Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zoutsloot 50
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZoutsloot 501-1171-1171-183A-101A-110


Naastliggers vanZoutsloot 50
ten oostenZoutsloot 52
ten westenZoutsloot 48
ten noordende Zoutsloot


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0086v van 26 jan 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 48, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostende plaats van Sydtse timmerman


1651 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0152r van 26 jan 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 48, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente: blauwe schuur


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0086v van 10 feb 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 48, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente: blauwe schuur


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0048va van 8 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 48, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente (blauwe schuur): vermaanhuis


1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0224v van 1 jul 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 48, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente (Blauwe Schuur): vermaning


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-117 , folio 15Zoutsloot 50
eigenaarHendrik Cornelis
gebruikerHendrik Cornelis
grondpacht aanHarmen Douwes
grondpacht totaal01‑15‑00 cg
aanslag grondpacht00‑08‑12 cg
opmerkingpauper


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-117 , folio 9rZoutsloot 50huis
eigenaarHendrik Cornelis
aansl. huurw. voldaan‑‑
opmerkingpauper


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-117 , folio Zoutsloot 50huis
eigenaarHendrik Cornelis
gebruikerHendrik Cornelis
opmerkingpauper


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0082v van 1 feb 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 48, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDoopsgezinde Vergaderplaats: de Blauwe Schuur


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-117 , folio 9vZoutsloot 50huis
eigenaarSymon Ruurds erven
gebruikerAntie Jans
huurwaarde totaal23‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑16‑10 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-117 , folio 9vZoutsloot 50huis
eigenaarSymon Ruurds erv.
gebruikerLijsbert Symons
huurwaarde totaal13‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑07‑04 cg


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0147v van 3 mrt 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 48, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente: vermaning


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-117 , folio 9vZoutsloot 50huis
eigenaarSimon Ruirds erven
gebruikerLijsbeth Simons
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑07‑04 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-117 , folio 9vZoutsloot 50huis
eigenaarSymon Ruirds erven
gebruikerLijsberts Symons
huurwaarde totaal13‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑07‑04 cg


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0054v van 8 nov 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 48, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente: vermaning


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-183 , folio 19vZoutsloot 50woning
eigenaarDoopsgezinde Gemeente
gebruikerOtte Hettes wed.
huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkinggealimenteerd, woont vergeefs
gebruikerJan Andries wed.
huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkinggealimenteerd, woont vergeefs
gebruikerHaantje Bartels
huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkinggealimenteerd, woont vergeefs
gebruikerAnne Eelkes wed.
huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkinggealimenteerd, woont vergeefs
gebruikerPieter Jansz wed.
huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkinggealimenteerd, woont vergeefs
gebruikerDirk Heins wed.
huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkinggealimenteerd, woont vergeefs


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-183 , folio 19vZoutsloot 50woning
eigenaarDoopsgezinde Gemeente
gebruikerOtte Hettes wed.
huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkinggealimenteerd
gebruikerJan Andries wed.
huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkinggealimenteerd
gebruikerAnne Eelkes wed.
huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkinggealimenteerd
gebruikerPieter Jansz wed.
huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkinggealimenteerd
gebruikerDirk Heins wed.
huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkinggealimenteerd
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingwonen alle vergeefs


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-183 , folio 19vZoutsloot 50woning
eigenaarDoopsgezinde Gemeente
gebruikerOtte Hendriks wed.
huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkinggealimenteerd, woont vergeefs
gebruikerJan Andries wed.
huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkinggealimenteerd, woont vergeefs
gebruikerAnne Eelkes wed.
huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkinggealimenteerd, woont vergeefs
gebruikerDirk Heins wed.
huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkinggealimenteerd, woont vergeefs
gebruikerPieter Jans wed.
huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkinggealimenteerd, woont vergeefs
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingIs voor den 4 mey 1720 geaquireerd


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-183 , pag. 20Zoutsloot 50Doopsgezinde Gemeente 6‑00‑00 cgvermaning


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-101Zoutsloot 50Philip Ludwig Strak... weduwnaar, zv Johan Peter S, (gk), en Eleonora Margaretha Bogeler, (gk); gebruiker van wijk A-101, wijnstekersknegt; medegebruiker Simon Paulus wed. ; eigenaar is Doopsgez. Gemeente, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-101Zoutsloot 50Simon Paulusovl voor 1815; wed. gebruiker van wijk A-101, gealimenteerd; medegebruiker Lodewijk Strak, wijnstekersknegt; eigenaar is Doopsgez. Gemeente, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-101Zoutsloot 50Doopsgesinde Gemeentewed Simon Paulus gealimenteerd
A-101Zoutsloot 50Doopsgesinde GemeenteLodewijk Strakwijnstekersknegt


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 238Zoutsloot 50Doopsgezinde Gemeente Harlingenkerk (454 m²)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2241Karremansstraat A-101Pieter Jacob Geijkema woonhuis


1866 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-101Zoutsloot 50Antje Kreil... Hindeloopen, ovl 3 nov 1866 HRL, huwt met Johannes Smidt op 12 jul 1843 HRL, wonende te HRL, ovl wijk A-101, dv Gerrit Alderts K, en Jetske Tittes; BS huw 1843, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk B-113, wijk A-082; ... (alles)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3446Zoutsloot A-110 Doopsgezinde Gemeente woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3446Zoutsloot 50 (A-110)Doopsgezinde Gemeentewoonhuis


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Zoutsloot 50L.J. (Lena) Schuil


2023
0.053347110748291


  terug