Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Kleine Ossenmarkt 2
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerKleine Ossenmarkt 28-118 8-126 F-239F-234


Naastliggers vanKleine Ossenmarkt 2
ten oostende Kleine Ossenmarkt
ten zuidende Pothondjessteeg
ten westenVijverstraat 30
ten noordende Vijverstraat


aangrenzende stegen
adresheeft
Kleine Ossenmarkt 2Pothondjessteeg ten zuiden


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0023v van 1 aug 1624 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 30, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenEnne Wybes


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-118Kleine Ossenmarkt 2huis
eigenaarHoite Hoites
gebruikerStittert Jetses
huurwaarde21‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑04‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-118Kleine Ossenmarkt 2huis
eigenaarHoyte Hoites
gebruikerStittert Jetses
huurwaarde21‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑04‑00 CG
aansl. huurw. voldaan7‑10‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-118Kleine Ossenmarkt 2huis
eigenaarHoyte Hoytes
gebruikerwed. Michiel Jans
huurwaarde21‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑10‑00 CG


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-118Kleine Ossenmarkt 2huis
eigenaarJelle Steffens
gebruikerJelle Steffens
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑00‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-118Kleine Ossenmarkt 2woning
eigenaarGerryt Tjallings
gebruikerDoetie Alberts
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑00‑00 CG
opmerking[nummer 8-111 is tweemaal vermeld]
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-118Kleine Ossenmarkt 2woning
eigenaarDoede Sikkes
gebruikerCornelis Edsgers
huurwaarde24‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑00‑00 CG
opmerking[nummer 8-111 is tweemaal vermeld]


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
8-118 Kleine Ossenmarkt 2Auke Claases, bestaande uit 3 personen10‑00‑00 cg0
8-118 /3Kleine Ossenmarkt 2Cornelis Edsgers, bestaande uit 2 personen08‑00‑00 cg0
8-118 /2Kleine Ossenmarkt 2Doede Alberts, bestaande uit 2 personen05‑00‑00 cg01‑00‑00 cg


1745 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0091v van 10 okt 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Ossenmarkt 2Kleine Ossenmarkt WZ 4/6 [staat: Breedeplaats]550‑00‑00 CGhuis
koperTymen Jacobs, gehuwd metmatroos op het Transportjacht
koperHendrina van Beemen
huurderDieuke Jelles
huurderSteeven Obbes c.u.
naastligger ten oostenKleine Ossenmarkt [staat: Breedeplaats]
naastligger ten zuidenGerryt Tjallings
naastligger ten westenGerryt Tjallings
naastligger ten noordenPothondjessteeg [staat: wijde steeg]
verkoperLaes Piersoud schipper


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-118Kleine Ossenmarkt 2huis
eigenaarerv. Hoyte Hoytes
gebruikerAuke Claeses cum soc.
huurwaarde32‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑16‑06 CG


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0236r van 20 okt 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 30, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPier Eelkes


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0049r van 8 nov 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Ossenmarkt 2Kleine Ossenmarkt WZ [staat: Kleine Bredeplaats] op de hoek van de Vijverstraat bij de put600‑00‑00 CGhuis
koperMathijs Adolph van Idsinga ontvanger van de boelgoederen en oud secretaris
bewonerClaas Anjus c.s.
naastligger ten oostenKleine Ossenmarkt [staat: Kleine Bredeplaats]
naastligger ten zuidenPothondjesteeg [staat: straat]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenVijverstraat
verkoperSara Broers, gehuwd met
verkoperPier Eelkesbakker en koopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMathijs Adolph van Idsinga, ontvanger der Boelgoederen, koopt huis op de hoek van de Vijverstraat. Ten O. de Kleine Bredeplaats, ten W.?, ten Z. een andere straat, ten N. de Vijverstraat. Gekocht van Sara Broers x mr. bakker Pier Eelkes.


