Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zoutsloot 65
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZoutsloot 651-105 1-148 1/2A-162A-169


Naastliggers vanZoutsloot 65
ten oostenZoutsloot 67
ten zuidende Zoutsloot
ten westenZoutsloot 63
ten noordenKarremanstraat 18


aangrenzende stegen
adresheeft
Zoutsloot 65naamloze steeg ten westen


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0066v van 9 feb 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 65Zoutsloot NZ in de noorder nieuwe stad achter het voorhuis van de verkopers185‑00‑00 GGhuis of kamer
koperJantien Lubberts, weduwe van te ten noorden van Harlingen
koperwijlen Dirck Lieuwes
naastligger ten oostenFocke Tialliffs
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenLouw Michiels
naastligger ten noordenMinne Jansen c.u.
verkoperMinne Jansen, gehuwd met
verkoperRieme Tiaerdts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJantien Lubberts wv Dirck Liewes


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0152v van 10 jan 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 65Zoutsloot NZ216‑08‑00 GGkamer
koperYeme Jans, gehuwd methoutzager
koperFrouck Rinses
naastligger ten oostenFocke Tyalliffs
naastligger ten zuidenZoutsloot en straat
naastligger ten westenLouw Michiels
naastligger ten noordende verkopers Minne Jans c.u.scheepstimmerman
verkoperMinne Jans, gehuwd metscheepstimmerman
verkoperRieme Tiaardts


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0241r van 13 aug 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 65Zoutsloot NZ240‑00‑00 GGkamer
koperTiede Meinerts, gehuwd met
koperSiouck Arents
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenZoutsloot [staat: straat]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenMinne Jansen
verkoperEme Jansen, gehuwd met
verkoperFrouck Rinses


1629 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0090r van 14 feb 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende kamer van Jan Thonis, gehuwd met
naastligger ten westenAuckien Fockes


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0120v van 23 nov 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 65Zoutsloot NZ0‑00‑00 CGhuis of kamer
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenMinne Jansen
verkoper q.q.Aucke Arents, gelastigde en oom
verkoper q.q.Allart Meynerts, gelastigden en ooms van
verkoperde weeskinderen van wijlen Tiedde Meynerts, gehuwd met
verkoperwijlen Siouck Arents


1635 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0170r van 9 mei 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis nagelaten door wijlen Tiede Meynerdts


1639 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0090r van 1 dec 1639 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 65Zoutsloot NZ190‑00‑00 GGkamer
koperJoost Hansen, gehuwd met
koperAntje Jans
naastligger ten oostenTialling Fockes
naastligger ten zuidenZoutsloot en straat
naastligger ten westende verkoper Volkert Alberts mr. metselaar
naastligger ten noordenJan Teunis bakker
verkoperVolkert Alberts, gehuwd met
verkoperMary Jans


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0176v van 30 jan 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJoost Hansen [staat: Jansen]


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0237v van 28 nov 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJoost Hanses


1649 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0080v van 7 apr 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis van Joost Hanses


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0044r van 13 okt 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJoost Hansen


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0173r van 22 mei 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1664 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0218v van 14 feb 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0078v van 27 jan 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 67, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenKarremanstraat [staat: straat]


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0015r van 5 jun 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0045r van 9 apr 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAntie van Keulen


1676 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0226r van 27 feb 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 61, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJoost Hansen


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0085v van 1 feb 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 65Zoutsloot NZ bij de Karremanspijp300‑00‑00 GGdwarshuis
koperClaes Lammerts Drost
naastligger ten oostenJacob Rogiers
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westende weduwe van Vinckelbosch kapitein
naastligger ten noordenWillem Arjens bakker
verkoper q.q.de Gereformeerde Gemeente: diaconie, alimentatores van
verkoperAntie Jans van Keulen, weduwe van
verkoperwijlen Joost Hanses


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0032va van 2 jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenClaes Lammerts Drost


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0215r van 24 dec 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 65Zoutsloot NZ380‑00‑00 CGdwarshuis
koperPoppe Jansen koopman
huurderClaes Andries c.u.mr. kleermaker
naastligger ten oostenHille Jans boterkoper
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen de weduwe van Vinckelbos kapitein
naastligger ten noordenWillem Arjens bakker
erflaterwijlen Jancke Pytters, gehuwd met
erflaterwijlen Claes Lammerts Drost
verkoperCornelis Pytters, enkoemelker te Almenum
verkoperFrouckjen Saskers, gehuwd met
verkoperSybe Sweertsmr. gortmaker


