Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zuiderhaven 30
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zuiderhaven 30 4-231 4-238 H-175 H-221
Naastliggers vanZuiderhaven 30
ten oostenZuiderhaven 32
ten westenZuiderhaven 28
ten noordende Zuiderhaven


1687 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0193r van 13 feb 1687 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 30Zuiderhaven ZZ [staat: zuider nieuwe stad aan de zuidkant van de nieuwe haven]huis
 
koperJan Eyberts Pool scheepstimmerman385-20-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen2-10-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van Tjeerd Jansen
naastligger ten zuidenAndries Douwes wijdschipper
naastligger ten westenAndries Douwes wijdschipper
naastligger ten noordenZuiderhaven [staat: haven]
verkoperAndries Douweswijdschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Eijberts Pool, scheepstimmerman, koopt huis, loods en plaets in de Zuider nieuwe stad, aan de zz. van de Nieuwe Haven, strekkende zuidwaarts tot de hof van de verkoper, die een vrij in- en uitgang houdt ten W. van dit huis. Ten O. erven Tjeerd Jansen (Pauw?), ten Z. en W. de verkoper, ten N. ten naasten de haven. Gekocht van Andries Douwes, wijdschipper.


1704 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0260r van 29 jun 1704 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 30[niet vermeld]huis
 
koperGerrit Jansen van Heemert, gehuwd metmr. scheepstimmerman 310-00-00 CG
koperDettje Hansen
verpachter grondde Stad Harlingen2-10-00 CG
naastligger ten oostenWybe Hendrix Bantema
naastligger ten zuidende hof van Douwe Andries
naastligger ten westenSaecke Stoffels
naastligger ten noordenZuiderhaven [staat: straat en haven]
verkoper van 1/2Lijsbet IJsbrands, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Jan Eiberts Pool
verkoper van 1/2Aeltie Jansen Pool, gehuwd met
verkoper van 1/2Pytter Clasen ter zee uitlandig
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerrit Jansen van Heemert, mr. scheepstimmerman x Dettje Hansen koopt een huis c.a. Ten O. Wybe Hendrix Bantema, ten W. wd. Saeke Stoffels, ten Z. de hof van Douwe Andries, ten N. de straat en haven. Het huis heeft een loods en plaets en strekt Zuid waarts tot de hof van Douwe Andries, welke een uitgang heeft ten W. van dit gekochte huis. Gekocht van Lijsbeth IJsbrands wv Jan Eiberts Pool, voor 1/2 en Aeltie Jans Pool x Pytter Claesen (welke ter zee uitlandig is), voor 1/2, voor 310 cg.


1716 - reëelkohieradresgebruik
4-231Zuiderhaven 30huis
eigenaarYde Hemmes
gebruikerYde Hemmes
huurwaarde16-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-04-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
4-231Zuiderhaven 30huis
eigenaarYde Hemmes
huurwaarde16-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan16-5-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
4-231 Zuiderhaven 30huis
eigenaarYde Hemmes
gebruikerYde Hemmes
huurwaarde16-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-13-00 CG


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0049r van 12 jun 1735 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 30Zuiderhaven ZZhof en zomerhuis
 
koperOttie Yedes, weduwe van117-07-00 GG
koperwijlen Frans Zeeman schipper
naastligger ten oostende kinderen en de erfgenamen van Ruird Bontekoe
naastligger ten westenOttie Yedes, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Frans Zeeman schipper
naastligger ten zuidenBartel Gerryts
naastligger ten noordenGerryt Jansen van Hemert
verpachter grondde Stad Harlingen1-10-00 CG
verkoperSamuel Schale, gehuwd metmr. pruikmaker
verkoperCatharina de Court
eerdere samenvatting door Yde ElsingaOttje Yedes wv Frans Zeeman, schipper, koopt een hof met bomen etc. en een zomerhuis, zz. Zuiderhaven. Ten O. erven Ruurd Bontekoe, ten W. de koper, ten Z. de hof van Bartel Gerryts, ten N. Gerryt Jansen van Hemert. Vrij in- en uitgang naar de straat door de steeg van de naastligger ten N. Gekocht van Samuel Schale?, mr. pruikmaker x Catharina de Court, voor 117 gg.


