Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Voorstraat 22
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Voorstraat 22 6-027 6-025 E-042 E-036
Naastliggers vanVoorstraat 22
ten oostenVoorstraat 24
ten westenVoorstraat 20
ten noordende Voorstraat


aangrenzende stegensteeg
Voorstraat 22naamloze steeg ten oosten


1597 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0066v van 20 nov 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 20, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenMartijn Dawijn


1599 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0155v van 15 apr 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 20, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenMartijn Dawijn


1616 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0012v van 14 jan 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 20, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenMartijn Dawijn hoedenmaker


1618 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0147r van 21 nov 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 20, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenMarthijn Davijn


1624 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0017r van 23 mei 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 22Voorstraat ZZhuis
 
koperJan Willems, gehuwd met2000-00-00 CG
koperJantyen Syoerdts Delfzijl
verpachter grondde stad Harlingen armvoogdij1-08-00 CG
niaarnemerJetse Feyckes
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen oud burgemeester Dirck Hendricks
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJetze Feickes
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoperMartijn Dawijn, gehuwd met
verkoperLuytyen Lucas


1639 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0076v van 16 jan 1639 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 22Voorstraat ZZhuis
 
koperN. N. 0-00-00 GG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen burgemeester Dirck Hendricks
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenHuybert Aleffs slager
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoper q.q.Tiaardt Banga, gelastigde van
verkoperJan Willems voor zich en zijn kinderen, gehuwd metDelfzijl
verkoperJantien Sioerdts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild door (Tiaardt Banga als lasthebbende van) Jan Willems te Delfzijl voor zichzelf en als wettige voorstander van zijn kinderen bij Jantien Sioerdts, een huis zz. Voorstraat. Ten O. erven burgemeester Dirck Hendricks, ten W. slachter Huybert Aleffs.


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0066r van 9 apr 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 22Voorstraat ZZ [niet vermeld]mouterij met o.a. eest- en opkamer en een vrije uit- en ingang aan de straat waar de Boogh uithangt
 
koper door niaarPyter Wybrants 700-00-00 GG
koper door niaarUpcke Haytses
geniaarde koperJan Hendrycx c.u.ijzerkramer
naastligger ten oostende brouwerij van Upke Haytses
naastligger ten zuidende brouwerij van Upke Haytses
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoperAernt Tymens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPyter Sybrants en Upcke Haytses (Bonnema) kopen, na niaar ratione vicinitatis tegen isercramer Jan Hendrycks, een mouterij, eest en eestcamer, strekkende zuidwaarts tot het huis van Upcke Haytses. Het gekochte staat ten N. en W. van de brouwerij en strekt zuidwaarts tot aan de Lanen. Gekocht van Aernt Symens, voor 700 gg.


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0097r van 14 jan 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 24, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenPyter Wybrants


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0100v van 14 jan 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 22Voorstraat ZZ1/2 mouterij en eestkamer met de keuken en opkamer daarboven en de ledige plaats ten oosten etc.
 
koperUpke Haytses 350-00-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperPyter Wybrants


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0160r van 12 apr 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 20, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPytter Wybrandts
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen de heer Wringer


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0207v van 17 apr 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 24, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1683 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0264r van 22 apr 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 22Voorstraat ZZ1/2 huis
 
koperhuis genaamd de Bonte Oss Jan Wybrants mr. glasmaker950-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoperLammert Wybrens, gehuwd met
verkoperMaycke Jans


1685 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0077r van 1 feb 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 24, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJan Wybrens mr. glasmaker


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0401r van 3 apr 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 24, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJan Wybrens mr. glasmaker


