Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Kleine Bredeplaats 16
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Kleine Bredeplaats 16 8-100 8-106 E-114 E-114
Naastliggers vanKleine Bredeplaats 16
ten oostende Kleine Bredeplaats
ten zuidenKleine Bredeplaats 18
ten westende Kleine Bredeplaats
ten noordenKleine Bredeplaats 14


aangrenzende stegensteeg
Kleine Bredeplaats 16naamloze steeg ten zuiden


1606 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0496v van 2 feb 1606 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 16Kleine Bredeplaats [staat: op de plaats]huis
 
koperJan Gosses hoedenmaker1101-00-00 GG
verpachter grondBauck Conincx 1-00-00 CG
protesteert vanwege verwarring over een kanne wijns of een kanne rinse wijn geslagen op een guldenBauck Conincx, gehuwd met
protesteertJan Breda
protesteertHere Tiaerts
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten zuidenWybren Oenes lakenkoper
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenJan Reyners zeilmaker
eerdere eigenaarIes, weduwe van
eerdere eigenaarwijlen Eelco Lolckes
verkoperJan Jans, gehuwd metkoekbakker
verkoperBrecht Egberts


 


1622 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0310v van 21 apr 1622 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 16achterKleine Bredeplaats WZ [staat: bredeplaats WZ]kamer of eind huis van boven tot onder
 
kopergezworen gemeensman Bruyn Gijsberts, gehuwd metoud rentmeester van Harlingen440-00-00 CG
koperHillegonda du Gardijn
naastligger ten oostende verkoper Pier Piers c.u.
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westende verkoper Pier Piers c.u.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperPier Piers, gehuwd met
verkoperAntie Pieters


1623 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0369r van 13 dec 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 18, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenPier Piers


1630 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0144v van 10 apr 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 16Kleine Bredeplaats WZ[staat: Bredeplaats]huis
 
koper provisioneelN. N. 0-00-00 GG
huurderEdse Jetses
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats [niet vermeld]
naastligger ten zuidenBoldewijn bakker
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenJan Hendricks
verkoper van 2/3David Provana, gehuwd mettafelhouderBolsward
verkoper van 2/3Tiam Johannes
verkoper q.q.Welmoed Uulbes, bestemoeder en legitima tutrix van
verkoper van 1/3Hylcke Johannes


1635 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0166r van 21 mrt 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 18, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenPier Piers


1656 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0098r van 13 dec 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 16Kleine Bredeplaats WZ [staat: bredeplaats]voorhuis en gorthuis daarachter
 
koperJan Hillebrants c.u.gortmaker1275-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats [staat: bredeplaats]
naastligger ten zuidensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten zuidenPytter Jansen schoenmaker
naastligger ten westende kamers nu van Pier Ekes
naastligger ten noordende heer Geersma
verkoper van 1/2Fed Etzes geassisteerd met haar zonen, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Doecke Bauckes
verkoper van 1/2Pier Ekes


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0250v van 10 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 18, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJan Hillebrandts


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0156v van 31 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 18, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJan Hillebrandts


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0156v van 31 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 18, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0166v van 14 mrt 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 16achterBredeplaatswoning met loods en plaats
 
koperPytter Douwes c.u.kooltjer307-07-00 GG
naastligger ten oostensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenhet huis van Jan Hillebrandt
naastligger ten noordenN. N.
verkoperPier Eekes


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0243r van 2 jan 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 18, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJan Hillebrants


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0190r van 22 jan 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 18, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJan Hillebrants


1672 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0012va van 14 jan 1672 (het 4e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 16Kleine Bredeplaats WZ [staat: Bredeplaats]1/2 huis en gorthuis daarachter
 
koper provisioneelvroedsman Anske Ypes Zeestra 362-04-00 GG
koper provisioneelrentmeester Edo Winia
verpachter grondde stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats [staat: Bredeplaats]
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Stoffel Plas
naastligger ten westende kamers van Pier Auckes
naastligger ten westenhet huis bewoond door ds. Gerco Joannis
naastligger ten noordenhet huis bewoond door ds. Gerco Joannis
verkopertwee nagelaten minderjarige weeskinderen van vroedsman Gerrit Sickes Orsinga, gehuwd met
verkoperAntie Heres