1736 - reëelkohieradresgebruik
4-231 Zuiderhaven 30huis
eigenaarwed. Pyter Gerlofs
gebruikerJohan Tousaint
huurwaarde45-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-10-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-231 Zuiderhaven 30Sipke Nauta, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
4-231 Zuiderhaven 30huis
eigenaarPytter Gerlofs erv.
gebruikerSipke Nauta
huurwaarde45-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-03-10 CG


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0009v van 23 mei 1756 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 30Zuiderhavenhuis
 
koperCornelis Hendriks, gehuwd metmr. ijzersmid200-00-00 GG
koperTrijntje Gerryts Acker
verpachter grondde Stad Harlingen2-10-00 CG
naastligger ten oostenSimon
naastligger ten zuidende weduwe van Frans Zeeman
naastligger ten westende weduwe van Frans Zeeman
naastligger ten noordenZuiderhaven
Sjoerd Talma, gelastigde van
verkoperKarst Hanzen, gehuwd met
verkoperLijsbet Sibes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Hendriks, mr. ijzersmid x Trijntie Gerryts Acker koopt huis met een steeg ten W. Ten O. Symon Sjoerds?, ten W. en Z. wd. Frans Joosten Zeeman, ten N. de straat en haven. Gekocht van de hypotheek-crediteuren van Karst Hanzen x Lijsbet Sibes.


1759 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0198r van 4 feb 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 28, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenFolkert Pyters


1775 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0213v van 28 mei 1775 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 30Zuiderhaven ZZpakhuis
 
koperAnna Nieuwenhuis, weduwe van5000-00-00 CG
koperwijlen Folkert Pieters
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostende Admiraliteit van Friesland: werf
naastligger ten zuidenbolwerk
naastligger ten westenMolenstraat
naastligger ten noordenZuiderhaven
naastligger ten westenN. N.
verkoperPieter SchellingwouwDokkum


1775 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0213v van 28 mei 1775 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 30Zuiderhaven ZZwoning
 
koperAnna Nieuwenhuis, weduwe van5000-00-00 CG
koperwijlen Folkert Pieters
huurderSybren Sybrands c.u.
naastligger ten oostende Admiraliteit van Friesland: werf
naastligger ten westen [staat: zuiden]Molenstraat
naastligger ten zuidenhet vierde perceel in deze akte
naastligger ten noordenhet eerste perceel in deze akte
verkoperPieter SchellingwouwDokkum


1775 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0213v van 28 mei 1775 (het 4e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 30Zuiderhaven ZZwoning
 
koperAnna Nieuwenhuis, weduwe van5000-00-00 CG
koperwijlen Folkert Pieters
huurderArend Coerts
naastligger ten oostende Admiraliteit van Friesland: werf
naastligger ten zuidenbolwerk
naastligger ten westen [staat: zuiden]Molenstraat
naastligger ten noordenhet derde perceel in deze akte
verkoperPieter SchellingwouwDokkum


1775 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0213v van 28 mei 1775 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 30Zuiderhaven ZZhuis
 
koperAnna Nieuwenhuis, weduwe van5000-00-00 CG
koperwijlen Folkert Pieters
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
huurderdr. van Loon c.u.
naastligger ten oostende Admiraliteit van Friesland: werf
naastligger ten zuidenhet derde perceel in deze akte
naastligger ten westen [staat: zuiden]Molenstraat
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoperPieter SchellingwouwDokkum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnna Nieuwenhuis wv Folkert Pieters Schellingwou koopt een fraai huis en een groot pakhuis, een woning achter dat huis en een woning naast en achter die laatstgenoemde woning. Alles heeft ten O. de Admiraliteitswerf, ten W. de Molenstraat, ten Z. het Bolwerk, ten N. de Zuiderhaven. Gekocht van Pieter Schellingwou te Dokkum, voor 5000 cg.


