Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Voorstraat 29
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerVoorstraat 297-0977-0977-103C-044C-037


Naastliggers vanVoorstraat 29
ten oostenVoorstraat 31
ten zuidende Voorstraat
ten westenVoorstraat 27
ten noordenNoorderhaven 72


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0155r van 16 jan 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0086r van 26 jan 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 31, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Tjebbe Tjebbes Popta


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0141r van 20 okt 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 29Voorstraat NZ900‑00‑00 cg1/5 huis waar de Gulden Engel hangt, en erf
koperJacob Hendrix, gehuwd met te Leeuwarden de Gouden Engel
koperLutske Popta te Leeuwarden
toehaaktwee rozenobels
huurder voorJelle Tiaerdes
huurder achterLieuwe Sioerdts
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westensteeg strekkende naar de Noorderhaven
naastligger ten noordenhet huis waar de Oranjeboom uithangt de Oranjeboom
verkoperHendrick Vastrick, gehuwd met te Amsterdam
verkoperMaria Popta te Amsterdam
verkoperMichiel Popta te Amsterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Hendrix x Lutske Popta koopt 1/5 van 'de Vergulde Engel', strekkende noordwaarts tot aan de Noorderhaven, waar 'de Oranjeboom' uithangt. De voorkant bewoond door Jelle Tiaerdts, het achtereind door Lieuwe Sioerdts. Met de gerechtigheid van de steeg ten westen naar de Noorderhaven strekkende. Gekocht van Maria Popta x Hendrick Vastrick, en van Michiel Popta te Amsterdam, voor 900 CG en twee rosenobels tot een verering.


1654 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0276v van 7 nov 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 29Voorstraat NZ [niet vermeld]1800‑00‑00 cg2/5 voor- en achterhuis van de Vergulden Engel
koper van 2/5Frans Reiners Templar koopmande Vergulde Engel
bewonerLiuue Orangy c.u.
naastligger ten oostenLeenert Coernelis Croddenbosch
naastligger ten oostenBelike Popta
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenPytter Boncq
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde heer Johan Wittert
verkopergemeensman Rembartus Popta
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFrans Reyners Templar koopt 2/5 deel van het voor- en achterhuis van 'de Vergulde Engel'. Ten O. Leenert Cornelis Croddenbosch en Belike Popta, ten W. Pytter Boncq. Gekocht van Johan Wittert en gemeensman Rembartus Popta, voor 1800 cg.


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0054v van 8 jul 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 72, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet huis waar de Vergulde Engel uithangt


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0054v van 8 jul 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 29Voorstraat NZ3150‑00‑00 cg3/5 huis waar de Vergulden Engel uithangt, met een eigen steeg ten westen
koperJacob Jacobs Popta c.u. te Leeuwarden de Vergulde Engel
huurderde weduwe van wijlen Lieuue Sioerds
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen burgemeester Croddebos
naastligger ten oostende gemeensman Olphardus Belida
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenPytter Cornelis Bonck
naastligger ten noordenN. N.
verkoperFrans Reiners Templar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Jacobs Popta koopt 3/5 van het huis 'de Vergulde Engel' nz. Voorstraat en het huis erachter, zz. Noorderhaven. Ten O. erven burgemeester Croddenbos [op de Voorstraat] en de gemeensman Olphardus Belida [op de Noorderhaven], ten W. Pytter Cornelis Boncq. Met een eigen vrije steeg ten W. Gekocht van Frans Reiners Templar.


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0072v van 13 jan 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis genaamd de Vergulden Engel


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0020v van 11 sep 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 31, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jacob Jacobs Popta


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 7, fol. 11vVoorstraat 29Atje Seerpsf. 20000-00-00 (8000+12000)


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0021va van 17 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 31, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen Jacob Popta


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0174r van 18 dec 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAttie Seerps


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0082r van 8 feb 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 72, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende verkoper Jacob Popta


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0207r van 25 jul 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 72, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJacob Popta


1691 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0371v van 20 dec 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 29Voorstraat NZ1072‑00‑00 cg4/5 huis daer de Vergulden Engel uithanght
koperDouwe Jansen c.u.Bergervaarderde Vergulde Engel
huurderAnne Jansen koopman
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westen*steeg waarlangs vrij in- en uitgang naar de Noorderhaven
naastligger ten westenHidde Yges schipper
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJacob Popta, enkoopman
verkoperHendrick Popta, en
verkoperLutske Popta, gehuwd met
verkoperAllerdus Buitenpost
verkoperAuckjen Wybes, weduwe van
verkoperwijlen Lenert Popta, namens haar zoon
verkoperJacob Lenerts Popta
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDouwe Jansen koopt 4/5 deel van 'de Vergulde Engel'. Ten W. Hidde Yges [Baars], met mede-gebruik van de steeg naar de Noorderhaven, ten Z. de straat. Gekocht van Jacob- en Hendrick Popta, Lutske Popta, vrouw van Allardus Buitenpost en Auckjen Wybes wd. Lenert Popta als moeder van Jacob Lenerts Popta, ieder voor 1/5 deel.


