Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van William Boothstraat 5
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerWilliam Boothstraat 52-174 2-205 D-060D-059


Naastliggers vanWilliam Boothstraat 5
ten zuidenWilliam Boothstraat 7
ten westende William Boothstraat
ten noordenWilliam Boothstraat 3


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0112v van 1 feb 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) William Boothstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSipke schuitvoerder


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0124r van 7 dec 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) William Boothstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0142v van 19 mrt 1641 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) William Boothstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenburgerhopman Tiebbe Reyners Templar


1652 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0207v van 10 apr 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) William Boothstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet huis van Pyter Fransen


1654 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0260r van 18 feb 1654 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) William Boothstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende zoutkeet van de weduwe en de erfgenamen van wijlen Tiberius Templar


1654 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0267r van 22 apr 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) William Boothstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenstraat


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0202r van 20 feb 1659 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) William Boothstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende zoutkeet van Gerrit Gouckes


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0085r van 27 jan 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) William Boothstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0193v van 16 aug 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) William Boothstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende zoutkeet van Gerrit Gouckes


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0021v van 10 sep 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) William Boothstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende zoutkeet van Gerrit Gouckes c.u.


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0209v van 19 sep 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) William Boothstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenstraat


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0010r van 6 mrt 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) William Boothstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N. gortmaker


1678 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0022v van 8 dec 1678 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
William Boothstraat 5zuidWilliam Boothstraat OZ [staat: achter het Noordijs]4500‑00‑00 CGzoutkeet
koperDoede Hendricks, gehuwd metmr. bakker en koopman
koperBauckien Seerps
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente (Blauwe Schuur): kamerde Blauwe Schuur
naastligger ten westenWilliam Boothstraat [staat: Heerestraat]
naastligger ten noordenTjeerd Zuyrger
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
verkoperGrietie Pieters Oldaens, dochter van
verkoper q.q.burgemeester Pieter Pieters Oldaens, weduwnaar van
verkoper q.q.wijlen Geertie Pieters Hoogstra
verkoperFreerck Claessen Braem, gehuwd met
verkoperDieucke Piters Hoogstra
verkoperReiner Claessen Fontein, gehuwd met
verkoperYbeltie Piters Hoogstra


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0196r van 29 jan 1682 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) William Boothstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenGerryt Gouckes koopman


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0052v van 23 apr 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
William Boothstraat 5William Boothstraat OZ [staat: aan en bij de Zoutsloot]6400‑00‑00 CGzoutkeet en 1/5 van twee pramen
koperGerrit Wybes, gehuwd met
koperTrijntie Jansen
verpachter lottende stad Harlingen3‑10‑00 CG
toehaakdrie gouden rijksdaalders
naastligger ten oostenScheffersplein [staat: Achterzoutsloot]
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente: weeshuis
naastligger ten westenWilliam Boothstraat [staat: straat en Zoutsloot]
naastligger ten noordende verkopers Reyner Gijsberts Fontein c.u.
verkoperReyner Gijsberts Fontein, gehuwd met
verkoperYebeltie Nauta


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0065v van 7 apr 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
William Boothstraat 5William Boothstraat 5-25 OZ [staat: Zoutsloot]7400‑00‑00 CG2/3 van twee zoutketen
koperGouke Suringar, gehuwd met
koperAntie Eelkes Eelcoma
eigenaar van 1/3Gouke Suringar
verpachter grondde stad Harlingen0‑12‑12 CG
naastligger ten oostenScheffersplein [staat: Zoutsloot]
naastligger ten zuidenJan Andries
naastligger ten westenWilliam Boothstraat [staat: Zoutsloot]
naastligger ten noordendoorgaande steeg
verkoperAmelia Suringar
verkoperMaria Suringar


1701 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0100v van 13 feb 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) William Boothstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenstraat


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-174William Boothstraat 5huis
eigenaarLieuwe Jillerts
gebruikerLieuwe Jillerts
opmerkingonvermogende


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0021v van 26 jun 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) William Boothstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenstraat


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-174William Boothstraat 5huis
eigenaarLieuwe Jillerts
opmerkingpauper
aansl. huurw. voldaan‑‑


