Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Voorstraat 19
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Voorstraat 19 7-102 7-107 C-039 C-032
Naastliggers vanVoorstraat 19
ten oostenVoorstraat 21
ten zuidende Voorstraat
ten westenVoorstraat 17
ten noordenNoorderhaven 62


aangrenzende stegensteeg
Voorstraat 19naamloze doorlopende steeg ten oosten


1597 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0063v van 16 okt 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 21, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1599 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0154r van 25 mrt 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Stoffels


1599 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0166r van 20 mei 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1600 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0208v van 4 mei 1600 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 21, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJan Stoffels


1600 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0208v van 4 mei 1600 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 21, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1613 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0131r van 16 jan 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 19Voorstraat NZhuis, mouterij, hophuis met daarachter een ledige plaats
 
koper door niaarburgemeester Saeff Hendricks vader van de verkoper2823-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen5-12-00 CG
verpachter grondde verkopers Meynert Saves e.a.
geniaarde koperAnna Jacobs Banga, weduwe van
geniaarde koperwijlen Eelcke Harmanni
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenYeme Rogiers
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenItgien Wouters
naastligger ten noordenN. N.
verkoperMeynert Saves, gehuwd met
verkoperLijsbeth Allerts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSaaff Hendricks burgemeester als vader van de verkoper niaart ratione sanguinis op Anna Jacobs Banga wv Eelcke Harmannis de koop van een huis met mouterij, hophuis en ledige plaats daar achter nz Voorstraat. Ten O. Yeme Rogiers en een gemeene steeg, ten W. Itgien Winters. Grondpacht 4 GG aan de Stad, de verkopers en anderen. Gekocht van Meynert Saves x Lijsbeth Allerts voor 2823 GG.


1615 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0274r van 7 mei 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 19Voorstraat NZ strekkende noordwaarts tot het huis van Taecke Taeckeshuis en plaats daer Dantzick uutsteeckt
 
koperSyourdt Tsiebbes Popta, gehuwd met1480-00-00 GG
koperBauck Hessels
naastligger ten oostenAnne Tijsses
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenFrans Martens Kyll
naastligger ten noordenhet huis van Taecke Taeckes
verkoperde stad Harlingen: magistraat
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSyourdt Tiebbes Popta x Bauck Hessels kopen een huis en plaats daer Dantzick uutsteeckt, nz. Voorstraat. Ten O. Anne Tijsdr., ten W. Frans Martens Kyl, ten N. Taecke Taeckes [Lauta]. Geen grondpacht. Gekocht van de Magistraat alhier tot profijt van de Stad voor 1480 gg.


1615 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0281r van 25 jun 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1616 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0013v van 21 jan 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet huis waar Dantzigh uitsteekt van Sioerd Tiebbes Popta


1616 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0013v van 21 jan 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1625 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0047v van 22 jan 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 21, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1625 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0056v van 12 feb 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 21, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1627 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0023r van 19 aug 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 62, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenBoldewijn Jans


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0107r van 5 mei 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 21, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten westenSioerdt Tiebbes Popta


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0107r van 5 mei 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 21, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1652 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0186v van 11 jan 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 21, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg


1652 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0186v van 11 jan 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 21, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0196v van 19 feb 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 19Voorstraat NZhuis met daarachter een kamer
 
koperJacobus Meylsma apotheker2177-00-00 GG
toehaakeen blancq voor de notaris
huurder van de kamerThijs blikslager
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westende weduwe en erfgenamen van wijlen Greolt Sioerds schoenmaker
naastligger ten noordenN. N.
verkopersecretaris Isbrandus van Viersen [staat: Fiersen]secretaris provinciale rekenkamer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacobus Meylsma, apotheker, koopt huis nz. Voorstraat. Ten O. een doorgaande steeg, ten W. wd. Greolt Sioerds, schoenmaker. Gekocht van Isbrandus van Viersen, secretaris v.d. Rekenkamer v. Friesland


1661 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0083r van 20 jan 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 19Voorstraat NZhuis waar Dantzigt uithangt
 
koperJan Dirksen mr. goudsmid2000-00-00 GG
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten oostenFeike Sioerts
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westende weduwe en erfgenamen van wijlen Greolt Sioerds* schoenmaker
naastligger ten noordende heer dr. IJsbrandus van Viersen n.u.
verkoperJacobus Meylsmaapotheker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Dircxen [Roorda], mr. goudsmid, koopt een huis 'Dantzig' nz. Voorstraat. Ten O. een doorgaande openbare steeg en Feike Sioerds, ten Z. de straat, ten W. wd. schoenmaker Greolt Sioerds, ten N. dr. Isbrandus van Vierssen. Gekocht van apotheker Jacobus Meylsma.


