Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Wasbleek 54
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Wasbleek 54 (niet bekend) (niet bekend) H-111 H-124
Naastliggers vanWasbleek 54
ten oostenWasbleek 56
ten westenhet Wasbleekplein
ten noordende Wasbleek


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-111Wasbleek 54Gabe Jacobs Bakker... HRL, huwt met Fokeltie Obbes(in ondertrouwakte: Aukes), op 7 aug 1808 HRL, wonende te HRL. 1808, ovl wijk H-111, overlijdensaangifte van Hans Paulus in 1811, kinderen: Jacob Gabes geb 8 nov 1809 HRL, Janke Gabes B. geb ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-111Wasbleek 54Rigtje Rommertsmogelijk dezelfde als hieronder vermeld; gebruiker van wijk H-111, gealimenteerd; eigenaar is Geref. Diaconie, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-111Wasbleek 54Gereformeerde Diaconie Rigtje Rommerts gealimenteerd


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-111Wasbleek 54Paulus Foppes Torenbeek... Klazes T, en Rinske Paulus de Vries; BS huw 1826, ovl 1845, ovl 1887, bev.reg. HRL 1851 wijk A-194, wijk H-111; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk G-167; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-111WaschbleekHittie Steioef55 jFranekerv, protestant, weduwe, geen
H-111WaschbleekAaltie Steenveld24 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-111WaschbleekAntonette Steenveld19 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-111Wasbleek 54Hiltje Philips Hayes Steioef... bewijs, 11 Lentemaand 1809; ondertrouw HRL; oud 55 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk H-111; ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3814H-124 (Waschbleek)Hervormde Diaconiewoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3814Wasbleek 54 (H-124)Hervormde Diaconiewoonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Waschbleek 54D.Wierdatransportarbeider
  terug