Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Vijversteeg 8
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   Vijversteeg 8(niet bekend)(niet bekend)F-236F-232


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-236Vijversteeg 8Simon Douwes Schuurman... d van wijk E-162; gebruiker Ate G. Zeylmaker, zeylmakersknegt, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk F-236, pakhuis; eigenaar is T. van Benthem wed., 1814. (GAH204); eigenaar van wijk F-238; gebruiker Geert Feykes ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-236Vijversteeg 8Tjerk van Benthem... Rintje P. van der Post, zeylemakersknegt, Henricus Baader, speelgoedmaker, 1814.(GAH204)rnid. van wijk F-236, pakhuis; gebruiker S. Schuurmans,1814.(GAH204)rnid van wijk B-237; gebruiker Jetse Rinses Spiering, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-236Vijversteeg 8T van Benthem wedS Schuurmans pakhuis


1825 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51014 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 4 van 12 jan 1825
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-236Vijversteeg 8finale toewijzingfl. 78pakhuis F-236 en woning F-237
 
verkoperAkke Huites
verkoperJan Klaver
verkoperWyger Harmens
verkoperBaukje IJzenbeek
verkoperClaas IJzenbeek
verkoperAlbertus Rasschen
koperPieter Rikkes


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1411Vijversteeg 8Pieter Fransen RikkersbakkerHarlingenpakhuis of bergplaats (35 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-236Vijversteeg 8Aaltje Douwes Bouma... 2 dec 1869 Franeker, dv Douwe Wybes B., en Klaske Johannes; BS Franeker huw 1836, bev.reg. HRL 1851 wijk F-236, supp wijk G-424, bev.reg. HRL 1860-80; oud 29 jaar, (vnm: Alida), geb Menaldum en wonende te HRL. 1839, ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-236Vijversteeg 8Antje van der Molenoud 44 jaar, geb Terschelling en wonende te HRL. 1839, wijk F-236; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-236Vijversteeg 8Hendrik P. de Breeoud 45 jaar, geb Terschelling en wonende te HRL. 1839, timmerman, wijk F-236; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-236Vijversteeg 8Jacob Jacobs Nontjes... N, en Catharina Jelles(= Trijntje Jilles ??); BS ovl 1866; BS Franeker huw 1836, bev.reg. HRL 1851 wijk F-236, supp wijk G-424; oud 39 jaar, geb Wijnaldum en wonende te HRL. 1839, herbergier, wijk H-205; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-236OssemarkHendrik P de Bree45 jtimmermanTerschellingm, protestant, gehuwd
F-236OssemarkAntje van der Molen44 jTerschellingv, protestant, gehuwd
F-236OssemarkPieter de Bree16 jTerschellingm, protestant, ongehuwd
F-236OssemarkWillem de Bree12 jTerschellingm, protestant, ongehuwd
F-236OssemarkDouwe de Bree2 jTerschellingm, protestant, ongehuwd
F-236OssemarkThijs van der Molen19 jmatroosTerschellingm, protestant, ongehuwd
F-236OssemarkTjeerd de Bree6 jTerschellingm, protestant, ongehuwd
F-236OssemarkNeeltie de Bree14 jTerschellingv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-236Vijversteeg 8Jacob Jacobs Nontje... HRL 1808, BS ovl 1812, huw 1815, huw 1816, huw 1817, huw 1821, ovl 1846, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk F-236, wijk H-001; eigenaar en gebruiker van wijk D-127, stalknegt, 1814. (GAH204); oud 74 jaar, geb Wijnaldum ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1411kleine Ossenmarkt F-236Obbe S. Westrawoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1411Kl. Ossenmarkt F-232Wed. en erven Tjepke Boersmabergplaats


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1411Vijversteeg 8 (F-232)Pietje Snoek (wed. T. Boersma)pakhuis en bergplaats
  terug