Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Vijverstraat 16
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Vijverstraat 16 8-111 1/2 8-117 F-247 F-242


Huisnaam in: 1628
Gebruik:
Naam: de vergulde besem
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1633
Gebruik:
Naam: de gulden besem
Kwartier/wijk 8-113
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1660
Gebruik:
Naam: de vergulde besem
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
Naastliggers vanVijverstraat 16
ten oostenVijverstraat 18
ten zuidenGrote Ossenmarkt 13
ten westende Vijverstraat
ten noordende Vijverstraat


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0090v van 3 feb 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijverstraat 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westende stalling destijds van burgemeester Heere Jans
naastligger ten westende stalling nu gekocht door Jan Luyties smid


1653 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0237v van 1 mei 1653 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Vijverstraat 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende uitgang van de hof van burgermr. Hans Harmens


1653 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0237v van 1 mei 1653 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Vijverstraat 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0032ra van 10 mei 1668 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Vijverstraat 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende kamer van Claes Pytters


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0032va van 10 mei 1668 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Vijverstraat 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Ruierd Hilbrandts commandeur


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0032va van 10 mei 1668 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Vijverstraat 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0032va van 10 mei 1668 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Vijverstraat 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0032va van 10 mei 1668 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Vijverstraat 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0375r van 17 jan 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijverstraat 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0375r van 17 jan 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijverstraat 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende tuin van Neeltie Heeres
naastligger ten westenJentie Hommes
naastligger ten westende tuin van Claes Pyters


1702 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0178r van 18 jun 1702 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijverstraat 16Vijverstraat ZZwoning
 
koper door niaarJan Jacobs mr. vleeshouwer100-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen0-07-00 CG
geniaarde koperLieuwe Stoffels c.u.
naastligger ten oostende weduwe van Claes IJsenbeek
naastligger ten zuidenJan Jacobs de Reus
naastligger ten westenJan Jacobs de Reus
naastligger ten noordenVijverstraat
verkoperde stad Harlingen: weesvoogdij


1716 - reëelkohieradresgebruik
8-111Vijverstraat 16huis
eigenaarJan Sibrens erven
gebruikerwed. Jan Jansen cum soc.
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
8-111Vijverstraat 16huis
eigenaarJan Capiteintie erven
gebruikerJacob Engels cum soc.
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG
aansl. huurw. voldaan--


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0375r van 17 jan 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijverstraat 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1726 - reëelkohieradresgebruik
8-111 Vijverstraat 16huis
eigenaarJan Capiteintie
gebruikerwed. Jan Capiteintie cum soc.
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
8-111 Vijverstraat 16huis
eigenaarerven Jan Capiteintie
gebruikerEmmerik Willems c.s.
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG
8-111 Vijverstraat 16huis
eigenaarGerryt Hendriks
gebruikerCornelis Jansen c.s.
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-06-10 CG
opmerking[nummer 8-111 is tweemaal vermeld]


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0375r van 17 jan 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijverstraat 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
8-111 Vijverstraat 16Antje Emmeriks, bestaande uit 1 persoon
aangebooden capitaal02-00-00 CG
8-111 /2Vijverstraat 16Florus Ydes, bestaande uit 6 personen
aangebooden capitaal06-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
8-111 Vijverstraat 16huis
eigenaarHendrik Cornelis
gebruikerWillem Emriks
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-07-04 CG
8-111 /2Vijverstraat 16huis
eigenaarFloris Ydes
gebruikerFloris Ydes
opmerking1738 insolvent verklaard en nog onvermogende


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0119r van 7 mrt 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 13, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenmr. Jan de Reus


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0119r van 7 mrt 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 13, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0119r van 7 mrt 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 13, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0298r van 25 jan 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 13, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenherberg de Hoop


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-117 Vijverstraat 16Christiaan Christoffels1-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-247Vijverstraat 16Barend Gomp van Geldergebruiker van wijk F-247, koopman, eigenaar is Christ. Christ. wed. erven, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-247Vijverstraat 16Christoffel Christoffels... 1814. (GAH204); id. van wijk F-243; gebruiker is Bern. Drost, winkelknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk F-247; gebruiker is Barend Gompert van Gelder, koopman, 1814. (GAH204); id. van wijk F-249; gebruiker is Pieter ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-247Vijverstraat 16Christoffel Christoffels wed & ervenBarend Gomperts van Gelder koopman


1829 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-247Vijverstraat 16Geertje Waayer, overleden op 27 mei 182964 jr, Grote Kerkstraat F 247, wed. Gerardus-Wilhelmus Hendrikus van Lahr, moeder van Marijke (wed. Bartle de Vries), arbeidster, Antje (vrouw van Jan van der Werff, koekbakkersknecht, Aaltje, naaister en Cornelis Alders Postma, matroos. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1427Vijverstraat 16Sjouke van der WoudeHarlingentrekschipperhuis en erf (60 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-247Vijverstraat 16Dieuwke Anes Molenaar... Hendriks en Marijke Tjepkes Blok; dopen Grote Kerk HRL 1805, huw 1829, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk F-247; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-185; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-247Vijverstraat 16Sipkie Balkstraoud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-247; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-247VijverstraatSipkie Balkstra49 jHarlingenv, protestant, weduwe, geen
F-247VijverstraatHendrik van der Werf20 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, kleermaker
F-247VijverstraatDoede van der Werf16 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-247VijverstraatBauke van der Werf12 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, geen
F-247VijverstraatJetje van der Werf14 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-247Vijverstraat 16Martinus Thomas van Slooten... Jaanes vS, en Siepkje Abes; dopen Grote Kerk HRL 1806, BS huw 1829, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk F-247; oud 33 jaar, geb en wonb. HRL. 1839, winkelier, wijk F-185; VT1839; M. v. S. eigenaar van perceel nr. 345 ... (alles)


1856 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49054 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 48 en 52 van 2 apr 1856
adressoortbedraggebruik
F-247Vijverstraat 16provisionele en finale toewijzingfl. 402huis in de Vijverstraat F-247
 
verkoperWopke Sjoukes van der Woude
koperGooike Abes van Slooten


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1427F-247 (Vijverstraat)Gooike A. van Slootenwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1427F-242 (Vijverstraat)Gooike Abes van Slootenwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1427Vijverstraat 16 (F-241)Willem van der Meijwoonhuis


1965 - adresboekadresnaam
Vijverstraat 16L.J. (Lolke) Gutman


1976 - variaadresbronbericht
Vijverstraat 16Hein Buisman StichtingAangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1976
  terug