1652 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0186v van 11 jan 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 21, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0214r van 24 sep 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 21, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0214r van 24 sep 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 21, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1690 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0316r van 9 mrt 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 21, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg


1690 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0316r van 9 mrt 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 21, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1710 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0102v van 19 jan 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 62, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenElisabet Roorda


1716 - reëelkohieradresgebruik
7-102Voorstraat 19huis
eigenaarwed. dr. Winter
gebruikerhopman Swerms
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde12-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
7-102Voorstraat 19huis
eigenaarwed. dr. Winter
gebruikerMeinert Jansz cum soc.
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde12-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan4-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
7-102 Voorstraat 19huis
eigenaarwed. dr. Winter
gebruikerFeye Jansen cum soc.
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-00-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
7-102 Voorstraat 19huis
eigenaarwed. dr. Winter
gebruikerJacobus Nauta
huurwaarde86-00-00 CG
aanslag huurwaarde14-06-10 CG


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0056v van 11 okt 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 19Voorstraat NZhuis
 
koperPieter Anderies koopman1100-00-00 GG
huurderJacobus Nauta c.u.mr. tingieter
huurderTrijntie Hendriks
huurderJan Harmens c.u.
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten oostenMartijntje Corver
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Servaas van Beemen
naastligger ten noordenHarmen Gonggrijp
verkoperPetronella Catharina Winter, gehuwd metLeeuwarden
verkoperJohannes ConradiapothekerLeeuwarden
verkopermeerderjarige ongehuwde dochter Catharina Magdalena WinterLeeuwarden
verkopermeerderjarige ongehuwde dochter Louisa Agatha WinterLeeuwarden


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
7-102 Voorstraat 19Pieter Andrys, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
7-102 Voorstraat 19huis
eigenaarPytter Andrys
gebruikerPytter Andrys
huurwaarde86-00-00 CG
aanslag huurwaarde15-12-12 CG


1749 - quotisatieadresbewonerberoepaanslagverhogingomschrijving
7-102Voorstraat 19Pieter Andriescoopman£ 066-13-0£ 11bestaet wel cu.


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0222v van 1 sep 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 62, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenvroedsman F. Kamsma


1772 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0020v van 3 mei 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 62, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenvroedsman F. Camsma


1775 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0211v van 23 apr 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenvroedsman Feike Kamsma


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0269v van 9 apr 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 62, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenF. Kamsma


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0125v van 30 aug 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 19Voorstraat NZhuis
 
koper door niaarvroedsman Feike S. Kamsma 1320-21-00 GG
geniaarde koperJan Wytzes Vettevogelkoopman
huurdervroedsman Feike Kamsma 100-00-00 CG
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenServaas van Beemen
naastligger ten noordenFrans Zeeman
verkoperSybrand F. Kamsmaprocureur postulant
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Wytzes Vettevogel koopt huis. Ten O. een doorgaande steeg, ten W. Servaas van Beemen, ten Z. de straat, ten N. Frans Zeeman. Gekocht van Sybrand Feikes Kamsma.