1716 - reëelkohieradresgebruik
6-027Voorstraat 22huis
eigenaarwed. Jan Wybrens
gebruikerwed. Jan Wybrens
huurwaarde66-00-00 CG
aanslag huurwaarde13-04-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
6-027Voorstraat 22huis
eigenaarwed. Jan Wybrens
huurwaarde66-00-00 CG
aanslag huurwaarde13-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan15-4-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
6-027 Voorstraat 22huis
eigenaarwed. Jan Wybrens
gebruikerwed. Jan Wybrens
huurwaarde66-00-00 CG
aanslag huurwaarde11-00-00 CG


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0365v van 31 dec 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 20, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Jan Wybrens


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0386r van 4 feb 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 20, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Jan Wybrens


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0151v van 30 nov 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 24, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenReiner Braem secretaris
naastligger ten westende weduwe van Jan Wybrens Nauta


1736 - reëelkohieradresgebruik
6-027 Voorstraat 22huis
eigenaarwed. Jan Wybrens
gebruikerwed. Jan Wybrens
huurwaarde66-00-00 CG
aanslag huurwaarde11-00-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
6-027 Voorstraat 22Claas Nauta, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal25-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
6-027 Voorstraat 22huis
eigenaarwed. Jan Wybrens
gebruikerwed. Jan Wybrens
huurwaarde66-00-00 CG
aanslag huurwaarde12-00-00 CG


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0089v van 18 apr 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 24, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Klaas Nauta


1795 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0271v van 30 aug 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 22Voorstraat ZZhuis, tuin en achterhuis
 
koperGoetius Stinstra 1220-00-00 GG
naastligger ten oostenWytze Vettevogel n.u.
naastligger ten zuidenGoetius Stinstra
naastligger ten westenGoetius Stinstra
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoper q.q.Sicco Rienstra, curatorprocureur postulant
verkoper q.q.Abe Hilverda, curatoren overkoopman
verkopervrouwe Anna Pieters, weduwe van
verkoperwijlen Claas Nautakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGoetius Stinstra koopt groot huis, tuin en achterhuis zz. Voorstraat. Ten O. Wytze J. Vettevogel die vrije in- en uitgang heeft door de steeg tussen beide huizen, ten Z. en W. de koper, ten N. de Voorstraat. Gekocht van Anna Pieters wv Claas Nauta.


1796 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0316r van 6 mrt 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 24, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende koper Gooytjen Simons Stinstra


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
6-024 Voorstraat 22G Steensma, 41 jaar, gehuwd


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0346r van 21 jun 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 24, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenG. Stinstra


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0126r van 11 sep 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 24, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenG. Stinstra


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-025 Voorstraat 22G Stinstra6-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-042Voorstraat 22Goetius P Stinstra... L. Albada, en de jura betaald aan de 10 -10:0 aan de GR, op 7 sep 1797. (burgerboek); eigenaar van wijk E-042; gebruiker Willem B. vd Meer, schipper, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk E-043, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-042Voorstraat 22Willem Barteles van der Meer... Jacobs (gk); dopen Grote Kerk HRL 1803, 1806, 1808, 1811, BS ovl 1833, ovl 1834; gebruiker van wijk E-042, schipper; eigenaar is G. Stinstra, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-042Voorstraat 22G Stinstra Willem B van der Meer schipper


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1134Voorstraat 22erven Gooitje StinstraAssenhuis en erf (182 m²)


1835 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1134 Arius RodenhuisHarlingeneen nieuwe gevel voor het huis gezet uit nood zaakelijkheid, als zijnde de oude geheel bouwvallig


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-042Voorstraat 22Romkje Hebbesoud 29 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk E-042; VT1839


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk E-042Voorstraat 22J Meyer jrstemgerechtigde


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-042Voorstraat 22Johannes Johannes Meyer, overleden op 11 november 183914 dg, overleden Voorstraat E 42, zoon van Johannes Meyer, koopman en Romkje Hebbes. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-042VoorstraatJohannes jr. Meyer22 jHarlingenm, protestant, gehuwd, winkelier
E-042VoorstraatRomkje Hebbes29 jLeeuwardenv, protestant, gehuwd
E-042VoorstraatMarijke Elsinga24 jWorkumv, protestant, ongehuwd