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0248v van 25 okt 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 72, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenDouwe Jansen koopman


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0372v van 18 sep 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 29Voorstraat NZ2425‑00‑00 cghuis alwaer de Vergulden Engel uithanght, met plaats en loods
koperTheodorus Hugen, gehuwd metmr. zilversmidde Vergulde Engel
koperTytie Roorda
toehaakdrie gouden ducaten tot een verering voor de vrouw van de verkoper en twee kinderen
huurderTheodorus Hugen c.u.mr. zilversmid100‑00‑00 cg
naastligger ten oostenals bewoner Hendrik Aerts slager
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenHidde Yges koopman
naastligger ten noordenN. N.
naastligger ten noorden*steeg waarlangs uit- en ingang naar de Noorderhaven
verkoper van 4/5Douwe Jansen, gehuwd metkoopman
verkoper van 1/5Trijntie Jacobs Popta
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTheodorus Hugen, mr. zilversmid x Titie? Roorda, koopt het huis (of 1/2 huis?) waar 'de Vergulde Engel' uithangt, nz. Voorstraat, bewoond door de verkoper. (Met beschrijving). Ten O. Hendrik Everts, slachter, ten W. Hidde Yges [Baars], ten Z. de Voorstraat. Met vrij mede-gebruik en onderhoud van de steeg naar de Noorderhaven, en waarlangs dit huis zijn achter in- en uitgang etc. heeft. Gekocht van Douwe Jansen x Trijntje Jacobs Popta voor 4/5 deel en Trijntje Jacobs Popta zelf voor 1/5 deel, voor 2425 cg. en drie gouden ducaten tot een verering van verkopers vrouw en 2 kinderen.


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0169v van 23 apr 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 72, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenTheodorus Hugen c.u.


1706 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0336r van 10 apr 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 29Voorstraat NZ325‑00‑00 cg1/6 huis alwaar de Vergulden Engel uitgangt
koperTheodorus Hugen mr. zilversmidde Vergulde Engel
eigenaar van 1/2Theodorus Hugenmr. zilversmid
bewonerTheodorus Hugenmr. zilversmid
naastligger ten oostenals bewoner Hidde Lieuwes* slager
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenHidde Yges koopman
naastligger ten noordenhet huis de Orangieboom de Oranjeboom
naastligger ten noorden*steeg waarlangs uit- en ingang naar de Noorderhaven
verkoperburgervaandrig Johannes Mockamamr. brouwer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTheodorus Hugen, mr. zilversmid, koopt 1/6 deel van het 1/2? huis 'de Vergulde Engel', waarvan hij reeds 1/2 bezit en ook woont, nz. Voorstraat. Ten O. Hidde [Lieuwes?], slagter, ten W. Hidde Yges, ten N. het huis 'd' Orangieboom', ten Z. ten naasten de straat. Met vrij mede-gebruik en onderhoud van de steeg naar de Noorderhaven, waarlangs ook vrij in- en uitgang etc. naar die haven. Gekocht van Johannes Mockema, vaandrig en mr. brouwer, voor 325 cg.


1707 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0024v van 13 mrt 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 29Voorstraat NZ325‑00‑00 cg1/6 huis alwaar de Vergulden Engel uithangt
koperTheodorus Hugen mr. zilversmidde Vergulde Engel
eigenaar van 4/6Theodorus Hugenmr. zilversmid
bewonerTheodorus Hugenmr. zilversmid
naastligger ten oostenals bewoner Hidde Lieuwes* slager
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenHidde Yges
naastligger ten noordenhet huis de Orangeboom de Oranjeboom
naastligger ten noorden*steeg waarlangs uit- en ingang naar de Noorderhaven
verkoperMayke Mockema, gehuwd met te Leeuwarden
verkoperGerhardus Crabapotheker te Leeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTheodorus Hugen, mr. zilversmid, koopt 1/6 huis alwaar de vergulden engel uithangt, nz Voorstraat. Hij is al eigenaar van 4/6. Ten O. Hidde slachter, ten Z. de Voorstraat, ten W. koopman Hidde Yges, ten N. het huis de Orangeboom. Vrij gebruik van de steeg naar de Noorderhaven. Geen grondpacht. Gekocht van Mayke Mockema vv Gerhardus Crab apotheker te Leeuwarden, voor 325 CG.


