Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Schritsen 18
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerSchritsen 188-148 1/28-166 F-081F-082
 huisnummer lager  huisnummer hogerSchritsen 208-148 1/28-167 F-081F-081


Naastliggers vanSchritsen 18
ten oostenSchritsen 20
ten zuidenZuiderhaven 61
ten westenSchritsen 14
ten noordenSchritsen 22


1606 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0506v van 13 apr 1606 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 22, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende schuur van Rinse bierdrager


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0087v van 16 feb 1612 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0087v van 16 feb 1612 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 18Schritsen achter het huis van de kopers, daar de Aern uitsteekt100‑00‑00 CGtuin of ledige plaats met afbakening
koperHendrick Aerts Ducis, gehuwd metde Arend
koperJanneke Jylles
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende koper Hendrick Aerts Ducis
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende koper Hendrick Aerts Ducis
verkoper q.q.Joris Jilles de Coocker, voogd vankruidenier
verkoperhet weeskind van wijlen Augustijn Jans, gehuwd met
verkoperwijlen Maycke Jylles
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrick Aerts Ducis x Janneken Jylles [de Coocker] kopen een tuin of ledige plaats op de Schritsen, achter hun huis daer den bonte aern utsteeckt. Ten N. en Z. de kopers. Grondpacht 30 st aan de Stad. Gekocht van (kruidenier Joris Jelles de Coocker als geauthoriseerde voormomber over) het nagelaten weeskind van Maycke Jylles de Coocker bij Augustijn Jans, en het nagelaten weeskind van Augustijn Jans bij zijn laatste vrouw Annaken Alberts, voor 100 cg.


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0230r van 13 mei 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHans Juriens c.u.


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0141v van 11 nov 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 20, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostensteeg


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0141v van 11 nov 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 18Schritsen ZZ 18/20130‑00‑00 GGtwee kamers, aan elkaar staande
koperDirck Remmerts, gehuwd metsoldaat onder Julius van Eysinga
koperAeltyen Freercks
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenTiaard Douwes, en
naastligger ten zuidenGeert Oenis
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordende stad Harlingen: weeshuis, en
naastligger ten noordenRein Hendrics
verkoperHans Jurians, gehuwd met
verkoperBeyts Gerryts


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0166v van 9 jan 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 20, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostensteeg


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0166v van 9 jan 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 18Schritsen ZZ130‑00‑00 GGtwee kamers aanelkaar
koperN. N.
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenTiaerd Douues
naastligger ten zuidenGeert Oenes
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenReyn Hendrickx
verkoperAeltie Freerckx voor zich en haar kind, weduwe van
verkoperwijlen Dirck Remmerts


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0183r van 5 feb 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenJacob Haspelman


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0063r van 3 jun 1632 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 22, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende schuur van Rinse bierdrager


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0073v van 11 jun 1643 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenMaycke Jans van der Laen


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0073v van 11 jun 1643 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 18Zuiderhaven NZ [staat: zuider nieuwe haven]300‑00‑00 CGtwee kamers aan elkaar
koperMaycke Jans van der Laen
naastligger ten oostenMaycke Jans van der Laen
naastligger ten zuidenlege plaatsen van Cleys Bartels
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Tiomme Oedses
naastligger ten noordenN. N.
verkoperCleys Bartels c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMaycke Jans v.d. Laan koopt 2 aanelkaar staande camers, met een ledige plaets ten N. daarvan, nz. Zuiderhaven. Ten O. huis en erf van de koper, ten Z. de ledige plaets van de verkoper, ten W. erven Tiomme Oedses. Gekocht van Cleys Bartels c.u. voor 300 cg. en 1 Rosenobel.


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0194v van 14 feb 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende steeg van Haspelman


1676 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0244v van 19 nov 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg


1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0209v van 25 feb 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 22, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1709 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0084r van 27 jan 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSymon Alles


1709 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0096r van 23 jun 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende Admiraliteit in Friesland: tuin


1709 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0096r van 23 jun 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 18Schritsen ZZ in een steeg bij de lange pijp190‑00‑00 CGwoning, plaats en bleekveltie
koperFrans Tomas, gehuwd met
koperAntie Eberts
verpachter grondde stad Harlingen0‑15‑00 CG
toehaakeen gouden ducaat
naastligger ten oostende Admiraliteit in Friesland: tuin
naastligger ten zuidenInne Gerrits schoenmaker
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenSimen Alles
verkoperPyttie Pytters, weduwe van
verkoperwijlen Abbe Feiteswijdschipper


1710 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0119r van 20 apr 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteegje


