Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Weverstraat 14
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerWeverstraat 143-1433-1433-163G-G-365


Naastliggers vanWeverstraat 14
ten oostenFabrieksstraat 2
ten zuidenWeverstraat 12
ten noordende Weverstraat


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-143 , folio 54Weverstraat 14kamer
eigenaarPieter IJsbrands wed.
gebruikerClaes Oeges
huurwaarde totaal07‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑08‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-143 , folio 35rWeverstraat 14kamer
eigenaarPieter IJsbrandts wed.
gebruikerAntie Wigles
huurwaarde totaal07‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑08‑00 cg
aansl. huurw. voldaan9‑7‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-143 , folio Weverstraat 14huis
eigenaarPyter IJsbrands wed.
gebruikerAntje Wigles
huurwaarde totaal07‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑03‑00 cg


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0324v van 2 jul 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Weverstraat 14Weverstraat ZZ100‑00‑00 cghuis en zomerhuis en boomgaard
koperSymon Sloterdijk convooimeester Admiraliteit in Friesland
verpachter grondde stad Harlingen4‑04‑00 cg
naastligger ten oostende hof van Pyter Bockes koopman
naastligger ten zuidenKlaverbladstraat [staat: straat]
naastligger ten westende weduwe van wijlen Albert speelman
naastligger ten noordenWeverstraat [staat: straat]
verkoper van 1/2Baukjen IJsbrandts, gehuwd met
verkoper van 1/2Joost Gonggrijpmr. bakker en koopman
verkoper van 1/2Janke Pyters, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Pyter Gosses


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0330v van 10 sep 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Weverstraat 14Weverstraat ZZ120‑00‑00 cgkamer naast tuin kopers
koperSymon Sloterdijk, gehuwd metconvooimeester Admiraliteit in Friesland
koperYda Teekes Jelgersma
verkoper van 1/2Baukjen IJsbrands, gehuwd met
verkoper van 1/2Joost Gonggrijpkoopman
verkoper van 1/2Janke Pyters, gehuwd met
verkoper van 1/2Pieter Gosses


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-143 , folio 35vWeverstraat 14huis
eigenaarconvooimeester Sloterdijk
gebruikerconvooimeester Sloterdijk
huurwaarde totaal07‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑03‑06 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-143 , folio 35vWeverstraat 14huis
eigenaarconvooymr. Sloterdijk
gebruikerconvooymr. Sloterdijk
huurwaarde totaal07‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑05‑06 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-143 , folio 35vWeverstraat 14huis
eigenaarconvooimeester Sloterdijk
gebruikerconvooimeester Sloterdijk
huurwaarde totaal07‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑05‑06 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-143 , folio 35vWeverstraat 14huis
eigenaarconvooimeester Sloterdijk wed.
gebruikerconvooimeester Sloterdijk wed.
huurwaarde totaal07‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑05‑06 cg


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0088r van 6 nov 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Weverstraat 14Weverstraat ZZ [niet vermeld]642‑00‑00 cghof, stenen zomerhuis en galerij
koperJan Bartels, gehuwd methovenier
koperAcke Doekes
verpachter grondde stad Harlingen4‑04‑00 cg
naastligger ten oostenYsac van Ruth
naastligger ten oostenEelke Wildschut
naastligger ten zuidenKlaverbladstraat [staat: straat]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenWeverstraat
verkoperTaeco Sloterdijk


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-163 , folio 67rWeverstraat 14huis en tuin
eigenaarJan Bartels
gebruikerJan Bartels
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-163 , folio 67rWeverstraat 14huis en tuin
eigenaarJan Bartels erven
gebruikerLeffringa
huurwaarde52‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting04‑14‑00 cg
huurwaarde totaal47‑06‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑12‑00 cg


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0375r van 8 mrt 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Weverstraat 14Weverstraat ZZ375‑00‑00 ggtwee huizen met een tuin ertussen
koper provisioneelN. N.
huurder huis en tuinsergeant T. van der Meulen 36‑00‑00 cg
huurder huis achter de tuinde weduwe van wijlen Jan Oedses 22‑00‑00 cg
verpachter grondde stad Harlingen4‑04‑00 cg
naastligger ten oostende heer Isaac van Ruth c.s.
naastligger ten zuidenKlaverbladstraat [staat: Achterstraat]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenWeverstraat
verkoper q.q.burgemeester Menno Vink, curator
verkoper q.q.Philip Oolgaard, curatoren overmr. hovenier
verkoperde kinderen van wijlen Jan Bartels, gehuwd metmr. hovenier
verkoperwijlen Akke Doekes


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-163 , folio 67rWeverstraat 14huis en tuin
eigenaarOeds Lolkes
gebruikerOeds Lolkes
huurwaarde27‑10‑00 cg
gebruikerGrietje Lolkes
huurwaarde19‑10‑00 cg
huurwaarde totaal47‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑10‑14 cg


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0285v van 21 dec 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Weverstraat 14Weverstraat bij de stadsvesten350‑10‑00 cghuis met grote tuin
koperJacob Reinhart kastelein in de Oyevaarde Ooievaar
huurder voorste gedeelteP. Bos c.u.hovenier40‑00‑00 cg
huurder achterwoningJan Douwes 28‑00‑00 cg
verpachter grondde stad Harlingen4‑04‑00 cg
naastligger ten oostenJan van der Veen
naastligger ten zuidenKlaverbladstraat [staat: straat]
naastligger ten westenKlaas Pieper
naastligger ten noordenWeverstraat
verkoper q.q.Hendrik Jansz Smith, gelastigde vanpostulant te Leeuwarden
verkoperOeds Lolkeshuistimmerman


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
3-163 , pag. 66Weverstraat 14R. Miedema 0‑10‑00 cghuis en tuin (lotten)


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0075v van 11 nov 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Weverstraat 14Weverstraat wijk G-324510‑00‑00 cgtwee huizen
koperRein Miedema strandmeester
huurderGrietje Visser c.s.
naastligger ten oostenJ. van der Veen
naastligger ten zuidenKlaverbladstraat [staat: straat]
naastligger ten westenClaas Pieper
naastligger ten noordenWeverstraat [staat: straat]
verkoper q.q.wethouder Paulus de Boer, curator
verkoper q.q.Dirk Boterweg, curatoren overpannenboeter
verkoperde boedel van wijlen Jacob Reinhartkastelein
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRein Miedema, strandmeester, koopt een huis met mooie tuin, in de Weverstraat, wijk G-326. Ten O. J. v.d. Veen, ten W. Claas Cuper, ten Z. en N. de straat. Gekocht van de curatoren over de nagelaten boedel van kastelein Jacob Reinhart voor 510 cg.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 879Weverstraat 14Jan Bakker varensgezelhuis en tuin (210 m²)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3664Weverstraat G-365 Willem van der Meulen woonhuis
Sectie A nr. 3664Weverstraat G-366 Anne Reinders Blijstra woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2664Weverstraat 14 (G-365)Willem van der Meulenwoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Weverstraat 14A. Nagelhoutwerker


1930 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-15160
Weverstraat 14Simon de Wilde


2023
0.065435171127319


  terug