Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zoutsloot 85
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZoutsloot 852-008 2-009 B-118B-140


Naastliggers vanZoutsloot 85
ten oostenZoutsloot 87
ten zuidende Zoutsloot
ten westenZoutsloot 83
ten noordende Zoutsloot


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0019r van 28 apr 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 87, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJoucke Piers kooltjer


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0102r van 15 apr 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 87, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Welmoedt Jacobs


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0037r van 14 jan 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 87, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Welmoed Jacobs


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0068r van 28 apr 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 87, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Welmoedt Jacobs


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-008Zoutsloot 85woning
eigenaarPieter Minx
gebruikerPieter Minx
huurwaarde16‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑04‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-008Zoutsloot 85huis
eigenaarPieter Minx
gebruikerYpke Dirks
huurwaarde16‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑04‑00 CG
aansl. huurw. voldaan5‑6‑1720


1724 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0203r van 8 okt 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 83achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPieter Minx


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0220v van 28 jan 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 87, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSeerp


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0231v van 24 jun 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 83achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPieter Minx koopman


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-008Zoutsloot 85huis
eigenaarPyter Minx
gebruikerwed. Jan Ruirds
huurwaarde16‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑13‑00 CG


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0338v van 20 okt 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 87, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van Jan Ruurds


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0042v van 11 nov 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 83, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenwoning gekocht door Uilke Anskes c.u.metselaar


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0050r van 11 nov 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 85Zoutsloot NZ154‑00‑00 GGhuis
koperUilke Anskes, gehuwd metmr. metselaar
koperJeltie Jans
huurderJetse Sybes
naastligger ten oostenDirk Sytses
naastligger ten zuidenZoutsloot en straat
naastligger ten westenwoning Hendrik Everts
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Thomas Jansen IJsenbeek
verkoperAntie Joukes, weduwe van
verkoperwijlen Pieter Minks te Achlum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaUilke Anskes, mr. metselaar x Jeltie Jans koopt een huis en hof nz. Zoutsloot. Ten O. Dirk Sytses, ten W. het huis dat gekocht is door burgemeester Hendrik Everts, ten Z. de straat en Zoutsloot, ten N. erven Thomas Jansen IJsenbeek. Gekocht van Antie Goukes wv Pytter Minses te Achlum, voor 154 gg.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-008Zoutsloot 85huis
eigenaarerven Pieter Minks
gebruikerwed. Jan Ruurds
huurwaarde16‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑13‑06 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
2-008 Zoutsloot 85Uilke Anskes, bestaande uit 2 personen08‑00‑00 cg02‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-008Zoutsloot 85huis
eigenaarUilke Anskes
gebruikerUilke Anskes
huurwaarde16‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑18‑02 CG


1747 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0183v van 9 jul 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 87, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenUilke Anskes


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0236v van 28 okt 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 87, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenUilke Anskes


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0245v van 25 nov 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 83, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenUilke Anskes


1762 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0173v van 5 dec 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 87, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenUilke Anskes


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0079v van 11 nov 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 87, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenUilke Anskes


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0177v van 27 apr 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 83, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenUilke Anskes


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0090r van 27 nov 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 83, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenUilke Anskes


1777 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0076r van 9 nov 1777 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 85Zoutsloot NZ340‑00‑00 GGhuis
koperJacob Hendriks, gehuwd metschuitschipper
koperTrijntie ?
naastligger ten oostenEvert Bouwknegt
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westende weduwe van Ruurd Nauta
naastligger ten noordende weduwe van Ruurd Nauta
verkoperEvert Beva, gelastigde vankoopman
verkopermeerderjarige vrijster Trijntie Heerkes, erfgenaam
verkoperGertie Heerkes, erfgenaam en gesterkt met
verkoperCornelis Ellesopzichter te Dronrijp
verkoperKlaaske Heerkes, erfgenaam en gesterkt met
verkoperPieter Reindersmr. kleermaker te Drachten
verkoperAukje Heerkes, erfgenaam en gesterkt met
verkoperRoelof Rinses te Ureterp
verkoperHeerke Yemes, erfgenaam te Sint Jacobiparochie
verkoperAntie Yemes, erfgenaam en gesterkt met
verkoperWillem Jans te Oude Bildzijl
verkoper q.q.Takele Douwes, alimentatoris te Minnertsga
verkoper q.q.Douwe Feikes, alimentatoris van te Minnertsga
verkoperGrietie Yenes, gesterkt met
verkoperWopke Baukes
erflaterwijlen Grietie Heerkes, weduwe van
erflaterwijlen Uilke Anskes


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0067r van 20 mei 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 87, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJacob Hendriks


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0118r van 9 sep 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 87, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJacob Hendriks


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0216v van 21 mrt 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 83, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJacob Brouwer n.f.


