Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Raamstraat 10
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Raamstraat 10 (niet bekend) 8-187 F-015 F-062
 huisnummer lager   Raamstraat 12 (niet bekend) 8-187 F-015 F-061
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zuiderhaven 71a 8-157 8-179 F-256 F-021


Huisnaam in: 1603
Gebruik:
Naam: de groene acker
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
Naastliggers vanRaamstraat 10
ten oostende Raamstraat
ten zuidenRaamstraat 12
ten noordenRaamstraat 8


1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0139v van 2 mei 1641 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 71Zuiderhaven NZtwee ledige huisplaatsen aan elkaar
 
koper door niaarMayke Hendrix van der Laen, weduwe vankoopmansbode800-00-00 CG
koper door niaarwijlen Simen Tonis van der Piet
geniaarde koperPiter Hendrixkoopmansbode
verpachter grondde stad Harlingen8-00-00 CG
naastligger ten oostenRaamstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenMayke van der Laen
naastligger ten noordenMayke van der Laen
verkoper van 1/2Jacob Tiebbes Popta
verkoper van 1/2Rembartus Popta, samen met
verkoperHesselius Popta
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMaycke v.d. Laan wv Simen Teunis v.d. Piet koopt, na niaar ratione vicinitatis, twee aanelkaar gelegen ledige huissteden, nz. Zuiderhaven. Ten O. en Z. de straten, ten W. en N. de koper. Gekocht van Jacob Tjebbes Popta voor 1/2 en Lambertus- en Hesselius Popta voor 1/2, voor 800 cg.


 


1651 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0154r van 25 jan 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 71Zuiderhaven NZ 69/71/71a [staat: zuider nieuwe haven]huis zijnde een gleibakkerswinkel en ledige plaats en houtschuur ten oosten daarvan
 
koperFrans Jacops de Adam c.f.3500-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen12-00-00 CG
huurderJan Willems
naastligger ten oostenRaamstraat
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westeneen ledige plaats van de verkoper gekocht door Jan Knijff
naastligger ten westenYpe Meynerts
naastligger ten noordenhet huis van Jarich Clasen Ameland
verkoperJarich ClasenAmeland
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFrans Jacobs d`Adam koopt een huis waarin een gleibakkerswinkel en een ledige plaets en houtschuur ten O. daarvan, nz. Zuider Nieuwe Haven. Hij koopt ook alle vaste en losse gereedschappen. Ten W. de ledige plaets die Jan Knijff en Ipe Meinerts hebben gekocht van de verkoper, ten Z. de haven, ten N. de verkoper, Jarigh Clasen van Ameland, voor 3300 gg.


1679 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0012ra van 2 feb 1679 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 71Zuiderhaven NZ [niet vermeld]huis en gleibakkerij met oven, verfmolen, aardmolen, etc.
 
koper provisioneelSymen Jacobs Bootsma 565-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostenhet verkochte huis van de verkoper Jacob Fransen de Adam
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten westenhet houthuis
naastligger ten noordeneigen steeg
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Jelle Reiners Jeddema
naastligger ten noordenGerryt Claessen cherger
verkoper q.q.Barent Hiddes de Vries, crediteurkapitein Admiraliteit in Friesland
verkoper q.q.Symon Jacobs Bootsma, crediteuren vankoopman
verkoper van 4/10de boedel van Jacob Fransen de Adam
verkoper van 3/10Symon Jacobs Bootsma voor zijn kinderen, weduwnaar van
verkoper van 3/10wijlen huisvrouw Arjaentie Fransen
verkoper van 3/10Arjen Hansen van Hemert, gehuwd metapotheker
verkoper van 3/10Hiltie Fransen


1679 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0012ra van 2 feb 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 71aZuiderhaven NZhuis met drie zolders, paardestal en belvedere
 
koper provisioneelArjen Hansen, gehuwd met1825-10-00 GG
koper provisioneelHiltie Fransen
naastligger ten oostenRaamstraat
naastligger ten zuidenZuiderhaven en straat
naastligger ten westenhet huis van de verkoper Jacob Fransen de Adam
naastligger ten noordeneigen steeg
naastligger ten noordenGerryt Claessen cherger
verkoper q.q.Barent Hiddes de Vries, crediteurkapitein Admiraliteit in Friesland
verkoper q.q.Symon Jacobs Bootsma, crediteuren vankoopman
verkoper van 4/10de boedel van Jacob Fransen de Adam
verkoper van 3/10Symon Jacobs Bootsma voor zijn kinderen, weduwnaar van
verkoper van 3/10wijlen huisvrouw Arjaentie Fransen
verkoper van 3/10Arjen Hansen van Hemert, gehuwd metapotheker
verkoper van 3/10Hiltie Fransen


