Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Lanen 40
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Lanen 40 5-162 5-177 F-211 F-203
1597 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 pagina 56r van 27 feb 1597 (exacte ligging niet zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Lanen 40Jacob Reyners Tempelman x Gryet Meynerts kopen een huysinge staende aende suydsijde vande Laenen streckende van vooren t diept tot achteren aent diept vande Schritsen. Ten O. Mathijs Hoegerts?, ten Z. Thonys Symons. Grondpacht 4 1/2 st aan de Stad. Gekocht van Hendrick Hendricx ... burger der voors. steede als bijden geene van Vrieslandt geauthoriseerde curator bonorum van Meynert Pieters sterffhuyse voorde somma van 480 gg.


1612 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0113v van 22 aug 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 40Lanen ZZhuis
 
koperJoucke Gosses, gehuwd met291-00-00 GG
koperTaed Rinckes
verpachter grondde Stad Harlingen0-06-00 CG
naastligger ten oostenJacob Vlasbloem
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenLieuue Hartmans c.soc.
naastligger ten noordenPyter Jans
verkoperDouue Tziaerts, gehuwd metslachter
verkoperSyts Hendrix
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJoucke Gosses x Taed Rinckes kopen een huis zz. Lanen. Ten O. Jacob in Vlasbloem, ten W. Lieuue Hartmans, ten N. Pyter Jans. Grondpacht 6 st aan de Stad. Gekocht van Douwe Tziaerts, slachter x Syts Hendricx voor 291 GG


 


1624 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0005v van 29 feb 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 40Lanen ZZhuis
 
koperWybe Doeckles, gehuwd met100-00-00 GG
koperMartijn Jans
verpachter grondde Stad Harlingen0-06-00 CG
naastligger ten oostenhet huis genaamd de Flasblom van Jacob
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenLieuwe Hartmans c.soc.
naastligger ten noordenPieter Jans
verkoperJacob Claes, gehuwd metkuiper
verkoperFeyck Reins
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWybe Doeckles koopt huis Lanen zz. Ten O. 'De Flasblom', ten Z. Pieter Jans, ten W. Lieuwe Hartmans, ten N. de Lanen. Gekocht van Jacob Claesen.


 


 


1636 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0179r van 3 jan 1636 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 40Lanen ZZ strekkende tot aan de Schritsen [staat: zuidwal]1/4 huis en plaats
 
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenSchritsen [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
verkoperHester Rogiers van de Gavere, weduwe van
verkoperwijlen Herone Wiaarda
verkoper q.q.Hester Rogiers van de Gavere, moeder en voorstanderse van
verkoperHero Wiarda


 


 


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0106v van 28 jan 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 40Lanen ZZhuis en hof
 
koper door niaarJan Hendrix en zijn broederijzerkramer1618-20-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-04-08 CG
geniaarde koper van 1/2Iske Hoytes, broeder van
geniaarde koper van 1/2Tiete Hoytes
opposant vereist borghuisman Wibren Jansen, curator over
Claes Jansen, en
Piter Jansen, kinderen van
Ulck
demonstrantRobijn Egberts
naastligger ten oostenLubbert Gerryts
naastligger ten oostende erfgenamen van Antie Onnes
naastligger ten zuidenSchritsen [niet vermeld]
naastligger ten westenLaes Dirx
naastligger ten westenEdger Douues
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
verkoperDouue Douues Amelant c.u.


 


1648 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0019r van 6 feb 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 40Schritsen NZhuis en lege plaats daarachter en welgelegen erven
 
koperAlbart Annes 1900-00-00 GG
koperGerrit Pyters Tiuchsel
koperCornelis
gebruikerDouwe Douwes
verpachter grondde Stad Harlingen0-07-08 CG
naastligger ten oostenDouwe Jacobs
naastligger ten zuidenSchritsen [niet vermeld]
naastligger ten westenEdger Douwes
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
verkoperJan Hendricksijzerkramer


 


 


 


 


 


 


