Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zuiderhaven 23
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZuiderhaven 238-0788-0788-085E-082E-063


Naastliggers vanZuiderhaven 23
ten oostende Zuiderhaven
ten zuidenZuiderhaven 25
ten westende Zuiderhaven
ten noordenZuiderhaven 21


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0021v van 13 feb 1597 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenAgge Jenckes c.u.


1600 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0191v van 20 jan 1600 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 25, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Aleff Hendricx


1602 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0293r van 31 jan 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 21, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Pier Harings


1602 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0333v van 14 nov 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 21, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Pier Harings


1606 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0516r van 8 jun 1606 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 23Zuiderhaven NZ [staat: zuider nieuwe haven]135‑21‑00 gg1/2 huis
koperGerryt Jansen, gehuwd met
koperGriet Hendricx
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
verpachter walde stad Harlingen5‑17‑00 cg
naastligger ten oostenHerenknechtenkamerstraat [niet vermeld]]
naastligger ten zuidenTomas Jans brouwer
naastligger ten westenZuiderhaven [niet vermeld]
naastligger ten noordenWillem verver
verkoperde erfgenamen van wijlen Pyer Harmens te Pingjum


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0199v van 9 jan 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 25, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJarich Wybrants


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0248r van 11 nov 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 23Zuiderhaven NZ [staat: wester nieuwe haven OZ]1400‑00‑00 gghuis met ledige plaats daar achter
koperHarmen Haringhs, gehuwd metgrootschipper
koperHis Johannes
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
begunstigde van een losbare rentede stad Harlingen5‑17‑00 cg
naastligger ten oosten*Herenknechtenkamerstraat [staat: steeg]
naastligger ten zuidenHeercke Andries smid
naastligger ten westenZuiderhaven [niet vermeld]
naastligger ten noordenJan Pieters Moyswart
verkoperJarich Wybrants, gehuwd met
verkoperHylck Lyckles


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0002r van 21 feb 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 23Zuiderhaven NZ [staat: overzijde van de Wester Nieuwe Haven, van de haven tot de steeg]1520‑00‑00 gghuis met een ledige plaats daarachter, strekkende van dezelfde haven af, oostwaarts tot aan zekere gemeene steeg
koperClaes Claesen, gehuwd met
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
begunstigde van een losbare rentede stad Harlingen5‑17‑00 cg
naastligger ten oostenHerenknechtenkamerstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenJan Everts
naastligger ten westenZuiderhaven [niet vermeld]
naastligger ten noordenhet huis de Schelvissen van Jan Freercks Moyswart de Schelvissen
verkoperHarmen Harings, gehuwd metgrootschipper
verkoperHis Johannes


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0025v van 6 okt 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 23Zuiderhaven NZ [staat: wester nieuwe haven OZ]0‑00‑00 gghuis
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenJan Everts
naastligger ten westenZuiderhaven [niet vermeld]
naastligger ten noordenJan Freercks
crediteur (triumphant)de curator over de weeskinderen Harmen Harings, en
crediteur (triumphant)His Johannis
verkoper (gesuccumbeerde)Claes Claesen, gehuwd met
verkoper (gesuccumbeerde)Nancke Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten voordele van (Johannes Douwes als curator over) de weeskinderen en tot achterdele van Claes Claes x Nancke Jans, een huis oz. wester nieuwe haven. Ten Z. Jan Everts, ten N. Jan Freercks. Geen grondpacht vermeld.


