Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Lanen 12
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Lanen 12 6-130 6-127 F-228 F-221
Naastliggers vanLanen 12
ten oostenLanen 14
ten zuidenLanen 10
ten westenLanen 6
ten noordende Lanen


aangrenzende stegensteeg
Lanen 12naamloze steeg ten westen


1599 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0148r van 25 feb 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten oostenmr. Jan Wilhelmus


1599 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0148v van 25 feb 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten oostenmr. Jan Wilhelmus


1601 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0242r van 18 jan 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenmr. Jan Wilhelmus


1606 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0491v van 5 jan 1606 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenhet hooghuis gekocht door Wybe Jorryts


1606 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0512v van 18 mei 1606 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 12Lanen ZZ achter het huis van Jarich Hottingahooghuis met 2 onder- en 2 opkamers
 
koperWybe Jorryts, gehuwd met75-00-00 GG
koperTeeds Tiebbes
verpachter grondde stad Harlingen0-03-08 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidentwee dwarskamers op de Schritsen [staat: oude zuiderwal] gekocht door Jan Fransen c.soc.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noorden*Jarich Hottinga
verkoperde erfgenamen van wijlen Jan Dircxhoutzager


1611 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0035r van 4 mei 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJoannes Wilhelms
naastligger ten noordensteeg naar de Lanen


1613 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0147r van 27 feb 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenwijlen mr. Jan Wilhelmi


1615 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0250v van 5 feb 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenmr. Jan Wilhelmi


1617 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0066r van 9 feb 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenWybe Jorryts
naastligger ten noordensteeg


1630 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0141v van 4 apr 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 12Lanen ZZ1/2 huis met een plaatsje daarachter
 
koperdr. Piphron advocaat Hof van Friesland326-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-12-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jarich Hottinga
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Poppe Ipis
naastligger ten westensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten westenJantien Taklis
verkoperJan WatisAmsterdam


1635 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0169r van 2 mei 1635 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0181v van 6 mrt 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen dr. Piphron
naastligger ten oostensteeg


1654 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0250r van 15 jan 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSymen Jouckes


1656 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0071r van 1 mrt 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 12Lanen ZZ1/4 huis en plaats
 
koperSymen Jouckes, gehuwd metkoopman163-00-00 GG
koperSyntie Joris Piphron
eigenaar van 1/2de kopers Symen Jouckes c.u.
verpachter grondde stad Harlingen0-12-00 CG
naastligger ten oostenTieerd Jansen Schol
naastligger ten zuidenPoppe Ipes
naastligger ten westensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten westenJan Erix
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
verkoperJan WatsesAmsterdam


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0144r van 16 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0199r van 9 apr 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 12Lanen ZZ bij de Langepijp1/4 huis
 
koperJoris Symens Hiddema 183-15-00 CG
eigenaar van 3/4Joris Symens Hiddema
naastligger ten oostenhet huis van Tjeerdt Schol trekschipper
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenLanen
verkoperPieter Jan Bentes
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(en 14) Joris Symens Hiddema koopt 1/4 van een huis zz. Lanen omtrent de Lange Pijp. Ten O. trekschipper Tjeerdt Schol, ten W. een steeg, ten N. de straat. Koper bezat reeds 3/4 deel. Gekocht van Pieter Jan Bentes, voor 183 cg.


1678 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0013r van 20 feb 1678 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJoris Symons


1689 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0293v van 13 okt 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe van Joris Symens Hiddema


1716 - reëelkohieradresgebruik
6-130Lanen 12huis
eigenaarMaeicke Hiddema
gebruikerAeltie een weduwe
gebruikerArjen Tiepckes
gebruikerBeern Hemmes
gebruikerClaes Jansen
huurwaarde34-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-16-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
6-130Lanen 12huis
eigenaarMaeyke Hiddema
gebruikerArjen Tiepkes cum soc.
huurwaarde34-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan7-8-1720
opmerking1720 den 7 aug van maeyke hiddema wegens stijn betaeldt: 1-14-0
aansl. huurw. voldaan11-10-1720
opmerking1720 den 11 october van beern hemmes ontf: 1-14-0
opmerkingnog door de executer ontf: 1-18-0
opmerkingrest nog: 1-10-0


1719 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0045r van 16 apr 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenMaike Hiddema


1722 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0127r van 18 jan 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 12Lanen ZZhuis
 
koperClaes Heins c.u.mr. kleermaker115-05-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-12-00 CG
naastligger ten oostenClaes Sjoerds schipper
naastligger ten zuidenbouwmeester Schelte Pyters* timmerman
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenJan Ydes
naastligger ten noordenLanen
verkoperMayke HiddemaLeeuwarden
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(en 14) Claes Heyns, mr. kleermaker, koopt 'het Old Raadhuis', zz. Lanen. Ten O. Claes Sjoerds (Schrik), ten Z. timmerman en bouwmeester Schelte Pieters, ten W. een steegje en Jan Ydes [de Groot?], ten N. de Lanen. Alle kamers hebben recht om water te halen uit de put en back op de ruime plaets achter dat huis, en hebben ook uit- en ingang langs dat steegje ten W. Gekocht van Mayke Hiddema te Leeuwarden, voor 115 gg.