1674 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0156r van 30 aug 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 16Kleine Bredeplaats WZ [staat: Bredeplaats]1/2 huis en gorthuis daarachter
 
koperburgemeester Edo Reyns Winia 322-14-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats [staat: Bredeplaats]
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Stoffel Plas
naastligger ten westende kamers ten westen van de gorterij van Pier Auckes
naastligger ten westenBruin Geersma
naastligger ten noordende kamers ten westen van de gorterij van Pier Auckes
naastligger ten noordenBruin Geersma
verkopervroedschap Anske Ypes Seestra


1674 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0157r van 20 sep 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 16Kleine Bredeplaats WZ [staat: Bredeplaats]huis met een gorthuis daarachter
 
koperJop Dirx, gehuwd metmr. gortmaker en stadsmakelaar803-00-00 GG
koperHebbeltie Cornelis
verpachter grondde stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats [staat: Bredeplaats]
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Stoffel Plas
naastligger ten westende kamers ten westen van de gorterij van Pier Auckes
naastligger ten westenBruin Geersma
naastligger ten noordende kamers ten westen van de gorterij van Pier Auckes
naastligger ten noordenBruin Geersma
verkoperburgemeester Edo Reyns Winia


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0201r van 6 jun 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJop Dirx gortmaker en makelaar


1676 - inventarisatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 213 folio 64r van 27 nov 1676 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze boedelinventarisatie is samengevat en getranscribeerd door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adres
Kleine Bredeplaats 16
 
overledeneJop Dirx, weduwnaar (1) vangortmaker en makelaar
wijlen Griettie Pytters
oud burgemeester Lourens Jacobs Asperen, geauthoriseerde curator over
Trijntie Jops kind uit (1)
Pyter Jops kind uit (1)
overledeneJop Dirx, gehuwd (2) metgortmaker en makelaar
aangeverHaebeltie Cornelis, gesterkt met
Harmen Jansenkaagschipper
Grietie Jops kind uit (2)
Cornelis Jops kind uit (2)
inleiding bij de boedelinventarisatie[0064r] Ontzegelinge, inventarisatie ende beschrijvinge gedaen, ten sterfhuyse van wijlen Jop Dirx, in leven burger gortmaker ende makelaer alhier, van alle de goederen uyt- ende inschulden ten sterfhuise bevonden, ten overstaen van de heeren praesiderende burgemeesteren Augustinus Pytters Brouwer ende Taco Wybrants Jellema als commissarien, geadsocieert met doctor Dominico Wringer secretaris, op 't versoeck van de olde burgemeester Lourens Jacobs Asperen als geauthoriseerde curator over Trijntie en Pyter Jops voorkinderen van de overledene bij de selve ende sijn wijlen huysvrouwe Grietie Pytters in echte verweckt, in dier qualiteit requirant, ende Haebeltie Cornelis nagelatene weduwe van de overledene voor haer selfs ende voorts als moeder ende wettige voorstanderse over haer beyde kinderen Grietie ende Cornelis Jops, bij haer wijlen man Jop Dirx in echte verweckt, in desen soo veel noodt gesterckt met Harmen Jansen burger ende kaeghschipper in dier qualiteit requireerde, ende heeft de requireerde aengenomen om alle sterfhuys goederen soo proufijtelijk als schadelijk naer haer beste kennis te sullen aengeven, onder solemnelen eede in handen van de praesiderende burgemeester ende commissaris Augustinus Pytters Brouwer, waerop tot de beschrijvinge is geprocedeert, als volgt. Actum den 27e november 1676.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1676 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0036va van 29 dec 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 16Kleine Bredeplaats WZ [staat: Bredeplaats]huis en nieuw gebouwd gorthuis daarachter
 