1712 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0178v van 17 apr 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende Admiraliteit in Friesland: tuin


1712 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0178v van 17 apr 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 18Schritsen ZZ in een steeg193‑00‑00 GGwoning, bestaande in twee kamers, een lood, bleekvelt en plaats
koperHarmen Foeckes c.u.bootsman Admirarlieit in Friesland
verpachter grondde stad Harlingen0‑16‑00 CG
naastligger ten oostende Admiraliteit in Friesland: tuin
naastligger ten zuidenInne Gerrits schoenmaker
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenSimen Alles
verkoperde hypothecaire crediteuren van Frans Tomas, gehuwd met
verkoperwijlen Antie Wibrens


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-148Schritsen 18huis
eigenaarwed. Simen Alles
gebruikerwed. Simen Alles
huurwaarde00‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde00‑00‑00 CG
opmerkingheeft om Gods wille versogt


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-148Schritsen 18huis
eigenaarwed. Simen Alles
huurwaarde00‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde00‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan‑‑
opmerkingpro deo


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0109r van 20 apr 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 22, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0125v van 14 dec 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0148r van 15 nov 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende Admiraliteit in Friesland: tuin


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0148r van 15 nov 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 18Schritsen ZZ in een steeg270‑00‑00 CGhuis plaats put en bak
koperBerber Pytters, meerderjarige ongehuwde dochter
verpachter grondde stad Harlingen0‑16‑00 CG
toehaakeen zilveren lepel
naastligger ten oostende Admiraliteit in Friesland: tuin
naastligger ten zuidenWyntien Wijns
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenReinier Dirxen
verkoperHarmen Foekes c.u.bootsman Admiraliteit in Friesland
eerdere samenvatting door Yde Elsinga[Schritsen 18/20] Berber Pytters, vrijster, koopt een woning, plaets, put en bak, zz. Schritsen, met ingang in een steeg. Ten O. de Admiraliteitstuin, ten Z. Wijntien Wijns, ten W. die steeg, ten N. Reiner Dirxen. Het hek tussen dit erf en het huis van het Weeshuis is mandelig. Met condities. Gekocht van bootsman bij de Admiraliteit Harmen Foekes voor 270 cg en een zilveren lepel.


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0039r van 4 nov 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 22, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenBerber Pytters*


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
opmerking[in het register ten tweeden male vermeld als 9-148]
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-148 /2Schritsen 18huis
eigenaarReiner Dirks
gebruikerReiner Dirks
opmerking1722 insolvent verklaart 9-00-00


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0290r van 23 nov 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
8-148 Schritsen 18Jan Gerrits, bestaande uit 5 personen, vermogend00‑00‑00 cg0havenchercher
8-148 /3Schritsen 18Otte Jurjens, bestaande uit 3 personen05‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-148 /2Schritsen 18woning
eigenaarBerber Pytters
gebruikerWillem Hendrix
huurwaarde20‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑12‑12 CG


1746 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0129r van 19 jun 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende Admiraliteit in Friesland: tuin


1746 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0129r van 19 jun 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 18Schritsen ZZ in een steeg500‑00‑00 CGwoning, met loods en bleekveld
koperPytter Hendriks, gehuwd metpapierverkoper
koperJochemke Teunis
verpachter grondde stad Harlingen0‑16‑00 CG
naastligger ten oostende Admiraliteit in Friesland: tuin
naastligger ten zuidende weduwe van Cornelis Fokkes
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordende stad Harlingen: weesvoogdij
verkoperBerber Pytters, gehuwd met
verkoperAge Jacobspannenbakker
eerdere samenvatting door Yde Elsinga[Schritsen 18/20] Pytter Hendriks, papierverkoper x Jochemke Teunis koopt een woning bestaan de uit 2 camers, met loods, bleekveld en plaets, zz. Schritsen, en in een steeg in te gaan. Ten O. de Admiraliteittuin, ten Z. wd. Cornelis Fokkes, ten W. die steeg, ten N. het Stadsweeshuis. Gekocht van Berber Pytters x pannenbakker Age Jacobs voor 500 cg.


