Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zoutsloot 50
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 50 1-117 1-183 A-101 A-110
Naastliggers vanZoutsloot 50
ten oostenZoutsloot 52
ten westenZoutsloot 48
ten noordende Zoutsloot


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0086v van 26 jan 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 48, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostende plaats van Sydtse timmerman


1651 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0152r van 26 jan 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 48, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente: blauwe schuur


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0086v van 10 feb 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 48, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente: blauwe schuur


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0048va van 8 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 48, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente (blauwe schuur): vermaanhuis


1716 - reëelkohieradresgebruik
1-117Zoutsloot 50
eigenaarHendrik Cornelis
gebruikerHendrik Cornelis
grondpacht aan Harmen Douwes
grondpacht01-15-00 CG
aanslag grondpacht00-08-12 CG
opmerkingpauper


1719 - reëelkohieradresgebruik
1-117Zoutsloot 50huis
eigenaarHendrik Cornelis
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingpauper


1726 - reëelkohieradresgebruik
1-117 Zoutsloot 50huis
eigenaarHendrik Cornelis
gebruikerHendrik Cornelis
opmerkingpauper


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0082v van 1 feb 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 48, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenDoopsgezinde Vergaderplaats: de Blauwe Schuur


1736 - reëelkohieradresgebruik
1-117 Zoutsloot 50huis
eigenaarerven Symon Ruurds
gebruikerAntie Jans
huurwaarde23-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-16-10 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
1-117 Zoutsloot 50huis
eigenaarSymon Ruurds erv.
gebruikerLijsbert Symons
huurwaarde13-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-07-04 CG


1754 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0147v van 3 mrt 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 48, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente: vermaning


1772 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0054v van 8 nov 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 48, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente: vermaning


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-183 Zoutsloot 50Doopsgezinde Gemeente6-00-00 CGvermaning


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-101Zoutsloot 50Philip Ludwig Strak... weduwnaar, zv Johan Peter S, (gk), en Eleonora Margaretha Bogeler, (gk); gebruiker van wijk A-101, wijnstekersknegt; medegebruiker Simon Paulus wed. ; eigenaar is Doopsgez. Gemeente, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-101Zoutsloot 50Simon Paulusovl voor 1815; wed. gebruiker van wijk A-101, gealimenteerd; medegebruiker Lodewijk Strak, wijnstekersknegt; eigenaar is Doopsgez. Gemeente, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-101Zoutsloot 50Doopsgesinde Gemeente Simon Paulus wedgealimenteerd
A-101Zoutsloot 50Lodewijk Strak wijnstekersknegt


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 238Zoutsloot 50Doopsgezinde GemeenteHarlingenkerk (454 m²)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2241A-101 (Karremansstraat)Doopsgezinde Gemeentewoonhuis


1866 - bewonersadresnaamgegevens
A-101Zoutsloot 50Antje Kreil... Hindeloopen, ovl 3 nov 1866 HRL, huwt met Johannes Smidt op 12 jul 1843 HRL, wonende te HRL, ovl wijk A-101, dv Gerrit Alderts K, en Jetske Tittes; BS huw 1843, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk B-113, wijk A-082; ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3446A-110 (Zoutsloot)Doopsgezinde Gemeentewoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3446Zoutsloot 50 (A-110)Doopsgezinde Gemeentewoonhuis


1965 - adresboekadresnaam
Zoutsloot 50L.J. (Lena) Schuil
  terug