Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Sint Christoffelsteeg 1
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerSint Christoffelsteeg 16-1216-1216-114E-216E-206


Naastliggers vanSint Christoffelsteeg 1
ten oostende Simon Stijlstraat
ten zuidenSint Christoffelsteeg 3
ten westende Sint Christoffelsteeg
ten noordende Voorstraat


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0125r van 20 mei 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Simon Stijlstraat 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenkamers in de Stroffelsteeg
naastligger ten westensteeg waarlangs vrij in- en uitgang naar de Lanen


1637 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0029r van 26 feb 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Christoffelsteeg 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende mouterij van de verkoper Cornelis Floris


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0144r van 7 dec 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Simon Stijlstraat 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0144r van 7 dec 1650 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Christoffelsteeg 1Sint Christoffelsteeg OZ [niet vermeld]7150‑00‑00 ggmouterij, huis en paardenstal
koperJacob Reyns Pybema c.u. te Berlikum
verpachter grond paardenstalJidtie Popta 1‑02‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenhet huis van Sent Huyberts
naastligger ten westenSint Christoffelsteeg [staat: Stoffelsteeg]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperDirck Ariensbrouwer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Reyns Pybema c.u. kopen (a) een brouwerij met bijbehorende steeg naar de Lanen, en (b) de mouterij en (c) het huis dat door de verkoper wordt bewoond, met een tuin ten N. daarvan en de westelijke loods van verkopers hooghuis met de 1/2 eigendom en onderhoud van de put etc. etc. De mouterij en de stal hebben ten W. de Christoffelsteeg, ten Z. het huis van Sent Huyberts. Dat huis en de brouwerij hebben ten O. het diept en de Wortelhaven, en het huis v.d. verkoper (nu bewoond door Ipke Jelles) ten Z. en nog deels de brouwerij, en de brouwerij heeft ten Z. de Lanen en het diept. Het geheel is bezwaard met jaarlijkse grondpacht aan erven dr. Dirck Lieuwes Scheltinga en pro quota aan de wateren gelijk de andere brouwers en de stal aan Idtie Popta. etc. etc. Gekocht van Dirck Ariens, brouwer, voor 7150 gg. N.B. de ingewikkelde acte is onvolledig.


1652 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0192v van 25 jan 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Simon Stijlstraat 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0095r van 21 apr 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Simon Stijlstraat 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1664 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0228r van 3 jul 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Simon Stijlstraat 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0052v van 3 jun 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Simon Stijlstraat 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0022ar van 9 okt 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Simon Stijlstraat 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSint Christoffelsteeg [niet vermeld]


1672 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0094v van 10 mrt 1672 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Christoffelsteeg 1Sint Christoffelsteeg OZ [niet vermeld] met twee uitgangen in de Stroffelsteeg en een ander naar de Lanen835‑15‑00 ggmouterij, zolder, eest en eestkamer
koper door niaarLijsbet Claeses, dochter van
koperClaes Rinties Botsma, weduwnaar vankoopman
koperwijlen Lijsbet Pytters, mediate mede erfgenaam van
erflaterwijlen Pytter Huybertskoopman
geniaarde koperJan Foppeskoopman
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenop de Lanen Sicko gortmaker
naastligger ten westenSint Christoffelsteeg [niet vermeld]
naastligger ten noordenhet huis en hof gekocht door Fedde Tjeerdts c.u.
verkoperjuffrouw Adriana Langriet


1674 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0136v van 21 feb 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 58twee_achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Jurre Cornelis


1701 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0129r van 16 okt 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Simon Stijlstraat 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSint Christoffelsteeg [staat: Troffelsteeg]


1704 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0236v van 13 jan 1704 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Simon Stijlstraat 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-121 , folio 124Sint Christoffelsteeg 1huis
eigenaarJochem Dircks
gebruikerJochem Dircks
huurwaarde totaal21‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑04‑00 cg
grondpacht aanHarmen Douwes
grondpacht totaal00‑07‑00 cg
aanslag grondpacht00‑01‑12 cg


1717 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0298r van 30 mei 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 58twee_achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet wagenhuis van Douwe Gerrits Brouwer


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-121 , folio 80vSint Christoffelsteeg 1huis
eigenaarJochem Dirks
huurwaarde totaal21‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑04‑00 cg
aansl. huurw. voldaan1‑7‑1720
grondpacht aanHarmen Douwes
grondpacht totaal00‑07‑00 cg
aanslag grondpacht00‑01‑12 cg
aansl. grondp. voldaan14‑5‑1720


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0130v van 25 jan 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Christoffelsteeg 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDouwe Gerrits


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-121 , folio Sint Christoffelsteeg 1huis
eigenaarJochem Dirks
gebruikerJochem Dirks
huurwaarde totaal21‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑10‑00 cg
grondpacht aanHarmen Douwes
grondpacht totaal00‑07‑00 cg
aanslag grondpacht00‑01‑06 cg


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0006va van 6 mrt 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Simon Stijlstraat 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-121 , folio 81rSint Christoffelsteeg 1huis
eigenaarJochem Dirks
gebruikerJochem Dirks
huurwaarde totaal21‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑10‑00 cg
grondpacht aanHarmen Douwes
grondpacht totaal00‑07‑00 cg
aanslag grondpacht00‑01‑06 cg


