Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zuiderhaven 72
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZuiderhaven 724-2344-2324-239H-176H-222


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-234 , folio 86Zuiderhaven 72pakhuis
eigenaarYde Hemmes
gebruikerYde Hemmes
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑08‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-234 , folio 56vZuiderhaven 72smidte
eigenaarYde Hemmes
gebruikerYde Hemmes
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑08‑00 cg
aansl. huurw. voldaan16‑5‑


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-234 , folio Zuiderhaven 72smederij
eigenaarYde Hemmes
gebruikerYde Hemmes
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑00‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-232 , folio 57rZuiderhaven 72smitte
eigenaarYde Hemmes erven
gebruikerYde Hemmes erven
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-232 , folio 57rZuiderhaven 72huis
eigenaarYde Hemmes erv.
gebruikerYde Hemmes erv.
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-232 , folio 57vZuiderhaven 72huis
eigenaarYede Hemmes erven
gebruikerCornelis Hendriks
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-232 , folio 57vZuiderhaven 72huis
eigenaarYede Hommes erven
gebruikerCornelis Hendriks
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-239 , folio 100vZuiderhaven 72smitte en huis
eigenaarMeille Faber
gebruikerMeille Faber
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-239 , folio 101rZuiderhaven 72huis en smitte
eigenaarMeile D. Faber
gebruikerJarig van der Ley
huurwaarde80‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting05‑10‑00 cg
huurwaarde totaal74‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde13‑10‑12 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-239 , folio 101rZuiderhaven 72huis en smederij
eigenaarDirk Christiaans erven
gebruikerledig
huurwaarde00‑00‑00 cg
gebruikermilitairen
huurwaarde36‑08‑00 cg
af: sint jacobischatting05‑10‑00 cg
huurwaarde totaal30‑18‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑12‑04 cg
grondpacht vanDirk Christiaans erven
grondpacht aanstad Harlingen
grondpacht totaal04‑00‑00 cg
aanslag grondpacht01‑00‑00 cg


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
4-231, pag. 66Zuiderhaven 72


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-239 , pag. 98Zuiderhaven 72H.J. Westra 1‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-176Zuiderhaven 72Henricus Jans Westra... id. van wijk A-121; gebruiker Johannes Numan, schipper, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk H-176, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk I-008, tuin, 1814. (GAH204); id. van wijk I-009, zoutkeet ''''t ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-176Zuiderhaven 72H J Westrapakhuis


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1960Zuiderhaven 72Freerk Fontein zeehandelaarHarlingenpakhuis (98 m²)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1960Zuiderhaven H-176Jan Freerk Fontein pakhuis


1863 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 40088 (notaris Addick Adrianus Land te Franeker) repertoire nr. 23 en 29 van 25 feb 1863
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-176Zuiderhaven 72provisionele en finale toewijzingfl. 1875pakhuis Zuiderhaven H-176 kad. A-1960
 
gelastigdeJan Hubertus van Droge
verkoperDirk Fontein Freerkzoon
koperSimon Wiarda
koperJacobus Nicolaas Wiarda


1866 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-176Zuiderhaven 72Wytske Annes de Vries... 1805, BS ovl 1813, huw 1827, huw 1841, ovl 1840, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk E-085, wijk F-113, wijk H-176, wijk I-019; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-225; ... (alles)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1960Zuiderhaven H-222 De firma I. & S. Wiarda pakhuis


2023
0.13319897651672


  terug