Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Lanen 67
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Lanen 67 6-105 6-100 E-197 E-191
aangrenzende stegensteeg
Lanen 67Bedelaarssteeg ten oosten


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0119r van 16 nov 1633 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 67Lanen NZ huis met plaatske
 
koperUupcke Haytses, gehuwd met1036-00-00 CG
koperHittie Wybrens
naastligger ten oostende brouwerij voormaals van Hotse brouwer
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende Doopsgezinde Gemeente (Vlaamsgezinden): predikhuis
naastligger ten noordenN. N.
verkoperOtte Hiddes, gehuwd metHindeloopen
verkoperAeltie Douwes


 


 


 


 


 


 


1700 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0075r van 1 sep 1700 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 67Lanen NZ huis
 
koperCornelis Jansen, gehuwd metmr. gleibakker500-00-00 CG
koperFokeltie Jans
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenMoses Abrahams mr. knoopmaker
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westende erfgenamen van Joris Hiddema
naastligger ten noordenNeeltie Dirx
verkopervroedsman Lammert de Gavere
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Jansen v.d. Burgh, mr. gleibakker x Fokeltie Jans koopt huis nz. Lanen. Ten O. een steeg en mr. knoopmaker Moses Abrahams, ten Z. de straat, ten W. erven Joris Symons Hiddema, ten N. Neeltie Dirx. Gekocht van vroedsman Lammert de Gavere.


1716 - reëelkohieradresgebruik
6-105Lanen 67huis
eigenaarDouwe Simonides
gebruikerDouwe Simonides
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
6-105Lanen 67huis
eigenaarDouwe Simonides
gebruikerChristiaen Jans
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan11-5-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
6-105 Lanen 67huis
eigenaarHendrik Tomas
gebruikerHendrik Tomas cum soc.
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
6-105 Lanen 67huis
eigenaarHendrik Tomas
gebruikerHendrik Tomas c.s.
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-06-10 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
6-105 Lanen 67Hendrik Thomas, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal04-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
6-105 Lanen 67huis
eigenaarHendrik Thomas
gebruikerHendrik Thomas cum soc.
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-12 CG


 


 


 


 


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0168r van 21 mrt 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 67Lanen NZhuis
 
koperJan Altena koopman425-07-00 GG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenJan Altena koopman
naastligger ten noordenN. N.
verkoperCornelis Hendriks Trompturfdrager
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Altena koopt huis op de Lanen. Ten O. een steeg, ten W. de koper zelf, ten Z. de Lanen. Gekocht van Cornelis Hendriks Tromp.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-100 Lanen 67Jan Altena erven2-00-00 CGhuis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-197Lanen 67Bouwe Pietersovl voor 1815; gebruiker van wijk E-197; eigenaar is Jan Altena erven, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-197Lanen 67Jan Zyts Altena... van wijk E-173; gebruiker Ake Altena, zonhoedenaaister, 1814. (GAH204); erven J.A. eigenaar van wijk E-197; gebruiker Bouwe Pieters wed., 1814 (GAH204); id. van wijk E-198; gebruiker Hendrik P. Mooy, timmerknegt, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-197Lanen 67Jan Altena ervenBouwe Pieters wed


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1290Lanen 67Bote Lourens TuiningaHarlingenkantoorbediendehuis en erf (70 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-197Lanen 67Grietje W Visseroud 57 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-197; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-197Lanen 67Jacobus Frans de Zwaan... bekende, 28 sep 1805; ondertrouw HRL; oud 58 jaar, geb Haarlem en wonende te HRL. 1839, turfdrager, wijk E-197 VT1839; kind: Catrina Jacoba de Zwaan, geb 13 okt 1810, ged 21 okt 1810 Grote Kerk HRL; J.F. d. Z., ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-197LaanenJacobus de Zwaan58 jHaarlemm, protestant, gehuwd, turfdrager
E-197LaanenGrietje W Visser57 jHarlingenv, protestant, gehuwd
E-197LaanenJan Jacobs de Zwaan18 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1290E-198 (de Lanen)Uilke J. de Vrijwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3603*E-191 (De Lanen)Wed. en erven Uilke J. de Vrijwoonhuis
Sectie A nr. 3603*E-192 (De Lanen)Wed. en erven Uilke J. de Vrijwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3603Lanen 67 (E-191)Johanna de Vrij (vr. v. Hendrik Meijer)woonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Lanen 67H.Meijerwinkelier


1965 - adresboekadresnaam
Lanen 67B. (Bokke) Koning


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Lanen 67rijksmonument 20497


2002 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 7280Lanen 67
  terug