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0053r van 2 mrt 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 23Zuiderhaven NZ [staat: wester nieuwe haven OZ]0‑00‑00 gghuis met ledige plaats daarachter
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenJan Everts
naastligger ten westenZuiderhaven [niet vermeld]
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Jan Freercks
verkoper q.q.Johannes Douues, geauthoriseerde curator over
crediteur (triumphant)de weeskinderen van Harmen Harings, gehuwd met
crediteur (triumphant)wijlen His Johannis
verkoper (gesuccumbeerde)Claes Claesen, gehuwd met
verkoper (gesuccumbeerde)Nanck Jans


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0168r van 9 jan 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 23Zuiderhaven NZ [staat: wester nieuwe haven OZ]00‑00‑00 cghuis met daarachter een ledige plaats, strekkende oostwaarts tot een steeg
koperN. N.
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
begunstigde van een losbare rentede stad Harlingen5‑17‑00 cg
naastligger ten oostenHerenknechtenkamerstraat [staat: steeg]
naastligger ten zuidenJan Everts
naastligger ten noordenhuis genaamd de Drie Schelvissen de Drie Schelvissen
verkoper q.q.Johannes Douues, curator over
verkoperde kinderen van Haring Harings, gehuwd met
verkoperwijlen His Johannes


1634 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0130v van 18 jan 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 25, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenLuytien Halbes smid


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0133v van 2 jun 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 21, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenLuitien Halbes* smid


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0009v van 18 dec 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 21, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenLuitien Habes


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0030r van 5 feb 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 21, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenLuitien Halbes


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0028r van 5 feb 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 23Wester nieuwe haven2000‑00‑00 gghuis
koperJohan van Ammama ontvanger convooien en licenten Admiraliteit in Friesland
huurder voor 1 jaarRomcke Douues c.s.smid230‑00‑00 cg
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
verpachter wallende stad Harlingen5‑17‑00 cg
naastligger ten oostenHerenknechtenkamerstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenoud burgemeester Bouue Thomas
naastligger ten westenZuiderhaven [niet vermeld]
naastligger ten noordenhet vervallen huis genaamd de Drie Schelvisschen de Drie Schelvissen
verkoperLuitien Halbes c.u.smid
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohan van Ammama, ontvanger der convooien en licenten, koopt een huis met camers erachter, op de Wester nieuwe haven, verhuurd aan smid Romcke Douwes. Ten Z. burgemeester Bouwe Thomas, ten N. het vervallen huis 'de Drie Schelvissen'. Gekocht van Luitjen Halbes, smid, voor 2000 gld.


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0026va van 28 feb 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 23Zuiderhaven NZ [staat: OZ]1050‑14‑00 gghuis genaamd de Drie Schelvissen
koper provisioneelJacob Velthuis de Drie Schelvissen
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
verpachter wallende stad Harlingen5‑17‑00 cg
naastligger ten oostenHerenknechtenkamerstraat [staat: Oude Vijverstraat]
naastligger ten zuidenoud burgemeester Bouwe Thomas
naastligger ten westenZuiderhaven
naastligger ten noordenAge Thomas
verkoperde heer Joan Ammamaoud lid Gedeputeerde Staten van Friesland


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0014v van 18 dec 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 25, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Fookeltie Bouwes


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0015v van 18 dec 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 23achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSteven Swerms


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0015v van 18 dec 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 23achterHerenknechtenkamerstraat WZ [niet vermeld]95‑00‑00 ggwoning
koperburgemeester Ruyrd Ulbes Geroltsma
huurderDoede Lieuwes c.s.
naastligger ten oostenHilbrand Ruyrdts
naastligger ten oostenHerenknechtenkamerstraat
naastligger ten zuidenCarst Carsten Ros kapitein
naastligger ten westenSteven Swerms
naastligger ten noordenN. N.
verkopervroedsman Laes Laessen Hannema, erfgenaam
verkoperdr. Jacob Hannema, erfgenaammedicinae doctor
verkoperburgervaandrig Steven Seerps Swerms, erfgenaamstadsmakelaar
verkoperFoeckjen Seerps Swerms, erfgenaam, gehuwd met te Tjerkgaast
verkoperds. Gerhardus Semploniuspredikant te Tjerkgaast
verkoperongehuwde dochter Aeffke Seerps Swerms veniam aetatis, erfgenaam
verkoperGijsbert Seerps Swerms, erfgenaam
verkoperGosse Seerps Swerms, erfgenaam
verkoperThomas Seerps Swerms ter zee ten oorlog absent, erfgenamen van hun moeder
erflaterwijlen Fookeltie Bouwes, weduwe van
erflaterwijlen burgerhopman Seerp Lammerts Swerms, en daarvoor weduwe vankoopman
erflaterwijlen Laes Laesen Hannema
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRuurd Ulbes Geroltsma, burgemeester, koopt woning. Ten O. Hilbrand Ruurds en de Herenknechtenkamerstraat, ten Z. Carst Carsten, ten W. Steven Swerms. Gekocht van erven Fookeltie Buwes.