1711 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0160r van 2 sep 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 29Voorstraat NZ300‑00‑00 cg1/6 huis daar de Vergulden Engel uithangt
koper van 1/6Theodorus Hugens mr. zilversmidde Vergulde Engel
eigenaar van 5/6Theodorus Hugensmr. zilversmid
bewonerTheodorus Hugensmr. zilversmid
naastligger ten oostenals bewoner Hidde Lieuwes
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenHidde Yges koopman
naastligger ten noordenN. N.
naastligger ten noorden*steeg waarlangs uit- en ingang naar de Noorderhaven
verkoperWieger Mockemamr. zilversmid
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTheodorus Hugen koopt 1/6 deel van 'de Vergulde Engel'. Het wordt door hemzelf bewoond als eigenaar van de overige parten. Ten O. Hidde Lieuwes, ten W. Hidde Yges, met vrije in- en uitgang door de steeg naar de Noorderhaven. Gekocht van Wieger Mockema mr. zilversmid.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-097 , folio 139Voorstraat 29huis
eigenaarTheodorus Hugens erven
gebruiker
opmerkingonverhuirt


1716 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0274r van 29 nov 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 29Voorstraat NZ920‑00‑00 gghuis genaamd de Vergulde Engel
koperEgbert Pytters c.u.mr. schilderde Vergulde Engel
naastligger ten oostenWatse Pieters te Terschelling
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Hidde Yges
naastligger ten noordenCornelis Tieerds mr. ijzersmid
verkoper van 1/2Gerhardus Krab, gehuwd metapotheker te Leeuwarden
verkoper van 1/2Mayke Mockema te Leeuwarden
verkoper van 1/2Rinske Hugen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEgbert Pytters, mr. schilder, koopt een huis nz. Voorstraat, waar 'de Vergulde Engel' uithangt. Laatst bewoond door oud-burgemeester Wassenaar. Ten O. Watse Pieters op der Schelling, ten W. erven Hidde Yges, ten Z. die straat, ten N. Cornelis Tieerdts, mr. ijzersmid. Met vrij mede-gebruik en onderhoud, in- en uitgang en op- en afslag door de steeg naar de Noorderhaven. Gekocht van Gerhardus Krab, apotheker x Mayke Mockema te Leeuwarden, voor 1/2, en Rinske Hugen voor 1/2, voor 920 gg.


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-097 , folio 91rVoorstraat 29huis
eigenaarEibert Pieters
gebruikerEibert Pieters
huurwaarde totaal60‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan26‑8‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-097 , folio Voorstraat 29huis
eigenaarEybert Pyters
gebruikerEybert Pyters
huurwaarde totaal60‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑00‑00 cg


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0314v van 26 mrt 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenEybert Pyters


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0177v van 18 jan 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 72, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPyter Eyberts


1733 - genealogie bron: ondertrouw gerecht Leeuwarden op 29 nov 1733
Koppeling tussen deze gebeurtenis en dit adres berust niet op brongegevens maar is handmatig tot stand gebracht
Pyter Eyberts, wonende te Harlingen
Gertje Jansonius, wonende te Leeuwarden


1733 - genealogie bron: ondertrouw gerecht Harlingen op 30 mei 1733
Koppeling tussen deze gebeurtenis en dit adres berust niet op brongegevens maar is handmatig tot stand gebracht
Pyter Egberts, wonende te Harlingen
Geertie Jansonius, wonende te Leeuwarden


1733 - genealogie bron: attestatie afgegeven Hervormde Gemeente Leeuwarden op 14 mei 1733
Koppeling tussen deze gebeurtenis en dit adres berust niet op brongegevens maar is handmatig tot stand gebracht
Pyter Eyberts, wonende te Harlingen
Gertje Jansonius, wonende te Leeuwarden


1733 - genealogie bron: bevestiging huwelijk Hervormde Gemeente Hempens Teerns op 14 jun 1733
Koppeling tussen deze gebeurtenis en dit adres berust niet op brongegevens maar is handmatig tot stand gebracht
Pyter Eyberts, wonende te Harlingen
Geertie Jansonius, wonende te Leeuwarden


1734 - genealogie bron: ondertrouw gerecht Harlingen op 11 jun 1734
Koppeling tussen deze gebeurtenis en dit adres berust niet op brongegevens maar is handmatig tot stand gebracht
Heiman Heimans, wonende te Harlingen
Geertie Jansonius, wonende te Harlingen


