Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Karremanstraat 16
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Karremanstraat 16 1-109 1-152 A-166 A-173
 


 


1654 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0250v van 15 jan 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 16Karremanstraat WZhuis
 
koperFrans Jongbloet, gehuwd metsergeant compagnie kapitein Poppe van Burmania410-00-00 GG
koperEecke Jans
naastligger ten oostenKarremanstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenCornelis Haucx
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenClaes Claessen
verkoperJetse IJsbrants vrijgezel


 


 


 


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0203v van 26 feb 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 16Karremanstraat WZhuis
 
koperMarten Fockes 151-18-00 GG
naastligger ten oostenKarremanstraat
naastligger ten zuidenGerryt Sipkes glasmaker
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Vinckelbosch kapitein
naastligger ten noordenTjeerd Oebles
verkoperHendrick Wessels, gehuwd met
verkoperTrijntie Wybes


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0040r van 20 apr 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 16Karremanstraat WZhuis
 
koperJan Yntjes, gehuwd metmetselaar125-00-00 GG
koperTrijntje Pybes
naastligger ten oostenKarremanstraat
naastligger ten zuidenhet huis van Gerryt Sipkes glasmaker
naastligger ten westende erfgenamen van Jan Pytters Vinckelbosch kapitein
naastligger ten noordenTjeerd Uubles
verkoperMarten Fockes, gehuwd methuistimmerman
verkoperRinske Sierx


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
1-109Karremanstraat 16huis
eigenaarwed. Jan Ynties
gebruikerwed. Jan Ynties
opmerkingpauper


1719 - reëelkohieradresgebruik
1-109Karremanstraat 16huis
eigenaarwed. Jan Ynties
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingpauper


1726 - reëelkohieradresgebruik
1-109 Karremanstraat 16huis
eigenaarwed. Jan Yntjes
gebruikerwed. Jan Yntjes
opmerkingpauper


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0124v van 5 sep 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 16Karremanstraat WZhuis
 
koperWiltje Claeses, gehuwd metbontwever160-00-00 CG
koperFokeltie Jurjens
naastligger ten oostenKarremanstraat
naastligger ten zuidenAntje Roelofs
naastligger ten westende erfgenamen van Vinkelbosch
naastligger ten noordende Stad Harlingen: weesvoogdij huis
verkoperGeertje Edsges, weduwe van
verkoperwijlen Dirk Dirksenmr. bakker
verkoperDoetje Edsges, dochter
verkoperTrijntje Edsges, dochter
verkoperMarijke Edsges, dochter
erflaterwijlen Jetze Jelles Stijlkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaUulke Clases, bontwever x Fokeltje Jurjens koopt een huis wz. Karremanstraat. Ten O. die straat, ten Z. Antie Roelofs, ten W. erven Vinkelbos, ten N. het huis van `t Stadsweeshuis. Gekocht van Grietje Edsges wv mr. bakker Dirk Dirksen, en Doetje-, Trijntje-, en Marijke Edsges, voor zichzelf, en voorts het recht van eigendom bekomen hebbende door scheiding van de verdere erfgenamen van Jetse Jelles Stijl, voor 160 cg.


 


 


 


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0192r van 25 jan 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 16Karremanstraat WZhuis
 
koperHendrik Beerent, gehuwd metbontwever128-07-00 GG
koperGrytie Claases
naastligger ten oostenKarremanstraat
naastligger ten westende erfgenamen van Dieuke Bentes
naastligger ten zuidenCornelis Jenties koopman
naastligger ten noordenJan Willems scheepstimmerman
verkoperWiltie Claasesbontwever


1736 - reëelkohieradresgebruik
1-109 Karremanstraat 16huis
eigenaarwed. Jan Yntes
gebruikerwed. Jan Yntes
opmerkingpauper


1747 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0167v van 5 feb 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 16Karremanstraat WZ [staat: Karmstraat]huis
 
koperHendrik Jacobs, gehuwd metturfdrager250-00-00 CG
koperWypkjen Jans
naastligger ten oostenstraat
naastligger ten zuidenCornelis Jentjes
naastligger ten westenJan Trompetter
naastligger ten noordenJan Willems timmerman
verkoperGrietie Claeses, weduwe van
verkoperwijlen Hendrik Beernts


 


 


 


1778 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0108r van 25 jan 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 16Karremanstraat WZhuis
 
koperJoris Pieters, gehuwd met205-07-00 GG
koperRebecca Wybes
huurderJetze Claeses c.u.
naastligger ten oostenKarremanstraat
naastligger ten zuidenBaltus Moltz
naastligger ten westenGerlof Wiegers
naastligger ten noordenBaltus Moltz
verkoperHendrik Jacobsoud schuitschipperSneek
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJoris Pieters x Rebecca Wybes kopen een huis wz. Karremanstraat, verhuurd aan Jetze Claeses c.u. Geen grondpacht. Ten O. de Karremanstraat, ten Z. Baltus Moltz, ten W. Gerlof Wiegers, ten N. Baltus Moltz. Gekocht van oud schuitschipper Hendrik Jacobs te Sneek voor 205 gg 7 st.