1726 - reëelkohieradresgebruik
6-130 Lanen 12huis
eigenaarClaes Heins
gebruikerKammert Wiegers
huurwaarde34-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-13-00 CG


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0074r van 18 jan 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet Oude Raadhuis


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0077r van 25 jan 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 12Lanen ZZhuis: Oud Raadhuis
 
koperDirk Huigensen, gehuwd met164-21-00 GG
koperStijntie Hendrix
verpachter grondde stad Harlingen0-12-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Claes Sjoerds
naastligger ten zuidenbouwmeester Schelte Pyters* timmerman
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenJan Ydes
naastligger ten noordenLanen NZ
verkoperClaes Jansen Heins, gehuwd metmr. kleermaker
verkoperAlida van Faessen
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(en 14) Dirk Huigens x Stijntje Hendriks koopt 'het Old Raadhuis'. Ten O. erven Claes Sjoerds (Schrik), ten W. een steeg en Jan Ydes de Groot, ten Z. Schelte Pieters, bouwmeester, ten N. de Lanen. Gekocht van Claes Jansen Heins, mr. kleermaker x Alida van Faessen, 164 gg.


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0265r van 2 okt 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 12Lanen ZZhuis
 
koperClaes Jacobs Braem koopman280-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen0-12-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Claes Sjoerds
naastligger ten zuidenSchelte Pieters Buma bouwmeester
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenWybe Sybrens
naastligger ten noordenLanen en diept
verkoperDirk Huygens, gehuwd metkoopman
verkoperStijntje Hendrix
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(en 14) Claas Jacobs Braam te Midlum koopt het Old Raadhuis, zz. Lanen. Ten O. erven Claes Sjoerds, ten W. een steeg en Wybe Sybrens, ten Z. Schelte Pieters, bouwmeester, ten N. de Lanen en het diept. ALLE CAMERS hebben het recht om water te halen uit de put en (regenwater)bak op de grote plaets achter het huis en hun in- en uitgang te hebben door de steeg ten W. Gekocht van Dirk Huigens x Trijntje Hendrix, voor 280 cg.


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0331r van 10 sep 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenClaas Braam ontvanger
naastligger ten noordensteeg naar de Lanen, waardoor vrij in- en uitgang


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0056v van 25 nov 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordensteeg waarlangs vrij in- en uitgang naar de Lanen
naastligger ten noordenClaas Jacobs Braam koopman


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0217r van 7 jun 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenClaas Jacobs Braam koopman


1736 - reëelkohieradresgebruik
6-130 Lanen 12huis
eigenaarClaas Bouwes
gebruikerJan Sytses c.s.
huurwaarde38-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-06-10 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
6-130 Lanen 12Tytte Jans, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal03-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
6-130 Lanen 12huis
eigenaarKlaas Braam
gebruikerTyte Jansen cum soc.
huurwaarde50-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-01-12 CG


1746 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0133r van 4 sep 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenClaes Braam koopman


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0012v van 26 nov 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 12Lanen ZZwagenhuis met 2 kamers erboven
 
koperSybren Hendriks Hoedtje mr. timmerman450-07-00 GG
koperSimon Overzee brouwer
huurder 1 kamerTjitte Jans 22-00-00 CG
huurder 1 kamerJacobus Reeman 22-00-00 CG
huurder wagenhuisN. N. c.s.12-00-00 CG
naastligger ten oostenClaas Bretton
naastligger ten zuidenJan Everts
naastligger ten zuidenAndries Doedes
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westende weduwe van Wybe Sybrens
naastligger ten noordenLanen
verkoperJacobus Braam J.U.D.advocaat Hof van FrieslandFraneker
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(en 14) Sybren Hendriks Hoedtje en Simon Overzee kopen een groot wagenhuis met 2 fraaie kamers erboven, 'het Old Raadhuis' genaamd. Ten O. Claes Bretton, ten W. een steeg en wd. Wybe Sybrens, ten Z. Jan Everts en Andries Doedes, ten N. de Lanen. Gekocht van Jacobus Braam, jur. dr. en advocaat v.d. Hove van Friesland, te Franeker, voor 450 gg.