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0185r van 15 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 71aZuiderhaven NZ op de hoek van de Raamstraathuis, paardestal en belvedere
 
koperburgervaandrig Wybe Sjoerdts Wildsgut, gehuwd met2640-00-00 CG
koperSjouckien Minnes
verpachter grondde stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostenRaamstraat
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten westenSymon Jacobs Bootsma gleibakker
naastligger ten noordenGerryt Claesses cherger
bewonerAbelus Jentiemakapitein
verkoperArjen Hansen van Hemert, gehuwd metapotheker
verkoperHiltie Fransen de Adam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWybe Sjoerdts Wildschut x Sjoukje Minnes koopt mooi huis met paardestal erachter en een belvedere, hoek Raamstraat. Ten O. die straat, ten W. het huis en gleibakkerij van Symon Jacobs Bootsma, ten Z. de straat en haven, ten N. Gerryt Claessen, cherger. Gekocht van Arjen Hansen van Hemert, apotheker x Heiltje Fransen de Adam.


1686 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0110v van 10 jan 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 71Zuiderhaven NZ 69-71 bij de Raamstraattwee erven
 
koper van 1/2Lijsbettie Jans Vermeulen, weduwe van1300-00-00 GG
koper van 1/2wijlen Jan Jonas van der Burgh
koper van 1/2Cornelis Jansen van der Burgh, gehuwd metgleibakker
koper van 1/2Fokeltie Jans
verpachter grondde stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostenburgemeester Wybe Sjoerts Wiltschut
naastligger ten westenArjen van Hemert apotheker
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten noordende hof van de erfgenamen van wijlen Jelle Reyners Jeddema
naastligger ten noordensteeg in de Raamstraat
verkoper q.q.Symon Jacobs Bootsma voor zijn twee minderjarige kinderen, weduwnaar van
verkoper q.q.wijlen Arjaentie Fransen
verkoperArjen Symons
verkoperFrans Symons


 


1691 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0358v van 21 jun 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 71Zuiderhaven NZ1/2 van 2 erven, gleibakkerij, oven, verfmolen etc.met woonhuis incl. 2 dwarshuisjes aan de OZ van de gleibakkerij
 
koperBouwe Joostes Kock, enmr. schoenmaker1000-00-00 CG
eigenaar van 1/2 dwarshuisjeCornelis Jansen van der Burgh c.u.
verpachter grondde stad Harlingen3-00-00 CG
toehaakdrie zilveren dukaten voor de drie dochters van de verkoper
huurder voor 3 jarenN. N. 25-00-00 CG
naastligger ten oostenoud burgemeester Wybe Sjoerts Wildtschut
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenArjen van Hemert apotheker
naastligger ten noordenRaamstraat, steeg naar de
naastligger ten noordende tuin van Wiebe Sjoerdts Wiltschut
verkoperLijsbetje Jans Vermeulen, weduwe van
verkoperwijlen Jan Jonas van der Burgh
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBouwe Joostes Kok, mr. schoenmaker, koopt 1/2 van 2 erven, bestaande uit een gleibakkerij c.a. (met omschrijving), nz. Zuiderhaven. Ten O. de oud-burgemeester Wybe Sjoerdts Wildschut, ten W. Arjen van Hemert, apotheker, ten Z. de hof van Wildschut en een steeg naar de Raamstraat, waarvan de 2 erven de eigendom hebben. Mede-eigenaar is Cornelis Jansen v.d. Burgh. Gekocht van Lijsbeth Jans Vermeulen wv Jan Jonas v.d. Brugh.