koper provisioneelLolcke Obbes 1200-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats [staat: Bredeplaats]
naastligger ten zuidensteeg waarlangs vrij op- en afslag
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Stoffel Claessen Plas
naastligger ten westenburgerhopman Dominicus Cornely
naastligger ten noordenburgerhopman Dominicus Cornely
verkoperHebbeltie Cornelis, weduwe van
verkoperwijlen Job Dircks, voor zich en als moeder en voorstanderse over kinderen enmr. gortmaker en stadsmakelaar
verkoperde voorkinderen van wijlen Job Dircks, gehuwd metmr. gortmaker en stadsmakelaar
verkoperwijlen Grietie Pieters


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0131r van 16 jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 16Kleine Bredeplaats WZ [staat: Bredeplaats]huis en nieuw gorthuis
 
koperJan Fransen, gehuwd met933-00-00 GG
koperYdwer Jurjens
verpachter grondde stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats [staat: Bredeplaats]
naastligger ten zuidenHylckien Ates
naastligger ten westenGeertie Piebes, weduwe van
naastligger ten westenwijlen oud burgerhopman Dominicus Cornely
naastligger ten noordenGeertie Piebes, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen oud burgerhopman Dominicus Cornely
naastliggerPierius Auckes
verkoperSymen DouwesmolenaarBerlikum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Fransen [Cuik] x Ydwer Jurjens koopt een huis en onlangs nieuw aangebouwd gorthuis, wz. Bredeplaats. Ten O. die straat, ten Z. Hylckien Ates, ten W. en N. Geertie Piebes wv oud-hopman Dominicus Cornely. Er is een steeg ten zuiden. Gekocht van meulenaer te Berlikum Symen Douwes, voor 933 gg.


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0201r van 6 jun 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1683 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0248r van 4 feb 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 16achterKleine Bredeplaatst WZ [staat: Bredeplaats]twee kamers
 
koperJan Fransen mr. gortmaker82-00-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperBaucke Fockesgardenier
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Jan Fransen [Cuik], mr. gortmaker, koopt 2 camers op de Bredeplaats, achter zijn eigen huis. Gekocht van Bauke Fockes, gardenier.


1683 - inventarisatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 215 folio 308r van 30 mei 1683 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze boedelinventarisatie is samengevat en getranscribeerd door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adres
Kleine Bredeplaats 16
 
Jan Fransen ter geruststelling van de erfgenamen, weduwnaar vanmr. gortmaker
wijlen Idwer Jurjens
Dieucke Clasesgezworen uitdraagster
Neeltie Hesselsgezworen uitdraagster
inleiding bij de boedelinventarisatie[0308r] Warderinge ende respectievelyk inventarisatie ende beschrijvinge van goederen, gedaen ten overstaen van de heere praesiderende burgemeester Tjeerd Bouwens als commissaris, geadsocieert met Theodorus Stansius secretaris, ten huise van Jan Fransen burger ende mr. gortmaker binnen Harlingen, van alle sodanige goederen als aldaer ten huise sijn bevonden ende op 't versoeck van den selve Jan Fransen, omme daerdoor des te beter te mogen weten den staet van sijn ende sijn overledene huysvrouw Idwer Jurjens, ende tot meerder gerustellinge van des selfe erffgenamen, sijnde dese aengevinge bij de selve in alle getrouwigheyt onder behoorlijcken belofte gedaen gelyck ook dese warderinge gedaen is door Dieucke Clases ende Neeltie Hessels beyde gesworen uytdraegsters alhier waerop dan tot de beschrijvinge ende respectievelijke warderinge is geprocedeert als volgt. Actum den 30e mey 1683. [marge: nae gedaene citatie aen de erfgenamen omme dese warderinge bij te wesen, hoewel niet en sijn gecompareert, volgens relaes van de bode Wijngaarden]
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1689 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0294r van 20 okt 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJan Fransen mr. gortmaker