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0002v van 13 nov 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 40Lanen ZZ strekkende achter tot aan de Schritsen2/3 en 2/5 van 1/3 (=12/15) huis en hof
 
koperPieter Gerrits Middachten equipagemeester1105-05-10 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-05-10 CG
naastligger ten oostenRoeloff Pybes
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenPieter Sonderlant
naastligger ten noordenLanen
verkoper van 1/3Gerrit Pieters Tiuksel
verkoperde erfgenamen van Willem Cornelis Boncq, samen met
verkoper van 1/3Tied Jans
verkoper van 1/15Willem Jansen Trompetter
verkoper van 1/15Cornelis Alberts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Gerrits Middachten, equipagemeester bij de Admiraliteit, koopt 2/3, en 2/5 van 1/3 van een huis en hof, zz. Lanen, strekkende tot aan de Schritsen. Met vrij op- en afslag naar achteren en voren. Ten O. Roeloff Pybes en Edger Douwes, ten W. Pieter Sonderlant. Grondpacht 4 1/2 st. Als de koper iets wil bouwen naast het huis van Edger Douwes mag hij zijn balken in diens westmuur leggen. Gekocht van Gerrit Pieters Tiuksel voor 1/3, van erven Willem Cornelis Boncq en Tied Jans voor 1/3, en van Willem Jansen Trompetter en Cornelis Alberts elk voor 1/5 van 1/3, voor 1105 gg.


 


 


 


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
5-162Lanen 40huis
eigenaarJan Dircks
gebruikerJan Dircks
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
5-162Lanen 40huis
eigenaarJan Dirks
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan24-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
5-162 Lanen 40huis
eigenaarJan Dirks
gebruikerJan Sytses cum soc.
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
5-162 Lanen 40huis
eigenaarJan Dirks
gebruikerwed. Tjeerd Bentes c.s.
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-13-06 CG


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
5-162 Lanen 40Johannes Jansen, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal05-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
5-162 Lanen 40huis
eigenaarDirk Jansen
gebruikerJohannes Jansen cum soc.
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-05-06 CG


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0175r van 28 nov 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 40Lanen ZZhuis
 
koperOeds Gijsberts, gehuwd metmr. bontwever450-00-00 CG
Akke Werps
verpachter grondde Stad Harlingen1-08-00 CG
naastligger ten oostenSybout Buma
naastligger ten zuidenJelle Jetses
naastligger ten westenRomke Jansen
naastligger ten noordenLanen
verkoperDirk Jansenmr. metselaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaOeds Gijsberts, mr. bontwever x Akke Werps koopt een huis zz. Lanen. Grondpacht 1 cg 8 st aan de Stad. Ten O. Sibout Buma, ten Z. Jelle Jetses, ten W. Romke Jansen, ten N. die straat. Gekocht van mr. metselaar Dirk Jansen voor 450 cg.


1755 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0249r van 14 dec 1755 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 40Lanenhuis
 
aanhandelaarFokke Oenes, gehuwd metbontwever25-00-00 CG
Attje Ages
verpachter grondde Stad Harlingen1-08-00 CG
naastligger ten oosten*burgerhopman Sybout Buma
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noorden*Lanen en straat
verkoperOeds Gijsberts, gehuwd metvarensgezel
verkoperAttje Worps
eerdere samenvatting door Yde ElsingaOeds Gijsberts x Attje Werps verwandelt zijn huis op de Lanen voor dat van Focke Oenes x Attje Ages in de Hoogstraat en krijgt 25 cg. toe.


1758 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0177r van 19 nov 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 40Lanen ZZhuis
 
koperWieger Jarigs, gehuwd metmr. damastwever540-00-00 CG
koperTrijntje Reidses
verpachter grondde Stad Harlingen1-08-00 CG
huurderFokke Oenes c.u.mr. bontwever28-00-00 CG
naastligger ten oostenburgerhopman Syboud Buma
naastligger ten zuidende weduwe van Jelle Jetzes
naastligger ten westenRomke Jans
naastligger ten noordenLanen
verkoperFokke Oenes, gehuwd metmr. bontwever
verkoperAttje Ages
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWyger Jarigs, mr. damastwever x Trijntie Reytses koopt een huis zz. Lanen. Ten O. Sybout Buma, ten Z. wd. Jetse Jelles, ten W. Romke Jans, ten N. de Lanen. Gekocht van mr. bontwever Fokke Oenes x Attje Ages.