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-042Voorstraat 22Jacobus Hendrikus Lomars, overleden op 1 maart 18442 wk (geboren 12/2/1844), overleden Voorstraat E 42, zoon van Hendrikus Dionisius Lomars, winkelier & Trijntje de Vries, broer van minderjarige Petrus Hendrikus Lomars. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-042Voorstraat 22Aafke Lammerts Hoekstra, overleden op 23 november 184830 jr (geboren 13/11/1818), overleden Voorstraat E 42, vrouw van Hendrik Gerrits de Jong, schilder, moeder van minderjarige Jan, Aafke, Hendrik en Gerrit Hendriks de Jong. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1134E-042 (Voorstraat)Pieter Rodenhuis Az.woonhuis


1870 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 02 dec 1870
E-042Voorstraat 22Eene ruime en sterk gebouwde Heerenhuizing, met bleek en erve aan de Voorstraat, in gebruik bij den heer van, Hemert. Provisioneel verkocht op 7 dec 1870 door notaris mr. G. Schot te Franeker..


1870 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 16 dec 1870
E-042Voorstraat 22Eene ruime en sterk gebouwde Heerenhuizing, met bleek en erve aan de Voorstraat, in gebruik bij den heer van, Hemert. Finaal verkocht op 21 dec 1870 door notaris mr. G. Schot te Franeker. Waarop geboden is f. 2900..


1871 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 11 aug 1871
E-042Voorstraat 22Eene Heerenhuizinge met erf c.a. aan de Voorstraat, gedeeltelijk in gebruik bij den heer G.A. van, Hemert. Provisioneel verkocht op 22 aug 1871 door notaris J.A. Zaal Stroband..


1871 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 01 sep 1871
E-042Voorstraat 22Eene Heerenhuizinge met erf c.a. aan de Voorstraat, gedeeltelijk in gebruik bij den heer G.A. van, Hemert. Finaal verkocht op 5 sep 1871 door notaris J.A. Zaal Stroband. Waarop geboden is f. 3037..


1873 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50050 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 80 van 30 apr 1873
adressoortbedraggebruik
E-042Voorstraat 22koopaktefl. 3500huis E-042
 
verkoperYme Ottos Faber
koperFreerk Harmens
koperSuardus Posthuma


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1134E-036 (Voorstraat)Freerk Harmenswoonhuis


1904 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstraat E 36F. Harmens & Co.9


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4697Voorstraat 22 (E-036)Baudina Harmens (te Arnhem)woonhuis


1905 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
VoorstraatF. Harmens & Co.9Cargadoors en expediteurs


1906 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
VoorstraatF. Harmens & Co.9Cargadoors en expediteurs


1910 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.F. Harmens & Co.9Cargadoors en expediteurs


1913 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.F. Harmens & Co.9Cargadoors en expedit.


1915 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
VoorstraatF. Harmens & Co.9cargadoors en expediteurs


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Voorstraat 22 Tjerk A. de Vrieszadelmaker
vorige grondslagf. 1000
huidige grondslagf. 1000


1932 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 22, HarlingenVoorstraat 22T. de Vrieszadelmakerij en touwhandel


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.L. Bakker429Zadelm., l. lederw., drijfr., sport- en landb.art.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.L. Bakker429Zadelm., l. lederw., drijfr., sport- en landb.art.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.L. Bakker429Zadelm., l. lederw., drijfr., sport- en landb.art.


1954 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 22, HarlingenVoorstraat 22L. BakkerBakker, L.drijfriemen, transportbanden


1965 - adresboekadresnaam
Voorstraat 22P.L. (Pieter) Bakker


1972 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 22, HarlingenVoorstraat 22Fa. Bakkerlederwaren, sport- en recreatieartikelen, gereedschappen


1973 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 22, HarlingenVoorstraat 22 Bakker


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 22rijksmonument 20715
  terug