Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zuiderhaven 3
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZuiderhaven 38-ong 8-ong C-ongC-189b


Naastliggers vanZuiderhaven 3
ten oostenZuiderhaven 5
ten westende Zuiderhaven
ten noordende Prinsensteeg


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0106r van 28 apr 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 5, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenburgerhopman Allert Tony Block


1676 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0228v van 12 mrt 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 3Zuiderhaven NZ [staat: bij de havenbrug]3200‑00‑00 CGhuis
koperClaes Minnes mr. blokmaker
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 CG
naastligger ten oostenburgemeester Taeke Wybrands Jellema
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenhet huis genaamd de Drie Hoefijzers de Drie Hoefijzers
naastligger ten noordenN. N.
verkoperoud hopman Albert Tonis Blocq c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaes Minnes, mr. blokmaker, koopt een huis bij de havenbrug, strekkende van voren van de haven tot aan de straat noordwaards daar achter. Ten O. burgemeester Taeke Wybrands, ten W. de drie hoefijsers. Grondpacht 3 CG aan de Stad. Gekocht van oud-hopman Allert Tonis Blocq c.u., voor 2200 CG.


1677 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0252v van 7 jan 1677 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 1oud, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis van Claes Minnes blokmaker


1686 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0128v van 25 apr 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 5, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenMinne Claasen


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0172v van 30 jan 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 5, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenMinne Claessen


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0115r van 25 nov 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 5, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenMinne Claesen blokmaker


1709 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0078r van 13 jan 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 1oud, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenMinne Claessen


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0123r van 26 okt 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 1oud, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Minne Clasens blokmaker


1748 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0214r van 24 mrt 1748 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 1oud, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenClaas Minnes Blok koopman


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0096r van 30 sep 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 5, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenClaes Minnes Blok koopman


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0106v van 19 mei 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 5, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenClaas Minnes Blok


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0176r van 16 okt 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 1oud, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenMinne Claazes Blok koopman


1777 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0088r van 7 dec 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 1oud, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenMinne Blok
1835 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Zuiderhaven 3 de StadHarlingenhierop een nieuw gebouw gesticht


1840 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Zuiderhaven 3 de StadHarlingenop een koud steed nieuwe school geplaatst


1841 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Zuiderhaven 3 de StadHarlingende zoogenaamde lanen gedemd


1847 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Zuiderhaven 3 Engelsche Stoombootmaatschaeen nieuw gebouw gemaakt staande buiten de havenspoort, wordt voor een pakhuis gebruikt ten dienste van de engelsche stoombooten


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3951Zuiderhaven C-189Gemeente Harlingenwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4654Zuiderhaven 3 (C-189)woonhuis


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderhaven 3v.d. Keuringsdienst v. Vleesch108


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderhaven 3Keuringsdienst v. Vleesch, Bur. v.d.594
  terug