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0010v van 20 jun 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg


1776 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0264v van 9 jun 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende Admiraliteit in Friesland: tuin


1776 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0264v van 9 jun 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 18Schritsen ZZ in een steegje201‑00‑00 GGhuis
koperJurjen Okkes van der Stok mr. metselaar
verpachter grondde stad Harlingen0‑16‑00 CG
naastligger ten oostende Admiraliteit in Friesland: tuin
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Dirk Christiaens
naastligger ten westensteeg aan de Schritsen
naastligger ten noordenhet schoenmakersgildehuis
verkoperObbe Hendriks Raedemaeker


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0102r van 24 jun 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende Admiraliteit in Friesland: tuin


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0102r van 24 jun 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 18Schritsen ZZ in steeg380‑00‑00 CGwoning waarin twee kamers, met loods, bleekveld en plaats
koperDaniel Hendriks, gehuwd metmr. schoenmaker
koperAafke Gieses
verpachter grondde stad Harlingen0‑16‑00 CG
huurderDaniel Hendriks 23‑00‑00 CG
huurderde weduwe van Anne Stefani 16‑00‑00 CG
naastligger ten oostende Admiraliteit in Friesland: tuin
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Dirk Christiaans
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenhet schoenmakersgildehuis
verkoperJurjen Ockes, gehuwd metkoopman
verkoperGeertje Douwes
eerdere samenvatting door Yde Elsinga[Schritsen 18/20] Daniel Hendriks, mr. schoenmaker in `t stadsweeshuis x Aafke Gieses koopt een woning met loods, bleekveld en plaets in een steeg, zz. Schritsen. Ten O. de Admiraliteitstuin, ten Z. erven Dirk Christiaans, ten W. die steeg, ten N. het Schoenmakersgildehuis. Grondpacht 16 st aan de stad. Gekocht van Jurjen Ockes x Geertje Douwes, voor 380 cg.


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0076v van 7 sep 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 22, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenDaniel Hendriks


1796 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0308r van 14 feb 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 22, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenDaniel Hendriks


1810 - notariaatbron: Tresoar toegang 16 inv.nr. 540 (notaris Taeke Steffens Stephany) repertoire nr. 31 van 11 jan 1810
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-081Schritsen 18koopaktefl. 250huis F-081
 
verkoperTaeke Steffens Stephany (q.q.)
koperAbel Hendriks


1810 - notariaatbron: Tresoar toegang 16 inv.nr. 540 (notaris Taeke Steffens Stephany) repertoire nr. 32 van 11 jan 1810
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-081Schritsen 18renversaalfl. 250huis F-081
 
Abel Hendriks
Taeke Steffens Stephany


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0358v van 18 feb 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende Admiraliteit in Friesland: (nu Marine) tuin


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0002r van 18 feb 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 22, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAbel Hendriks


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0358v van 18 feb 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 18Schritsen ZZ wijk F-081250‑00‑00 CGhuis
koperAbel Hendriks
verpachter grondde stad Harlingen0‑16‑00 CG
naastligger ten oostende Admiraliteit in Friesland: (nu Marine) tuin
naastligger ten zuidende Admiraliteit in Friesland: (nu Marine) pakhuis
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenvoomalig schoenmakersgildehuis
verkoperTaeke S. Stephanyprocureur fiscaal
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAbel Hendriks koopt een huis zz. Schritsen, wijk F-081. Ten O. de tuin van het magazijn der Marine, ten W. een steeg, ten Z. het huis der Marine, ten N. het voormalige schoenmakersgildehuis. Gekocht van Taeke Stephany, proc. fiscaal.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-166, pag. 175Schritsen 18Abel Hendriks1‑00‑00 cgstond: daniel hendriks


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-081Schritsen 18Anna Abels van Geldergeb 1807 ... , ovl 29 mei 1812 HRL; wijk F-081, dv Abel Hendriks vG, en Neeltje van Gelder; BS ovl 1812


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-081Schritsen 18Abel Hendriks van Gelder... Abels en Rinske Jelles Lagemeer; BS ovl 1812; 1836 overlijdens, huw 1837; eigenaar en gebruiker van wijk F-081, varensgesel, medegebruiker Hendrik R. Jongsma, turfdrager, 1814. (GAH204); A.H. v. G. eigenaar van ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-081Schritsen 18Hendrik Ruurds Jongsma... 1808 dopen Grote Kerk HRL 1809, BS geb 1811, huw 1816, huw 1818, ovl 1823, ovl 1848; gebruiker van wijk F-081, turfdrager, eigenaar en medegebruiker is Abel Hend. van Gelder, varensgesel, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-081Schritsen 18Abel Hendriks van Gelder Abel Hendriks van Gelder varensgesel
F-081Schritsen 18Abel Hendriks van Gelder Hendrik R Jongsma turfdrager
F-081Schritsen 20Abel Hendriks van Gelder Abel Hendriks van Gelder varensgesel
F-081Schritsen 20Abel Hendriks van Gelder Hendrik R Jongsma turfdrager