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-152 Karremanstraat 16H Camps wed1-00-00 CG


1812 - bewonersadresnaamgegevens
A-166Karremanstraat 16Martje Willems Kramergeb 24 nov 1811 HRL, ovl 24 mrt 1812 HRL; wijk A-166, dv Willem K, en Antje Reinders (Klok); dopen Grote Kerk HRL 181, BS ovl 1812; geb 24 nov 1811, ged 10 dec 1811 Grote Kerk HRL, dv Willem Kramer en Antje Reinders


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-166Karremanstraat 16Harmen Jansens Camp... Aaltje Harmens K, geb 1793 HRL; BS huw 1813, ovl 1814, huw 1821, ovl 1837; erven H.C. eigenaar van wijk A-166, gebruiker is Willem Cramer, varensgesel, 1814. (GAH204); begraven Groot Kerkhof, regel 24, nr. 9; Reg. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-166Karremanstraat 16Willem Cramermogelijk dezelfde als hieronder vermeld; gebruiker van wijk A-166, varensgesel, eigenaar is Harmen Camp erven, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-166Karremanstraat 16Harmen Camp ervenWillem Cramer varensgesel


1825 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51014 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 105 en 112 van 7 sep 1825
adressoortbedraggebruik
A-166Karremanstraat 16provisionele en finale toewijzingfl. 110huis A-166
 
verkoperJan Kamp
koperJacob Pieters Metselaar


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 154Karremanstraat 16Jacob Pieters MetzelaarHarlingensluiswagterhuis en erf (68 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-166Karremanstraat 16Haantje Oedses Westerhoekgeb 1801 Hitzum, ovl 26 dec 1848 HRL, huwt met Jantje Dijkstra, werkman, zv Oeds W, en Hiske Pieters; BS ovl 1848; oud 37 jaar, geb Hitzum en wonende te HRL. 1839, wijk A-166; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-166Karremanstraat 16Jantje Dijkstra... wijk E-231, wijk G-236, 335, supp wijk F-364; oud 36 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk A-166; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-166Karremanstraat 16Rinse van Baren... vB., en Idske Abbema; BS ovl 1846; 1887 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk B-083, 158, wijk C-198, wijk A-166, wijk D-044, 46, wijk E-220, supp A- 271, supp wijk G-437; oud 45 jaar, geb Workum (!) en wonende te HRL. ... (alles)


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-166Karremanstraat 16Cornelis Bal, overleden op 11 april 18391 mnd, overleden Bolwerk A 166. (CzOG nr. 57) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-166KarremanstraatHantie Westerhoek37 jHitzumm, protestant, gehuwd
A-166KarremanstraatJantie Dijkstra36 jFranekerv, protestant, gehuwd
A-166KarremanstraatJoseph Westerhoek6 jMidlumm, protestant, ongehuwd
A-166KarremanstraatHiske Westerhoek9 jFranekerv, protestant, ongehuwd
A-166KarremanstraatThomaske Westerhoek6 jAlmenumv, protestant, ongehuwd
A-166KarremanstraatMaayke Westerhoek6 jGrettingabuurtv, protestant, ongehuwd
A-166KarremanstraatDjeuwke Westerhoek3 jGrettingabuurtv, protestant, ongehuwd


1844 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 154A-163 J GroenewoudHarlingenop zij en van binnen verbeterd


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-166Karremanstraat 16Hessel Siebrens Hesselinga, overleden op 10 november 18462 1/2 jr, overleden Karremanstraat A 166, zoon van Siebren H. Hesselinga, schipper en Marijke Beuker, broer van minderjarige Theodora, Johannes en Jan Siebrens Hesselinga. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 154A-166 (Karremansstraat)Jan P. van Arumwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 154A-173 (Karremansstraat)Jan Piers van Arumwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 154Karremanstraat 16 (A-173)Halbe Kuiperswoonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Karremanstraat 16G. de Witkoopman


1965 - adresboekadresnaam
Karremanstraat 16J. (Jan) v.d. Vlies


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Karremanstraat 16beeldbepalend pand9 van 10
  terug