Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Voorstraat 5
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Voorstraat 5 7-111 7-116 C-030 C-024
Naastliggers vanVoorstraat 5
ten oostenVoorstraat 7
ten zuidende Voorstraat
ten westenVoorstraat 3
ten noordenVoorstraat 7


1604 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0430r van 23 dec 1604 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1605 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0439v van 27 jan 1605 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPieter Symons slager


1616 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0053r van 17 nov 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPieter Symonssen slager


1627 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0006r van 18 mrt 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenRomck Greolts


1630 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0153v van 12 jun 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenRomcke Greolts


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0124v van 14 dec 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenmedeverkoper Rompcke Greolts


1635 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0161r van 31 jan 1635 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 5Voorstraat NZhuis
 
koperSybrandt Tiaerdts c.u.zoutzieder2055-07-00 GG
naastligger ten oostenHans Harmens de Fries
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenMarten Laessen* schoenmaker
naastligger ten noordenN. N.
verkoperRompcke Greolts c.s. en q.q.


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0153r van 30 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenAmelyke Haenties, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Sybren Suyringer


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0024ra van 15 feb 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenTjeerd Suyrger


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0153r van 30 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0004va van 20 jun 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 5Voorstraat NZ bij de Vismarkthuis met een vrij in- en uitgang in de steeg naar de haven
 
koperAbe Seerps kooltjer640-00-00 CG
naastligger ten oostenArjen Hanses van Hemert apotheker
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenburgervaandrig Jan Klinchamer
naastligger ten noordenReynert Huyberts makelaar
verkoper van 1/2Amelyke Haanties, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Sibrand Tjeerds Zuiriger
verkoper van 1/4Gerrit Gouckes, gehuwd metkoopman
verkoper van 1/4Hylckjen Sibrands
verkoper q.q.Lammert Joosts de Gavere, curator overgezworen landmeter en wijnrooier
verkoper van 1/4de kinderen van Tjeerd Sibrands


1700 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0054v van 18 feb 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenAbbe Seerps
naastligger ten oostenArjen van Hemert


1701 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0097v van 23 jan 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 5Voorstraat NZ dichtbij de Vismarkt [staat: aan de zonkant]wel ter nering staand huis
 
koperHessel Cornelis, gehuwd met668-10-08 GG
koperAttie Annes
huurderDirk Pybes c.u.
huurderSybbe Clases c.u.
naastligger ten oostenArjen van Hemert
naastligger ten oostenals bewoner Frans Goverts c.u.mr. bakker
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westen[als huurder] burgerhopman Jan Klinkhamer
naastligger ten noordenhet bakhuis van Frans Goverts
verkoperAmelia Suirriger, gehuwd met
verkoperds. Henricus RenemanpredikantBuitenpost


1715 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0234v van 20 jan 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHessel Cornelis
naastligger ten westenDirk Hugens


1716 - reëelkohieradresgebruik
7-111Voorstraat 5huis
eigenaarwed. Hessel Cornelis
gebruikerCornelis Jacobs
huurwaarde25-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
7-111Voorstraat 5huis
eigenaarCornelis Jacobs
huurwaarde25-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan25-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
7-111 Voorstraat 5huis
eigenaarCornelis Jacobs
gebruikerCornelis Jacobs
huurwaarde25-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-03-00 CG


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0205v van 28 nov 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 5Voorstraat NZ nabij de Vismarkt1/2 huis
 
kopervroedsman Harmen Arents Baxma mr. bakker600-00-00 GG
koperWouter Arents mr. schoenmaker
naastligger ten oostenPieter Arjens de Adam
naastligger ten zuidenVoorstraat en diept
naastligger ten westenDirk Huygens
naastligger ten noordenPieter Arjens de Adam
verkoperSuster Hessels, gehuwd met
verkoperCornelis Jacobs
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmen Arents Baksma, mr. bakker en vroedsman voor 1/2, en mr. schoenmaker Wouter Arents [Baxma] voor 1/2, kopen een huis nz. Voorstraat dicht bij de Vismarkt. Ten O. en N. Pieter Arjens de Adam, ten Z. de straat en diept, ten W. Dirk Huygens. Geen grondpacht. Gekocht van Suster Hessels x Cornelis Jacobs, voor 600 GG.


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0207r van 12 apr 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 5Voorstraat NZ bij de Vismarktspijp1/2 huis
 
koperWouter Arents mr. schoenmaker330-00-00 CG
eigenaar van 1/2Wouter Arentsmr. schoenmaker
naastligger ten oostenPieter Arjens de Adam
naastligger ten noordenPieter Arjens de Adam
naastligger ten zuidenVoorstraat [staat: straat of diept]
naastligger ten westenDirck Huygens
verkopervroedsman Harmen Arents Baxmamr. bakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWouter Arents [Baxma], mr. schoenmaker, koopt 1/2 huis nz. Voorstraat omtrent de Vismarktspijp, waarvan hij al 1/2 bezit. Ten O. en N. Pieter Arjens de Adam, ten Z. de straat en diept, ten W. Dirck Huygens. Geen grondpacht. Gekocht van mr. bakker en vroedsman Harmen Arents Baxma, voor 330 CG.


