Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Lanen 18
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerLanen 186-1276-1276-124F-ongF-ong


Naastliggers vanLanen 18
ten oostenLanen 20
ten zuidende Kroonsteeg
ten westenLanen 16
ten noordende Lanen


aangrenzende stegen
adresheeft
Lanen 18Kroonsteeg ten westen


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0071r van 15 sep 1632 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenSalves Martens


1651 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0161r van 15 feb 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 18Lanen ZZ1000‑00‑00 gghuis
koperHaeye Sytses c.u.wijdschipper
verpachter grondde stad Harlingen2‑10‑00 cg
naastligger ten oostenJop Jansen zeilmaker
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende weduwe van wijlen Jacob Jansen Star
naastligger ten noordenLanen
verkoperSytske Obbes, weduwe van
verkoperwijlen burgemeester Hoyte Tietes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHaeye Sytses, wijdschipper c.u. kopen een huis zz. Lanen. Ten O. zeilmaker Jop Jansen, ten W. wd. Jacob Jansen Star, ten N. die straat. Grondpacht 50 st. Gekocht van Sytske Obbes wv Hoyte Tietes voor 1000 gg.


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0101v van 2 jun 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kroonsteeg 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHaye Sytses


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0177r van 1 feb 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kroonsteeg 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHaye Sytses


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0030r van 3 dec 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kroonsteeg 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHaye Sytses


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0034va van 3 jan 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenMinne Hendrix


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0053r van 9 jul 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 18Lanen ZZ745‑00‑08 gghoekhuis
koperPyer Laesen
verpachter grondde stad Harlingen2‑10‑00 cg
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Jop Jansen zeilmaker
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenKroonsteeg [staat: straat]
naastligger ten noordenLanen [staat: diept]
verkoperFoecke Hayes c.soc.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPier Laessen koopt een mooi hoekhuis c.o.a. zz. Lanen. Ten O. wd. Jop Jansen, zeilmaker, ten W. de straat (Kleine Ossenmarkt?), ten Z.?, ten N. het diept. Gekocht van Feark? Hayes, voor 745 gg.


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 6, fol. 20rLanen 18Pier Laasenf. 1400-00-00


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0085v van 28 jan 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenKroonsteeg [staat: steeg]


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0129v van 20 jan 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 16achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenKroonsteeg [staat: doorgaande steeg van de Lanen naar de Schritsen]


1710 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0137r van 13 dec 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen Pier Laessen


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-127 , folio 124Lanen 18huis
eigenaarDoopsgesinde Gemeente
gebruiker
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-127 , folio 81rLanen 18huis
eigenaarJan Jacobs gemeente
gebruiker
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg


1719 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0057r van 17 dec 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 18Lanen ZZ620‑00‑00 cghuis, plaats en kamer
koperTybertus Doolweert, gehuwd met
koperHester van Krieken
verpachter grondde stad Harlingen0‑07‑00 cg
naastligger ten oostenDirk Jansen
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westenKroonsteeg [staat: straat]
naastligger ten westenClaes Sjoerdts
naastligger ten noordenLanen
verkoperLaes Piers
verkoperLieuwe Piers
verkoperEelcke Piers


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-127 , folio Lanen 18huis
eigenaarJan Jacobs Gemeente
gebruiker
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-127 , folio 81vLanen 18huis
eigenaarGemeente
gebruikerGemeente
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0210r van 24 nov 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenKroonsteeg [staat: doorgaande steeg]


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0054v van 4 okt 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 16achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenKroonsteeg [staat: doorgaande steeg van de Lanen naar de Schritsen]


1745 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0003ra van 17 jan 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenKroonsteeg [staat: doorgaande steeg]


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-127 , folio 81vLanen 18huis
eigenaarGemeente
gebruikerGemeente
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0110r van 28 okt 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen de weduwe van wijlen commissariske Doolwit


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-127 , folio 82vLanen 18huis
eigenaarGemeente
gebruikerGemeente
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg


1760 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0009v van 22 jun 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 18Lanen ZZ404‑07‑00 gghuis
koperJohannes Gerryts, gehuwd metmr. bontwever
koperGryttje Gerryts
verpachter grondde stad Harlingen0‑07‑00 cg
huurderJouke Douwes c.u.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende woning gekocht door Sierk Cornelis c.u.
naastligger ten westenKroonsteeg [staat: steeg]
naastligger ten noordenLanen
verkoperHester van Castel c.m., erfgenaam van haar grootmoeder
erflaterwijlen Hester van Kryken