1698 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0384r van 27 nov 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJan Fransen Cuik mr. gortmaker


1710 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0109r van 26 jan 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Jan Fransen


1716 - reëelkohieradresgebruik
8-100Kleine Bredeplaats 16huis
eigenaarPieter Fransen
gebruikerYpe Pieters
huurwaarde48-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-12-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
8-100Kleine Bredeplaats 16huis en gorterie
eigenaarJan Fransen
gebruikerYtie Pieters
huurwaarde34-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan21-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
8-100 Kleine Bredeplaats 16huis
eigenaarJan Fransen erven
gebruikerDirk Berends
huurwaarde34-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-13-00 CG


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0144r van 23 nov 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 16Kleine Bredeplaats WZhuis en gorterij
 
koperPyter Jansen, gehuwd metmr. gortmaker487-00-00 GG
koperAeltie Lubberts
verpachter grondde stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats
naastligger ten zuidenJasper Gerrits
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende weduwe van Fedde van Sloten predikant
verkoperPyter Fransen Wijngaerdenmr. gortmaker


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0195v van 1 feb 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 16Kleine Bredeplaats WZhuis en gortmakerij
 
kopervrijgezel Sioerd Bouwes 1200-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen1-00-00 CG
huurder voor 8 jarenN. N. 50-00-00 CG
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats
naastligger ten zuidenJasper Gerryts
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende weduwe van Feddo van Sloten predikant
verkoperPieter Jansen, gehuwd met
verkoperAeltie Lubberts


1736 - reëelkohieradresgebruik
8-100 Kleine Bredeplaats 16huis en gorterij
eigenaarSjoerd Bouwes
gebruikerSjoerd Bouwes
huurwaarde34-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-13-06 CG


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0024v van 8 mrt 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 18, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenSioerd Bouwes mr. gortmaker


1741 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0166v van 23 apr 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 18, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenSioerd Bouwes mr. gortmaker


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
8-100 Kleine Bredeplaats 16Allardus Westendorp, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal12-00-00 CG


1744 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0038v van 10 mei 1744 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 18, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenSjoerd Bouwes c.u.


1745 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0077r van 30 mei 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 16Kleine Bredeplaats WZhuis
 
koperAllardus Westendorp, gehuwd metmr. koekbakker1075-00-00 CG
koperDebora van Dyst
verpachter grondde heer Suiringar 0-10-00 CG
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats
naastligger ten zuidenvroedsman Sjoerd Bouwes Bosscha mr. gortmaker
naastligger ten westende weduwe van ds. Feddo van Slooten
naastligger ten noordende weduwe van ds. Feddo van Slooten
verkopervroedsman Sjoerd Bouwes Bosschamr. gortmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAllardus Westendorp, mr. koekebakker x Debora van Dijst koopt een mooi huis wz. Kleine Bredeplaats. De gortmakerij en de verdere ruimte blijven in eigendom van de verkoper. Ten O. die straat, ten W. en N. wd. Janes Feddes van Slooten en de verkoper. Er is een steeg ten Z. tussen dit huis en de gorterij. Gekocht van Sjoerd Bouwes Bosscha, mr. gortmaker en mede-vroedschap, voor 1075 cg.


