Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Lanen 91
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerLanen 915-0645-0645-059F-181F-173


Naastliggers vanLanen 91
ten oostenGrote Kerkstraat 4
ten zuidenLanen 86
ten westende Lanen
ten noordenLanen 89


1600 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0199v van 9 mrt 1600 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordensteeg naar de Grote Kerkstraat
naastligger ten noordenledige plaats


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0037r van 25 mei 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenReyner Jansen


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0187v van 15 jan 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 89, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHomme Gatses


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0198r van 29 jan 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordensteeg noordwaarts naar de Grote Kerkstraat
naastligger ten noordenN. N.


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0027r van 10 mrt 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 86, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHomme Gatses* schuitvoerder


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0105v van 11 jan 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 86, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHomme Gatses* schuitvoerder


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0157r van 16 jan 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 89, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHomme Gatses


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0049r van 16 feb 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 89, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1639 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0076v van 16 jan 1639 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 86, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1639 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0076r van 16 jan 1639 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 91Lanen [staat: zuidzijde Wortelhaven oostzijde Lanen]158‑00‑00 ggkamer
koperYttie Willems, weduwe van
koperwijlen burgerhopman Thomas Pyeters Viele
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenJan Willems
naastligger ten westenLanen [niet vermeld]
naastligger ten noordende koperse Yttie Willems
verkoperde Gereformeerde Gemeente: diaconie
eerdere samenvatting door Yde ElsingaYttie Willems wv hopman Thomas Pyetters, koopt een kamer op het zuideinde van de Wortelhaven, of oosteinde van de Lanen. Ten Z. de woning van Jan Willems, ten N. de koperse. Geen grondpacht. Gekocht van de Gereformeerde Diaconie. Voor 158 gg.


1651 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0150r van 18 jan 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 91Lanen ZZ [staat: bij de grauwe kath]160‑00‑00 cg1/3 huis
koperJarich Frieses mr. glasmaker
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenmr. Sibrant Feyes
naastligger ten noordenPyter Minnes
verkoperCornelis Tomas Fiellmr. glasmaker te Franeker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJarich Frieses, mr. glazenmaker, koopt 1/3 huis omtrent de grauue kath, waarvan de andere 2/3 toebehoren aan de kinderen van verkopers' zwager kleermaker Dirk Pyters. Ten W. mr. Sibrant Feyes, ten N. Pytter Minnes [Loenen?]. Geen grondpacht. Gekocht van mr. glazenmaker Cornelis Tomas Fiell te Franeker voor 160 gg.


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0005r van 27 nov 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 89, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Dirck Pytters


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0112v van 1 sep 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 86, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Jarigh Frieses* glasmaker


1672 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0105r van 13 okt 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 86, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenAntie Thomas


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0019va van 18 jan 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 91Lanen NZ [staat: OZ] in de brede straat aldaar580‑12‑00 gghuis
koper provisioneelYge Hendricks
verpachter grondde stad Harlingen0‑15‑00 cg
naastligger ten oosten [staat: westen]steeg
naastligger ten zuidengemeensman Jacob Jurjens de Lange
naastligger ten westen [staat: oosten]Lanen
naastligger ten noordengemeensman Bavius Ziricus
verkoperGrietie Rinses voor zich en haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen burgervaandrig Goitie Croon


1688 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0231r van 5 feb 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJouke Piers kooltjer


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0376r van 17 jan 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 86, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Tjomme Jacobs mr. kleermaker


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0148r van 10 mrt 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 91Lanen NZ [staat: in de hoek bij de Grauwe Kath]100‑00‑00 gg2/3 woning
koperBoukjen Douwes bejaarde ongehuwde dochter
eigenaar van 1/3de Roomse gemeente
huurderTjertie Harmens
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenTymen de Lange
naastligger ten westende ingang en de slotmakers huis
naastligger ten noordenSjouckjen Douwes
verkoperTrijntie Beerns, weduwe van
verkoperwijlen Tjomme Jacobs Stickersma


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0140v van 15 jan 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Jouke Piers


1711 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0143v van 25 jan 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJouke Piers


1712 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0315v van 13 feb 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 86, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1714 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0216v van 13 mei 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 86, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-064 , folio 98Lanen 91huis
eigenaarPieter Minx
gebruikerMaicke Teunis
huurwaarde totaal21‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑04‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-064 , folio 64rLanen 91huis
eigenaarPieter Minks
gebruikerSchelte Tietes
huurwaarde totaal21‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑04‑00 cg
aansl. huurw. voldaan5‑6‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-064 , folio Lanen 91huis
eigenaarPyter Minks
gebruikerJurjen Pyters
huurwaarde totaal21‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑10‑00 cg


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0213v van 5 dec 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPyter Seerps c.s.


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0048r van 11 nov 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 89, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenburgerhopman Harmen van 't Vliet c.s.