1829 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7006 aktenr. 12 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-081Schritsen 18Bokke Jans van der Heide, overleden op 26 juli 182931 jr, zoon van Jan van der Heide, verver/glazenmaker St. Odolphisteeg F 81/82 (mede testamentair erfgenaam), broer van Johannes, Aaltje, Rinske en Aafke Jans van der Heide, halfbroer van Eeuwe en Jan Jans van der Heide. Saldo fl. 3.871,67. (omslagvel 27/7) Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1829 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7006 aktenr. 12 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-081Schritsen 20Bokke Jans van der Heide, overleden op 26 juli 182931 jr, zoon van Jan van der Heide, verver/glazenmaker St. Odolphisteeg F 81/82 (mede testamentair erfgenaam), broer van Johannes, Aaltje, Rinske en Aafke Jans van der Heide, halfbroer van Eeuwe en Jan Jans van der Heide. Saldo fl. 3.871,67. (omslagvel 27/7) Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1477Schritsen 18Abel Hendriks van GelderbeurtschipperHarlingenhuis en erf (86 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1477Schritsen 20Abel Hendriks van GelderbeurtschipperHarlingenhuis en erf (86 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-081Schritsen 18Aaltje Hendriks van Gelder... Abes en Rinske Jelles Lagemeer; BS huw 1815, ovl 1849; oud 61 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-081; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-081Schritsen 18Anne Hidmaoud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, pakhuisknecht, wijk F-081; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-081Schritsen 18Popkje Romkes Lamring... ovl 1840, ovl 1879, bev.reg. HRL 1851 wijk F-076; oud 40 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL. 1839, wijk F-081; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-081SchritzenAnne Hidma38 jpakhuisknegtHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd
F-081SchritzenPopkje Romkes40 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
F-081SchritzenJan Hidma5 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
F-081SchritzenCorneliske Hidma7 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-081SchritzenFedde H Bleeker63 jscheepstimmermanHarlingengezin 2, m, protestant, gehuwd
F-081SchritzenAaltie van Gelder61 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd
F-081SchritzenRinske Bleeker23 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, augustus (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-081Schritsen 18Anne Jansen Hiddema, overleden op 21 augustus 184040 jr, werkman, overleden Schritsen, F 81, gehuwd. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 53) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, augustus (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-081Schritsen 20Anne Jansen Hiddema, overleden op 21 augustus 184040 jr, werkman, overleden Schritsen, F 81, gehuwd. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 53) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. 1006 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-081Schritsen 18Ake Jacobs de Groot, overleden op 25 april 184820 jr (geboren 19/2/1827), overleden Lanen F 81, dochter van Jacob Sjoerds de Groot, arbeider en Mettje Barteles Wagenaar, zuster van Ype, idem en minderjarige Klaas, Pieter, Siebeltje en Geeltje Jacobs de Groot. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. 1006 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-081Schritsen 20Ake Jacobs de Groot, overleden op 25 april 184820 jr (geboren 19/2/1827), overleden Lanen F 81, dochter van Jacob Sjoerds de Groot, arbeider en Mettje Barteles Wagenaar, zuster van Ype, idem en minderjarige Klaas, Pieter, Siebeltje en Geeltje Jacobs de Groot. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-081Schritsen 18Fedde Hendriks Bleeker... ; eigenaar is P. Rodenhuis, 1814. (GAH204); oud 63 jaar, geb en wonende te HRL. scheepstimmerman, wijk F-081; VT1839; deze bewijzen bestaande in twee acten van Geboorte en van overlijden tot de Huwelijksacte ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-081Schritsen 18Froukje Postema... N.H., dv Cornelis Hijlkes P, en Grietje Abrahams; BS huw 1840, bev.reg. HRL 1851 wijk C-190, wijk F-081; oud 35 jaar, geb Hindeloopen en wonende te HRL. 1839, wijk H-236; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-081Schritsen 18Tjitske Douwesgeb 1778 Schiermonnikoog, N.H., Vst mei 1852 uit Schiermonnikoog, na 1860 niet meer gevonden; bev.reg. HRL 1851 wijk B-041, wijk F-081, wijk G-030


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1477Schritsen F-081erv. Gerben Meijerwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3568Schritsen F-081Anna Meijerwoonhuis
Sectie A nr. 3569Schritsen F-082Anna Meijerwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3569Schritsen 18 (F-082)Anna Meijerwoonhuis
Sectie A nr. 3568Schritsen 20 (F-081)Anna Meijerwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Schritsen 18 Dirk Markensteinbootwerkerf. 600f. 600


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Schritsen 18D. Markensteinbootwerker
Schritsen 20W. Smedingtransportarbeider
  terug