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0058r van 28 mei 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 21, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenburgemeester Geroltsma
naastligger ten zuidenburgervaandrig Swerms


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0063v van 3 sep 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 23Zuiderhaven NZ [staat: OZ]510‑00‑00 gghuis met een plaatsje erachter
koperburgervaandrig Steven Seerps Swerms
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
naastligger ten oostenburgemeester Ruyrd Ulbes
naastligger ten zuidenRos kapitein
naastligger ten westenZuiderhaven [staat: haven]
naastligger ten noordenals bewoner burgervaandrig Steven Seerps Swerms
verkoperde erfgenamen van wijlen Fokeltie Buwes, weduwe van
verkoperwijlen burgerhopman Seerp Lammerts


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0083r van 21 jan 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 23achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSteeven Swerms


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0083r van 21 jan 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 23achterHerenknechtenkamerstraat WZ [niet vermeld]95‑00‑00 ggwoning
koperCarst Carsten Ros c.u.kapitein
naastligger ten oostenHilbrandt Ruyrds
naastligger ten oostenHerenknechtenkamerstraat
naastligger ten zuidende koper Carst Carsten Ros c.u.kapitein
naastligger ten westenSteeven Swerms
naastligger ten noordenN. N.
verkoperburgemeester Ruyrdt Ulbes Geroltsma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDe capitein Carst Carsten Ros koopt woning oz. Zuiderhaven. Ten O. Hilbrandt Ruurds en de Knegtskamerstraat, ten Z. de koper, ten W. Steeven Swerms. Het huis ten W. heeft vrij in- en uitgang door een steegje, over de plaats naar de Herenknechtenkamerstraat. Gekocht van burgemeester Ruurd Ulbes Geroltsma voor 95 gg.


1716 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0257v van 19 jan 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 25, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Swerms makelaar


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-078 , folio 153Zuiderhaven 23huis en pakhuis
eigenaarhopman Swerms wed.
gebruikerhopman Swerms wed.
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-078 , folio 101rZuiderhaven 23huis
eigenaarSteeven Swerms wed.
gebruikerJan Jansen
huurwaarde totaal21‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑04‑00 cg
aansl. huurw. voldaan19‑6‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-078 , folio Zuiderhaven 23huis
eigenaarwed. Steven Zwerms
gebruikerwed. Steven Zwerms
huurwaarde totaal21‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑10‑00 cg


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0065r van 9 dec 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 23Zuiderhaven NZ [staat: Nieuwe haven OZ]602‑07‑00 gghuis
koperLieve Sieverds de Bruin, gehuwd met
koperAukjen Tjeerds van Esta
huurderBinne Thomas c.u.
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
naastligger ten oostenFocke Tjeerds van Esta
naastligger ten zuidenFocke Tjeerds van Esta
naastligger ten westenZuiderhaven [staat: Nieuwe haven]
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Hilbrand Ruirds
verkoper van 1/6Jacob Swermszilversmid
verkoper van 1/6ongehuwde dochter Jenneke Swerms
verkoper van 1/2vroedsman Seerp Swermsmr. zilversmid
verkoper van 1/6Fokeltje Swerms, gehuwd met
verkoper van 1/6Obbe Yppesmr. hoedenmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLieuwe Sioerds [de Bruin] x Aukjen Tjeerds van Esta koopt een mooi huis oz. Zuiderhaven. Ten O. en Z. Focke Tjeerds van Esta, ten W. de straat en haven, ten N. wd. Hilbrand Ruurds. Het huis wordt bewoond door Buwe? Binne Thomas. Gekocht van vroedsman en mr. zilversmid Seerp Swerms voor 1/2, van Fokeltje Swerms x mr. hoedenmaker Obbe Yppes voor 1/6, van zilversmid Jacob Swerms voor 1/6, en van vrijster Jenneke Swerms voor 1/6, voor 602 gg.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-078 , folio 101vZuiderhaven 23huis
eigenaarLieuwe de Bruin
gebruikerSybren Jans cum soc.
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑06‑10 cg