1719 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0055v van 3 dec 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) William Boothstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenstraat


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-174William Boothstraat 5huis
eigenaarJacob Philips
gebruikerJacob Philips
opmerkingpro deo begeert


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0088r van 1 feb 1728 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
William Boothstraat 5William Boothstraat OZ [staat: Zoutsloot]3800‑00‑00 GGzoutkeet
koperSicke Reins Menalda, gehuwd met
koperGrietje Clases Winsma
verpachter grondde stad Harlingen3‑08‑12 CG
verpachter grondde stad Harlingen armvoogdij3‑08‑12 CG
naastligger ten oostenScheffersplein [staat: Achterzoutsloot]
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente: weeshuis
naastligger ten westenWilliam Boothstraat [staat: Zoutsloot]
naastligger ten noordenBroer Baukes
verkoperWybe Gerryts Backerkoopman


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0104r van 4 apr 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) William Boothstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidendoorgaande steeg
naastligger ten zuidende [zout]keet van de erfgenamen van wijlen Zuyringar


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0091r van 4 mei 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) William Boothstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenstraat


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-174William Boothstraat 5stal
eigenaarHarmanus Portier
gebruikerHarmanus Portier
huurwaarde08‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑06‑10 CG


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0185v van 23 jun 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) William Boothstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenstraat


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-174William Boothstraat 5stal
eigenaarH. Portier
gebruikerH. Portier
huurwaarde08‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑09‑00 CG


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0073v van 13 mei 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
William Boothstraat 5William Boothstraat 5-25 OZ [staat: Zoutsloot]12500‑00‑00 CGtwee zoutketen onder 1 dak, met schuren en overige toebehoren plus een meidenkamer en een stukje grond op het oosteinde van de Zoutsloot
koperBarent van der Meulen, gehuwd met
koperGerlofke Wiarda
huurderWierd Wijnsens 225‑00‑00 CG
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
verpachter grondde stad Harlingen4‑10‑00 CG
naastligger ten oostenScheffersplein [staat: Achterzoutsloot en straat]
naastligger ten zuidenmr. Cornelis Eekama
naastligger ten westenWilliam Boothstraat [staat: Voorzoutsloot en straat]
naastligger ten noordensteeg
verkopermevrouw Catharina Maria Pauwels, weduwe van
verkoperwijlen Gerard Sybrand Suiringar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBarend v.d. Meulen x Gerlofke Wiarda koopt 2 zoutketen onder 1 dak met alle toebehoren, op het eind van de Zoutsloot. Ten O. de Achterzoutsloot en de straat, ten Z. mr. Cornelis Ecoma, ten W. de Voorzoutsloot en de straat, ten N. een steeg. Gekocht van Catharina Maria Pauwels wv Gerard Sybrands Suringar, voor 12.500 cg.


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0169r van 22 sep 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
William Boothstraat 5William Boothstraat OZ [staat: aan de Zoutsloot bij het Doopsgezinde weeshuis]6000‑00‑00 CGzoutkeet met toebehoren en een pakhuis
koperds. Cornelius van Engelen, gehuwd met
koperjuffrouw Adriana Cornelia Voegen
verpachter lottende stad Harlingen3‑10‑00 CG
naastligger ten oostenScheffersplein [staat: Achterzoutsloot]
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente: weeshui
naastligger ten westenWilliam Boothstraat [staat: Voorzoutsloot en straat]
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Broer Baukes
verkoperGrytje Clazes Winsma, weduwe van
verkoperwijlen burgemeester Sicco Menalda


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0007r van 2 mei 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) William Boothstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidendoorgaande steeg


1757 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0111r van 4 dec 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
William Boothstraat 5William Boothstraat OZ [staat: Zoutsloot naast het Doopsgezinde Weeshuis]4500‑00‑00 CGzoutkeet met inventaris
koperHylke Pyters Dreyer, gehuwd met
koperYnskje Freerks Scheltinga
verpachter lotten3‑10‑00 CG
naastligger ten oostenScheffersplein [niet vermeld]
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente: weeshuis
naastligger ten westenWilliam Boothstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Broer Baukes
verkoperds. Cornelius van Engelen, gehuwd met
verkoperAdriana Cornelia Voegen