1745 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0102v van 14 nov 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenAllardus Westendorp
naastligger ten zuidensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten zuidenvroedsman Sjoerd Bosscha


1746 - reëelkohieradresgebruik
8-100 Kleine Bredeplaats 16huis
eigenaarAllardus Westendorp
gebruikerAllardus Westendorp
huurwaarde28-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-01-12 CG


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0114v van 4 nov 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 16Kleine Bredeplaats WZhuis
 
koperAbraham Wijngaarden, gehuwd metmr. knoopmaker970-00-00 CG
koperBaukjen Oenes
verpachter grondmevrouw Suiringar 0-10-00 CG
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats
naastligger ten zuidenburgemeester Bosscha
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westende weduwe Schrik
naastligger ten noordende weduwe Schrik
verkoperAllardus Westendorp, gehuwd metmr. banketbakker
verkoperDebora van Diest
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAbraham Wijngaarden, mr. knoopmaker x Baukien Oenes koopt een huis wz. Kleine Bredeplaats. Ten O. die straat, ten Z. de burgemeester Bosscha, ten W. en N. wd. Schrik. De steeg ten Z. is mandelig. Gekocht van Allardus Westendorp, mr. banketbakker x Debora van Diest, voor 970 cg.


1760 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0253r van 13 jan 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 16Kleine Bredeplaats WZ [staat: Brede plaats]huis
 
kopervroedsman Jan Wijngaarden, gehuwd met1125-00-00 CG
koperAukjen Lanting
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats [staat: Brede plaats]
naastligger ten zuidensteeg en huis van burgemeester Sjoerd Bosscha, erven
naastligger ten westenSjoerd Schrik
naastligger ten noordenSjoerd Schrik
verkopervroedsman Abraham Wijngaardenknoopmaker


1765 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0135v van 17 nov 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 18, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenvroedsman J. Wijngaarden
naastligger ten noordenSjoerd Schrik


1770 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0257r van 14 okt 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 16Kleine Bredeplaats WZhuis
 
koper provisioneelGryttje Piebes, weduwe van620-00-00 GG
koper provisioneelwijlen vroedsman Coenraad Bakker bootsman
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats
naastligger ten zuidenJan Poppes
naastligger ten westenSjoerd Schrik koopman
naastligger ten noordenSjoerd Schrik koopman
verkoperMarijke Christiaans, weduwe van
verkoperwijlen vroedsman Jan Wijngaarden
verkoper q.q.Marijke Christiaans, voor haar zoontje
verkoperJan Janzen Wijngaarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild een huis met woonkelder wz. Kleine Bredeplaats. Ten O. de straat, ten W. en N. Sjoerd Schrik, ten Z. een mandelige steeg en Jan Poppes. Er is geboden door Grytje Piebes, vrouw van Coenraad Bakker. Gekocht van Marijke Christiaans wv Jan Wijngaarden.


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0098r van 9 nov 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 16Kleine Bredeplaats WZhuis
 
koperPieter Rausen, gehuwd metmr. kleermaker751-21-00 GG
koperJohanna Westendorp
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats
naastligger ten zuidenPoppe Perzijn
naastligger ten westende heer Sjoerd Schrik
naastligger ten noordende heer Sjoerd Schrik
verkoperGrietje Piebes, weduwe van
verkoperwijlen Coenraad Backerbootsman Admiraliteit
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Rausen, mr. kleermaker x Johanna Westendorp koopt huis wz. Kleine Bredeplaats. Ten O. die straat, ten W. en N. Sjoerd Schrik, ten Z. Poppe Persijn, met wie de steeg ten Z. mandelig is. Gekocht van Grietje Piebes wv Coenraad Backer, bootsman bij de Admiraliteit van Friesland.


1800 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0270r van 14 dec 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende erfgenamen Rausen


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0314r van 5 apr 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Raussen
naastligger ten zuidende weduwe Persijn


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0116v van 4 sep 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Raussen
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Raussen
naastligger ten zuidende weduwe van Persijn
naastligger ten zuidende weduwe van Persijn


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-106 Kleine Bredeplaats 16P Rausen4-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-114Kleine Bredeplaats 16Pieter Rausen... hetzelfde boek ook vermeld met alleen rechts:. -1-8; ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-114Kleine Bredeplaats 16Willem Brugmeyergebruiker van wijk E-114, koopman; eigenaar is P. Rausen erven, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-114Kleine Bredeplaats 16P Rausen ervenWillem Brugmeyer koopman


1825 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van dinsdag 29 nov 1825
E-114Kleine Bredeplaats 16Huizinge c.a. op de Kleine Bredeplaats, huurder Lourens, Nak. Finaal verkocht op 14 dec 1825 door nots. Wijma..


