Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Voorstraat 20
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Voorstraat 20 6-028 6-026 E-043 E-037


Huisnaam in: 0
Gebruik:
Naam: oranjehotel
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
Naastliggers vanVoorstraat 20
ten oostenVoorstraat 22
ten zuidenSchoolplein 7
ten westenVoorstraat 18
ten noordende Voorstraat


aangrenzende stegensteeg
Voorstraat 20naamloze steeg ten westen


1597 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0066v van 20 nov 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 20Voorstraat ZZhuis
 
koperEpo Watses, gehuwd met1300-00-00 GG
koperMaycke Hendricks
protesteert vanwege een hypotheekWyert Sjuerdts
naastligger ten oostenMartijn Dawijn
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenPyeter van Buyten
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoperde erfgenamen van Mary Thisses
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEpo Watses x Maycke Hendricks kopen een huis zz. Voorstraat. Ten O. Martijn Douwes, ten W. Pyeter van Buyten. Geen grondpacht genoemd. Gekocht van de erven Marij Thisses, voor 1300 GG.


1599 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0155v van 15 apr 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 20Voorstraat ZZhuis
 
koperTrijn Sipckes, weduwe van1051-00-00 GG
koperwijlen Hotze Pieters brouwer
bewonerHarmen Aesgesgoudsmid
naastligger ten oostenMartijn Dawijn
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenPieter van Buyten
naastligger ten noordenN. N.
verkoperburgemeester Saeff Hendricx, gehuwd met
verkoperMaycke Meynerts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTrijn Sipckes wv Hotze Pieters koopt een huis zz. Voorstraat, nu bewoond door Harmen Aesges. Ten O. Martyn Douwes, ten W. Pieter van Buyten. Geen grondpacht. Gekocht van burg. Saeff Hendrix x Maycke Meynerts voor 1051 gg.


1616 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0012v van 14 jan 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 20Voorstraat ZZhuis
 
koperN. N. 0-00-00 CG
huurderBouue Jacobs e.a.goudsmid
naastligger ten oostenMartijn Dawijn hoedenmaker
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJurien Scheltes
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
crediteur (triumphant)Rynse Jeltesapotheker
verkoper (gesuccumbeerde)Thomas Jansen, gehuwd metbrouwer
verkoper (gesuccumbeerde)Trijn Sipckes


1618 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0147r van 21 nov 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 20Voorstraat ZZhuis
 
koperDirck Claes, gehuwd met1266-14-00 GG
koperAntie Fransen
protesteert vanwege een hypotheekBruyn Gijsberts
huurderBouwe Jacobs e.a.goudsmid
naastligger ten oostenMarthijn Davijn
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJurjan Scheltes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperThomas Janssen, gehuwd met
verkoperTrijn Sipckes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirck Clases x Antie Fransen kopen huis staende aen de zuydsijde van de Voorstraat, bewoond door goudsmid Bouwe Jacobs, beneffens eenige andere huyrluyden. Ten O. Marthijn Dauyn?, ten W. Jurjen Scheltes [Fontein]. Geen grondpacht. Gekocht van Thomas Jans x Trijn Sipckes voor 1266 gg 14 st.


1624 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0017r van 23 mei 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJetze Feickes


1639 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0076v van 16 jan 1639 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHuybert Aleffs slager


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0066r van 9 apr 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0097r van 14 jan 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 24, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0100v van 14 jan 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0100v van 14 jan 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0100v van 14 jan 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0100v van 14 jan 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0160r van 12 apr 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 20Voorstraat ZZ met een uit- en ingang naar de Lanenhuis, loods, plaats met hof en koeschuur en een schapenstal daarachter en de hof ten oosten van de schuur
 
koperTrijntie Pytters, weduwe van3106-05-00 GG
koperwijlen Allert Tieerdts
naastligger ten oostenPytter Wybrandts
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen de heer Wringer
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenGhijsbert Jurjens Fontein
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperGrytie Pytters, weduwe van
verkoperwijlen Jetse Huyberts


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0207v van 17 apr 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 24, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1683 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0264r van 22 apr 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1683 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0264r van 22 apr 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0401r van 3 apr 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 24, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1716 - reëelkohieradresgebruik
6-028Voorstraat 20huis
eigenaarFreerk Jacobs kinderen
gebruikerFreerk Jacobs kinderen
huurwaarde70-00-00 CG
aanslag huurwaarde14-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
6-028Voorstraat 20huis
eigenaarFreerk Jacobs erven
gebruikerds. Velsen
huurwaarde116-00-00 CG
aanslag huurwaarde23-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan14-5-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
6-028 Voorstraat 20huis
eigenaarClaes Douwes kinders
gebruikerde heer van der Haar
huurwaarde116-00-00 CG
aanslag huurwaarde19-06-08 CG