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0061r van 9 dec 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende verkopers Pyter Dirks c.u.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-064 , folio 64vLanen 91huis
eigenaarPieter Dirks
gebruikerPieter Dirks
huurwaarde totaal21‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑10‑00 cg


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0090r van 24 jan 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 91Lanen NZ [staat: in de hoek bij de Grauwe Kat bij de Spekmarkt]400‑00‑00 cghuis
koperHein Freerks, gehuwd metmr. timmerman
koperYtje Jans
huurderHendrik Jansen c.u.matroos
huurderHendrik Baltus c.u.matroos
naastligger ten oostenTjeerd Pieters mr. sleefmaker
naastligger ten zuidenJan Clasen mr. metselaar
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenFolkert Jacobs* de* Haas* slotmaker
naastligger ten noordenhet huis het Blauw Lam het Blauwe Lam
verkoper van 2/3oud hopman Harmen Jansen van 't Vliemr. glasmaker
verkoper van 1/3Aafke Gerrits, gehuwd met te Pietersbierum
verkoper van 1/3huisman Claas Jansen te Pietersbierum


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
5-064Lanen 91Pieter Dirks, bestaande uit 4 personen12‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-064 , folio 64vLanen 91huis
eigenaarPytter Dirks
gebruikerPytter Dirks
huurwaarde totaal21‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑16‑06 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-064 , folio 65vLanen 91huis
eigenaarPyter Dirks erven
gebruikerPyter Dirks erven
huurwaarde totaal21‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑16‑06 cg


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0031v van 26 sep 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenWytze Vettevogel


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-064 , folio 65vLanen 91huis
eigenaarPyter Dircks erven
gebruikerPyter Dircks erven
huurwaarde totaal21‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑16‑06 cg


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0054r van 1 mei 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWybren Claeses n.u.


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0222r van 1 sep 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 86, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenWytze Jans Vettevogel


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-059 , folio 112vLanen 91huis
eigenaarWybren Claasens
gebruikerWybren Claasens
huurwaarde totaal25‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑10‑14 cg


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0222r van 28 apr 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenWytze Vettevogel


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0020r van 19 jan 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWybren Claasen


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-059 , folio 112vLanen 91huis
eigenaarWybren Claasen
gebruikerWybren Claasen
huurwaarde totaal25‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑10‑14 cg


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0089v van 23 apr 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWybren Claasen


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0174v van 25 feb 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 86, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJohannes W. Fettevogel


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0205v van 13 mei 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWybren Claasen


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0146v van 25 okt 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 89, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAaltje Norel
naastligger ten zuidenD. Vettevogel
naastligger ten zuidenP. Vettevogel
naastligger ten zuidenJ. W. Vettevogel


1793 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0127v van 1 sep 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 89, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAnna Norel c.s.


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-059 , folio 112vLanen 91huis
eigenaarJacob Germans
gebruikerJacob Germans
huurwaarde totaal25‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑10‑14 cg


1798 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0068r van 14 jan 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 91Lanen NZ [staat: bij de Spekmarkt naast het Blauwe Lam]250‑00‑00 cghuis
koperrepresentant van het volk van Friesland Jacobus Germans
huurderde weduwe van wijlen van Beemen 30‑00‑00 cg
naastligger ten oostenJacobus Germans
naastligger ten zuidenVolkert slotmaker
naastligger ten westenHarke van der Stok
naastligger ten noordenhet huis genaamd het Blauwe Lam van Jacobus Germans het Blauwe Lam
verkoperDouwe Wytses Vettevogelkoopman
verkoperJohannes Wytses Vettevogelmr. wolkammer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacobus Germans, thans Representant van het volk van Friesland koopt een huis in de hoek bij 'de Grauwe Kat', omtrent de Spekmarkt naast 'het Blauw Lam'. Vrije in- en uitgang over de plaats, naar de Kerkstraat. Ten O. en N. de koper, ten Z. Harke v.d. Stok, ten W. slotmaker Folkert [de Haas]. Gekocht van Douwe Wytses Vettevogel voor 1/2 en mr. wolkammer Johannes Wytses Vettevogel voor 1/2.


1798 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0119r van 11 nov 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 86, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJ. Geermans


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0205r van 15 dec 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 89, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende verkoper Jacobus Germans


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
5-063, pag. 75Lanen 91G Hartman