 


1691 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0365r van 25 okt 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 71Zuiderhaven NZ1/2 van 2 erven, gleibakkerij, verfmolen, draaizolders en steenzolders en een voorhuis, incl. 2 dwarshuisjes
 
koper door niaaroud burgemeester Wybe Sioerdts Wildschut, gehuwd metkoopman2100-00-00 CG
geniaarde koperburgerhopman Theotardus Sloterdijck
geniaarde koperTeuntie Symens
verpachter grondde stad Harlingen3-00-00 CG
toehaakeen ducaat voor de vrouw van de verkoper en een rijksdaalder voor Abraham Jansen voor bewezen diensten
huurder voor 15 jarenN. N. 40-00-00 CG
naastligger ten oostenoud burgemeester Wiebe Sjoerdts Wiltschut
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenArjen van Hemert apotheker
naastligger ten noordenRaamstraat, steeg naar de
naastligger ten noordende tuin van Wiebe Sjoerdts Wiltschut
verkoperBouwe Joostes Cock, gehuwd metmr. schoenmaker
verkoperWytske Wytses
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTheotardus Sloterdijk, hopman x Teuntie Symens koopt de gleibakkerij, nz. Zuiderhaven. Ten O. Wibe Sjoerds Wildschut, ten W. Arjen van Hemert, ten Z. de haven, ten N. de hof van Wildschut. Deze laatste niaart echter ratione vicinitatis en het is onduidelijk wie de koper is geworden. Gekocht van Bouwe Joostes Kock.


1702 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0174v van 18 jun 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 71Zuiderhaven NZ [staat: tussen het huis en pakhuis van Jarich Jacobs en koopmanPopta]twee dwarshuizen met een overdekt plaatske daartussen
 
koperJan Harmens c.u.koopman279-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen3-00-00 CG
verkoperde geregisteerde crediteuren van oud burgemeester Wilschut c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Harmens koopt 2 dwarshuizen en een ledige, doch overdekte plaets daartussen, staande tussen het huis en het pakhuis, respectievelijk gekocht door Jarich Jacobs (v.d. Ley) en de koopman Popta, bij het huis van Jan van Zeist. Veel bedingen. Gekocht van de gezamenlijke crediteuren van oud-burgemeester Wildschut.


1702 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0177v van 18 jun 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 71aRaamstraat WZ hoek Zuiderhavenhuis met schone kamers, estrikken en graanzolders
 
koperJarich Jacobs, gehuwd metwijdschipper1025-07-00 GG
koperAuckjen Pytters
verpachter grondde stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostenRaamstraat
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westentwee dwarshuizen van Jan Harmens c.u.
naastligger ten noordensteeg
naastligger ten noordenJan van Zeist
verkopergeregisteerde crediteuren van Widschut c.u.


1703 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0230r van 21 okt 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Raamstraat 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJarich Jacobs wijdschipper


1716 - reëelkohieradresgebruik
8-157Zuiderhaven 71ahuis
eigenaarJarig Jacobs
gebruikerJan Campen
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-04-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
8-157Zuiderhaven 71ahuis
eigenaarJaerigh Jacobs
gebruikerF. van Campen
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan15-5-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
8-157 Zuiderhaven 71ahuis
eigenaarJarig Jacobs
gebruikerJ. Campen
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
8-157 Zuiderhaven 71ahuis
eigenaarJacob Jarigs
gebruikerJacob Jarigs
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
8-157 Zuiderhaven 71aJacob J. van der Ley, bestaande uit 6 personen
aangebooden capitaal30-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
8-157 Zuiderhaven 71ahuis
eigenaarJacob Jarighs
gebruikerJacob Jarighs
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-10-14 CG


1747 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0200r van 19 nov 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 71aZuiderhaven NZ hoek Raamstraathuis en tuin, met stal en wagenhuis
 
koperTheunis Jarigs van der Ley koopman999-19-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostenRaamstraat
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenKoen oud commissaris
naastligger ten noordenPetrus Ferwerda n.u. en c.s.
verkoperJacob Jarigs van der Leykoopman


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0221v van 16 nov 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Raamstraat 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenTeunis van der Ley koopman


1679 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0012ra van 2 feb 1679 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 71Zuiderhaven NZ [niet vermeld]huis en gleibakkerij met oven, verfmolen, aardmolen, etc.
 