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0190r van 5 nov 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 21, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenLivius Bruyn koopman


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
8-078Zuiderhaven 23Robijn Arjens, bestaande uit 1 persoon25‑00‑00 cg05‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-078 , folio 101vZuiderhaven 23huis
eigenaarLieuwe de Bruin
gebruikerRobijn Arjens
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑01‑12 cg


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0101r van 7 okt 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenEeltje Travaile


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-078 , folio 102vZuiderhaven 23huis
eigenaarLieuve de Bruin
gebruikerDaniel Bienaise
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑01‑12 cg


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0223v van 30 sep 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 23Zuiderhaven NZ [staat: OZ]1022‑07‑00 gghuis
koperPhilippus Hanekuik koopman
koperTjepke Gratama koopman
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
bewonerDaniel Bennezee
naastligger ten oostenFokke Tjeerds
naastligger ten zuidenFokke Tjeerds
naastligger ten westenZuiderhaven
naastligger ten noordenHilbrand Dirks koster
ontvanger tbv schuldsaneringJacob Symons Kuiper
ontvanger tbv schuldsanering vanHendrik Pesmanotaris
verkoperLieve Lieverds de Bruinkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPhilippus Hanekuik en Tjepke Gratama kopen deftig huis, oz. Zuiderhaven. ten O. en Z. Fokke Jans van Esta, ten W. de straat en haven, ten N. Hilbrand Dirks Koster. Gekocht van Lieuwe Sjoerds de Bruin, voor 1022 gg.


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0215v van 5 jun 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 23Zuiderhaven NZ [staat: OZ]800‑00‑00 cg1/2 huis
koperTjepke Gratama koopman
eigenaar van 1/2Tjepke Gratamakoopman
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
naastligger ten oostenFocke Tjeerds van Esta
naastligger ten zuidenFocke Tjeerds van Esta
naastligger ten westenZuiderhaven
naastligger ten noordenHilbrand Dirks
verkoperPhilippus Hanekuikkoopman


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0256v van 13 nov 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenGerrard Luppus commies


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0066r van 2 sep 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 25, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhr. Tjepke Gratama


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-078 , folio 102vZuiderhaven 23huis
eigenaarF. Hanekuik
gebruikerDaniel Bennezee
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑01‑12 cg


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0242v van 17 nov 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 23Zuiderhaven NZ [staat: OZ]801‑07‑00 gghuis
koperEvert Beva koopman
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
huurderMaria Nobelet 95‑00‑00 cg
naastligger ten oostenals bewoner ds. Mentes
naastligger ten zuidenals bewoner ds. Mentes
naastligger ten westenZuiderhaven
naastligger ten noordenJacob Hilbrands koster
verkoperRinske Donker, weduwe van
verkoperwijlen Tjepke Gratama
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEvert Beva koopt deftig huis oz. Zuiderhaven. Ten O. en Z. ds. Mentes, ten W. de straat en haven, ten N. Jacob Hilbrands, koster. Gekocht van Rinske Donker wv Tjepke Gratama.