1746 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0133r van 4 sep 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1754 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0190r van 8 dec 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 12Lanen ZZ [niet vermeld]wagenhuis met 2 kamers erboven
 
koperde Joodse Gemeente 800-00-00 CG
huurderTytte Jans c.s.
naastligger ten oostenClaas Bretton
naastligger ten zuidenJan Everts
naastligger ten zuidenAndries Doedes
naastligger ten westende weduwe van Wybe Sybrens
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenLanen
verkoperSybren Hendriks Hoedtjemr. timmerman
verkoperSimon Overzeebrouwer
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(en 14) De Joodse Gemeente koopt 'het Old Raadhuis', een groot wagenhuis met 2 kamers erboven. Ten O. Claes Bretton, ten W. een steeg en wd. Wybe Sybrens, ten Z. Jan Everts en Andries Doedes, ten N. de Lanen. Gekocht van Sybren Hendriks Hoedtje en Simon Overzee, voor 800 cg.


1755 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0204v van 6 apr 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 12Lanen ZZwagenhuis met 2 kamers erboven
 
koperEvert Nieuwenhuys oud kapitein van de Admiraliteit890-00-00 CG
huurderTytte Jans c.s.
naastligger ten oostenClaas Bretton
naastligger ten zuidenJan Everts
naastligger ten zuidenAndries Doedes
naastligger ten westende weduwe van Wybe Sybrens
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenLanen
verkoperde Joodse Gemeente
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(en 14) Evert Nieuwenhuys, old-captein bij het College ter Admiraliteit in Friesland koopt een wagenhuis met 2 kamers erboven, wordende het oude raadhuis genaamt, zz. Lanen. Ten O. Claas Bretton, ten Z. Jan Everts en Andries Doedes, ten W. een steeg en wd. Wybe Sybrens, ten N. de Lanen. Geen grondpacht. Gekocht van de Joodse Gemeente, voor 890 cg.


1761 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0081v van 30 aug 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende stal van de heer Nieuwenhuis


1761 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0081v van 30 aug 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0018r van 19 jan 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 12Lanen ZZ [niet vermeld]huis waarin 4 kamers
 
koperde Joodse Gemeente 1100-00-00 CG
huurderTettje Martens e.a.
naastligger ten oostenjuffrouw Hiltje Schaaff
naastligger ten zuidenWillem Bakker
naastligger ten westenRinske Reinders, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Yede de Groot
naastligger ten noordenLanen
verkoperGeertruida Nieuwenhuis, gehuwd met
verkoperJacob Roorda
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(en 14) De Joodse Gemeente koopt 'het Old Raadhuis', waarin 4 kamers. Ten O. Hiltje Schaaff, ten W. Yde de Groot, ten Z. Willem Bakker, ten N. de Lanen. Gekocht van Geertruida Nieuwenhuis x Jacob Roorda, voor 1100 gg.


1761 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0081v van 30 aug 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-127 Lanen 12Joodsche Gemeente2-00-00 CGhuis


1812 - bewonersadresnaamgegevens
F-228Lanen 12Antje Dirksgeb 1794 HRL, ovl 28 okt 1812 HRL; wijk F-228, dv Dirk Berends vd Veen en Leeuwkje Dirks; BS ovl 1812


1813 - bewonersadresnaamgegevens
F-228Lanen 12Harmen Deurnatgeb 3 feb 1810 HRL, ovl 1 jun 1813 HRL; wijk F-228, zv Jan D, en Hiske Fransen Rikkers; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1813; geb 3 feb 1810, ged 17 apr 1810 Grote Kerk HRL, zv Jan deurnat en Hiske Fransen


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-228Lanen 12Dirk de Krougebruiker van wijk F-228, sjouwer, medegebruikers zijn Hendr. Knipper wed. Romke Agema, schoenlapper, Jac. Strelitz wed., eigenaar is de Joodsche Gemeente, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-228Lanen 12Hendrik Antonisse Knipper... in leven wever; bsha181ov, huw 1821, ovl 1822, huw 1827, huw 1830, ovl 1847; wed. H.K. gebruiker van wijk F-228, medegebruikers zijn Romke Agema, schoenlapper, Dirk de Krou, sjouwer, Jac. Strelitz wed., eigenaar is ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-228Lanen 12Jacob Strelitz... de gerechtigheid betaalt f. 10:10:0 aan de GR, op 15 aug 1793. (burgerboek); wed. J.S. gebruiker van wijk F-228; medegebruikers Hendr. Knipper wed., Romke Agema, schoenlapper, Dirk de Krou, sjouwer; eigenaar is ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-228Lanen 12Joodse Gemeente Hendrikus Knipper wed
F-228Lanen 12Romke Agema schoenlapper
F-228Lanen 12Dirk de Krou sjouwer
F-228Lanen 12Jacob Strelitz wed


