Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van William Boothstraat 29
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger William Boothstraat 29 2-181 2-210 D-065 D-064
Naastliggers vanWilliam Boothstraat 29
ten zuidenWilliam Boothstraat 31
ten westende William Boothstraat
ten noordenWilliam Boothstraat 27


1624 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0022v van 10 jul 1624 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van William Boothstraat 27, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1634 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0148r van 7 jun 1634 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van William Boothstraat 27, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten zuidenGeertie Pouuels


1646 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0232r van 17 okt 1646 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van William Boothstraat 27, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten zuidenhet huis van Jan Thoenis


1649 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0096v van 15 dec 1649 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van William Boothstraat 27, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJan Tonis


1687 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0212v van 18 dec 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
William Boothstraat 29William Boothstraat OZ [staat: Keizersgracht]huis
 
koper door niaarReyner Gijsberts Fontein zoutzieder en koopman463-00-00 GG
geniaarde koperHendrick Ellerts c.u.mr. schoenmaker en trekschipper
verpachter grondde stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenScheffersplein [staat: Zoutsloot]
naastligger ten zuidende zoutkeet van Reyner Gijsberts Fontein
naastligger ten westenWilliam Boothstraat [staat: Keizersgracht]
naastligger ten noordenhet huis van Jan Taedes mr. timmerman
huurderAlbert Jansen c.u.
verkoperElisabeth Christoffels, weduwe van
verkoperwijlen gedeputeerde staat van Friesland en burgemeester Ewout Jetses Steensma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaReyner Gijsberts Fontein koopt, na niaar tegen mr. schoenmaker en trekschipper Hendrick Ellerts c.u., een huis op de keysersgracht [William Boothstraat].


1687 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0214r van 18 dec 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van William Boothstraat 27, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenHendrick Ellerts c.u.mr. schoenmaker en trekschipper


1696 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0197r van 19 jan 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van William Boothstraat 27, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenReyner Gijsberts Fontein koopman


1699 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0016r van 25 mei 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van William Boothstraat 31, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenPhilippus Lucas koopman


1716 - reëelkohieradresgebruik
2-181William Boothstraat 29pakhuis
eigenaarTiaerd Tiaerdsen
gebruikerTiaerd Tiaerdsen
opmerkingledigh


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0024r van 2 okt 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van William Boothstraat 31, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente: weeshuis


1719 - reëelkohieradresgebruik
2-181William Boothstraat 29pakhuis
eigenaarPieter Tiebbes
opmerkingstaet ledig
aansl. huurw. voldaan--


1719 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0043r van 12 mrt 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van William Boothstraat 31, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1726 - reëelkohieradresgebruik
2-181 William Boothstraat 29huis
eigenaarPyter Tjebbes
gebruikerPyter Tjebbes
opmerkingledig


1736 - reëelkohieradresgebruik
2-181 William Boothstraat 29huis
eigenaarwed. Pieter Tjebbes
gebruikerwed. Pieter Tjebbes
opmerkingledigh 15-00-00


1745 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0080v van 20 jun 1745 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
William Boothstraat 29William Boothstraat OZ [staat: tegenover het zgn. Hooghuis]huis
 
koperTheunis Jarighs van der Ley koopman28-07-00 GG
koperJan Jarighs van der Ley koopman
koper q.q. door niaarClaas Braam, geauthoriseerde curator overkoopman
koperDouwe Pyters Dreyer
koperHylke Pyters Dreyer
koperFedde Pyters Dreyer
koperN. N.
naastligger ten oostenScheffersplein [staat: Zoutsloot]
naastligger ten zuidenTjalling Tjallings
naastligger ten westenWilliam Boothstraat [staat: Zoutsloot]
naastligger ten noordende zoutkeet van wijlen Pytter Tjebbes Dreyer
verkoper van 1/2Jacobus GroenewoltSottrum
verkoper van 1/2Willem Reins BaardDokkum


1746 - reëelkohieradresgebruik
2-181 William Boothstraat 29huis
eigenaarwed. Pytter Tjebbes
gebruiker
opmerkingleedigh 15-00-00
opmerkingleedigh 40-00-00


1769 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0125v van 3 sep 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van William Boothstraat 27, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenTjibbe Dreyer


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0332v van 22 mei 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van William Boothstraat 31, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente: diaconie huis


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-210 William Boothstraat 29Doopsgezinde Gemeente0-00-00 CGwees en diaconiehuis (lotten)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-065William Boothstraat 29Frans Willems Leemkoel... van wijk D-064, zoutkeet ''de Valk'', gebruiker is Anth. ter deus, keetknegt, 1814. (GAH24); id. van wijk D-065 en wijk D-066, pakhuizen, 1814. (204); eigenaar en gebruiker van wijk E-015, koopman, 1814. (GAH204); ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-065William Boothstraat 29F Leemkoel F Leemkoel pakhuis
D-065William Boothstraat 29Oud Adres: Zoutsloot 127


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 753William Boothstraat 29Frans Willems LeemkoolHarlingenkoopmanzoutfabriek en erf (380 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-065William Boothstraat 29Sjoukje Eeltjes de Boer... Sikkes dB, en Mayke Sijtses Posthuma; BS huw 1827, 18324 overlijdens, huw 1837, bev.reg. HRL 1851 wijk D-065; oud 34 jaar, geb Veenwouden en wonende te HRL. 1839, wijk E-208; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-065William Boothstraat 29Bouwe Siebrens de Vries... Murks; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1822, huw 1825, huw 1837, ovl 1861, bev.reg. Ha18 51 wijk D-065; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk E-208; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 753D-064 (Zoutsloot)Leendert Hannema en mede eig.woonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3520D-064 (Zoutsloot)Leendert Hannemapakhuis


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
William Boothstraat tegenover 29beeldbepalend pand7 van 10
Sectie A nr. 7086William Boothstraat 29gemeentelijk monument13 van 20 1934
  terug