1762 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0126v van 25 apr 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 40Lanen ZZ1/2 huis
 
koperSjoerd Andries huistimmerman315-07-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-08-00 CG
naastligger ten oostenSybout Buma
naastligger ten zuidenJetse Jelles
naastligger ten westenRomke Jans
naastligger ten noordenLanen
verkoper van 1/2Trijntje Reytses, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Wyger Jaerigs
verkoper q.q.Minne Claases Blok, curator overkoopman
verkoper van 1/10Jarig Wygers
verkoper van 1/10Hittje Wygers
verkoper van 1/10Taeke Wygers
verkoper q.q.de Stad Harlingen: weesvoogdij, alimentatores van resp.
verkoper van 1/10Doede Wygers
verkoper van 1/10Doettje Wygers meerderjarige vrijster
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSjoerd Andries, huistimmerman, koopt na niaar ratione sanguinis, een 1/2 huis, zz. Lanen. Ten O. Sybout Buma, ten Z. Jetse Jelles, ten W. Romke Jans, ten N. de Lanen. Gekocht van Trijntie Reytses wv Wyger Jarigs, voor 1/2.


1762 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0145r van 5 sep 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 40Lanen ZZ1/2 huis
 
koperLyckle Reidses mr. verver220-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen1-08-00 CG
huurderTrijntje Edsgers c.s.
naastligger ten oostenSybout Buma
naastligger ten zuidenJetse Jelles
naastligger ten westenRomke Jans
naastligger ten noordenLanen
verkoperSjoerd Andrieshuistimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLyckle Reidses, mr. verwer


1778 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0128v van 17 mei 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 40Lanen ZZhuis
 
koperPyter Pyters van der Meulen, gehuwd met725-00-00 CG
koperFettje Jans Medalen onder Aalsum
verpachter grondde Stad Harlingen1-08-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van Sybout Buma
naastligger ten zuidenJetze Jelles
naastligger ten westenRomke Jans
naastligger ten noordenLanen
verkoperSjeuwke Hendriks, gesterkt met haar man
Cornelis Geerts Knolstokersknecht
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPyter Pyters v.d. Meulen x Fettje Jans koopt huis zz. Lanen. Ten O. Sybout Buma, ten Z. Jetse Jelles, ten W. Romke Jans, ten N. de Lanen. Gekocht van Sjieuwke Hendriks x Cornelis Geerts Krol.


 


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0246v van 21 nov 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 40Lanen ZZhuis
 
koperJan Bolman koopman350-00-00 GG
koperAlbert Bolman koopman
verpachter grondde Stad Harlingen1-08-00 CG
huurderSymon Jans
huurderDiederik Hendriks
naastligger ten oostende erfgenamen van Sybout Buma
naastligger ten zuidenJetze Jelles
naastligger ten westende erfgenamen van Romke Jans
naastligger ten noordenLanen
verkoperFettie Jans Medalen, weduwe van
wijlen Pieter Pieters van der Meulen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan- en Albert Bolman kopen een huis zz. Lanen, als huurders bewoond door Symon Jans en Diederik Hendriks. Ten O. erven Sybout Buma, ten Z. Jetse Jelles, ten W. erven Romke Jans, ten N. de Lanen. Grondpacht 28 st. Gekocht van Fettie Jans Medalen wv Pieter Pieters v.d. Meulen, voor 350 gg.


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0208v van 14 mrt 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 40Lanen ZZhuis
 
koperSipke van Sloten, gehuwd metkoopman 150-00-00 GG
koperMaike Jacobs Kok
verpachter grondde Stad Harlingen1-08-00 CG
huurder voorste gedeelte Hendrik Pieters 21-00-00 CG
huurder achterkamer de weduwe van Pieter gleibakker23-00-00 CG
huurder bovenJantje 0-06-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van Sibout Buma
naastligger ten zuidenJetze Jelles
naastligger ten westenHarmen Gonggrijp
naastligger ten noordenLanen
verkoper van 3/4burgersergeant Albert Bolman
verkoper van 1/4Christina Briel, weduwe van
verkoper van 1/4wijlen Jan Bolman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSipke van Slooten x Maike Jacobs Kok koopt een huis c.a. zz. Lanen. Het voorste deel is verhuurd aan Hendrik Pieters, het achterste deel aan wd. gleibakker Pieter, en boven aan Jantje? Ten O. erven Sibout Buma, ten Z. Jetse Jelles, ten W. Harmen Gonggrijp, ten N. de Lanen. Gekocht van Albert Bolman voor 3/4, en Christina Briel wv Jan Bolman voor 1/4, voor 150 gg.