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0250r van 12 sep 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 62, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenvroedsman F. S. Camsma


1793 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0092v van 20 jan 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 62, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen F. Camsma


1797 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0021v van 12 feb 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 19Voorstraat NZhuis
 
koperPieter Post, gehuwd metmr. schilder1310-00-00 CG
koperAaltje Reus
huurderde weduwe van F. S. Kamsma 30-00-00 CG
huurder benedenJohannes Rinsma 85-00-00 GG
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenServaas van Beemen
naastligger ten noordenWieger Harmens
verkoper q.q.Hotze Romkes Binksma, redderkoopman
verkoper q.q.Douwe Wytzes Vettevogel, redders vankoopman
verkoperde boedel en nalatenschap van wijlen vroedsman Feyke Sybrands Kamsma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Post, mr. schilder x Aaltje de Reus koopt fraai huis, bewoond door wd. Feike Sybrands Kamsma. Ten O. een doorgaande steeg, ten Z. de straat, ten W. Servaas van Beemen, ten N. Wieger Harmens. Gekocht van wl. vroedsman Feyke Sibrands Kamsma.


1799 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0193v van 10 nov 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPieter Post mr. verver


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0297r van 22 feb 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 19Voorstraat NZhuis
 
koperFredrik Dublinga, gehuwd met1800-00-00 CG
koperTrijntje J. de Graaf
huurder voor 5 jarenN. N. 60-00-00 CG
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenWieger Harmens
verkoperPieter Postma, gehuwd met
verkoperAntje de Reus
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFrederik Dublinga x Trijntje de Graaff kopen een fraai huis. Ten O. een doorlopende steeg, ten W. N.N., ten Z. de straat, ten N. Wieger Harmens. Gekocht van mr. verver Pieter Post x Antje de Reus.


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
7-110 Voorstraat 19Frederik Dubblinga


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0256r van 7 sep 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 62, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenF. Dubblinga


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-107 Voorstraat 19F Dubblinga6-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-039Voorstraat 19Frederik Daniels Dubblinga... 28 aug 1801 HRL, Daniel D, geb 1793 Stavoren, N.H., koopt een huis in 1801, schipper in 1814, ovl wijk C-039, huw.get. bij A.J. Tange en M.R. Zeba 1812; dopen Grote Kerk HRL 1801, 1802, BS huw 1812, ovl 1814, ovl ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-039Voorstraat 19Thomas Leendertsovl voor 1815; wed. T.L. gebruiker van wijk C-039, eigenaar en medegebruiker F. Dubblinga, schipper, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-039Voorstraat 19F Dubblinga F Dubblinga schipper
C-039Voorstraat 19Thomas J Leenderts wed


1819 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-039Voorstraat 19Simon Jans de Haan, overleden op 20 november 1819schuitschipper, man van Jantje Pieters (Noorderhaven C 54), vader van Maaike Simons de Haan (vrouw van Simon Jans Boon, koopman Voorstraat C 39). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1820 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49013 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 63 van 26 feb 1820
adressoortbedraggebruik
C-039Voorstraat 19koopaktefl. 1500huis aan de Voorstraat C-039
 
