Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Gardenierstraat 17
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerGardenierstraat 17(niet bekend)(niet bekend)(niet bekend)G-153G-162


Naastliggers vanGardenierstraat 17
ten oostenGardenierstraat 19
ten zuidende Gardenierstraat
ten westenGardenierstraat 5


1714 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0215r van 22 apr 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 19, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0247v van 25 nov 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 19, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-153Gardenierstraat 17Trijntje Jans... binnen HRL den 8 aug ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-153Gardenierstraat 17Pieter Jans Wewer... 15 mrt 1794 HRL, zv Jan Pieters en Geeske Fransen; BS huw 1815 1818 overlijdens, ovl 1860; gebruiker wijk G-153, turfdrager, gealimenteerd; eigenaar is Roomsche Gemeente, 1814. (GAH204); deeze bewijzen bestaande in ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-153Gardenierstraat 17Roomsche GemeentePieter Jans Wewerturfdrager gealimenteerd


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1597Gardenierstraat 17Hendrikus Witte koopmanHarlingenhuis (35 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-153Gardenierstraat 17Antje Bernardus Ulpersgeb 30 aug 1797 Menaldum, Rooms Katholiek, arbeidster, vanaf 1860 niet meer gevonden in bev.reg. HRL; bev.reg. HRL 1851 wijk G-153, wijk H-001; oud 41 jaar, geb Menaldum en wonende te HRL. 1839 wijk G-244; VT1839


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1597Typelstegen G-153Rinske Douma wed. J. Ploeg woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1597Gardenierstraat G-162 Anna Jans Kroese wed. J.R. Markensteinwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1597Gardenierstraat 17 (G-162)Liekele Hazenberg (te Amsterdam)woonhuis


1911 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 17 nov 1911
vermeld alsgeschat adresbericht
G-153Gardenierstraat 17Woning Gardenierstraat 17. Finaal verkocht op 22 nov 1911 in de Korenbeurs door notaris Okkinga. Waarop geboden is f. 136.


2023
0.05915093421936


  terug