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0008r van 21 jan 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 30, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende heer M. van Idzinga


1792 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0057r van 11 nov 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Ossenmarkt 2Kleine Bredeplaats WZ hoek Vijverstraat375‑00‑00 CGhuis
kopermeerderjarige dochter Grietje Wiggerts
huurderde weduwe van Sjoerd Foppes
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats
naastligger ten zuidenPothondjessteeg [staat: straat]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenVijverstraat
verkoperMatthijs Adolph van Idsinga


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0191v van 16 jan 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 30, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Evert Pieters


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0156r van 13 nov 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 28, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Evert Pieters
naastligger ten oostende weduwe van Evert Pieters


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0233r van 9 apr 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Ossenmarkt 2Kleine Bredeplaats WZ wijk F-239 hoek Vijverstraat bij de put100‑00‑00 CGhuis
koperJan Galama mr. kuiper
naastligger ten oostenKleine Ossenmarkt [staat: Kleine Bredeplaats]
naastligger ten zuidenPothondjessteeg [staat: straat]
naastligger ten westenJan Adams koopman
naastligger ten noordenVijverstraat
verkoperGrietje Wichers
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Galama, mr. kuiper, koopt huis F-239 Kleine Bredeplaats hoek Vijverstraat, bewoond door de verkoperse. Ten O. de Kleine Bredeplaats, ten Z. een straat [Pothondjessteeg], ten W. koopman Jan Adams, ten N. de Vijverstraat. Geen grondpacht. Gekocht van Grietje Wichers, voor 100 CG.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-126, pag. 171Kleine Ossenmarkt 2Jan Galama1‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-239Kleine Ossenmarkt 2Jan Sipkes Galama... (GAH204); id. van wijk F-232, pakhuis, eigenaar is T. van Benthem wed, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk F-239, gebruiker is Weltje Galama, winkeliersche, 1814. (GAH204); id. van wijk I-024, lijnbaan, 1814. (GAH204); ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-239Kleine Ossenmarkt 2Weltje Sipkes Galama... eigenaar van wijk E-054, gebruiker is Joris Kronenburg, schoenmaker, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk F-239, winkeliersche, eigenaar is Jan Galama, 1814. (GAH204); W.G. eigenaresse van perceel nr. 1169 te HRL, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-239Kleine Ossenmarkt 2Jan Galama Weltje Galama winkeliersche


1823 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51012 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 39 en 45 van 23 apr 1823
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-239Kleine Ossenmarkt 2provisionele en finale toewijzingfl. 563huis F-239
 
verkoperAafke Ottes Overdijk
verkoperBerend Omans
verkoperSybrand Lases Spannenburg
koperWeltje Galama


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1404Kleine Ossenmarkt 2Weltje GalemawinkelierscheHarlingenhuis (54 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-239Kleine Ossenmarkt 2Trijntje Jurjens de Jong... dJ, Eelkje van Beemen; BS huw 1815, huw 1839; oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk F-239; VT1839; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd Ses en tachtig den ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-239OssemarkTrijntie de Jong52 jwinkelierscheHarlingenv, protestant, weduwe
F-239OssemarkAzuwerus Oosterbaan20 jkledermakerHarlingenm, protestant, gehuwd
F-239OssemarkEelkje Reitsma21 jHarlingenv, protestant, gehuwd
F-239OssemarkTrijntie Reitsma36 jnaaisterHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-239Kleine Ossenmarkt 2Trijntje Douwes Reidsmageb 1803 HRL, ovl 20 mei 1855 HRL, ongehuwd, naaister, dv Douwe R, en Klaaske Siderius; BS ovl 1855; bev.reg. HRL 1851 wijk A-142, 254, wijk D-031; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, naaister, wijk F-239; VT1839


1862 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-239Kleine Ossenmarkt 2Johanna Engeltje van Taken... HRL, huw.afk. 13 en 20 mei 1827 HRL, dienstmeid. tappese in 1862, winkelierse in 1851, N.H., ovl wijk F-239, dv Bernardus vT, en Vogeltje Jans Poet; BS huw 1827, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 F- 311; geb en wonende ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1404kleine Ossenmarkt F-239Hendrik Reinier Snijderwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1404Kl. Ossenmarkt F-234Meindert Meinsmawoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1404Kleine Ossenmarkt 2 (F-234)Meindert Meinsma (te Haarlem)woonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Kleine Ossenmarkt 2mej. J. Paulideswinkelierster


1936 - variabron: Oud Harlingen Magazine 1998
adresgegevens
Kleine Ossenmarkt 2dec: De heer F. van der Meulen opent een poelierszaak aan de Kl. Ossenmarkt nummer 2


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. OssenmarktA. Stienstra848


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. OssenmarktP. Hilgenga327


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Kleine Ossenmarkt 2D. (Dirk) Sietses
  terug