verkoperSymon Boon
verkoperMaaike de Haan
koperEverhardus Wilhelmus Petersen


1828 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-039Voorstraat 19Christina Roskott, overleden op 16 maart 1828wed. Wermold Petersen, in leven N H-predikant, moeder van Herman, winkelier Leeuwarden en Everhardus-Wilhelmus Wermolds Petersen, horloge/uurwerkmaker Voorstraat C. xx, zuster van August Ernest Roskott (vader van Gesina-Christina Augusts Roskott: erft legaat). (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 566Voorstraat 19Everhardus Wilhelmus PetersenHarlingenuurwerkmakerhuis (150 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-039Voorstraat 19Everhardus Wilhelmus Petersen... 1841, ovl 1872, bev.reg. HRL 1860-80; oud 49 jaar, geb Borne en wonende te HRL. 1839, horlogemaker, wijk C-039; VT1839; E.W.P. eigenaar van perceel nr. 566 te HRL, uurwerkmaker, woonplaats HRL, legger nr. 526, huis, ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-039Voorstraat 19Jetske van den Bruggeb 18 nov 1807 HRL, huwt met Petrus de Cock op 24 aug 1837 HRL, ged 20 dec 1807 HRL, dv Jan vdB, en Klaaske Radsma; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1837; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-039; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-039Voorstraat 19Petrus de Cock... Bakerus; BS huw 1837, huw 1839; oud 33 jaar, geb Kollum en wonende te HRL. 1839, onderwijzer, wijk C-039; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-039Voorstraat 19Wemeltje Wytses Feddema... Wytze F, en IJtje Aukes Vlietstra; BS huw 1816, ovl 1841; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-039; VT1839; geb 24 okt 1798, ged 18 nov 1798 Grote Kerk HRL, dv Wytse Feddema en IJtje Aukes; Ik ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk C-039Voorstraat 19E W Petersen stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-039VoorstraatEverhardus Petersen49 jBornegezin 1, m, protestant, gehuwd, horlogiemaker
C-039VoorstraatWemeltie Feddema41 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
C-039VoorstraatJulius Petersen13 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
C-039VoorstraatEverhardus Petersen9 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
C-039VoorstraatHermanus Petersen6 mHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
C-039VoorstraatIeda Crist. Petersen16 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
C-039VoorstraatCoenraad Petersen6 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
C-039VoorstraatWemelliena Petersen3 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
C-039VoorstraatWilhelmina Petersen2 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
C-039VoorstraatPetrus de Cock33 jKollumgezin 2, m, protestant, gehuwd, onderwijzer
C-039VoorstraatJetske van der Brug32 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd
C-039VoorstraatCatharina de Cock1 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
C-039VoorstraatKlaaske de Cock5 mHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-039Voorstraat 19Wemeltje Feddema, overleden op 6 november 184143 jr (geboren 24/10/1798), overleden Voorstraat C 39, vrouw van Everhardus Wilhelmus Petersen, uurwerkmaker (mede testamentair erfgenaam), moeder van minderjarige Everhard-Warmolt, Augustus-Ernestus, Ida-Christina, Johan-Lodewijk, Julius, Everhardus-Wilhelmus, Coenraad, Wemelina, Anna-Wilhelmina en Hermanus Everhardus Petersen. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-039Voorstraat 19Anna W. Everhardus Petersen, overleden op 31 mei 1842W.=Wilhelmina, 4 1/2 jr, overleden Voorstraat C 39, dochter van Everhardus Wilhelmus Petersen, horlogemaker, zuster van Everhard-Warmold, theologisch candidaat en minderjarige Augustus-Ernestus, Ida-Christina, Johan-Lodewijk-Julius, Everhardus-Wilhelmus, Coenraad, Wemelina en Hermanus Everhardus Petersen. Saldo fl. 90,-. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-039Voorstraat 19Wemelina Everhardus Petersen, overleden op 24 september 18437 jr (geboren 15/6/1836), overleden Voorstraat C 39, dochter van Everhardus Wilhelmus Petersen, horlogemaker, zuster van Everhard-Wermold, hulpprediker Gaast en minderjarige Augustus-Ernestus, Ida-Christina, Johan-Lodewijk, Julius, Everhardus-Wilhelmus, Coenraad en Hermanus Everhardus Petersen. Saldo fl. 43,55. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-039Voorstraat 19Catharina Fontein... Lochem, dv Freerk Dirks F, en Eva van Dalsen; BS huw 1838, ovl 1871, bev.reg. HRL 1851 wijk A-017, wijk C-039, bev.reg. HRL 1860-80; oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-001; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 566C-039 (Voorstraat)Everhardus W. Petersen sr.woonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 566C-032 (Voorstraat)Petrus Lodewijk Mirande Pz.woonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 566Voorstraat 19 (C-032)Dieuwke Bos (wed. Mirande)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Voorstraat 19 Geert Munnekezonder
vorige grondslagf. 4000
huidige grondslagf. 4000


1928 - adresboekadresnaamberoep
Voorstraat 19G.Munneke-


1948 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 19, HarlingenVoorstraat 19H. de JongJong, fa. H. desouvenir-artikelen


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.H. de Jong894Goud en zilver


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.H. de Jong894Goud en zilver


1952 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 19, HarlingenVoorstraat 19H. de Jonghorlogerie


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.H. de Jong894Goud en zilver


1965 - adresboekadresnaam
Voorstraat 19H.P. (Hendrik) Alkema


1972 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 19, HarlingenVoorstraat 19 Amsterdam-Rotterdam bank N.V.bank


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 19rijksmonument 20682


2002 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 7678Voorstraat 19
  terug