koper provisioneelSymen Jacobs Bootsma 565-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostenhet verkochte huis van de verkoper Jacob Fransen de Adam
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten westenhet houthuis
naastligger ten noordeneigen steeg
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Jelle Reiners Jeddema
naastligger ten noordenGerryt Claessen cherger
verkoper q.q.Barent Hiddes de Vries, crediteurkapitein Admiraliteit in Friesland
verkoper q.q.Symon Jacobs Bootsma, crediteuren vankoopman
verkoper van 4/10de boedel van Jacob Fransen de Adam
verkoper van 3/10Symon Jacobs Bootsma voor zijn kinderen, weduwnaar van
verkoper van 3/10wijlen huisvrouw Arjaentie Fransen
verkoper van 3/10Arjen Hansen van Hemert, gehuwd metapotheker
verkoper van 3/10Hiltie Fransen


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0221v van 16 nov 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Raamstraat 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0143r van 20 feb 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 71Zuiderhaven NZpakhuis
 
koperJurjen Okkes, gehuwd metmr. metselaar480-00-00 GG
koperGeertje Douwes
verpachter grondde stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostenTheunis van der Ley koopman
naastligger ten zuidenZuiderhaven en straat
naastligger ten westenG. Wildeman predikant
naastligger ten noordenG. Wildeman predikant
verkoperBartha Coen, gehuwd metHeerda
verkoperClamer Henric Isaac baron van SteedingHeerda
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJurjen Okkes, mr. metselaar x Geertje Douwes koopt hecht en sterk pakhuis, door drie huurders gebruikt. Ten O. Teunis v.d. Ley, ten Z. de straat en haven, ten W. en N. ds. G. Wildeman. Gekocht van Bartha Coen, huisvrouw van Klamer Henrich Isaac Baron van Steding wonende te Heerde.


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0221v van 16 nov 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Raamstraat 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0099r van 9 nov 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 71Zuiderhaven NZhuis en tuintje
 
koperPetronella Munter, weduwe van2470-00-00 CG
koperwijlen burgerhopman Sipke Nauta
verpachter grondde stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostende heer Jarig van der Ley
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten westends. G. Wildeman c.s.
naastligger ten noordends. G. Wildeman c.s.
verkoperJurjen Ockes van der Stockkoopman


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0108v van 23 nov 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Raamstraat 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJarig van der Ley


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0022v van 31 aug 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Raamstraat 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJarig Annes van der Ley


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0049v van 23 nov 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 71aZuiderhaven NZ hoek Raamstraathuis
 
koperPieter Joseph Coulbaut, gehuwd metmr. kleermaker1080-00-00 GG
koperAnna Wijngaarden
verpachter grondde stad Harlingen3-00-00 CG
huurderRamaker e.a.kapitein
naastligger ten oostenRaamstraat
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westende verkoper Jarig Jacobs van der Ley koopman
naastligger ten noordenSake Jochems [staat: Jacobs]
verkoperJarig Jacobs van der Leykoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Joseph Coulbaut mr. kleermaker x Anna Wijngaarden, koopt kapitaal huis, hoek Zuiderhaven/Raamstraat. Ten O. de Raamstraat, ten Z. de haven, ten W. de verkoper, ten N. Sake Jochums. Gekocht van Jarig Jacobs v.d. Ley.


1797 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0025v van 12 feb 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Raamstraat 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenP. Coulbout


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
8-187 Raamstraat 10P J Coulbaut
8-187 1/2Raamstraat 10J O van der Werff


1797 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0025v van 12 feb 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Raamstraat 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0045r van 22 apr 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 71Zuiderhaven NZplek grond
 
koperHolkje van der Ley, gehuwd met175-00-00 CG
koperCornelis Mollema koopman
gebruikerB. Visseren zoon
naastliggerJohannes Oebeles van der Werf havenmeester
naastligger ten oostenP. J. Coulbaud kleermaker
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen de weduwe Greidanus
naastligger ten noordenN. N.
verkoperGrietje Schoonebeek, weduwe van
verkoperwijlen Jarig Jacobs van der Leykoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHolkje v.d. Ley x Cornelis Mollema koopt een plek grond nz. Zuiderhaven, tussen de huizen van de mr. kleermaker Coulbaut en de havenmeester Johannes Oebeles v.d. Werf, thans in gebruik bij Barend Visser & Zn. Ten O. P.J. Coulbaut, ten W. erven Greidanus, ten Z. de haven, ten N.?. Gekocht van Grietje Schoonebeek wv Jarig Jacobs v.d. Ley, voor 175 cg.