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0017r van 22 nov 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 91Lanen NZ [staat: in de Grauwe Kat bij de Spekmarkt wijk F-191 (moet zijn F-181)]126‑15‑00 cgwoning
koperGerrit Hartman, gehuwd met
koperZydske Jacobus
huurderde koper Gerrit Hartman c.u.28‑12‑00 cg
naastligger ten oostenW. Feddema
naastligger ten zuiden [staat: noorden]J. Metzeler
naastligger ten westenLanen [staat: straat]
naastligger ten noorden [staat: zuiden]W. Feddema c.u.
verkoperIgnatius Hendrikus Geermans, minderjarig nagelaten kind
verkoperHendrikus Anastarius Geermans, minderjarig nagelaten kind
verkoperCiprianus Regnaldus Geermans, minderjarig nagelaten kinderen van
verkoperwijlen Regina Hubert, weduwe van
verkoperwijlen Jacobus Geermans, en kleinkinderen vanmr. stoker
verkoperRegina Zijlstra, weduwe van te Leeuwarden
verkoperwijlen Ignatius Hubertritmeester
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerryt Hartman x Zytske Jacobus koopt huis in de Grauwe Kat nabij de Spekmarkt. Ten O. en Z. [moet zijn: N.] W. Feddema, ten W. de straat, ten N. [moet zijn: Z.] J. Metzeler [Metzlar]. Gekocht van Regina Zijlstra wv ritmeester te Leeuwarden Ignatius Hubert, als grootmoeder van Ignatius Hendricks -, Hendrikus Anastasius -, en Ciprianus Regnaldus Germans, de 3 kinderen van wl. Regina Hubert x wl. mr. stoker te Harlingen Jacobus Germans.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
5-059 , pag. 108Lanen 91Wytze Feddema 1‑00‑00 cg


1813 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-181Lanen 91Tite Poppesgeb 1800 HRL, ovl 30 dec 1813 HRL; wijk F-181; BS ovl 1813


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-181Lanen 91Wytse Feddema... van wijk B-038, eigenaar is Johannes Norel, pakhuis, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk F-181, horlogiemaker, 1814. (GAH204); W.F. ende IJmkjen Cramer, beide van HRL, zijnde wegens de bruid genoegzame ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-181Lanen 91N FeddemaN Feddemahorlogiemaker


1818 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7001 aktenr. 24 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-181Lanen 91Ytje Aukes Flietstra, overleden op 31 maart 1818vrouw van Wietze Jans Feddema, horlogemaker (Wortelhaven F 181), moeder van Wemeltje (vrouw van E. W. Peterse), Beidsche en Jan Wietzes Feddema. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1821 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49014 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 27 en 40 van 14 feb 1821
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-181Lanen 91provisionele en finale toewijzingfl. 760huis bij de Spekmarkt F-181
 
verkoperWytze Feddema
verkoperWemeltje Feddema
verkoperEverhardus Wilhelmus Petersen
verkoperRuurd Tuininga
koperHenricus Stroband


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1038Lanen 91Hendrikus Stroband commissaris van politieHarlingenhuis en erf (84 m²)


1836 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7009 aktenr. 120 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-181Lanen 91Yda Harmanus IJskamp, overleden op 28 december 1836overleden in Diakoniehuis, zuster van Jurjen Harmanus IJskamp, goud/zilversmid Laanen F 181. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-181Lanen 91Geertje de Vries... HRL 1851 wijk D-179, wijk F-230, wijk G-047, wijk H-022; oud 55 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-181; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-181Lanen 91Jurjen Harmanus IJskamp... bewijs, 6 Wijnmaand 1810; ondertrouw HRL; oud 58 jaar(!), geb en wonende te HRL. 1839, zilversmid. wijk F-181; VT 1839; J.J. IJ. eigenaar van perceel nr. 424 Sexbierum sectie A, zilversmid. woonplaats HRL, legger nr. ... (alles)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
F-181Lanen 91J IJskamp stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-181WortelhavenJurjen H IJskamp58 jzilversmidHarlingenm, protestant, gehuwd
F-181WortelhavenGeertje de Vries55 jHarlingenv, protestant, gehuwd
F-181WortelhavenElisabeth IJskamp17 jAlmenumv, protestant, ongehuwd


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. 594 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-181Lanen 91Jurjen Harmanus IJskamp, overleden op 2 februari 184471 jr (geboren 12/10/1772), goud/zilversmid, overl. Graauwekat F 181, man van Geertje Sjoerds de Vries, vader van minderjarige Elisabeth Jurjens IJskamp. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. Ongenummerd, april (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-181Lanen 91Neisje Rinsma, overleden op 23 april 1844(Certificaat van onvermogen), 9 jr, geboren Schraard 16/3/1835, overleden Grauwekat F 181. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1038Wortelhaven F-181Daniel S. Hollenga en mede eig.woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3635De Lanen F-174 Foppe Plantenga woonhuis


1881 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 30 dec 1881
vermeld alsgeschat adresbericht
F-181Lanen 91Een winkelhuis met erf, bleekveld en massale steeg c.a. aan het oosteinde der Lanen bij de Wortelhaven. Finaal verkocht op 30 dec 1881 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris Kijlstra. Waarop geboden is f. 1750.


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3635Lanen 91 (F-174)erv. Foppe W. Plantingawoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Lanen 91bovenH. Jorritsmahoutwerker


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Lanen 91F.J.J. (Franciscus) Krol


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Lanen 91rijksmonument 20500


2023
0.10280799865723


  terug