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
6-121Sint Christoffelsteeg 1Johannes Hylkema, bestaande uit 5 personen20‑00‑00 cg04‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-121 , folio 81rSint Christoffelsteeg 1huis en brouwerij
eigenaarJohannes Hylkema
gebruikerJohannes Hylkema
huurwaarde totaal56‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑03‑10 cg
grondpacht aanerven G. Suiringar
grondpacht totaal01‑02‑00 cg
aanslag grondpacht00‑05‑08 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-121 , folio 82rSint Christoffelsteeg 1huis en brouwerij
eigenaarJohannes Hylkes erven
gebruikerJohannes Hylkes erven
huurwaarde totaal56‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑03‑10 cg
grondpacht aanG. Suringar
grondpacht totaal01‑02‑00 cg
aanslag grondpacht00‑05‑08 cg


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0047v van 28 nov 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Simon Stijlstraat 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-121 , folio 82rSint Christoffelsteeg 1huis en brouwerij
eigenaarLolle Steensma
gebruikerLolle Steensma
huurwaarde totaal56‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑07‑12 cg
af: grondpacht01‑02‑00 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-114 , folio 139vSint Christoffelsteeg 1huis, brouwerij en tapperij
eigenaarL. Steensma
gebruikerL. Steensma
huurwaarde totaal60‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑18‑02 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-114 , folio 139vSint Christoffelsteeg 1huis, brouwerij en tapperij
eigenaarL. W. Steensma
gebruikerL. W. Steensma
huurwaarde totaal88‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde16‑00‑00 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-114 , folio 139vSint Christoffelsteeg 1huis, brouwerij en tapperij
eigenaarL.W. Steensma
gebruikerL.W. Steensma
huurwaarde totaal88‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde16‑00‑00 cg


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0260r van 4 jun 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Simon Stijlstraat 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSint Christoffelsteeg [staat: Stokerssteeg]
naastligger ten westenSint Christoffelsteeg [staat: Stokerssteeg]
naastligger ten westenJan Hannema
naastligger ten westenJan Hannema


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
6-114 , pag. 136Sint Christoffelsteeg 1H.W. Zijlstra 8‑10‑00 cghuis en brouwerij


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-216Sint Christoffelsteeg 1Hans Willem Cornelis Zijlstra... Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1811, huw 1823, huw 1838; levert bier in 1810; eigenaar en gebruiker van wijk E-216, brouwerij, 1814. (GAH204); id. van wijk E-217 en wijk E-218, tapperij, 1814. (GAH204); H.W.C.Z. van HRL. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-216Sint Christoffelsteeg 1H W C Zijlstrabrouwerij


1823 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49016 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 25 van 14 feb 1823
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-216Sint Christoffelsteeg 1koopaktefl. 2000huis, brouwerij, mouterij en tapperij E-216, E-217 en E-218
 
verkoperHans Willem Cornelis Zijlstra
koperGozewijn Jan Loncq


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1305Sint Christoffelsteeg 1Gozewijn Loncq jr.bierbrouwerHarlingenpakhuis (98 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-216Sint Christoffelsteeg 1Zwerus Aukes Vogelzang... Grote Kerk HRL 1800, BS huw 1818, ovl 1831, huw 1832, ovl 1873; geb en wonende te HRL. 1839, zeeman, wijk E-216; ... (alles)


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. 853 (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-216Sint Christoffelsteeg 1Gozewijn Jan Loncq, overleden op 1 december 184750 jr, geboren Den-Haag 29/12/1796, overleden Wortelhaven E 216, bierbrouwer, wednr. Ibella-Allegonda Zijlstra, man van Pronica-Johanna van Assen, vader van Gozewijn-Jan en Jetske Gozewijns Loncq (uit 1e huwelijk) en van minderjarige Ernst en Helena-Catharina Gozewijns Loncq (uit 2e huwelijk). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49046 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 33 en 44 van 8 mrt 1848
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-216Sint Christoffelsteeg 1provisionele en finale toewijzingfl. 4000herenhuis, brouwerij, tapperij, mouterij, pakhuis op de Wortelhaven E-216, E-217 en E-218
 
verkoperde voogd van Jetske Loncq (minderjarig)
verkoperwijlen Gozewijn Jan Loncq
verkoperwijlen Ibella Allegonda Zijlstra
verkoperGozewijn Jan Loncq (meerderjarig)
verkoperPronica Johanna van Assen
verkoperErnst Loncq (minderjarig)
verkoperHelena Catharina Loncq (minderjarig)
koperSimon Wiarda


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-216Sint Christoffelsteeg 1Maaike Ottes Kampgeb 18 jun 1784 HRL, huwt met Jan Cornelis Wagenaar op 23 aug 1832 HRL; N.H., A 1 nov 1860 Amsterdam, dv Otte Jakobs K., en Trijntje Wybes Kwest; BS huw 1832, 139ov, bev.reg. HRL 1851 wijk E-216


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1305Stokersteeg E-213Elisabeth J. Hannema wed. J. Hanekuijk pakhuis


1871 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 08 sep 1871
vermeld alsgeschat adresbericht
E-216Sint Christoffelsteeg 1Een winkelhuis op den hoek van de Lanen en de Wortelhaven. Provisioneel verkocht op 20 sep 1871 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris J.A. Zaal Stroband.


1871 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 22 sep 1871
vermeld alsgeschat adresbericht
E-216Sint Christoffelsteeg 1Een winkelhuis op den hoek van de Lanen en de Wortelhaven. Finaal verkocht op 4 okt 1871 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris J.A. Zaal Stroband.


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1305Stokersteeg E-206 Gooike Abes van Slooten pakhuis
Sectie A nr. 1305Stokersteeg E-207 Gooike Abes van Slooten pakhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1305Sint Christoffelsteeg 1 (E-207)Hermanus van Slootenpakhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Stokersteeg 1aR. Schelfsmasigarenmaker


2004 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 1305Sint Christoffelsteeg 1


2023
0.058784961700439


  terug