Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zuiderhaven 30
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zuiderhaven 30 4-231 4-238 H-175 H-221
Naastliggers vanZuiderhaven 30
ten oostenZuiderhaven 32
ten westenZuiderhaven 28
ten noordende Zuiderhaven


1686 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0108v van 3 jan 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 28, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenAndries Douwes wijdschipper


1716 - reëelkohieradresgebruik
4-231Zuiderhaven 30huis
eigenaarYde Hemmes
gebruikerYde Hemmes
huurwaarde16-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-04-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
4-231Zuiderhaven 30huis
eigenaarYde Hemmes
huurwaarde16-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan16-5-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
4-231 Zuiderhaven 30huis
eigenaarYde Hemmes
gebruikerYde Hemmes
huurwaarde16-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-13-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
4-231 Zuiderhaven 30huis
eigenaarwed. Pyter Gerlofs
gebruikerJohan Tousaint
huurwaarde45-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-10-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-231 Zuiderhaven 30Sipke Nauta, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
4-231 Zuiderhaven 30huis
eigenaarPytter Gerlofs erv.
gebruikerSipke Nauta
huurwaarde45-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-03-10 CG


1759 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0198r van 4 feb 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 28, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenFolkert Pyters


1775 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0213v van 28 mei 1775 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 30Zuiderhaven ZZpakhuis
 
koperAnna Nieuwenhuis, weduwe van5000-00-00 CG
koperwijlen Folkert Pieters
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostende Admiraliteit in Friesland: werf
naastligger ten zuidenbolwerk
naastligger ten westenMolenstraat
naastligger ten noordenZuiderhaven
naastligger ten westenN. N.
verkoperPieter SchellingwouwDokkum


1775 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0213v van 28 mei 1775 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 30Zuiderhaven ZZwoning
 
koperAnna Nieuwenhuis, weduwe van5000-00-00 CG
koperwijlen Folkert Pieters
huurderSybren Sybrands c.u.
naastligger ten oostende Admiraliteit in Friesland: werf
naastligger ten westen [staat: zuiden]Molenstraat
naastligger ten zuidenhet vierde perceel in deze akte
naastligger ten noordenhet eerste perceel in deze akte
verkoperPieter SchellingwouwDokkum


1775 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0213v van 28 mei 1775 (het 4e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 30Zuiderhaven ZZwoning
 
koperAnna Nieuwenhuis, weduwe van5000-00-00 CG
koperwijlen Folkert Pieters
huurderArend Coerts
naastligger ten oostende Admiraliteit in Friesland: werf
naastligger ten zuidenbolwerk
naastligger ten westen [staat: zuiden]Molenstraat
naastligger ten noordenhet derde perceel in deze akte
verkoperPieter SchellingwouwDokkum


1775 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0213v van 28 mei 1775 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 30Zuiderhaven ZZhuis
 
koperAnna Nieuwenhuis, weduwe van5000-00-00 CG
koperwijlen Folkert Pieters
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
huurderdr. van Loon c.u.
naastligger ten oostende Admiraliteit in Friesland: werf
naastligger ten zuidenhet derde perceel in deze akte
naastligger ten westen [staat: zuiden]Molenstraat
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoperPieter SchellingwouwDokkum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnna Nieuwenhuis wv Folkert Pieters Schellingwou koopt een fraai huis en een groot pakhuis, een woning achter dat huis en een woning naast en achter die laatstgenoemde woning. Alles heeft ten O. de Admiraliteitswerf, ten W. de Molenstraat, ten Z. het Bolwerk, ten N. de Zuiderhaven. Gekocht van Pieter Schellingwou te Dokkum, voor 5000 cg.


1800 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0257v van 19 okt 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 32, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1800 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0260r van 19 okt 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 30Zuiderhaven ZZ bij de Zuiderbrughuis
 
koperSjoerd Wiarda, gehuwd metoud makelaar507-00-00 CG
koperJudith Catharina Heins
huurderJarig Cornelis 62-00-00 CG
naastligger ten oostende verkoper wijlen Volkert Pieters Schellingwouw c.u.
naastligger ten zuidende verkoper wijlen Volkert Pieters Schellingwouw c.u.
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Dirk Christiaans
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoperG. Stinstra, kleinkind vanmedicinae doctor
verkoperJacob Oosterbaan, kleinkind vankoopman
erflaterwijlen Volkert Pieters Schellingwouw
erflaterwijlen Antje Feddriks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDe oud-makelaar Sjoerd Wiarda x Judith Catharina Heins koopt huis zz. Zuiderhaven bij de Zuiderbrug, bewoond door Jarig Cornelis (Mollema?). Ten O. de verkoper, ten W. erven Dirk Christiaans, ten Z. de verkoper, ten N. de haven. Gekocht van G. Stinstra, med. dr. en Jacob Oosterbaan, als mede-erven van hun grootouders Folkert Pieters Schellingwou x Antje Feddriks, voor 507 cg.


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0290v van 25 jan 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 32, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Dirk Christiaans
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Dirk Christiaans


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0301r van 15 mrt 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 28, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Folkert Pieters Schellingwouw


1809 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 52001 (notaris Willem S. Houtsma) repertoire nr. 25 van 23 dec 1809
adressoortbedraggebruik
H-175Zuiderhaven 30huurcontracthuis H-175
 
verhuurderNiesjen Tammes (wv Bauke Jans Komst)
huurderSweeris Coersen (gehuwd met Maria van Beek, vlgs de b.s. is de voornaam: Ahassuerus)


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-238 Zuiderhaven 30Sjoerd Wiarda3-00-00 CGhuis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-175Zuiderhaven 30Sjoerd Everts Wiarda... ged 11 feb 1798 Grote Kerk HRL; eigenaar en gebruiker wijk F-001, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk H-175, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk H-177, makelaar, 1814. (GAH204); S.W., Makelaar en coopmansboode, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-175Zuiderhaven 30S E Wiarda pakhuis


1830 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-175Zuiderhaven 30Neeltje Lind, overleden op 5 januari 183059 jr, moeder van Agatha Schijf (vrouw van Ids Wiarda, zoutzieder/cargadoor Zuiderhaven H 175). (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1959Zuiderhaven 30Ids Wiarda en mede E.Harlingenmakelaarpakhuis (104 m²)


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-175Zuiderhaven 30Margaretha Hendriks Feenstra, overleden op 28 augustus 18471 jr (geboren 25/5/1846), overleden Zuiderhaven H 175, dochter van Hendrik Jan Feenstra en Aukje Douwes Faber, zuster van minderjarige Achza en Cornelis Hendriks Feenstra. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1959H-175 (Zuiderhaven)Ids Wiardapakhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1959H-221 (Zuiderhaven)Simon Wiarda en medeëigen.stal en wagenhuis


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderhaven 30Terschellinger Stoomboot Mij.124Ag. G. Fokkema


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zuiderhaven 30G.Fokkemaagent postboot


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh. 30Terschellinger Stoomboot Mij.124


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh. 30Terschellinger Stoomboot Mij.636


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderhaven 30J. v. Joolen662Leraar R.H.B.S.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh.J. v. Joolen662Leraar R.H.B.S.


1955 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenTj. Jorna438Kweker


1965 - adresboekadresnaam
Zuiderhaven 30H. (Harmannus) Wilbrink
  terug