Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van William Boothstraat 5
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  William Boothstraat 52-1752-1752-206D-060D-059
 huisnummer lager  William Boothstraat 5(niet bekend)(niet bekend)(niet bekend)D-060D-059


Naastliggers vanWilliam Boothstraat 5
ten oostende Gedempte Korte Zoutsloot
ten zuidende William Boothstraat
ten westende William Boothstraat
ten noordenWilliam Boothstraat 3


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-175 , folio 40William Boothstraat 5keeten
eigenaarGouke Suringar erven
gebruikerGouke Suringar erven
huurwaarde totaal287‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde57‑10‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-175 , folio 24vWilliam Boothstraat 5keeten
eigenaardr. Suringar
huurwaarde totaal287‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde57‑10‑00 cg
aansl. huurw. voldaan16‑7‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-175 , folio William Boothstraat 5keeten
eigenaardr. Zuringar
gebruikerdr. Zuringar
huurwaarde totaal287‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde47‑16‑08 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-175 , folio 25rWilliam Boothstraat 5keeten
eigenaardr. Suringar
gebruikerdr. Suringar
huurwaarde totaal287‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde47‑16‑10 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-175 , folio 25rWilliam Boothstraat 5keet
eigenaardr. Suringar
gebruikerdr. Suringar
huurwaarde totaal287‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde52‑05‑06 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-175 , folio 25rWilliam Boothstraat 5keeten
eigenaarB. van der Meulen
gebruikerB. van der Meulen
huurwaarde totaal287‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde52‑05‑06 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-175 , folio 25rWilliam Boothstraat 5keeten
eigenaarBarent van der Meulen
gebruikerBarent van der Meulen
huurwaarde totaal287‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde52‑05‑06 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-206 , folio 46vWilliam Boothstraat 5keet
eigenaarB. van der Meulen
gebruikerB. van der Meulen
huurwaarde totaal140‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde25‑09‑00 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-206 , folio 46vWilliam Boothstraat 5keet
eigenaarB. van der Meulen
gebruikerB. van der Meulen
huurwaarde totaal140‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde25‑09‑00 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-206 , folio 46vWilliam Boothstraat 5keet
eigenaarB. van der Meulen
gebruikerB. van der Meulen
huurwaarde totaal140‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde25‑09‑00 cg
lotten vanB. van der Meulen
lotten aanstad Harlingen
lotten totaal04‑04‑00 cg
aanslag lotten01‑01‑00 cg
grondpacht vanB. van der Meulen
grondpacht aanstad Harlingen
grondpacht totaal04‑10‑12 cg
aanslag grondpacht01‑02‑11 cg


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-206 , pag. 47William Boothstraat 5D. Nieubuur 4‑00‑00 cg2 keeten (lotten)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-060William Boothstraat 5Dirk Nieubuur... gebruiker van wijk D-031, med. doctor; eigenaar is G. Andreae erven, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-060, samen met Blok, van zoutkeet ''De Wolf''; gebruiker Ulbe Dreyer, keetknegt, 1814. (GAH204); woont in 2e ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-060William Boothstraat 5Ulbe Klases Dreyer... Bleeker op 29 jun 1815 HRL, huw.afk. 18 en 25 mei 1815, keetknegt in 1833, wonende te HRL. 1814 wijk D-060, huw.get. bij W.K. de Vries en K. Hindriks, zoutziedersknecht, broeder bruidegom in 1815, kind: Gerritje ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-060William Boothstraat 5Wikje Pieters Nieuwkerk... Afgegeven ten HRL 13 jun ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
D-060William Boothstraat 5Blok en Nieubuurzoutkeet de wolf
D-060William Boothstraat 5Blok en NieubuurUlbe Dreyerkeetknegt
D-060William Boothstraat 5oud adres: Zoutsloot 119


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 754William Boothstraat 5Doopsgezinde Gemeente Harlingenweeshuis (470 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 758William Boothstraat 5Klaas Blok zeehandelaarHarlingenzoutfabriek en erf (670 m²)


1840 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 754William Boothstraat 5 Adriaan van der VlietHarlingenverandering van bestemming van een weeshuis tot een pakhuis ingerigt


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. 164 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-060William Boothstraat 5Rinske Jans Bos, overleden op 24 september 18421 1/2 jr, overleden Stillestreek/Zoutsloot D 60, dochter van Jan Bos, besteller en Hieke Douwes de Roos, zuster van minderjarige Benjamin, Douwe, Rinse, Cornelus, Antje, Gerrit en Johannis Jans Bos. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. 32 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-060William Boothstraat 5Johannes Jans Bos, overleden op 17 januari 18441 1/2 jr (geboren 10/7/1842), zoon van Jan Benjamins Bos, keetknecht Zoutsloot D 60 en Hieke Douwes de Roos, broer van minderjarige Benjamin, Douwe, Rinze, Cornelis, Antje en Gerrit Jans Bos. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1845 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 754William Boothstraat 5 Afgescheiden christelijke GemeenteHarlingenvan buiten en van binnen geheel ingericht tot kerk en tot woningen


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-060William Boothstraat 5Cornelis Klases van der Zee... Klaas Cornelis vdZ, en Jieke Douwes; BS huw 1836, huw 1840, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk A-175, wijk D-060, 130, supp wijk H-282, lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825; oud 35 jaar, geb Wijnaldum en wonende ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 758Zoutsloot D-060Elisabeth J. Hannema wed. J. Hanekuijk woonhuis en zoutkeet


1867 - bezwaarschriftenbron: proefschrift "Het Bezwaar" van Theo J. Dijkstra, 2006
geschat adresnaamonderzoeksgevalomschrijving
William Boothstraat 5Sj. Hannema27zoutziederij


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3968Zoutsloot D-059 Leendert Hannema fabriek en woonhuis
Sectie A nr. 3968Zoutsloot D-059 Leendert Hannema fabriek en woonhuis
Sectie A nr. 3112Zoutsloot D-060 Afgescheiden Christelijke Gemeente kerk


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
William Boothstraat 5beeldbepalend pand9 van 10ca. 1920


2023
0.14956593513489


  terug