1708 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0049r van 22 jan 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 65Zoutsloot NZ140‑09‑04 GG2/3 dwarshuis
koperBroer Poppes c.u.
naastligger ten oostenHille Jansen [staat: Jacobs] boterkoper
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenSimon Wessels
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Claas Drost
verkoper van 1/3Jan Poppes
verkoper van 1/3Dieuke Jetses te Leeuwarden


1708 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0053r van 5 feb 1708 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 67, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1714 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0229v van 9 dec 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenCornelis Vinkelbos


1715 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0233v van 20 jan 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van Broer Poppes


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-105Zoutsloot 65huis
eigenaarwed. Broer Poppes
gebruikerTyttie Everts
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑12‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-105Zoutsloot 65huis
eigenaarBroer Poppes
gebruikerwed. Hendrik Pieters
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑12‑00 CG
aansl. huurw. voldaan22‑8‑1720


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0151r van 29 nov 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenCornelis Vinkebos


1723 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0158v van 24 jan 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenMayke Ruirds Boetema, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Broer Poppes


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-105Zoutsloot 65huis
eigenaarwed. Gijsbert Ydes
gebruikerBeuwe Alberts
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑00‑00 CG


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0285r van 27 okt 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenBenne Alberts


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-105Zoutsloot 65huis
eigenaarwed. Beuwe Alberts
gebruikerEelke Jelles
huurwaarde28‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑13‑06 CG


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0341r van 13 apr 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenFeyke Broers


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0047r van 20 sep 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 65Zoutsloot NZ975‑00‑00 CGhuis
koperTjeerd Claesen, gehuwd metschuitschipper
koperSaakjen Piers Gladsma
huurderJelle Ottes c.u.
naastligger ten oostenPieter Reiners c.s.
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westensteeg naar de keuken van
naastligger ten noorden [staat: oosten]Cornelis Jentjes c.s.
verkoperFijke Broers, weduwe van
verkoperwijlen Claas Cornelismr. kuiper


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-105Zoutsloot 65huis
eigenaarTjeerd Gerryts
gebruikerTjeerd Gerryts
huurwaarde28‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑01‑12 CG


1747 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0177r van 30 apr 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenTjeerd Claeses


1747 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0187v van 17 sep 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenTieerd Klazen


1748 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0249v van 15 dec 1748 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 65Zoutsloot NZ tussen de Bildtpoorts en de Karremanspijp348‑07‑00 GGhuis
koperJaapjen Jacobs, weduwe van
koperwijlen Hessel Jarigs
naastligger ten oostenHendrik Johannes Heermans
naastligger ten zuidenZoutsloot en straat
naastligger ten westenJan Trompetter
naastligger ten noordenFijke Broers
verkoperSaakjen Piers Gladstra, weduwe van
verkoperwijlen Tjeerd Claasen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJaapjen Jacobs, wd Hessel Jarigs


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0136v van 23 mei 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHidde Sipkes n.u.


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0238v van 23 nov 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 67, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenKarremanstraat


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0208r van 20 mei 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 63, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende koperse Jaapjen Jacobs
naastligger ten oostende koperse Jaapjen Jacobs


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0208r van 20 mei 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 63, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende koperse Jaapjen Jacobs
naastligger ten oostende koperse Jaapjen Jacobs


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0184r van 13 nov 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 67, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenKarremanstraat


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0198v van 15 jan 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHidde Sipkes


1777 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0032v van 19 jan 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 65Zoutsloot NZ tussen Bildtpoort en Karremanspijpen406‑00‑00 CGhuis
koperBouwe Hilkes, gehuwd metmatroos Admiraliteitsjacht
koperRigtie Klaases
huurderGerryt van Beek
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Hendrik Heermans
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westende verkoperse Jaapje Jacobs
naastligger ten noordenBaltus Molts
verkoperJaapje Jacobs, gesterkt met
verkoperHidde Sipkes