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-127 , folio 82vLanen 18huis
eigenaarGemeente
gebruikerGemeente
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0207r van 12 okt 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJohannes van Grol


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0232r van 18 jan 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJohannes van Grol


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0022v van 8 nov 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJohannes Grol


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-124 , folio 140vLanen 18woning
eigenaarSierk Sierks wed.
gebruikerSierk Sierks wed.
huurwaarde totaal11‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑00‑00 cg


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0287r van 13 okt 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 18Lanen ZZ371‑07‑00 cghuis
koperEvert Beva bankhouder
verpachter grondde stad Harlingen0‑07‑00 cg
naastligger ten oostenHeere Meiles
naastligger ten zuidenWouter Ales
naastligger ten westenEvert Beva bankhouder
naastligger ten westenKroonsteeg [staat: steeg]
naastligger ten noordenLanen [staat: straat]
verkoper q.q.Jan Teuteling, gelastigde vanmr. bontwever
verkoperde gezamenlijke erfgenamen van wijlen Johannes Gerrytsmr. bontwever
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEvert Beva, bankhouder, koopt een huis zz. Lanen. Grondpacht 7 st aan de stad. Ten O. Heere Meiles, ten Z. Wouter Ales, ten W. de koper en een steeg, ten N. de straat. Gekocht van (de gelastigde van de gezamenlijke erven van) Johannes Gerryts, mr. bontwever, voor 371 cg.


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0104v van 23 nov 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 18Lanen ZZ410‑00‑00 gghuis
kopergezworen gemeensman Jouke Olinjus koopman
verpachter grondde stad Harlingen0‑07‑00 cg
huurderJan Simons
huurderClaas Hylkes
huurderYtje Lammerts
naastligger ten oostenHeere Meiles
naastligger ten zuidenhet volgende perceel, gekocht door Jouke Olinjus
naastligger ten westenKroonsteeg staat: doorgaande steeg]
naastligger ten noordenLanen
verkoperChristina de Veer, weduwe van
verkoperwijlen Evert Bevabankier
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJ.H. Olinjus, gemeensman, koopt (a) een huis zz. Lanen, in drieen bewoond. Ten O. Heere Meiles, ten W. een doorgaande steeg, ten Z. perceel b), ten N. de Lanen. (b) een woning. Ten O.?, ten W. en Z. een doorgaande steeg, ten N. perceel b). Gekocht van Christina de Veer wv Evert Beva, banquier.


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0212r van 12 sep 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 16achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-124 , folio 140vLanen 18huis
eigenaarAle Ales
gebruikerledig
huurwaarde00‑00‑00 cg
gebruikerledig
huurwaarde00‑00‑00 cg
gebruikerledig
huurwaarde00‑00‑00 cg
gebruikerSent Jans
huurwaarde20‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting00‑15‑00 cg
huurwaarde totaal19‑05‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑09‑14 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-124 , folio 140vLanen 18huis
eigenaarJan W. Vettevogel
gebruikerledig
huurwaarde00‑00‑00 cg
gebruikerSybout Rinkes
huurwaarde18‑00‑00 cg
gebruikerTjebbe Johannes wed.
huurwaarde18‑08‑00 cg
huurwaarde totaal36‑08‑00 cg
af: sint jacobischatting00‑15‑00 cg
huurwaarde totaal35‑13‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑09‑10 cg


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0135r van 2 mrt 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 16achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0312r van 15 mrt 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJ. H. Olinjus


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0094r van 1 mei 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende Heer J. H. Olinjus


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
6-124 , pag. 137Lanen 18Jan W. Vettevogel 0‑15‑00 cg


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1385Lanen 18Heere Bakker timmerknegtHarlingenhuis en erf (50 m²)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1385Lanen F-224Petronella Baron woonhuis
Sectie A nr. 1385Lanen F-226Bartle W. van der Meer woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1385De Lanen F-216 Sicco Baron woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1386Lanen 18 (F-216)Dirk Willem Kroon (en Cons.)woonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Lanen 18N.M. Gerritsschoenmaker
Lanen 18F. de Jagerbootwerker


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Lanen 18rijksmonument 20502


2023
0.083626985549927


  terug