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0365v van 31 dec 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 20Voorstraat ZZ, uitgang naar Lanenhuis, hof, stal en wagenhuis
 
koperJelle van der Sluis ontvanger van Sexbierum6740-00-00 CG
bewonervan der Haar c.u.commies-generaal
naastligger ten oostende weduwe van Jan Wybrens
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende weduwe van Vermeersch
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperAeltje Freerks Scheltinga, weduwe van
verkoperwijlen Claas Douwes Falkensmr. brouwer
verkoperdochter Trijntje Clases Falkens c.u.
verkoperdochter Antje Clases Falkens c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJelle v.d. Sluis, ontvanger van Sexbierum, koopt huis, hof, stalling en wagenhuis zz. Voorstraat, met vrij reed en drift achter, naar de Lanen. Ten O. wd. Jan Wybrens, ten W. wd. Vermeersch, ten N. de Voorstraat. Gekocht van Aeltje Freerks Scheltinga wv Claas Douwes Falkens, mr. brouwer.


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0386r van 4 feb 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 20Voorstraat ZZhuis, tuin, stalling en wagenhuis
 
koperAefke Reiners Fontein, weduwe van7000-00-00 CG
koperwijlen Fedde Pyters Dreyer koopman
huurdervan der Haar c.u.commies-generaal
ontvanger 1 jaar huurAeltje Freerks Scheltinga, weduwe van
ontvanger 1 jaar huurwijlen Claas Douwes Falkens
naastligger ten oostende weduwe van Jan Wybrens
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenweduwe Vermeersch
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperJelle van der SluisontvangerSexbierum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAafke Reiners Fontein wv Fedde Pyters Dreyer koopt huis, hof, stalling en wagenhuis, met vrije reed en drift en in- en uitgang, achter naar de Lanen. Ten O. wd. Jan Wybrens, ten Z.?, ten W. wd. Vermeersch, ten N. de Voorstraat. Gekocht van ontvanger der floreen te Sexbierum Jelle v.d. Sluis.


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0151v van 30 nov 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 24, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende Gereformeerde Gemeente: diaconie


1736 - reëelkohieradresgebruik
6-028 Voorstraat 20huis
eigenaarsecretaris Braam
gebruikersecretaris Braam
huurwaarde116-00-00 CG
aanslag huurwaarde19-06-10 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
6-028 Voorstraat 20de secrtrs. Braam, bestaande uit 0 personenheeft te sexbierum aangeevinge gedaen
aangebooden capitaal00-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
6-028 Voorstraat 20huis
eigenaarde secretrs. Braam
gebruikerde secretrs. Braam
huurwaarde116-00-00 CG
aanslag huurwaarde19-06-10 CG


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0153v van 17 apr 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende koper Symon Stinstra c.u.medicinae doctor


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0153v van 17 apr 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0153v van 17 apr 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1795 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0271v van 30 aug 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenGoetius Stinstra


1796 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0316r van 6 mrt 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 24, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenMenus Fink


1796 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0316r van 6 mrt 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 24, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
6-025 Voorstraat 20H Bauer
6-025 Voorstraat 20Nicolaas Bauer, 36 jaar, gehuwdinwooning


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0346r van 21 jun 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 24, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenG. Stinstra


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0126r van 11 sep 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 24, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0126r van 11 sep 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 24, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-026 Voorstraat 20G Stinstra9-00-00 CG


1812 - bewonersadresnaamgegevens
E-043Voorstraat 20Janke Douwesgeb 1778 Huins, ovl 26 mei 1812 HRL, ongehuwd, ovl wijk E-043, dv Douwe Jelles en Doutje Ates; BS ovl 1812


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-043Voorstraat 20Goetius P Stinstra... van wijk E-042; gebruiker Willem B. vd Meer, schipper, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk E-043, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-044; gebruikers H.A. Bauer, schilder, en N. Bauer, schilder, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-043Voorstraat 20G Stinstra G Stinstra


1821 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-043Voorstraat 20Gooitje Simons Stinstra, overleden op 2 maart 1821Voorstraat E 43, broer van Isabella Simons Stinstra (wed. Pieter de Clercq junior), grondeigenaresse Amsterdam (erft blooteigendom, haar gelastigde is Mr. Joannes Stinstra, advocaat/griffier Franeker), testamentair erfgenaam van vruchtgebruik is Hendrikus Jan Westra, belastingdirecteur Groningen. Verderlegaten voor genoemde Westra (fl. 20.000,-), nicht Anna Huidekoper (wed. dr. G. P. Stinstra, fl. 4.000,-), huisbediende Romke Butter (fl. 4.000,-), dienstboden Dieuwke Harmens en Klaaske Tjeerds (elk fl. 200,-) en D G-gemeente (fl. 3.000,-). Saldo fl. 122.089,55. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1135Voorstraat 20erven Gooitje StinstraAssenhuis en erf (930 m²)


