Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Voorstraat 39
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Voorstraat 39 7-081 7-089 C-049 C-042


Huisnaam in: 0
Gebruik:
Naam: het heerenlogement
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 0
Gebruik:
Naam: de ark van noach
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1601
Gebruik:
Naam: de arck van noa
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
Naastliggers vanVoorstraat 39
ten oostenVoorstraat 41
ten zuidende Voorstraat
ten westenVoorstraat 37
ten noordende Raadhuissteeg


1617 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0104r van 14 dec 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 37, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenRaadhuisstraat [staat: straat]


1618 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0148r van 5 dec 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 37, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenRaadhuisstraat [staat: straat]
naastligger ten oostende stad Harlingen: stadhuis


1652 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0215v van 28 nov 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 37, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenRaadhuisstraat [staat: Brede Raadhuisersteeg]


1677 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0253v van 7 jan 1677 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 37, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenRaadhuisstraat [staat: Grote Raadhuissteeg]


1677 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0269v van 24 jun 1677 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 37, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0023v van 27 jan 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 37, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenRaadhuissteeg


1716 - reëelkohieradresgebruik
7-081Voorstraat 39pakhuis
eigenaarGoitien Braams
gebruikerGoitien Braams
gebruikerClaes Goitiens
huurwaarde28-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-12-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
7-081Voorstraat 39pakhuis
eigenaarGoitien Braams erven
huurwaarde28-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-12-00 CG
aansl. huurw. voldaan17-4-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
7-081 Voorstraat 39packhuis
eigenaarFoppe Goitiens
gebruikerFoppe Goitiens
huurwaarde28-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-13-00 CG


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0253r van 13 jan 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 37, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenRaadhuisstraat [staat: grote raadhuissteeg]


1736 - reëelkohieradresgebruik
7-081 Voorstraat 392 huisen
eigenaarde heer Harsolt
gebruikerSjoukjen Ebbes
gebruikerBarte Willems
huurwaarde122-00-00 CG
aanslag huurwaarde20-06-10 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
7-081 Voorstraat 392 huisen
eigenaarde hr. Grovestins
gebruikerClaas Nauta
huurwaarde45-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-03-10 CG
gebruikerR. de Swart
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-09-00 CG


1764 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0054r van 18 mrt 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 41, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenTjepke Gratama


1764 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0057r van 29 apr 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 39Voorstraat NZ bij Raadhuishuis
 
koperTjepke Gratama koopman416-00-00 CG
huurderSipke Hendriks c.u.
huurderBente Jarigs van der Ley 40-00-00 CG
naastligger ten oosten[geniaarde koper] Adam Roerich
naastligger ten oosten[geniaarde koper] Samuel Roerich
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenRaadhuissteeg
naastligger ten noordenAdam Roerich
naastligger ten noordenSamuel Roerich
verkoperJr. Willem Hendrik van HiemstraVeenklooster
verkoperJr. Georg Sigesmond van HiemstraBolsward
verkopervrouwe Tjids van Hiemstra, gehuwd metFerwerd
verkoperhr. Tjalling Homme van HaersolteFerwerd
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjepke Gratama koopt huis nz. Voorstraat, dicht bij het Raadhuis. Ten O. en N. het huis dat de verkopers hebben verkocht aan Adam en Samuel Roerich, ten Z. de Voorstraat, ten W. de Raadhuissteeg waarin vrij in- en uitgang. Gekocht van de families Van Heemstra en Van Haersolte.


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0161r van 26 jan 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 39Voorstraat NZ dicht bij het Raadhuishuis
 
koperAdam Roerich, en zijn broer800-00-00 CG
koperSamuel Roerich
huurderSipke Hendriks c.u.45-00-00 CG
naastligger ten oostende heer van Altena
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenRaadhuissteeg
naastligger ten noordende heer van Altena
verkoperTjepke Gratamakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAdam en Samuel Roerich kopen huis nz. Voorstraat. Ten O. en N. Nicolaas van Allema, ten W. de Raadhuissteeg, ten Z. de Voorstraat. Gekocht van Tjepke Gratama.


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0197v van 15 jun 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 41, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenAdam Roerich
naastligger ten westenSamuel Roerich


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0199v van 31 aug 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 41, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenAdam Roerich
naastligger ten westenSamuel Roerich


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0274r van 23 apr 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 37, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenRaadhuisstraat [staat: straat]


1800 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0268r van 7 dec 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 37, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenGrote Raadhuissteeg


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
7-090 Voorstraat 39Hendrik Winter
7-090 Voorstraat 39Jacob Teering, 18 jaar, gehuwdinwooning, vaste knegt


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-089 Voorstraat 39Jan Hannema7-10-00 CG


1811 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van donderdag 23 okt 1811
C-049Voorstraat 39Een zeer groote en hegte HUIZINGE waarin veertig jaar de Bakkerij Affaires met goed succes gedreven aan de Voorstraat, bewoond door Doetje, Hebbes vv Otte Lubberts. Verhoging verkocht op 23 okt 1811 door notaris W. Vettevogel..


1811 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 28 jun 1811
C-049Voorstraat 39Een ruime en neringrijke HUIZINGE en BAKKERIJ aan de Voorstraat, bewoond door Doetje, Hebbes. Uit de hand verkocht op 12 nov 1811 door ..


