl 1860, ovl 1870; eigenaar van wijk H-026, houtstek, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk H-027, koopman, 1814. (GAH204); ontvangt van het gemeentebestuur wegens geleverde houtwaren ten dienste van de ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-027Rozengracht 21D H van DorpenD H van Dorpenkoopman


1817 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 182 van 1 nov 1817
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-027Rozengracht 21koopaktefl. 2100huis, houtstek en schuren H-026 en H-027
 
verkoperDouwe Hanzes van Dorpen
koperBernardus van Loon


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1736Rozengracht 21Bernardus van Loon koopmanHarlingenhuis en erf (460 m²)


1836 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7009 aktenr. 74 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-027Rozengracht 21Bernardus van Loon, overleden op 24 juni 1836koopman Rozengracht H 27, man van Catharina-Elisabeth Bonraad (erft vruchtgebruik), vader van Johanna, Johanna-Wilhelmina-Christina, Bernardus, koopman en minderjarige Johan-Hendrik-Wilhelm en Justus-Hendrik Bernardus van Loon. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-027Rozengracht 21Antony Kneuseoud 34 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, kantoorbediende, wijk H-027; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-027Rozengracht 21Catharina Elisabeth Bonraadhuwt met Bernardus van Loon, wonende te HRL; BS huw 1836; oud 52 jaar, geb Schiedam en wonende te HRL. 1839, zeehandelaar, wijk H-027; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-027Rozengracht 21Johanna W.C. van Loonoud 28 jaar, geb Oud-Beyerland en wonende te HRL. 1839, wijk H-027; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
H-027RozegragtCatharina E Bonraad52 jzeehandelaarSchiedamv, protestant, weduwe
H-027RozegragtJohan H W van Loon19 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-027RozegragtJulius H van Loon14 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-027RozegragtAntony Kneuse34 jkantoorbediendeAmsterdamm, protestant, gehuwd
H-027RozegragtJohanna W C van Loon28 jOud Beyerlandv, protestant, gehuwd
H-027RozegragtElisabeth Terpstra21 jVrouwen Parochiev, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-027Rozengracht 21Anna van der Vestgeb 23 mei 1808 ... , huwt met Lieuwe Rewiersma, (gk), N.H., A 12 mei 1851 Leeuwarden; bev.reg. HRL 1851 wijk H-027


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-027Rozengracht 21Frans Sandersgeb 21 okt 1809 Leeuwarden, huwt met Dievertje Stel, (gk), Vst 5 nov 1852 uit Groningen, A 1 jun 1853 Groningen, Nederlands Hervormd; bev.reg. HRL 1851 wijk H-027


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2192Rozengracht H-027Martinus H. van Lieuwma c.u.woonhuis
Sectie A nr. 2192Rozengracht H-028Martinus H. van Lieuwma c.u.woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3736Rozengracht H-029 Johan Hendrik Wilhelm van Loon houtstek en woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4626Rozengracht 21 (H-035)Vereeniging Schouwburgschouwburg


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr.J.C.H. Romijn753
RozengrachtW.E. de Ruiter890Chirurg


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
RozengrachtW.E. de Ruiter890Chirurg


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
RozengrachtW.E. de Ruiter890Chirurg


1955 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
RozengrachtW.E. de Ruiter890Chirurg


1964 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Rozengracht 21, HarlingenRozengracht 21Ferwerda, J;Ubbens, C'1964
JF CU'
met daartussen een Aesculaap
Dhr. Ferwerda en zijn vrouw woonden hier in 1964, hij was internist.


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Rozengracht 21J.P.R. (Johannes) Ferwerda


2023
0.1522490978241


  terug