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0041v van 4 mei 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenBouwe Hylkes


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0101v van 23 nov 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 63, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenCloppenburg kleermaker
naastligger ten zuidenBouwe Hylkes stuurman admiraliteitsjacht


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0101v van 23 nov 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 63, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenCloppenburg kleermaker
naastligger ten zuidenBouwe Hylkes stuurman admiraliteitsjacht


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0258r van 27 jan 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 67, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenKarremanstraat


1796 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0362r van 23 apr 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0082r van 14 mrt 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 65Zoutsloot NZ tussen Bildtpoorts- en Karremanspijpen525‑00‑00 CGhuis
koperJan Kamerling
koperMeisje Aekes
naastligger ten oostenSikke Wijnalda
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenAdze Hiddes
naastligger ten noordenIJsbrand timmerman
verkoper van 1/2oud burger Bouwe Hylkes, weduwnaar van
verkoper van 1/2wijlen Rigtje Claases, en hun dochter
verkoper van 1/2Tjietske Bouwes, gehuwd met te Leeuwarden
verkoper van 1/2Hendrik Hendriks te Leeuwarden


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0153r van 7 nov 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 67, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenKarremanstraat


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
1-137, pag. 11Zoutsloot 65Jan Kamerling, 34 jaar, gehuwdschipper


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0318v van 5 apr 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 63, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenClaas Wybes
naastligger ten zuidende koper Jan Kamerling schuitschipper


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0318v van 5 apr 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 63, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenClaas Wybes
naastligger ten zuidende koper Jan Kamerling schuitschipper


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0043v van 24 jan 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 67, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenKarremanstraat


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0001r van 18 feb 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-148, pag. 16Zoutsloot 65Jan Kamerling0‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-162Zoutsloot 65Jan Cornelis Kamerling... wijk A-161, gebruiker is Binte R. van Veer, varensgesel, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk A-162, schipper, 1814. ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Zoutsloot 65 Jan Kamerlingfl. 2


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-162Zoutsloot 65Jan Kamerling Jan Kamerling schipper


1819 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51010 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 39 van 12 mrt 1819
vermeld alsadressoortbedraggebruik
A-162Zoutsloot 65koopaktefl. 650huis A-162 en woning A-161
 
verkoperJan Kamerling
verkoperMeisje Alkes Kramer
koperTjietze Romkes Zeldenrijk
koperDorothea Hendriks Praus


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 158Zoutsloot 65Tjietze Romkes ZeldenrijkschipperHarlingenhuis en erf (85 m²)


1837 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7009 aktenr. 150 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-162Zoutsloot 65Tjetse Romkes Zeldenrijk, overleden op 16 juni 1837schipper Zoutsloot A 162, overleden Deventer, man van Dorothea Hendriks Pronk (tekent 'Praus') (erft vruchtgebruik), vader van Romke Tjetses Zeldenrijk, schipper. (op omslagvel 'Tjetske') Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-162Zoutsloot 65Dorothea Pronsoud 56 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schipper, wijk A-162; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-162Zoutsloot 65Romke Tjietses Zeldenrijk... Gerrits; dopen Grote Kerk HRL 1804, BS huw 1826, ovl 1848; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-162; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-162ZoutslootDorothea Prous56 jHarlingenv, rooms katholiek, weduwe
A-162ZoutslootRomke Zeldenrijk36 jschipperHarlingenm, protestant, gehuwd
A-162ZoutslootTjette Zeldenrijk12 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 158Zoutsloot A-162Klaas Jans de Grootwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 158Zoutsloot A-169wed. en erven Klaas J. de Grootwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 158Zoutsloot 65 (A-169)Albert A. Kuiperwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Zoutsloot 65 Herman Tigchelaarkoopmanf. 0f. 800


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Zoutsloot 65R. Tigchelaarbrandstoffenhandelaar


1949 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Zoutsloot 65, HarlingenZoutsloot 65R. Tigchelaarbrandstoffenhandel


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Zoutsloot 65R. (Roelof) Tigchelaar


1974 - variabron: Hein Buisman Stichting
adresgegevens
Zoutsloot 65Bouw achttiende eeuw, aangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1974


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 65rijksmonument 20760


2002 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 8744Zoutsloot 65
  terug