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0095r van 11 nov 1804 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 71aZuiderhaven NZhuis
 
koperH. Tuining, gehuwd metcommies van het Vlieland771-00-00 CG
koperS. Louisa van Lon
naastligger ten oostenJohannes O. van der Werf
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westende heer P. de Keth
naastligger ten noordenAndries van Hoek
verkoperde erfgenamen van wijlen ds. Wildeman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaH. Tuining, commies van `t Vlieland x Louisa van Lon koopt huis en tuin nz. Zuiderhaven. Ten O. havenmeester Johannes O. v.d. Werff, ten Z. de straat en haven, ten W. P. de Keth, ten N. Andries van Hoek. Gekocht van de kinderen van ds. Wildeman.


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0138v van 17 mrt 1805 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 71aZuiderhaven ZZhuis en tuin
 
koperPetrus de Keth ontvanger convooien en licenten Admiraliteit in Friesland1500-00-00 CG
naastligger ten oostenJohannes van der Werff
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenPetrus de Keth
naastligger ten noordenAndries van Hoek
verkoperH. Tuning, gehuwd metcommies van het Vlieland
verkoperS. Louisa van Son
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPetrus de Keth, ontvanger der Conv. en Licenten te Harlingen, koopt huis en tuin aan de zonkant Zuiderhaven. Ten O. Johannes O. v. d Werff, ten Z. de straat en haven, ten W. de koper, ten N. Andries van Hoek. Gekocht van H. Tuining x Louisa van Lon.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-187 Raamstraat 10T Paludanus4-00-00 CG


1813 - bewonersadresnaamgegevens
F-015Raamstraat 10Anthoon Coulboutgeb 1799 HRL, ovl 4 aug 1813 HRL; wijk F-015, zv Pieter C, en Anna Wijngaarden; BS ovl 1813


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-015Raamstraat 10Pieter J. Coulbout... in handen van pres. burg. L.S. Steensma op wo. 13 okt 1783. (burgerboek); eigenaar en gebruiker van wijk F-015, kleermaker, 1814. (GAH204); Antonij Bartels ende Jeltje Gerkes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-015Raamstraat 10P J Coulbaut P J Coulbaut kleermaker
F-015Raamstraat 12P J Coulbaut kleermaker


1820 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-015Raamstraat 10Elisabeth Coulbaut, overleden op 31 oktober 1820schoolhoudster (Heilige Weg F 164), wed. Jacob Hiddes Kerkhoven, moeder van minderjarige Jacob Jacobs Kerkhoven (voogd is Pieter Coulbout, mr. kleermaker Zuiderhaven F 15). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1820 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-015Raamstraat 12Elisabeth Coulbaut, overleden op 31 oktober 1820schoolhoudster (Heilige Weg F 164), wed. Jacob Hiddes Kerkhoven, moeder van minderjarige Jacob Jacobs Kerkhoven (voogd is Pieter Coulbout, mr. kleermaker Zuiderhaven F 15). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1507Raamstraat 10Sybrand Lazes SpannenburgHarlingenkoopmanhuis (192 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1507Raamstraat 12Sybrand Lazes SpannenburgHarlingenkoopmanhuis (192 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1507Zuiderhaven 71aSybrand Lazes SpannenburgHarlingenkoopmanhuis (192 m²)