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0245v van 24 nov 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 25, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenals bewoner Maria Nobelet


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-085 , folio 172rZuiderhaven 23huis
eigenaarEvert Beva
gebruikerD. Bennezee vrouw
huurwaarde95‑00‑00 cg
af: lasten08‑00‑00 cg
huurwaarde totaal87‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde15‑16‑06 cg


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0136v van 21 okt 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 23Zuiderhaven NZ [staat: OZ]1500‑00‑00 cghuis
koper door niaarJan Boomsma herbergier
geniaarde koperJohanna Clara van Andringa
huurderde erfgenamen van wijlen Juffrouw Maria Noblet 95‑00‑00 cg
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
naastligger ten oostenJohanna Clara van Andringa
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenZuiderhaven
naastligger ten noordenJacob Hilbrands koster
verkoperEvert Bevabankhouder in de Bank van Lening
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Boomsma, herbergier, koopt, na niaar ratione sanguinis tegen Johanna Clara van Andringa, een huis oz. Zuiderhaven, thans bewoond door erven juffrouw Maria Noblet voor 95 cg. Grondpacht 4 cg. aan de stad. Ten O. Johanna Clara van Andringa, ten W. de straat en haven, ten N. Jacob Hilbrands, koster. Gekocht van Evert Beva, banquier in de Bank van Leninge te Harlingen, voor 1500 cg.


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0176v van 18 apr 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 25, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Jan J. Boomsma


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0042r van 4 dec 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 23Zuiderhaven NZ [staat: OZ]3000‑00‑00 cghuis genaamd de Drie Hoefijzers
koperJohanna Clara van Andringa ongehuwde meerderjarigede Drie Hoefijzers
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
naastligger ten oostenBraunius
naastligger ten zuidenBraunius
naastligger ten westenZuiderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten noordenJacob Hilbrands koster
verkoperSwaantje Holmans, gehuwd met
verkoperGerryt Hendriks Smitherbergier De Drie Hoefijzersde Drie Hoefijzers
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohanna Clara van Andringa koopt het huis 'de 3 Hoefijzers', oz. Zuiderhaven. Ten O. en Z. de heer Braunius, ten W. de straat en haven, ten N. Jacob Hilbrands, koster. Gekocht van Swaantie Holmans x Gerryt Hendriks Smit, herbergier in 'de 3 Hoefijzers'.


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-085 , folio 172rZuiderhaven 23huis
eigenaarJ.C. van Andringa
gebruikerJ.C. van Andringa
huurwaarde totaal48‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑14‑08 cg


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0127r van 30 aug 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 25, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenjuffrouw J. C. van Andringa


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-085 , folio 172rZuiderhaven 23huis
eigenaarJ.C. Andringa
gebruikerJ.C. Andringa
huurwaarde totaal48‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑14‑08 cg
grondpacht vanJ.C. van Andringa
grondpacht aanstad Harlingen
grondpacht totaal04‑00‑00 cg
aanslag grondpacht01‑00‑00 cg


1794 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0170v van 19 jan 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 25, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJ. C. van Andringa


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0044r van 8 nov 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 25, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noorden[als huurder] Luder


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0104r van 16 mei 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 21, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende juffers Andringa


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0204r van 30 jan 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 25, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noorden[als huurder] Luider


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0012v van 22 jan 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 23Zuiderhaven NZ [staat: OZ]1299‑15‑00 cghuis
koperJan Luder, gehuwd met
koperElisabeth Frederica van der Waal
huurderJan Luder
huurderElisabeth Frederica van der Waal
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N. joods koopman
naastligger ten westenZuiderhaven
naastligger ten noordenP. Wellinga koperslager
verkoperJohanna Clara van Andringa ongehuwd te Dokkum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Luder x Elisabeth Frederica van der Waal koopt huis oz. Zuiderhaven. Ten O.?, ten Z. joods koopman [niet genoemd], ten W. de straat en haven, ten N. koperslager P. Wellinga. Grondpacht 4 CG aan de Stad. Gekocht van Johanna Clara van Andringa te Dokkum.


