Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zoutsloot 127
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 127 2-181 2-210 D-065 D-064
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 127 2-180 2-211 D-065 D-064
1716 - reëelkohieradresgebruik
2-180Zoutsloot 127keet
eigenaarTiaerd Tiaerdsen
gebruikerTiaerd Tiaerdsen
opmerkingstaat ledigh
2-181Zoutsloot 127pakhuis
eigenaarTiaerd Tiaerdsen
gebruikerTiaerd Tiaerdsen
opmerkingledigh


1719 - reëelkohieradresgebruik
2-180Zoutsloot 127keet
eigenaarPieter Tiebbes
huurwaarde200-00-00 CG
aanslag huurwaarde40-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan17-6-1720
2-181Zoutsloot 127pakhuis
eigenaarPieter Tiebbes
opmerkingstaet ledig
aansl. huurw. voldaan--


1726 - reëelkohieradresgebruik
2-180 Zoutsloot 127keeth
eigenaarPyter Tjebbes
gebruikerPyter Tjebbes
huurwaarde200-00-00 CG
aanslag huurwaarde33-06-08 CG
2-181 Zoutsloot 127huis
eigenaarPyter Tjebbes
gebruikerPyter Tjebbes
opmerkingledig


1736 - reëelkohieradresgebruik
2-180 Zoutsloot 127keet
eigenaarwed. Pieter Tjebbes
gebruikerwed. Pieter Tjebbes
huurwaarde200-00-00 CG
aanslag huurwaarde33-06-10 CG
2-181 Zoutsloot 127huis
eigenaarwed. Pieter Tjebbes
gebruikerwed. Pieter Tjebbes
opmerkingledigh 15-00-00


1746 - reëelkohieradresgebruik
2-180 Zoutsloot 127keet
eigenaarwed. Pytter Tjebbes
gebruikerwed. Pytter Tjebbes
huurwaarde200-00-00 CG
aanslag huurwaarde36-07-04 CG
2-181 Zoutsloot 127huis
eigenaarwed. Pytter Tjebbes
gebruiker
opmerkingleedigh 15-00-00
opmerkingleedigh 40-00-00


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-210 Zoutsloot 127Doopsgezinde Gemeente0-00-00 CGwees en diaconiehuis (lotten)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-065Zoutsloot 127Frans Willems Leemkoel... van wijk D-064, zoutkeet ''de Valk'', gebruiker is Anth. ter deus, keetknegt, 1814. (GAH24); id. van wijk D-065 en wijk D-066, pakhuizen, 1814. (204); eigenaar en gebruiker van wijk E-015, koopman, 1814. (GAH204); ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-065Zoutsloot 127F Leemkoel F Leemkoel pakhuis
D-065Zoutsloot 127Oud Adres: Zoutsloot 127


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 752Zoutsloot 127Frans Willems LeemkoolHarlingenkoopmanhuis (12 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 753Zoutsloot 127Frans Willems LeemkoolHarlingenkoopmanzoutfabriek en erf (380 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-065Zoutsloot 127Sjoukje Eeltjes de Boer... Sikkes dB, en Mayke Sijtses Posthuma; BS huw 1827, 18324 overlijdens, huw 1837, bev.reg. HRL 1851 wijk D-065; oud 34 jaar, geb Veenwouden en wonende te HRL. 1839, wijk E-208; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-065Zoutsloot 127Bouwe Siebrens de Vries... Murks; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1822, huw 1825, huw 1837, ovl 1861, bev.reg. Ha18 51 wijk D-065; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk E-208; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 753D-064 (Zoutsloot)Leendert Hannema en mede eig.woonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3520D-064 (Zoutsloot)Leendert Hannemapakhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4796Zoutsloot 127 (D-064)fa. Sjoerd Hannemapakhuis
  terug