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0314r van 14 mrt 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 5Voorstraat NZ bij de Vismarkthuis
 
koperBroer Fongers, gehuwd met950-00-00 CG
koperHiltie Jacobs
naastligger ten oostenPieter Ariens de Adam
naastligger ten noordenPieter Ariens de Adam
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenDirck Huygens
verkoperWouter Arents, gehuwd metmr. schoenmaker
verkoperYttie Alberts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBroer Fongers x Hiltie Jacobs kopen een huis nz. Voorstraat omtrent de Vismerk. Ten O. en N. Pieter Ariens de Adam c.s., ten Z. straat en diept, ten W. Dirck Huygens. Geen grondpacht. Gekocht van mr. schoenmaker Wouter Arents [Baxma] x Yttie Alberts, voor 950 CG.


1736 - reëelkohieradresgebruik
7-111 Voorstraat 5huis
eigenaarBroer Fongers
gebruikerBroer Fongers
huurwaarde42-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-00-00 CG


1739 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Voorstraat 5, HarlingenVoorstraat 5'Anno' en '1739'


1739 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Voorstraat 5, HarlingenVoorstraat 5afbeelding van een werkende scheepstimmerman met mand gereedschapBroer Fongers, scheepstimmerman, kocht het huis in 1734 en heeft het waarschijnlijk in 1739 nieuw laten bouwen.


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
7-111 Voorstraat 5Wopke Doedes, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal18-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
7-111 Voorstraat 5huis
eigenaarBroer Fongers
gebruikerBroer Fongers
huurwaarde42-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-12-12 CG


1747 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0206v van 17 dec 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 5Voorstraat NZ bij de Vismarkthuis
 
koperLolkjen Rinkes, weduwe van2700-00-00 CG
koperwijlen Cornelis Fokkes
naastligger ten oostenPieter de Adam
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Dirk Huigens
naastligger ten noordenPieter de Adam
verkoperBroer Fongers, gehuwd metscheepstimmerman
verkoperHiltie Jacobs


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0087r van 2 sep 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg van Voorstraat naar Noorderhaven
naastligger ten westenLolkjen Rinkes


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0087r van 2 sep 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0200v van 31 aug 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJacob Wygers Backer


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0309r van 17 nov 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 5Voorstraat NZ bij de Vismarkthuis
 
koperSimon van der Ley, gehuwd metkoopman1695-14-00 GG
koperLeentje Gosses Leeuwarden
huurderde weduwe van Jacob C. Bakker
naastligger ten oostenA. Westendorp
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenJochem Zacharias* hoedenmaker
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Gerlof Wygers
verkoper q.q.Pier Eelkes Bakker, volgens testamentaire dispositie administratorkoopman
verkoper q.q.Gouke S. Hingst, volgens testamentaire dispositie administratoren overkoopman
verkoperde goederen van Fokje Cornelis Bakker, weduwe van
verkoperwijlen Jacob Wygers Bakkermr. koperslager
erflaterwijlen Lolkje Rinkes moeder van de verkoper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSimon van der Ley, coopman x Leentje Gosses te Leeuwarden, kopen hegt en wel ter nering staand huis Nz. Voorstraat omtrent de Vischmerkt, thans bewoond door wd. Jacob W. Bakker. Ten O. A. Westendorp, ten Z. de straat, ten W. hoedenmaker Jochem [Zacherias], ten N. erven Gerlof Wygers. Geen grondpacht. Gekocht van (de administratoren over de goederen van) Fokje Cornelis Bakker wv mr. coperslager Jacob Wygers Bakker, van haar moeder Lolkje Rinkes aanbestorven, voor 1695 gg. 14 st.


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0062r van 22 jun 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 5Voorstraat NZ bij de Vismerkthuis
 
koperTeunes Norberhuis, gehuwd metmr. koperslager1665-00-00 GG
koperDirkje Clases Bakker
naastligger ten oostenA. Westendorp mr. bakker
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenJochem Zacharias* hoedenmaker
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Gerlof Wiegers
verkoperSimon van der Ley, gehuwd metkoopman
verkoperLeentje Gosses
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTeunes Norberhuis, mr. koperslager x Dirkje Clases Bakker kopen een huis nz. Voorstraat omtrent de Vismerkt. Ten O. mr. bakker A. Westendorp, ten Z. de straat, ten W. hoedenmaker Jochem [Zacharias], ten N. erven Gerlof Wiegers. Geen grondpacht. Gekocht van koopman Simon van der Leij x Leentje Gosses, voor 1665 GG.