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
8-086, pag. 126Zuiderhaven 23Jan Luder


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0205r van 19 jan 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPetrus Greidanus rector van de Latijnse Scholen


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-085 , pag. 167Zuiderhaven 23Jan Luder 4‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-082Zuiderhaven 23Jacob van Slooten... wijk C-029, kantoor & winkel, 1814. (GAH204); id. van wijk C-150, koopman, 1814. (GAH204); id. van wijk E-082; gebruiker Johannes Romans, kroeghouder, 1814. (GAH204); J. v. S. en Riemke Wiegers, beide van HRL, zijnde ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-082Zuiderhaven 23Johannes Romansgebruiker van wijk E-082, kroeghouder; eigenaar is Jacob van Slooten q. q., 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-082Zuiderhaven 23Jacob van Sloten qqJohannes Romanskroeghouder


1825 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7003 aktenr. 104 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-082Zuiderhaven 23Pieter Klazen Blok, overleden op 2 juni 1825mr. blokmaker, man van Trijntje Daniels Beva, vader van Christina Pieters Blok (Zuiderhaven E 82). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1830 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 10 sep 1830
vermeld alsgeschat adresbericht
E-082Zuiderhaven 23Huizinge, met een zeer geschikte mast- en blokmakerij, en annexen Zuiderhaven, eigenaars weduwe Pieter, Blok en Jan de Groot. Finaal verkocht op 15 sep 1830 in het Heeren-logement van D. Minnema door notaris Wijma.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1194Zuiderhaven 23Sybrand Spannenburg koopmanHarlingenhuis en werkplaats (126 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-082Zuiderhaven 23Aaltie A Ruitenoud 40 jaar, geb Veendam en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk E-082 VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-082Zuiderhaven 23Aaltje Willems Blaauw... B., (gk), en Aaltje Jans Pik, (gk); BS huw 1842; oud 29 jaar, geb Veendam en wonende te HRL. 1839, wijk E-082; VT1839; den 23 aug 1846 is den Gemeente Kenbaar gemaakt dat met attestatie van lidmaatschap was ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-082Zuiderhaven 23Fennegiena Pikoud 69 jaar, geb Veendam en wonende te HRL. 1839, wijk E-082; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-082ZuiderhavenAaltie A Ruiten40 jwinkelierscheVeendamv, protestant, weduwe
E-082ZuiderhavenFennegiena Hut18 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-082ZuiderhavenJan Hut15 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-082ZuiderhavenArend Hut10 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-082ZuiderhavenEduard Schultz7 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-082ZuiderhavenChristiaan Schultz4 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-082ZuiderhavenGeorg Schultz2 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-082ZuiderhavenFennegiena Pik69 jVeendamv, protestant, weduwe
E-082ZuiderhavenAaltie W Blaauw29 jVeendamv, protestant, ongehuwd


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. Ongenummerd, november (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-082Zuiderhaven 23Harm Gerrits Noorman, overleden op 18 november 184117 jr, matroos, geboren Emden, overleden Harlingen (Zuiderhaven E 82). (CzOG nr. 20) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1845 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51023 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 31 van 21 jun 1845
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-082Zuiderhaven 23koopaktefl. 1050huis aan de Zuiderhaven E-082
 
verkoperfa. Hubert Jans
koperHendrik Hendriks Hofhuis


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-082Zuiderhaven 23Jan Ruurds van Pingjumgeb 1805 HRL, ovl 14 jul 1856 HRL, ondehuwd, schoenmaker, Chr. Agesch., zv Ruurd Jans en Anna Martinus; BS ovl 1827; 1856 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk E-082


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1194Zuiderhaven E-082Freerk Hoekstra c.a. woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1194Zuiderhaven E-063 Taede Kuipers woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4528Zuiderhaven 23 (E-063)Douwe de Vrieswoonhuis en bergplaats


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Zuiderhaven 23S. v/d Sluiswinkelier
Zuiderhaven 23aO.H.M. Kosterrangeerder


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderhaven 23L.H. Hommema297Fotoatelier en fotoh.


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderhaven 23L.H. Hommema963Fotoatelier en fotoh.


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh.Joh. Visser963Fotogr.


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh.Joh. Visser963Fotogr.


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Zuiderhaven 23beeldbepalend pand9 van 10


2023
0.14876985549927


  terug