1826 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49019 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 212 van 4 sep 1826
adressoortbedraggebruik
E-114Kleine Bredeplaats 16koopaktehuis op de Kleine Bredeplaats E-114
 
verkoperGerrit Terheyden
koperFrans Terheyden (zv Harmen Henricus Terheyden)


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1231Kleine Bredeplaats 16Willem A. PrinsHarlingenkoopmanhuis (112 m²)


1852 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49050 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 43 en 46 van 18 jun 1852
adressoortbedraggebruik
E-114Kleine Bredeplaats 16provisionele en finale toewijzingfl. 798winkelhuis E-114
 
verkoperCristina Prins (te Amsterdam, gehuwd met Krijn Verheyde)
verkoperWillem Anthony Prins
verkoperAbraham Prins (te Amsterdam)
verkoperElisabeth Maria Prins (te Leeuwarden, gehuwd met Menk Crop)
verkoperClara Prins (te Amsterdam, gehuwd met Hendrik Thomas, verkoper)
koperWopke van der Wouden


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1231E-114 (Kleine Breedeplaats)Wopke S. van der Woudewoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3593E-114 (Kleine Breedeplaats)Sijtse Govertswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3593Kleine Bredeplaats 16 (E-114)Sytze L. Govertswoonhuis


1913 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kleine Breedeplaats 16Levie Pais Jzn.72Groenten- en Vischhandel


1915 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kleine Breedeplaats 16Levie Pais Jzn.72In groenten, fruit en visch


1917 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kleine Breedeplaats 16Levie Pais Jzn.72In groenten, fruit en visch


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Kl. Breedeplaats 16 Levie Paiskoopman in groenten
vorige grondslagf. 1100
huidige grondslagf. 1200
Kl. Breedeplaats 16 Abraham Paiskoopman
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 600


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Breedeplaats 16Levie Pais Jzn.72In groenten, fruit en visch


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Breedeplaats 16Levie Pais Jzn.72In groenten, fruit en visch


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Breedeplaats 16Levie Pais Jzn.72Groenten, fruit en visch


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Breedeplaats 16Levie Pais Jzn.72Groenten, fruit en visch


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Breedeplaats 16Levie Pais Jzn.72Groenten, fruit en visch


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Breedeplaats 16Levie Pais Jzn.72Groenten, fruit en visch


1928 - adresboekadresnaamberoep
Kleine Breedeplaats 16A.Paisgroentenhandelaar
Kleine Breedeplaats 16L.Paisgroentenhandelaar
Kleine Breedeplaats 16S.Paisgroentenhandelaar


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Breedepl. 16Levie Pais Jzn.72Gr., fruit en visch


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Breedepl. 16Levie Pais Jzn.526Gr., fruit en visch


1945 - variaadresbronbericht
Kleine Bredeplaats 16Oud Harlingen Magazine 1994Groentezaak Jan de Vries, daarvoor: fam. Pais, viswinkel Govers


1945 - variaadresbronbericht
Kleine Bredeplaats 16Oud Harlingen Magazine 1994daarna: groentezaak R. Drost


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. BreedeplaatsJ. de Vries529Groentenh.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. BreedeplaatsJ. de Vries529Groentenh.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. BredeplaatsJ. Drost254Groentenhand.


1965 - adresboekadresnaam
Kleine Bredeplaats 16D. (Dooye) Breidenbach


1993 - variaadresbronbericht
Kleine Bredeplaats 16Oud Harlingen Magazine 1994Steegstra
  terug