1833 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-015Raamstraat 10Lijsbert Ages Westra, overleden op 15 november 1833vrouw van Cornelis Cornelis de Vries, werkman Zuiderhaven F 15, moeder van minderjarige Janneke, Sjieuwke en Hiltje Cornelis de Vries. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1833 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-015Raamstraat 12Lijsbert Ages Westra, overleden op 15 november 1833vrouw van Cornelis Cornelis de Vries, werkman Zuiderhaven F 15, moeder van minderjarige Janneke, Sjieuwke en Hiltje Cornelis de Vries. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1834 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-015Raamstraat 10Janneke Kornelis de Vries, overleden op 26 april 1834dochter van Kornelis Kornelis de Vries, dienstknecht (Zuiderhaven F 15) en wijlen Elizabeth Westra, zuster van minderjarige Sjieuwkje en Hielkje Kornelis de Vries. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1834 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-015Raamstraat 12Janneke Kornelis de Vries, overleden op 26 april 1834dochter van Kornelis Kornelis de Vries, dienstknecht (Zuiderhaven F 15) en wijlen Elizabeth Westra, zuster van minderjarige Sjieuwkje en Hielkje Kornelis de Vries. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-015Raamstraat 10Catharina Beuker... op 18 apr 1816 HRL, huw.afk. 24 en 31 mrt 1816, 2e huwt met Jan Fluit, RK werkster in 1851, ovl wijk F-015, dv Johannes B., en Akke Kroesen; BS huw 1816, ovl 1842, ovl 1863, bev.reg. HRL 1851 wijk F-045; oud 45 ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-015Raamstraat 10Geert Pieters Luidenga... BS huw 1817, huw 1822, ovl 1850; oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, houtsteksknecht, wijk F-015; VT 1839; G.P. Ludinga eigenaar van perceel nr. 1940 te HRL, sjouwerman, woonplaats HRL, legger nr. 430, ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-015Raamstraat 10Janke Baukes Tolsma... wijk G-057, wijk H-167, 234, supp wijk G-437; oud 45 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL. 1839, wijk F-015; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-015ZuiderhavenGeert Pieters Ludinga46 jHarlingenm, protestant, gehuwd, houtsteksknegt
F-015ZuiderhavenGeert Pieters Ludinga46 jHarlingenm, protestant, gehuwd, houtsteksknegt
F-015ZuiderhavenJanke Baukes Tolsma45 jHarlingenv, protestant, gehuwd
F-015ZuiderhavenJanke Baukes Tolsma45 jHarlingenv, protestant, gehuwd
F-015ZuiderhavenFrietje G Ludinga14 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-015ZuiderhavenFrietje G Ludinga14 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-015ZuiderhavenBernardus Bonnema9 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-015ZuiderhavenBernardus Bonnema9 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-015Raamstraat 10Petronella Greydanus... met Jan Willem Douwes Houtsma, N.H., dv Tjardes G, en Foekje Nauta; BS ovl 1853; bev.reg. HRL 1851 wijk F-015; Jan Willems ende P.G., beide van HRL, sijnde de aangave gedaan door doct: F. Westra onder productie van ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-015Raamstraat 10Ymkje Houtsma... Douwes H, en Petronella Greydanus; BS huwafk. en huw 1811, ovl 1834, ovl 1875, bev.reg. HRL 1851 wijk F-015, 92, supp wijk E-331; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL, fabriekense, wijk A-035; VT1839; geb 30 sep ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-256Zuiderhaven 71aFokje Rooster... in 1826, N.H., werkster te HRL. in 1838; BS ovl 1826; 1838 huwelijken, huw 1844, bev.reg. HRL 1851 wijk F-256; oud 47 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, turfmeetster, wijk F-215; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1507F-015 (Zuiderhaven)erv. G.S. Spannenburgwoonhuis


1872 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 01 nov 1872
F-015Raamstraat 10Eene hechte huizinge met wagenhuis, stalling, hooi- en graanzolders en erf aan de Zuiderhaven op de hoek der Raamstraat, verhuurd aan J., Chaudron. Finaal verkocht op 6 nov 1872 door notaris J.A. Zaal Stroband. Waarop geboden is f. 3133..


1872 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 25 okt 1872
F-015Raamstraat 10Eene hechte huizinge met wagenhuis, stalling, hooi- en graanzolders en erf aan de Zuiderhaven op de hoek der Raamstraat, verhuurd aan J., Chaudron. Finaal verkocht op 6 nov 1872 door notaris J.A. Zaal Stroband. Waarop geboden is f. 2938..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1507*F-061 (Raamstraat)Coenraad Kuhlmankantoor
Sectie A nr. 1507*F-062 (Raamstraat)Coenraad Kuhlmanwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5130Raamstraat 10 (F-062)Doeke Heertswoonhuis en pakhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Raamstraat 10 Bauke Bergsmakoopman
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 700
Raamstraat 12 IJnte de Vriesbierhuishouder
vorige grondslagf. 800
huidige grondslagf. 1000


1928 - adresboekadresnaamberoep
Raamstraat 12IJ. de Vriescafehouder
Zuiderhaven 71D.J. de Koffleeraar m.o.