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0302v van 15 feb 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 85Zoutsloot NZ310‑10‑00 CGhuis
koperTjeerd Douwes Siderius buitenschipper
huurderFoppe Heslinga c.u.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen J. Hanekuik
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen J. Hanekuik
verkopergelastige voor medeparticipanten Romke Jacobsmr. verver


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-009, pag. 26Zoutsloot 85Tjeerd Siderius1‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-118Zoutsloot 85Teunis Baukes de Beer... zv Bauke de B., en Sjoerdtje Eppinga; huw Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1814, ovl 1834; gebruiker van wijk B-118, schipper; eigenaar is Tjeerd Siderius, 1814. (GAH204); T. dB. en Jetske Rienks, beide van HRL, zijnde de ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-118Zoutsloot 85Tjeerd Douwes Siderius... Mina Jesan Grindeling, kind: Catharina, geb 19 sep 1810 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1810; eigenaar van wijk B-118; gebruiker Teunes de Beer, schipper, 1814. (GAH204); kind: Catrina Tjeerds Siderius, geb 19 sep 1810, ged ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
B-118Zoutsloot 85Tjeerd Siderius Teunis de Beer schipper


1821 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51011 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 2 van 5 jan 1821
vermeld alsadressoortbedraggebruik
B-118Zoutsloot 85koopaktefl. 237huis B-118
 
verkoperLieuwe Ernst Haarsma
koperHemme van der Meulen


1827 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7004 aktenr. 92 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-118Zoutsloot 85Saakje van der Veer, overleden op 2 februari 1827vrouw van Yemke Klazes Kamminga, werkman Zoutsloot B 118, moeder van Johannes, kuipersknecht en minderjarige Klaas, Simon, Doede en Tjitske Yemkes Kamminga. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 169Zoutsloot 85Hems Johannes van der MeulenzadelmakerHarlingenhuis en erf (81 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-118Zoutsloot 85Fimke Taekes Buisman... B-101, wijk H-239, supp wijk G-402; oud 49 jaar, (vnm: Femke), geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk B-118; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-118Zoutsloot 85Gerben Oenes Advokaat... 1833, ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk B-101, wijk H-239; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-118; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-118Zoutsloot 85Janke Yedes de Groot... 22 mrt 1865 HRL, huwt met Jan Mulder op 16 mei 1824 HRL, huwelijksafkondigingen 2 en 9 mei 1824, ovl wijk B-118, dv IJde Jurjens dG en Rinske Willems; BS huw 1824, ovl 1848, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk B-137; oud ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-118Zoutsloot 85Klaas Advokaatoud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-118; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
B-118ZoutslootGerben Advokaat38 jHarlingenm, protestant, gehuwd
B-118ZoutslootFemke Buisman49 jBolswardv, protestant, gehuwd
B-118ZoutslootKlaas Advokaat41 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. Ongenummerd, februari (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-118Zoutsloot 85Jan Mulder, overleden op 31 januari 1848(Certificaat van onvermogen), 49 jr (geboren 24/8/1799), overleden Zoutsloot B 118, turfdrager, gehuwd, 6 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-118Zoutsloot 85Taede Reinders Tolsma... G-019, wijk I-014; oud 39 jaar, geb St. Jacob en wonende te HRL. 1839, moutersknecht, wijk I-019; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 169Zoutsloot B-118Herke D. Roedemawoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 169Zoutsloot B-140Herke D. Roedemawoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4832Zoutsloot 85 (B-140)Sietze Baardawoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Zoutsloot 85P. van Vlietgardenier


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Zoutsloot 85M. (Meintje) Koornstra wv Koornstra


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 85beeldbepalend pand6 van 10
  terug