 


 


 


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0026r van 20 sep 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 40Lanen ZZhuis
 
koperHarmen Homeulen koopman130-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen1-08-00 CG
huurder voorkamerHendrik Faber 21-00-00 CG
huurder achterkamerDrevus Pieters 22-00-00 CG
huurder voorbovenkamerTjerk Pieters 15-12-00 CG
naastligger ten oostenHarmen Homeulen
naastligger ten zuidenJetze Jelles
naastligger ten westende erfgenamen van A. Wijngaarden
naastligger ten noordenLanen
verkoperMaayke Jacobs Kock, weduwe van
verkoperwijlen Sipke van Slooten


 


 


 


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-177 Lanen 40Harmen Homeulen2-10-00 CGhuis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-211Lanen 40Aaltje Sakes... aug 1809, quit. no. 11 ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-211Lanen 40Harmen Homeulen... wewer, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk F-210, koopman, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk F-211, gebruikers zijn Jan Wijngaarden, kleermaker, Aaltje Sakes, naayvrouw, Albert Bruining, 1814. (GAH204); ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-211Lanen 40Jan Durks Wijngaard... bruid. 1811, meester kleermaker in 1817; BS huw 1811, huw 1815, huw 1817, ovl 1834; gebruiker wijk F-211, kleermaker; medegebruikers Aaltje Sakes, naaivrouw, Albert Bruining; eigenaar is Harmen Homeulen, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-211Lanen 40Harmen Homeulen Jan Wijngaarden kleermaker
F-211Lanen 40Aaltje Sakes naayvrouw
F-211Lanen 40Albert Bruining


1825 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-211Lanen 40Geeske Martens Wijngaarden, overleden op 9 augustus 1825vrouw van Hendrik Westerhuis, mr. boendermaker (Laanen F 211), moeder van minderjarige Thomas Hendriks Westerhuis. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1357Lanen 40Berend PolHarlingenkramerhuis en erf (100 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-211Lanen 40Aaltje J Fabergeb 1788 HRL, ovl 27 apr 1864 HRL, huwt met Jan Vlas, wonende te HRL. 1843, ovl wijk F-198, dv Jacob F, en Tettje Akkringa; BS ovl 1843; 1864 overlijdens; oud 54 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-211; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-211Lanen 40Jan Jans Vlas... BS geb 1811, ovl 1813, huw 1840, ovl 1843; oud 53 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, korendrager, wijk F-211; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-211LaanenJan Jans Brink [Vlas]53 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd, korendrager
F-211LaanenAaltie Jacobs Faber54 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
F-211LaanenJan Jans Brink [Vlas]18 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
F-211LaanenTetje Jans Brink [Vlas]14 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd


1843 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1357F-211 Berend PolHarlingenhet onderste gedeelte der gevel vernieuwd


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-211Lanen 40Jan Vlas, overleden op 2 oktober 184357 jr (geboren 17/8/1786), korendrager, overleden Laanen F 211, gehuwd, 2 kinderen. (Certificaat van onvermogen nr. 145) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-211Lanen 40Albert Jans Bruining... HRL 1811, BS huw 1821, huw 1840, ovl 1858, ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk A-195; gebruiker van wijk F-211; medegebruikers Jan Wijngaarden, kleermaker, Aaltje Sakes, naayvrouw; eigenaar is Harmen Homeulen, 1814. ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1357F-211 (Lanen)Joachim IJ. Huizingawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1357F-203 (De Lanen)Jan Huizingawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1357Lanen 40 (F-203)Johannes W. Drostwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Lanen 40 Herke Plantingamelktapper
vorige grondslagf. 800
huidige grondslagf. 800


1928 - adresboekadresnaamberoep
Lanen 40H.Plantengamelktapper
Lanen 40aF.Radsmapakhuisknecht


1931 - kentekenadresnaam
B-16749
Lanen 40Taeke Strandstra


1932 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Lanen 40, HarlingenLanen 40T. Strandstrarijwielhandel


1965 - adresboekadresnaam
Lanen 40J.E. (Jan) v.d. Tuin


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Lanen 40rijksmonument 20511
  terug