Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zuiderhaven 59
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zuiderhaven 59 8-163 8-186 F-009 F-015


Huisnaam in: 0
Gebruik: pakhuis
Naam: het roode pakhuis
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
 


 


 


 


 


 


 


1676 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0212v van 16 jan 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 59Zuiderhaven NZhoutstek en huis daarachter
 
koperburgerhopman Jacob Sanstra houtkoper600-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen0-00-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van Warner Zents
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: straat]
naastligger ten westende erfgenamen van Sjoerd Tjeerds
naastligger ten noordende erfgenamen van Age Yges
verkoperTjerck Jansen Sanstra
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Sanstra, houtkoper


 


1689 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0017va van 29 dec 1689 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 59Zuiderhaven NZ 59/59dubbelhuis met een vrije in- en uitgang in de steeg ten westen
 
koperDouwe Andries wijdschipper1100-08-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostende erven van Sjoerdt Tjeerds
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenAndries Douwes wijdschipper
verkoperAafke Sanstra, en
verkoperHillegonda Sanstra, kinderen en erven van
erflaterwijlen Jacob Sanstraequipagemeester Admiraliteit in Friesland


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
8-163Zuiderhaven 59huis
eigenaarInne Gerrits
eigenaarnu Willem Jansen
gebruikerWillem Jansen
opmerkingpauper


1719 - reëelkohieradresgebruik
8-163Zuiderhaven 59huis
eigenaarWillem Jansen
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingpauper


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
8-163 Zuiderhaven 59huis
eigenaarWijntjen Wierds
gebruikerRinse Abrams erven
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-10-00 CG
opmerkingpauper


1736 - reëelkohieradresgebruik
8-163 Zuiderhaven 59huis
eigenaarJanke Broers
gebruikerWatse Pyters c.s.
huurwaarde73-00-00 CG
aanslag huurwaarde12-03-06 CG


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
8-163 Zuiderhaven 59Watse Pieters, bestaande uit 8 personen
aangebooden capitaal12-00-00 CG
8-163 Zuiderhaven 59Jan Harmens, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal04-00-00 CG
8-163 Zuiderhaven 59Foekjen, bestaande uit 1 persoon, insolvent
aangebooden capitaal00-00-00 CG


 


 


 


 


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-186 Zuiderhaven 59 het Committé der Marine2-10-00 CG


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-009Zuiderhaven 59 de Marine pakhuis


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1474Zuiderhaven 59Murk Jacobs HoekHarlingentimmermanpakhuis (126 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-009Zuiderhaven 59Marijke Aants Vissergeb 1793 Stavoren, ovl 9 mrt 1844 HRL, huwt met Sijbe Martens Bijlsma, dv Aant Pieters V, en Jantje Jans Postuma; BS ovl 1844; won. HRL. 1839, wijk F-009; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-009Zuiderhaven 59Sybe Klases Bijlsma... wijk H-129, wijk I-035, (schip); oud 50 jaar, geb Britswerd en wonende te HRL. 1839, metselaar, wijk F-009; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-009ZuiderhavenSiebe Bijlsma50 jBritswerdm, protestant, gehuwd, metzelaar
F-009ZuiderhavenMarijke Aans44 jStavorenv, protestant, gehuwd
F-009ZuiderhavenAant Bijlsma14 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-009ZuiderhavenMarten Bijlsma10 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-009ZuiderhavenJentie Bijlsma15 jJelsumv, protestant, ongehuwd
F-009ZuiderhavenKlaaske Bijlsma8 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-009Zuiderhaven 59Elisabeth Bleeker... dv Klaas B., en Grietje de Vries, (ook als Grietje Ottes Vallinga); BS ovl 1890; bev.reg. HRL 1851 wijk F-009, wijk D-165, wijk G-359; oud 36 jaar, (vnm als: Lijske), geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-146; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-009Zuiderhaven 59Grietje Vallinga... V, en ... ; huw Grote Kerk HRL 1803, 1808, dopen Grote Kerk HRL 1803, BS ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1474F-009 (Zuiderhaven)Justus Hendrik van Loon en mede eig.woonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4087F-015 (Zuiderhaven)Justus Hendrik van Loonkantoor
Sectie A nr. 4088F-015 (Zuiderhaven)Justus Hendrik van Loonkantoor


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4088Zuiderhaven 59 (F-015)Hervormde Diaconiewoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zuiderhaven 59 Jurjen van der Meerkoopman
vorige grondslagf. 1500
huidige grondslagf. 1700


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zuiderhaven 59A.I.Bakkercandidaat notaris


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
A. Tuinman & Zn.854Houtfactors bevrachting overslag expeditie


1948 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Zuiderhaven 59, HarlingenZuiderhaven 59A. TuinmanTuinman, fa. A.stuwadoors


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
A. Tuinman & Zn.854Houtfactors bevr. overslag exped.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
A. Tuinman & Zn.854Houtfactors bevr. overslag exped.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
A. Tuinman & Zn.854Houtfactors bevr. overslag exped.


1954 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Zuiderhaven 59, HarlingenZuiderhaven 59A. TuinmanTuinman & zn, fa. A.houtfactors, stuwadoors, transport


1954 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Zuiderhaven 59, HarlingenZuiderhaven 59 TuinmanKuhlman & Tuinmanopslagbedrijf


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zuiderhaven 59rijksmonument 20778
  terug