Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Voorstraat 59
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Voorstraat 59 7-070 7-079 C-058 C-052


Huisnaam in: 1739
Gebruik:
Naam: 't gouden ketting
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
Naastliggers vanVoorstraat 59
ten oostenVoorstraat 61
ten zuidende Voorstraat
ten westenVoorstraat 57
ten noordenNoorderhaven 104


1603 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0335v van 28 nov 1603 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 57, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenEebel Sybrants


1603 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0335v van 28 nov 1603 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 59Voorstraat NZhuis
 
koperClaes Pieters, gehuwd mettingieter1012-14-00 GG
koperDibbrich Jans
naastligger ten oostenEebel Sybrants
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westende poort en steeg van Ernst van Aeluwe
naastligger ten noordenhet dwarshuis van Ernst van Aeluwe
verkoperPieter Anis, zoon van
verkoperSaske Pieters, weduwe van
verkoperwijlen Aris Pietersstoeldraaier


1620 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0235r van 11 jun 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 61, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenoud burgemeester Jacob Pieters
naastligger ten westenoud burgemeester Jacob Pieters


1628 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0071r van 6 jun 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 61, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJan Jacobs tingieter


1636 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0018v van 20 nov 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 57, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Jacobs


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0145v van 24 nov 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 57, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Jacobs kangieter


1654 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0277r van 12 nov 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 59Voorstraat NZ1/2 huis met achterhuis en uitgang, door henzelf bewoond
 
koperAucke Jans, gehuwd mettingieter1500-00-00 CG
koperFedtie Laesses
eigenaar van 1/2kopers' vader Jan Jacobs, gehuwd met
eigenaar van 1/2kopers' moeder Grietie Gerrits
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperkopers' vader Jan Jacobs, gehuwd met
verkoperkopers' moeder Grietie Gerrits
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAucke Jans, tinnegieter x Fettie Laeses kopen 1/2 huis met achter in- en uitgang, nz. Voorstraat, waarvan de wederhelft volgens een acte van zijn ouders is, en door henzelf bewoond wordt. Geen naastliggers genoemd. Gekocht van zijn ouders Jan Jacobs x Grietie Gerrits, voor 1500 cg.


1656 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0095r van 29 nov 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 61, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJan Jacobs tingieter
naastligger ten westenwijlen dr. Andreas Heemstra secretaris


1657 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0255v van 31 jan 1657 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 59Voorstraat NZ bij de Butterbrug, tot aan de Noorderhavendwarshuis, met de poort aan de Voorstraat, klein huis, tuin, bleek en hof
 
koper provisioneelN. N. 3300-00-00 CG
naastligger ten oostenhet tweede huis in deze akte
naastligger ten zuidenSchelto Fonteyn rentmeester
naastligger ten westenAert Johannes
naastligger ten noordenals bewoner Foppe Hylckes
verkoper q.q.dr. Theodorus Fogelsangh, curator oversecretaris van Franekeradeel
verkoperJohannis Heemstra, nagelaten weeskind van
verkoperwijlen dr. Andreas Heemstra, gehuwd metsecretaris van Harlingen
verkoperwijlen dr. Wytske Doma


1657 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 256v van feb 1657 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Voorstraat 59Dr. Theodorus Vogelsang, secretaris van Franekeradeel, als curator over Johannis Heemstra, nagelaten weeskind van dr. Andreas Heemstra, secretaris van Harlingen x Wytske Doma, verkoopt 1e een dwarshuis waarin deze laatsten zijn gestorven, nz. Voorstraat, bij de Butterbrug, en strekkende noordwaarts tot de Noorderhaven, met het Poortje dat aan de Voorstraat staat, en 2e een klein huis achter het huis van Jan Jacobs, dat door de fiscaal Bavius Ziricus wordt bewoond, en een tuin, bleek, erf en plaets etc. etc. Ten W. Aert Johannes, ten Z. de rentmeester Schelte Jurriens Fontein, ten N. Foppe Hylckes. Er is geboden door? 3300 gg.


1657 - rooiboek blz. 43 sub 2adresbetrefttekst
Voorstraat 59 Andraeae Heemstra, secretaris
'T Gerechte der Stede Harlingen, Gecommitteert hebbende, ten versoecke van Sixto Lubberti, de praesident Buwe Thomas, de Boumeysteren, en Stads Timmerman, om op te nemen te roinge tusschen de Secretaris Andraeae Heemstra sijn naegelatene huysinges wester gevel en Sixti Lubberti op te bouwene nieuwe huysinge, en hebben sulcks doende bevonden dat Sixtus Lubberti voor van de vernoemde gevel sal moeten af blijven een holt voet tot de oysdrup; ordonneren vorders de eygenaeren van des overledene Secretaris huysinge om de olde waeter lossinge van vooren tot achteren weder bequam te maecken, en op te claeren; voorts consenteren wij Sixtus Lubberti om aen de zijde nae de Roepers steyg sijn huysinge te bouwen op de royenge van sijn E. mouterie. Actum den 7 Marty 1657. Ter Ordonnantie der selver (get.) D. Wringer.