1835 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1135 Arius RodenhuisHarlingende gevel bouwvallig zijnde hersteld en vervraaid en het huis van binnen hersteld maar de bouworde gelijk gebleven


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-043Voorstraat 20Josine Wilhelmine Braams... Jacoba Caspers; BS huw 1833, ovl 1841; oud 29 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, wijk E-043; ... (alles)


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-043Voorstraat 20Johannes Arius Rodenhuis, overleden op 9 april 18392 jr, overleden Voorstraat E 43, zoon van Arius Johannes Rodenhuis, koopman en Josina-Wilhelmina Braams, broer van minderjarige Margaretha-Hendrika, Pieter en Maria-Jacoba Arius Rodenhuis. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-043Voorstraat 20Johannes Arius Rodenhuis, overleden op 15 oktober 183916 dg, overleden Voorstraat E 43, zoon van Arius Johannes Rodenhuis, zeehandelaar en Josina-Wilhelmina Braams, broer van minderjarige Margaretha-Hendrika, Pieter en Maria-Jacoba Arius Rodenhuis. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-043VoorstraatArius Johs. Rodenhuis27 jHarlingenm, protestant, gehuwd, zeehandelaar
E-043VoorstraatJosina Wilhelma. Braams29 jAmsterdamv, protestant, gehuwd
E-043VoorstraatPieter Rodenhuis4 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-043VoorstraatMagreta Rodenhuis5 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-043VoorstraatMaria Rodenhuis1 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-043VoorstraatAukje Wagenaar24 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-043VoorstraatEelkje Otto19 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-043VoorstraatMentie Faber18 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-043Voorstraat 20Maria Jacoba Arius Rodenhuis, overleden op 30 januari 18402 jr, overleden Voorstraat E 43, dochter van Arius Johannes Rodenhuis, zeehandelaar en Josina-Wilhelmina Braams, broer van minderjarige Pieter en Margaretha-Hendrika Arius Rodenhuis. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-043Voorstraat 20Josina W. Braams, overleden op 12 februari 1841W.=Wilhelmina, 31 jr, geboren Amsterdam, overleden Voorstraat E 43, vrouw van Arius Johannes Rodenhuis, negotiant, moeder van minderjarige Margaretha-Hendrika en Pieter Arius Rodenhuis. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1849 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-043Voorstraat 20Margaretha H. Arius Rodenhuis, overleden op 1 september 1849H. -Hendrika, dochter van Arius Johannes Rodenhuis, zeehandelaar (Voorstraat E 43), zuster van minderjarige Pieter Arius Rodenhuis. Saldo fl. 250,-. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-043Voorstraat 20Maria Gerbens Landstra... Ringnalda, N.H., dv Germen L, en Feikje Elsloo; BS ovl 1831; 1881 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk E-043; oud 49 jaar, geb Hommerts (!) en wonende te HRL. 1839, wijk E-040; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2502E-043 (Voorstraat)Pieter Rodenhuis Az.woonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3245E-037 (Voorstraat)Freerk Harmenswoonhuis
Sectie A nr. 3895E-037 (Voorstraat)Freerk Harmenstuin


1898 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 20, HarlingenVoorstraat 20R. Mulder Mzn.Oranje Hotelhotel, restaurant met grooten tuin


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4698Voorstraat 20 (E-037)Reinder M. Mulder (te Breda)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Voorstraat 20 Sipke de Hoopzet-winkelier
vorige grondslagf. 1000
huidige grondslagf. 1000


1928 - adresboekadresnaamberoep
Voorstraat 20P. v/d Loonmanufacturier
Voorstraat 20aA.Henneveldmachinist


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 20Wietsma597Bloemenmag.


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Sj. Vellinga877Taxibedr.


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Wietsma597Bloemenmag.


1949 - kentekenadresnaam
B-36748
Voorstraat 20aFrans Vellinga


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Bloemenmag. De Vergeet mij niet597F. Wietsma


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.F. Wietsma597Bloemenmag.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Sj. Vellinga877Taxibedr.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Bloemenmag. De Vergeet mij niet597F. Wietsma


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.F. Wietsma597Bloemenmag.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Sj. Vellinga877Taxibedr.


1954 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 20, HarlingenVoorstraat 20Fr. WietsmaVergeet Mij Niet, debloemenmagazijn, aanleg en onderhoud van tuinen


1962 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 20, HarlingenVoorstraat 20F. Wietsmade vergeet mij nietbloemenmagazijn


1965 - adresboekadresnaam
Voorstraat 20F. (Frederik) Wietsma


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 20rijksmonument 20714


onbekend - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 20, HarlingenVoorstraat 20F. WietsmaVergeet Mij Niet, debloemenmagazijn
  terug