1734 - genealogie bron: bevestiging huwelijk Hervormde Gemeente Harlingen op 19 dec 1734
Koppeling tussen deze gebeurtenis en dit adres berust niet op brongegevens maar is handmatig tot stand gebracht
Heyman Heymans, wonende te Harlingen
Geertje Jansonius, wonende te Harlingen


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-097 , folio 91vVoorstraat 29huis
eigenaarEybert Pyters erven
gebruikerEybert Pyters erven
huurwaarde totaal60‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑00‑00 cg


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0017va van 28 apr 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 72, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHeiman* Heimans schilder


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0018ra van 19 mei 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 72, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHeiman* Heimans schilder


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0108v van 22 mei 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 31, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenvroedsman Heimans


1742 - genealogie bron: doop Hervormde Gemeente Harlingen op 8 dec 1742
Koppeling tussen deze gebeurtenis en dit adres berust niet op brongegevens maar is handmatig tot stand gebracht
Jan Heimans, dopeling
Heiman Heimans, vader, burgemeester
Geertje Jansonius, moeder


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
7-097Voorstraat 29vroedsman Heymans, bestaande uit 4 personen25‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-097 , folio 91vVoorstraat 29huis
eigenaarvroedsm. Heymans
gebruikervroedsm. Heymans
huurwaarde totaal60‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑18‑02 cg


1746 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0126r van 12 jun 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg waarlangs uit- en ingang naar de Noorderhaven
naastligger ten oostenvroedsman Heymans


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
7-097, fol. 127rVoorstraat 29vroedsman Heymans cum uxore, bestaande uit 2 volwassenen en 1 kindverver, mr. en coopman66:13:00 cg11:2:00 cgbestaet wel


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-097 , folio 92vVoorstraat 29huis
eigenaarvroedsman Heimans
gebruikervroedsman Heimans
huurwaarde totaal60‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑18‑02 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-097 , folio 92vVoorstraat 29huis
eigenaarvroedsman Heimans
gebruikervroedsman Heimans
huurwaarde totaal60‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑18‑02 cg


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0078v van 14 mrt 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 72, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenH. Heimans


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-103 , folio 155vVoorstraat 29huis
eigenaarH. Heymans
gebruikerledig
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg


1776 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0248r van 25 feb 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 31, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenH. Heimans


1776 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0007r van 1 sep 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 29Voorstraat NZ1503‑00‑00 gghuis met o.a. toonbank, winkelkasjes en borden [=planken] etc.
koperJan van Beetzel, gehuwd metmr. wolkammer
koperElijsabette de Vries
naastligger ten oostenFrederik Doodenhuis
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westen*steeg waarlangs uit- en ingang naar de Noorderhaven
naastligger ten westenChristiaan Burman
naastligger ten noordenArnoldus Wiglinghuis
verkoper q.q.Augustus Robbertus van Dalsen, geauthoriseerde curator bonorumnotaris
verkoper q.q.Sicco Rienstra, geauthoriseerde curatoren bonorum overprocureur postulant
verkoperde geabandonneerde boedel van Heiman Heimans, gehuwd met
verkoperGeertie Jansonius
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan van Bretzel, mr. wolkammer x Elisabeth de Vries koopt een voortreffelijk huis nz. Voorstraat. Ten O. Frederik Doodenhuis, ten W. Christiaan Burman, ten Z. de straat, ten N. Arnoldus Wiglinghuizen. Met een steeg strekkende van de Noorderhaven naar de Voorstraat. Gekocht van de curator over de boedel van Heiman Heimans, voor 1500 gg.


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0286r van 23 jan 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Beetzel


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-103 , folio 155vVoorstraat 29huis
eigenaarJacob van Beetsel
gebruikerJacob van Beetsel
huurwaarde totaal80‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde14‑10‑14 cg


1793 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0086r van 13 jan 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 31, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-103 , folio 155vVoorstraat 29huis
eigenaarJacob van Beetzel
gebruikerJacob van Beetzel
huurwaarde totaal80‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde14‑10‑14 cg


1797 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0012v van 15 jan 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJ. Beetzel


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0298r van 20 nov 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJ. Beetzel


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
7-106, pag. 112Voorstraat 29wed. Bretzel


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0279v van 30 nov 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 29Voorstraat NZ2400‑00‑00 cghuis
koperJan Adam Straus, gehuwd metmr. horlogemaker
koperJohanna Dentzsch
huurderThomas Paludanus c.u.
naastligger ten oostenJacobus Doodenhuis
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenKalsbeek
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Arnoldus Wiglinghuizen
naastligger ten noorden*steeg waarlangs uit- en ingang naar de Noorderhaven
verkoperAlbartus Rasschen, gehuwd met
verkoperZydske Jelgersma, erfgename ad vitam van
erflaterwijlen haar eerste man Jacobus van Beetzel
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Adam Straus, mr. horlogemaker, en zijn vrouw Johanna Dentasch zijn de kopers. Er is een vrije steeg naar de Noorderhaven. Ten O. Jacobus Doodenhuis, ten W. Kalsbeek, Ten Z. de Voorstraat, ten N. erven Arnoldus Wiglinghuizen. Gekocht van Zydske Jelgersma, de vrouw van Albartus Rasschen als erfgename van wl. haar eerste man Jacobus van Bretzel, mr. wolkammer. Zie ook bij Noorderhaven 58.