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-049Voorstraat 39Hendrik Winter... op onpartijdige Tauxatie zal overneemen. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-049Voorstraat 39Hendrik Winter Hendrik Winter logementhouder


1827 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-049Voorstraat 39Anna War, overleden op 30 november 1827geboren Engeland, vrouw van Hendrik Winter, logementhouder (Voorstraat C 49, testamentair erfgenaam), geen kinderen, in boedel legaat van haar mans oom Adam Roerich. Saldo fl. 537,20. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 587Voorstraat 39Douwe MinnemaHarlingenlogementhouderhuis en erf (410 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-049Voorstraat 39Aaltie Bronsoud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-049; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-049Voorstraat 39Douwe Minnes Minnema... 1888, bev.reg. HRL 1851 wijk C-052; oud 40 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, logementhouder, wijk C-049; VT1839; D.M. eigenaar van perceel nr. 587 te HRL, logementhouder, woonplaats HRL, legger nr. 453, huis en ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-049Voorstraat 39Henderik Hubeoud 31 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wijk C-049; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-049Voorstraat 39Johanna Scheuermacherzie: Schleiermacher; oud 48 jaar, geb Wildingen en wonende te HRL. 1839, wijk C-049; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-049VoorstraatDouwe Minnema40 jSneekm, rooms katholiek, gehuwd, logementhouder
C-049VoorstraatJohanna Scheuermacher48 jWildingenv, protestant, gehuwd
C-049VoorstraatHendrik Minnema8 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
C-049VoorstraatAnna C Minnema9 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
C-049VoorstraatMentie Minnema5 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
C-049VoorstraatAaltie Brons45 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-049VoorstraatAntje Dijkstra21 jPietersbierumv, protestant, ongehuwd
C-049VoorstraatHenderik Hube31 jSneekm, rooms katholiek, ongehuwd


1847 - variaadresbronbericht
Voorstraat 39Leeuwarder Courant 11 juniLEES HIER - P.L. MIRANDE
HOEDEN en PETTEN-WINKELIER op de Voorstraat alhier tegen over het Stadhuis te Harlingen, heeft de eer door deze aan het geërde Publiek te berigten, ontvangen te hebben Fransche en Brabandsche FILTEN- en ZIJDEN HOEDEN, alsmede dito PETTEN. Alles naar den laatsten smaak.
En zal de eer hebben om met deze Goederen zich 8 of 10 dagen te Leeuwarden op te houden, in het Logement bij J. Kingma, in den Wijnberg aldaar, en zal derzelve bij Heeren aan huis presenteren. Zal van Leeuwarden naar Sneek en Franeker vertrekken.
Maakt tevens bekend, dat hij gedurende de Harlinger Kermis van de bovenstaande artikelen ruim voorzien zal zijn. Belooft eene prompte en civiele bediening. Neemt oude Hoeden tegen nieuwe in ruiling aan.


1849 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-049Voorstraat 39Johanna P. Schleiermacher, overleden op 17 november 1849P.=Philippina, vrouw van Douwe Minnema, logementhouder (Voorstraat C 49: mede testamentair erfgenaam), moeder van minderjarige Anna-Catharina, Hendrik-Leonard-Winter en Frederica-Mintje Douwes Minnema. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-049Voorstraat 39Trijntje Arjens Molenaar... Jans; huw Grote Kerk HRL 1801, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS ovl 1851, ovl 1863 bev.reg. HRL 1851 wijk C-049; oud 62 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelierse in matten en tapijtgoed, wijk C-046; VT1839; kind: ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 587C-049 (Voorstraat)Douwe Minnemawoonhuis


1877 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50054 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 270 en 282 van 4 dec 1877
adressoortbedraggebruik
C-049Voorstraat 39provisionele en finale toewijzingfl. 13022hotel minnema, stal en wagenhuis
 
verkoperPieter Vlaskamp (q.q.)
koperStaat der Nederlanden


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 587C-042 (Voorstraat)De Staat (Posterijen en Telegraphie)woonhuis


1898 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 39, HarlingenVoorstraat 39 Mirande & Co.galanteriën, nouveauté's, reisbenoodigdheden


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5091Voorstraat 39 (C-042)P.L.C. Mirande (en Cons.)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Voorstraat 39wed D. Dangermond geb. P. Zijlstrawinkelierster
vorige grondslagf. 1100
huidige grondslagf. 1300


1928 - adresboekadresnaamberoep
Voorstraat 39W.Cornelwinkelier
Voorstraat 39aW.A.P.F.L.Jorgpredikant


1932 - kentekenadresnaam
B-17675
Voorstraat 39Popke Sjoerd van Yck


1934 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 39, HarlingenVoorstraat 39 Terpstraslagerij


1936 - kentekenadresnaam
B-22198
Voorstraat 39Wyberen Terpstra


1939 - kentekenadresnaam
B-25550
Voorstraat 39aGezinus Anton Schrik


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 39W.P. Terpstra837Slagerij


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 39aGezinus Schrik457Toonkunstenaar


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.G. Jepkema457Toonkunst.


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.W.P. Terpstra837Slagerij


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.G. Jepkema457Toonkunst.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.W.P. Terpstra837Slagerij


1952 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 39, HarlingenVoorstraat 39W.P. Terpstraslagerij


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.G. Jepkema457Toonkunst.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.W.P. Terpstra837Slagerij


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 39rijksmonument 20689


2000 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 39, HarlingenVoorstraat 39W. Terpstraslagerij


2000 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 39, HarlingenVoorstraat 39 Terpstraslagerij


2000 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 39, HarlingenVoorstraat 39 Terpstraslagerij
  terug