Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Vissersstraat 6
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 op een monumentenkaart van 2000 en op Google Maps
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000 Vissersstraat 6,Harlingen,NL


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Vissersstraat 6 1-056 1-085 1/2 A-276 A-244
Naastliggers vanVissersstraat 6
ten oostenVissersstraat 8
ten westenVissersstraat 4
ten noordende Vissersstraat


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
1-056 Vissersstraat 6gorterie
eigenaarSchelte Wybrens
gebruikerSchelte Wybrens
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
1-056 Vissersstraat 6gorthuis
eigenaarSchelte Wybrens
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan19-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
1-056 Vissersstraat 6gorthuis
eigenaarburgemeester Winsma
gebruikerDouwe Idsers
huurwaarde32-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-06-08 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
1-056 Vissersstraat 6huis
eigenaarSjoerd Talma
gebruikerWillem Jans
gebruikerN. N. c.s.
huurwaarde66-00-00 CG
aanslag huurwaarde11-00-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-056 Vissersstraat 6Harmen Willems, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal05-00-00 CG
1-056 /2Vissersstraat 6Eelke Bernardus, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaal05-00-00 CG
1-056 Vissersstraat 6Heere Wybrens, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal08-00-00 CG


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0094r van 30 sep 1753 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Vissersstraat 4, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenYpe Willems molenaar


1754 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0148v van 21 apr 1754 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Vissersstraat 4, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende stalling van Sybren Dirks


1756 - reëelkohieradresgebruik
 
1-056 Vissersstraat 6huis
eigenaarHarmen Willems
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-03-10 CG
 
1-056 /2Vissersstraat 6woning
eigenaarJan Migchiels
gebruikerPhilip Alth
huurwaarde13-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-07-04 CG
 
1-056 /3Vissersstraat 6kamer
eigenaarSjoerd Talma
gebruikerEelke Bernardus
huurwaarde14-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-14 CG


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0234r van 15 sep 1771 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Vissersstraat 4, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende stallinge van Sybren Dirks


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0166r van 31 jan 1779 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Vissersstraat 4, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSybren Dirks
naastligger ten oostenPiebo Bakker


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
1-069 1/2Vissersstraat 6Enne Wijga
1-069 1/2Vissersstraat 6Johannes Mulder, 29 jaar, gehuwd
1-069 1/2Vissersstraat 6Jacob IJkes, 36 jaar, gehuwd


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-085 1/2Vissersstraat 6Ids Dirks wed0-00-00 CGstal


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 85Vissersstraat 6Broer Remkes de VriesHarlingenkoopvaardij kapiteinhuis (42 m²)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 85A-275 (Bargebuurt)Douwe J. de Boerwoonhuis
Sectie A nr. 85A-276 (Bargebuurt)Douwe J. de Boerwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3459A-244 (Bargebuurt)Douwe Jans de Boerwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3459Vissersstraat 6 (A-244)Douwe de Boer


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Visscherstraat 6 Gosse Pietersmamosselvisscher
vorige grondslagf. 0
huidige grondslagf. 1500


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
B. Visserstr.S.P. Hellingwerf504Makel. in roer. en onr. goed., hypoth. en assur.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
B. Visserstr.S.P. Hellingwerf504Makel. in roer. en onr. goed., hypoth. en assur.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
B. Visserstr.S.P. Hellingwerf504Makel. in roer. en onr. goed., hypoth. en assur.


1965 - adresboekadresnaam
Visserstraat 6F. (Feite) Attema
  terug