1800 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0257v van 19 okt 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 32, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1800 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0260r van 19 okt 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 30Zuiderhaven ZZ bij de Zuiderbrughuis
 
koperSjoerd Wiarda, gehuwd metoud makelaar507-00-00 CG
koperJudith Catharina Heins
huurderJarig Cornelis 62-00-00 CG
naastligger ten oostende verkoper wijlen Volkert Pieters Schellingwouw c.u.
naastligger ten zuidende verkoper wijlen Volkert Pieters Schellingwouw c.u.
naastligger ten westende erfgenamen van Dirk Christiaans
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoperG. Stinstra, kleinkind vanmedicinae doctor
verkoperJacob Oosterbaan, kleinkind vankoopman
erflaterwijlen Volkert Pieters Schellingwouw
erflaterwijlen Antje Feddriks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDe oud-makelaar Sjoerd Wiarda x Judith Catharina Heins koopt huis zz. Zuiderhaven bij de Zuiderbrug, bewoond door Jarig Cornelis (Mollema?). Ten O. de verkoper, ten W. erven Dirk Christiaans, ten Z. de verkoper, ten N. de haven. Gekocht van G. Stinstra, med. dr. en Jacob Oosterbaan, als mede-erven van hun grootouders Folkert Pieters Schellingwou x Antje Feddriks, voor 507 cg.


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0290v van 25 jan 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 32, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van Dirk Christiaans


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0301r van 15 mrt 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 28, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van Folkert Pieters Schellingwouw


1809 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 52001 (notaris Willem S. Houtsma) repertoire nr. 25 van 23 dec 1809
adressoortbedraggebruik
H-175Zuiderhaven 30huurcontracthuis H-175
 
verhuurderNiesjen Tammes (wv Bauke Jans Komst)
huurderSweeris Coersen (gehuwd met Maria van Beek, vlgs de b.s. is de voornaam: Ahassuerus)


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-238 Zuiderhaven 30Sjoerd Wiarda3-00-00 CGhuis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-175Zuiderhaven 30Sjoerd Everts Wiarda... ged 11 feb 1798 Grote Kerk HRL; eigenaar en gebruiker wijk F-001, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk H-175, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk H-177, makelaar, 1814. (GAH204); S.W., Makelaar en coopmansboode, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-175Zuiderhaven 30S E Wiarda pakhuis


1830 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-175Zuiderhaven 30Neeltje Lind, overleden op 5 januari 183059 jr, moeder van Agatha Schijf (vrouw van Ids Wiarda, zoutzieder/cargadoor Zuiderhaven H 175). (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1959Zuiderhaven 30Ids Wiarda en mede E.Harlingenmakelaarpakhuis (104 m²)


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-175Zuiderhaven 30Margaretha Hendriks Feenstra, overleden op 28 augustus 18471 jr (geboren 25/5/1846), overleden Zuiderhaven H 175, dochter van Hendrik Jan Feenstra en Aukje Douwes Faber, zuster van minderjarige Achza en Cornelis Hendriks Feenstra. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1959H-175 (Zuiderhaven)Ids Wiardapakhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1959H-221 (Zuiderhaven)Simon Wiarda en medeëigen.stal en wagenhuis


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderhaven 30Terschellinger Stoomboot Mij.124Ag. G. Fokkema


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zuiderhaven 30G.Fokkemaagent postboot


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh. 30Terschellinger Stoomboot Mij.124


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh. 30Terschellinger Stoomboot Mij.636


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderhaven 30J. v. Joolen662Leraar R.H.B.S.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh.J. v. Joolen662Leraar R.H.B.S.


1955 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenTj. Jorna438Kweker


1965 - adresboekadresnaam
Zuiderhaven 30H. (Harmannus) Wilbrink
  terug