1936 - kentekenadresnaam
B-22185
Zuiderhaven 71bisJohannes van Houwelingen


1936 - kentekenadresnaam
B-22380
Zuiderhaven 71bovenJohannes van Houwelingen jr


1938 - kentekenadresnaam
B-24667
Zuiderhaven, hoek Raamstraat N.V. Handel en Wegenmateriaal en Transportbedrijf v/h N. Sch


1938 - kentekenadresnaam
B-24770
Zuiderhaven 71Arie van Houwelingen


1939 - kentekenadresnaam
B-23340
Zuiderhaven 71Nationale Wegenbouw Mij N.V.


1939 - kentekenadresnaam
B-26075
Zuiderhaven 71aNationale Wegenbouw Mij. N.V.


1940 - kentekenadresnaam
B-26308
Zuiderhaven 71aNationale Wegenbouw Mij. N.V.


1940 - kentekenadresnaam
B-26767
Zuiderhaven 71aNationale Wegenbouw Mij. N.V.


1940 - kentekenadresnaam
B-26799
Zuiderburen 71aNationale Wegenbouw Mij. N.V.


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Raamstr. 12N. Schotanus426N.V. Handel in wegenmat. en Transp.bedr. v.h.


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderhaven 71aNationale Wegenbouw Mij. N.V.426


1941 - kentekenadresnaam
B-26845
Zuiderhaven 71aNationale Wegenbouw Mij. N.V.


1941 - kentekenadresnaam
B-26845
Zuiderhaven 71aNationale Wegenbouw Mij.


1941 - kentekenadresnaam
B-26882
Zuiderhaven 71aNationale Wegenbouw Mij. N.V.


1941 - kentekenadresnaam
B-26912
Zuiderhaven 71aNationale Wegenbouw Mij. N.V.


1941 - kentekenadresnaam
B-26975
Zuiderhaven 71aNationale Wegenbouw Mij.


1941 - kentekenadresnaam
B-27005
Zuiderhaven 71aNationale Wegenbouw Mij. N.V.


1941 - kentekenadresnaam
B-27006
Zuiderhaven 71aNationale Wegenbouw Mij. N.V.


1941 - kentekenadresnaam
B-27013
Zuiderhaven 71aNationale Wegenbouw Mij. N.V.


1941 - kentekenadresnaam
B-27014
Zuiderhaven 71aNationale Wegenbouw Mij. N.V.


1941 - kentekenadresnaam
B-27051
Raamstraat 12Wegenbouwbedrijf Schotanus


1941 - kentekenadresnaam
B-27051
Raamstraat 12Wegenbouwbedrijf W. Schotanus


1941 - kentekenadresnaam
B-27052
Raamstraat 12Wegenbouwbedrijf Schotanus


1941 - kentekenadresnaam
B-27053
Raamstraat 12Wegenbouwbedrijf Schotanus


1941 - kentekenadresnaam
B-27053
Raamstraat 12Wegenbouwbedrijf W. Schotanus


1941 - kentekenadresnaam
B-27054
Raamstraat 12Wegenbouwbedrijf Schotanus


1941 - kentekenadresnaam
B-27054
Raamstraat 12Wegenbouwbedrijf W. Schotanus


1941 - kentekenadresnaam
B-27055
Raamstraat 12Wegenbouwbedrijf Schotanus


1941 - kentekenadresnaam
B-27055
Raamstraat 12Wegenbouwbedrijf W. Schotanus


1942 - kentekenadresnaam
B-22191
Raamstraat 12Wegenbouwbedrijf Wieger Schotanus


1942 - kentekenadresnaam
B-23340
Zuiderhaven 71Wegenbouwbedrijf W. Schotanus


1943 - kentekenadresnaam
B-22191
Raamstraat 12Wegenbouwbedrijf W. Schotanus


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh.N. Schotanus, h. in wegenmat. en transp.bedr.426Overslag en scheepsbevr.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh.N. Schotanus, h. in wegenmat. en transp.bedr.426Overslag en scheepsbevr.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenDros' Schelpkalkbranderij274


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh.N. Schotanus, h. in wegenmat. en transp.bedr.426Overslag en scheepsbevr.


1965 - adresboekadresnaam
Zuiderhaven 71aG. (Geert) Jansma


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zuiderhaven 71arijksmonument 20784
  terug