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0007r van 27 nov 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) William Boothstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenstraat


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0038r van 18 mrt 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) William Boothstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidendoorgaande steeg


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0051r van 23 nov 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) William Boothstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidendoorgaande steeg


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0108v van 19 jun 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
William Boothstraat 5William Boothstraat OZ [staat: Zoutsloot]14000‑00‑00 CGtwee zoutketen onder een dak beklemd
koperburgemeester C. Blok
koperDirk Nieuwbuur medicinae doctor
naastligger ten oostenScheffersplein [staat: Agterzoutsloot]
naastligger ten zuidende zoutkeet van Johannes Hannema
naastligger ten westenWilliam Boothstraat [staat: Voorzoutsloot]
naastligger ten noordensteeg
verkoperMintje van der Meulen, gehuwd met te Bolsward
verkoperJ. Alberdabaljuw te Bolsward
eerdere samenvatting door Yde ElsingaC. Blok, burgemeester en Dirk Nieuwbuur, med. dr., kopen twee zoutketen. Het is wijk D-065. (William Boothstraat 5 t/m 25). Ten Z. de zoutkeet van Jacobus Hannema. Gekocht van Mintje v.d. Meulen x Johannes Albarda, baljuw van het 9e district in Friesland te Bolsward.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-205, pag. 46William Boothstraat 5Johannes van der Meulen0‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-060William Boothstraat 5Dirk Nieubuur... gebruiker van wijk D-031, med. doctor; eigenaar is G. Andreae erven, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-060, samen met Blok, van zoutkeet ''De Wolf''; gebruiker Ulbe Dreyer, keetknegt, 1814. (GAH204); woont in 2e ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-060William Boothstraat 5Ulbe Klases Dreyer... Bleeker op 29 jun 1815 HRL, huw.afk. 18 en 25 mei 1815, keetknegt in 1833, wonende te HRL. 1814 wijk D-060, huw.get. bij W.K. de Vries en K. Hindriks, zoutziedersknecht, broeder bruidegom in 1815, kind: Gerritje ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-060William Boothstraat 5Wikje Pieters Nieuwkerk... Afgegeven ten HRL 13 jun ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
D-060William Boothstraat 5 Blok en Nieubuur zoutkeet de wolf
D-060William Boothstraat 5 Blok en Nieubuur Ulbe Dreyer keetknegt
D-060William Boothstraat 5Oud Adres: Zoutsloot 119


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 758William Boothstraat 5Klaas Minnes BlokzeehandelaarHarlingenzoutfabriek en erf (670 m²)


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. 164 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-060William Boothstraat 5Rinske Jans Bos, overleden op 24 september 18421 1/2 jr, overleden Stillestreek/Zoutsloot D 60, dochter van Jan Bos, besteller en Hieke Douwes de Roos, zuster van minderjarige Benjamin, Douwe, Rinse, Cornelus, Antje, Gerrit en Johannis Jans Bos. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. 32 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-060William Boothstraat 5Johannes Jans Bos, overleden op 17 januari 18441 1/2 jr (geboren 10/7/1842), zoon van Jan Benjamins Bos, keetknecht Zoutsloot D 60 en Hieke Douwes de Roos, broer van minderjarige Benjamin, Douwe, Rinze, Cornelis, Antje en Gerrit Jans Bos. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-060William Boothstraat 5Cornelis Klases van der Zee... Klaas Cornelis vdZ, en Jieke Douwes; BS huw 1836, huw 1840, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk A-175, wijk D-060, 130, supp wijk H-282, lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825; oud 35 jaar, geb Wijnaldum en wonende ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 758Zoutsloot D-060Leendert Hannema en mede eig.woonhuis en zoutkeet


1867 - bezwaarschriftenbron: proefschrift "Het Bezwaar" van Theo J. Dijkstra, 2006
geschat adresnaamonderzoeksgevalomschrijving
William Boothstraat 5Sj. Hannema27zoutziederij


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3968Zoutsloot D-059Leendert Hannemafabriek en woonhuis


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
William Boothstraat 5beeldbepalend pand9 van 10ca. 1920
  terug