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0171r van 11 okt 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 57, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenBeerent Berckhuys pasteibakker


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0172v van 11 okt 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 59Voorstraat NZdwarshuis, met de poort aan de Voorstraat, klein huis, tuin, bleek en hof
 
koperBeernt Berckhuys, gehuwd met1057-00-00 GG
koperJancke Wybbes
eigenaar van 1/2Jacob Haseler
naastligger ten oostenSicke Lubberts wijnkoper
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenJacob Haseler
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Aucke Jansen Haseler
verkoper q.q.Claes Tieerdts, curator over en schoonvader vanbakker
verkopererfgenaam van zijn ouders Gerryt Haseler
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBeerent Berckhuis, pasteibakker koopt een 1/2 huis nz. Voorstraat. De andere 1/2 is van Jacob Haselaer. Ten O. wijnkoper Sikke Lubberts, ten Z. die straat, ten W. Jacob Haselaer, ten N. erven Aucke Jansen Haselaer. Gekocht van bakker Claes Tieerdts als curator en schoonvader van Gerryt Haselaer die het van zijn ouders had geerfd, voor 1557 GG.


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0121r van 2 jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 61, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJancke, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Beern


1691 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0369r van 22 nov 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 61, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJancke Wybes


1691 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0369r van 22 nov 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 61, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0177v van 24 nov 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 57, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Sioerdts koopman


1699 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0004v van 26 feb 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 61, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJanke, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Beern


1699 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0004v van 26 feb 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 61, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1714 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0213r van 8 apr 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 57, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Schiere


1716 - reëelkohieradresgebruik
7-070Voorstraat 59huis
eigenaarNiesje Berents
gebruikerwed. Doeke Jans (voor 30-00-00 CG)
gebruikerTrijntie Marnstra (voor 50-00-00 CG)
huurwaarde80-00-00 CG
aanslag huurwaarde16-00-00 CG


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0005v van 23 jan 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 57, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Schiere koopman


1719 - reëelkohieradresgebruik
7-070Voorstraat 59huis
eigenaarwed. Dieucke Jans
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan1-10-1720
opmerkingnummer 7-070 is tweemaal vermeld
7-070Voorstraat 59huis
eigenaarTomas Overhart
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingpauper
opmerkingnummer 7-070 is tweemaal vermeld


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0005v van 23 jan 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 57, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0005v van 23 jan 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 57, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1726 - reëelkohieradresgebruik
7-070 Voorstraat 59huis
eigenaarwed. Doeke Jansen
gebruikerwed. Doeke Jansen
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG
7-070 Voorstraat 59huis
eigenaarwed. Doeke Jansen
gebruikerFolkert Jansen
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG


1727 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0012v van 20 apr 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 61, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Doeke Jansens


1736 - reëelkohieradresgebruik
7-070 Voorstraat 59huis
eigenaarwed. Doeke Jansen
gebruikerwed. Doeke Jansen
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


1736 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0106r van 15 jan 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 61, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe en erfgenamen van wijlen Doeke Jansen


1736 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0106r van 15 jan 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 61, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1740 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0098r van 6 mrt 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 57, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Pieter Tjebbes


1741 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0197v van 3 dec 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 61, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen de weduwe van Doeke Jansen c.s.


1742 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0212r van 14 jan 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 57, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJacob Buitenpost


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
7-070 Voorstraat 59Jan Everts, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal15-00-00 CG


1744 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0042v van 27 sep 1744 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 57, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJacob Buitenpost


1746 - reëelkohieradresgebruik
7-070 Voorstraat 59huis
eigenaarJan Everts cum ux.
gebruikerJan Everts cum ux.
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-09-00 CG


1744 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0042v van 27 sep 1744 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 57, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1762 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0151v van 19 sep 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 59Voorstraat NZ tussen de Raadhuis en Katterugspijp1/4 dubbelhuis
 
koperPhilippina Arjens, gehuwd met700-00-00 CG
koperLammert Jans trekveerschipper en winkelier
eigenaar van 1/2 (57)Doecke Wybrens Venema
huurder van 1/2 (59)Philippina Arjens c.m.70-00-00 CG
naastligger ten oostenJacob Buitenpost
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenTuinsteeg [staat: steeg]
naastligger ten noordenDoecke Wybrens Venema
verkoperAntje Fransen, gehuwd met
verkoperAndries Doedestrekveerschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPhilippina Arjens x Lammert Jans, trekschipper en winkelier, koopt 1/4 van een dubbel huis tussen Raadhuizer- en Katrugspijp. De westelijke helft is van Doeke Wybrens Venema. Ten O. Jacob Buitenpost, ten W. die steeg, ten Z. de Voorstraat, ten N. Doeke Wybrens Venema. Gekocht van Antje Fransen x trekschipper Andries Doedes, voor 700 cg.