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0351r van 30 aug 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenStraus


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0045v van 24 jan 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 72, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJ. Straus


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0109v van 19 jun 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 72, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJ. Straus


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
7-103 , pag. 152Voorstraat 29J.A. Straus 6‑00‑00 cg


1812 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51004 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 250 van 11 nov 1812
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-044Voorstraat 29koopaktefl. 1605huis in de Voorstraat C-044
 
verkoperJohanna Magdalena Dentzsch (gehuwd met Adam Straus)
koperJohannes Rinsma (gehuwd met Minke Baukes Bakker)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-044Voorstraat 29Johannes Rinsma... zv Rinse R, en Elske Viers; BS huw 1813, huw 1819, huw 1823, ovl 1833; eigenaar en gebruiker van wijk C-044, koopman, 1814. (GAH204); J.R. ende Meinou van Boon, (!), beide van HRL, zijnde wegens de bruid ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Voorstraat 29Johs. Rinsmafl. 3


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-044Voorstraat 29Johannes RinsmaJohannes Rinsmakoopman


1821 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 61 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-044Voorstraat 29Anna C. Jans Dijkstra, overleden op 6 augustus 1821C.=Catharina, dochter van Jan Dijkstra, mr. pruikmaker (Voorstraat C 44) en Trijntje Arjens Molenaar, zuster van minderjarige Tjietske, Hiltje, Riemke en Arjen Jans Dijkstra. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1830 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49023 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 31 van 22 jan 1830
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-044Voorstraat 29koopaktefl. 2800huis aan de Voorstraat C-044
 
verkoperJohannes Rinsma
verkoperMeinouw Baukes Bakker
koperMarius Nauta Peters
koperCatharina Helena Wichers


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 575Voorstraat 29Marius Peters med. doctorHarlingenhuis en erf (200 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-044Voorstraat 29Catharina Wichersoud 36 jaar, geb Groningen en wonende te HRL. 1839, wijk C-044; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-044Voorstraat 29Marius Nauta Peters... en HRL. 1832, bl. ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-044Voorstraat 29Rigtje de Boeroud 28 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk C-044; VT1839


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
CVoorstraat 29M Nauta Peters kiezer


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 84 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-044Voorstraat 29Scatine H. Marius Peters, overleden op 20 juli 1839H.=Hendrike, 3 jr, overleden Voorstraat C 44, dochter van Marius-Nauta Petersz, med. Dr/vroedmeester & Catharina-Helene Wichers, zuster van minderjarige Geertruid-Hester, Dina-Wilhelmina-Maria, Elisabeth-Catharina-Sara en Anna-Sophie-Louise Marius Peters. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
C-044VoorstraatMarius Nauta Peters37 jdoctor in de genees en vroedkundeLeerm, protestant, gehuwd
C-044VoorstraatCatharina Wichers36 jGroningenv, protestant, gehuwd
C-044VoorstraatGeertruid H Peters9 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-044VoorstraatDina Wilhelm. Peters8 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-044VoorstraatElisabeth Peters6 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-044VoorstraatAnna Sophia Peters5 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-044VoorstraatRigtje de Boer28 jLeeuwardenm, protestant, ongehuwd


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 575Voorstraat C-044Jacob S. Molenaar woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 575Voorstraat C-037 Marius Nauta Peters woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 575Voorstraat 29 (C-037)Fokke van der Molenwoonhuis


1931 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-16107
Voorstraat 29Oep Bakker


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 29v.d. Molen199Modes, manuf. en beddenmag.


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 29v.d. Molen772Modes, manuf. en beddenmag.


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.v.d. Molen772Conf., manufact., woninginr.


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.v.d. Molen's Magazijnen772


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.v.d. Molen's Magazijnen772


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Voorstraat 29O. (Oep) Bakker


1971 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 29, HarlingenVoorstraat 29R. AdemaInterieur, 'tmeubel-toonkamers 't interieur


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 29rijksmonument 20686


2023
0.033898115158081


  terug