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
7-121 Voorstraat 5T Norbruis


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-116 Voorstraat 5T Norbruis3-10-00 CG


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0112v van 2 dec 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenTeunis Norbruis mr. koperslager


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-030Voorstraat 5Atze Lubberts Bakker... m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-030Voorstraat 5Theunis Norbruis... in handen van pres. burg. J. Tamboeser, op ma. 10 apr 1786. (burgerboek); eigenaar en gebruiker van wijk C-030, koperslager, 1814. (GAH204); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 101:10:0 terzaake geleverde ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-030Voorstraat 5T Norbruis T Norbruis koperslager


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 548Voorstraat 5Teunis NorbruisHarlingenhuis en erf (105 m²)


1833 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-030Voorstraat 5Theunes Norbruis, overleden op 3 april 1833Voorstraat C 30, grootvader van Baukje (wed. Christiaan Lodewijks Lutjes), Teunis, Johannes, Dirkje en Marijke Norbruis, laatste 4 afwezig zonder dat hun woonplaats bekend is. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1833 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49026 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 342 en 350 van 4 dec 1833
adressoortbedraggebruik
C-030Voorstraat 5provisionele en finale toewijzingfl. 412huis aan de Voorstraat C-030
 
verkoperRinke Boomsma
koperCoenraad Oswald


1835 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 548 Coenraad OswaldHarlingende gevel hersteld en ramen verbeterd en vernieuwd, en van binnen verfraaid


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-030Voorstraat 5Aukje Aukes Postma... BS huw 1829, ovl 1847, ovl 1854, ovl 1864; oud 71 jaar, geb Molkwerum en wonende te HRL. 1839, wijk C-030; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-030Voorstraat 5Frouwkje Broers... IJemes B, en Aukje Jans Faber; BS huw 1829, ovl 1848; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-030; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-030Voorstraat 5Niesje R Hobmaoud 46 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, wijk C-030; VT1839


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk C-030Voorstraat 5H Hobma stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-030VoorstraatHendrik J Hobma34 jWorkumm, protestant, gehuwd, koopman
C-030VoorstraatFrouwkje Broers35 jHarlingenv, protestant, gehuwd
C-030VoorstraatRienk Hobma5 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-030VoorstraatBroer Hobma3 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-030VoorstraatAukje Hobma7 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-030VoorstraatBerber Hobma1 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-030VoorstraatJoukje Hobma6 wHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-030VoorstraatAukje A Postma71 jMolquerumv, protestant, weduwe
C-030VoorstraatNiesje R Hobma46 jWorkumv, protestant, ongehuwd


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-030Voorstraat 5Aukje Aukes Postma, overleden op 15 december 184777 jr, geboren Molkwerum 24/12/1770, overleden Voorstraat C 30, weduwe, moeder van Antje, te Leeuwarden, Niesje, te Workum, Greelt, leerlooier Sneek, Sjoerd, zeeman, Berber (vrouw van Hessel Fransens, mr. smid Bolsward) en wijlen Eeke Rients Hobma (vrouw van Rienk Klases Blijstra, schipper Leeuwarden, moeder van minderjarige Grietje, Klaas, Klaaske en Eland Rienks Blijstra) en van Hendrik Jacobus Hobma, koopman (niet duidelijk of hij ook zoon van Rients Hobma is). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 548C-030 (Voorstraat)Klaas van Oppenwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 548C-024 (Voorstraat)Klaas van Oppenwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4285Voorstraat 5 (C-024)Gerardina M. Nanning (wed. G. Vermeulen)woonhuis


1917 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstraat 5H. v.d. Wal117exportslager en veehandelaar


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Voorstraat 5 IJtje Oswald van der Walwinkelierster
vorige grondslagf. 1000
huidige grondslagf. 1100


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 5H. v.d. Wal117Exportslager en veehandelaar


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 5H. v.d. Wal117Exportslager en veehandelaar


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 5H. v.d. Wal117Exp.slagers en veeh.


1923 - kentekenadresnaam
B-6028
Voorstraat 5Carel Gerhard Tholen


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 5H. v.d. Wal117Exp.slagers en veeh.


1928 - adresboekadresnaamberoep
Voorstraat 5H.C. v/d Arkcandidaat notaris
Voorstraat 5wed. I.Oswald-v/d Walmanufacturierster
Voorstraat 5A.Postmabouwkundig teekenaar


1928 - kentekenadresnaam
B-12595
Voorstraat 5Anne Postma


1934 - kentekenadresnaam
B-20080
Voorstraat 5Lieuwe Poortinga


1950 - kentekenadresnaam
B-40858
Voorstraat 5Rinse Oswald


1952 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 5, HarlingenVoorstraat 5Y. Oswald-Van der WalBabyhuis, 't


1965 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 5, HarlingenVoorstraat 5 WierdsmaBabyhuis, hetalles voor baby en kleuter


1965 - adresboekadresnaam
Voorstraat 5H. (Hijltje) v.d. Veer


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 5rijksmonument 20674


2002 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 4285Voorstraat 5
  terug