1762 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0156r van 10 okt 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 59Voorstraat NZ 57/59 tussen de Raadhuis en Katterugspijp1/4 dubbelhuis
 
koperPhilippina Arjens, gehuwd met700-00-00 CG
koperLammert Jansz trekveerschipper en winkelier
eigenaar van 1/2 (57)Doeke Wybrens Venema
eigenaar van 1/4 (59)Philippina Arjens c.m.
huurder van 1/2 (59)Philippina Arjens c.m.70-00-00 CG
naastligger ten oostenJacob Buitenpost
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenTuinsteeg [staat: steeg]
naastligger ten noordenDoeke Wybrens Venema
verkoperAndries Doedestrekveerschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPhilippina Arjens x Lammert Jans, trekschipper en winkelier, koopt 1/4 van een dubbel huis, nz. Voorstraat, tussen Raadhuizer- en Katrugspijp, waarvan zij al 1/4 bezit. De westelijke helft is van Doeke Wybrens Venema. Ten O. Jacob Buitenpost, ten W. een steeg (de Tuinsteeg), ten Z. de Voorstraat, ten N. Doeke Wybrens Venema. Gekocht van trekschipper Andries Doedes, voor 700 cg.


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0050r van 29 apr 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 57, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenDoeke Fenema


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0080v van 21 sep 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 57, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenDoeke Venema


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0088r van 23 apr 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 61, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenDoeke Venema


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0040v van 9 nov 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 61, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenDoeke Venama


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0040v van 9 nov 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 61, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-079 Voorstraat 59A Bolman1-00-00 CGhuis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-058Voorstraat 59Jan Henricus Gastrik... en Maria Rooswinkel; BS geb 1811, hu, huw 1820, huw 1842, ovl 1848, ovl 1884, VT1839; gebruiker van wijk C-058, koopman, eigenaar is Alb. Bolman, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-314, gebruiker is Frans Heuffer, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-058Voorstraat 59Albert Bolman Jan H Gastrik koopman


1820 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51011 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 145 van 26 jul 1820
adressoortbedraggebruik
C-058Voorstraat 59huurcontractfl. 90huis C-058
 
verhuurderAlbert Bolman
huurderJohan Hendrik Gastrik


1822 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-058Voorstraat 59Romanus Jans Gastrik, overleden op 29 juli 1822zoon van Jan Hendrik Gastrik, koopman (Voorstraat C 58) en Maria Koelmans, broer van minderjarige Elisabeth en Maria-Alousia Jans Gastrik. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 604Voorstraat 59Albert BolmanHarlingenkoopmanhuis (84 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-058Voorstraat 59Hinke Jans van der Veen... ovl 1830, bev.reg. HRL 1851 wijk C-131, regattdv1826-93; oud 51 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-058; VT1839; geb 30 jun 1788, ged 27 jul 1788 Grote Kerk HRL, dv Jan van der Veen en Hiske ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-058VoorstraatHenke van der Veen51 jHarlingenv, protestant, weduwe
C-058VoorstraatRijkers J Appeldoorn14 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-058VoorstraatAntie G Ludinga17 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1842 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van dinsdag 08 nov 1842
C-058Voorstraat 59Eene HUIZINGE met ANNEXEN aan de Voorstraat, wed., Appeldoorn. verkocht op 8 nov 1842 door not. Wijma en Goslings..


1842 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49035 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 194 en 201 van 23 nov 1842
adressoortbedraggebruik
C-058Voorstraat 59provisionele en finale toewijzingfl. 875huis nz Voorstraat C-058
 
verkoperJan Bolman
verkoperJacobus Bolman
verkoperGeert Bolman
koperPieter de Vries


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-058Voorstraat 59Simon Reins Miedema... en Margaretha Bakker; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS huw 1830, huw 1842, ovl 1874, bev.reg. HRL 1851 wijk C-058; oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman in ijzerwaren, wijk C-055; VT1839; en Willem Reins ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 604C-058 (Voorstraat)Pieter de Vrieswoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 604C-052 (Voorstraat)Theodora de Vrieswoonhuis


1880 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 16 jan 1879
C-058Voorstraat 59Een winkelhuis aan de Voorstraat, in gebruik bij den heer D. van der, Meer. Provisioneel verkocht op 21 jan 1880 door notaris W. Sijpkens Kijlstra..


1880 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 30 jan 1879
C-058Voorstraat 59Een winkelhuis aan de Voorstraat, in gebruik bij den heer D. van der, Meer. Finaal verkocht op 4 feb 1880 door notaris W. Sijpkens Kijlstra. Waarop geboden is f. 1909..


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 604Voorstraat 59 (C-052)Cornelis de Jonge (te Nieuwer Amstel)woonhuis


1934 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 59, HarlingenVoorstraat 59 Alkema & zoonWolwinkel, dewollen garens, dameshandwerken, jaeger ondergoederen


1935 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 59, HarlingenVoorstraat 59 AlkemaWolwinkel, degarens, ondergoederen, lingeries, corsets


1954 - variaadresbronbericht
Voorstraat 59Oud Harlingen Magazine 1995mei: De geheel verbouwde modezaak van de fa. Huese op Voorstraat 57-59 wordt weer in gebruik genomen


1960 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 59, HarlingenVoorstraat 59 Hueseafdeling dames-confectie
  terug