1822 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-228Lanen 12Catharina Johannes Koopmans, overleden op 2 februari 1822dochter van Johannes Koopmans, metselaar (Laanen F 228) en Jeltje Johannes de Boer. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1824 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-228Lanen 12Feikje Germens van der Meulen, overleden op 28 september 1824zuster van Lamkje (vrouw van Anne Sippes Zeldenthuis, scheepstimmerman Laanen F 228) en Trijntje Germens van der Meulen (vrouw van Gerrit Jans de Boer, winkelier Sneek). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1394Lanen 12Israelitische GemeenteHarlingenhuis en erf (94 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-228Lanen 12Grietje Feenstraoud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-228; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-228Lanen 12Trijntje Luitjes Dorenstra... Kok; BS huw 1830, ovl 1868; oud 28 jaar, (geslnm: Doornstra), geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk F-228; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-228LaanenAge van den Bos35 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd, koopman
F-228LaanenTrijntie L Doornstra28 jBolswardgezin 1, v, protestant, gehuwd
F-228LaanenKlaaske van den Bos8 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-228LaanenJacoba van den Bos7 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-228LaanenAafke van den Bos5 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-228LaanenGrietje Feenstra30 jHarlingengezin 2, v, protestant, weduwe, geen
F-228LaanenSytske Feenstra25 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-228Lanen 12Lodewijk Strak, overleden op 22 maart 184074 jr, geboren in't Nassau's, overleden Laanen F 228, weduwnaar. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 53) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-228Lanen 12Jette Levie, overleden op 27 juli 184275 jr, geboren Neuwiet/Duitsland, overleden Laanen F 228, weduwe, geen kinderen. (Certificaat van onvermogen nr. 36) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-228Lanen 12Geertruida ten Berg, overleden op 15 september 18432 jr, geboren Groningen 23/8/1841, overleden Laanen F 228. (Certificaat van onvermogen nr. 246) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-228Lanen 12Elkan Spijer, overleden op 12 november 1847(Certificaat van onvermogen), 2 1/2 jr (geboren 9/8/1845), overleden Lanen F 228. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-228Lanen 12Age Bos... bevrHRL 1851 wijk A-238, wijk C-198, wijk F-098; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk F-228; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-228Lanen 12Benjamin Wolf Lipmans de Vries... Sluis (gk), op 8 dec 1825 HRL, huw.afk. 20 en 27 nov 1825, porceleinkramer, koopman in 1865, NI, ovl wijk F-228, zv Liepman Benjamins dV, en Henderina Reindorp (in 1825 is de geslnm Meyers); BS huw 1825, ovl 1865, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-228Lanen 12Hendrikus de Boer... D-153, wijk F-177, 228, 234, supp wijk G-378; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-217; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-228Lanen 12Hiske Zijlstra... dv Folkert Sjoerds en Pijtje Hendriks; BS ovl 1843; 1871 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk A-248, wijk F-228, wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-228Lanen 12Job Jielles Adema... Jops; BS huw 1814, huw 1817, huw 1825, ovl 1843, huw 1844, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk A-248, wijk F-228, wijk H-108; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, kuiper, wijk G-192; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-228Lanen 12Romke Jelles Agema... 7 jan 1777, ged 11 feb 1777 Grote Kerk HRL, zv Jelle A. Agema en Rinske R. Lanting; gebruiker van wijk F-228, schoenlapper, alsmede Hendrik Knipper wed., Dirk de Krou, sjouwer, en Jac. Strelitz wed. ; eigenaar ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1394F-228 (Lanen)Isra?litische Gemeenteschool & woonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1394F-221 (De Lanen)Israëlitische Gemeentewoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1394Lanen 12 (F-221)Israël. Gemeentewoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Lanen 12 Herre Schuilbootwerker
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 600


1928 - adresboekadresnaamberoep
Lanen 12J.Schuilhoutwerker


1965 - adresboekadresnaam
Lanen 12J. (Jakob) Kapper


1972 - variaadresbronbericht
Lanen 12Hein Buisman StichtingAangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1972


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Lanen 12beeldbepalend pand7 van 10
  terug