Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Gardenierstraat 19
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  Gardenierstraat 19(niet bekend)(niet bekend)(niet bekend)G-154G-163


Naastliggers vanGardenierstraat 19
ten oostenBorstelsteeg 16
ten oostenBorstelsteeg 18
ten zuidende Gardenierstraat
ten westenGardenierstraat 17
ten noordenBorstelsteeg 14


1714 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0215r van 22 apr 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Gardenierstraat 19Gardenierstraat NZ [staat: Tiepelstegen]100‑00‑00 cgwoning
koperHylcke Douwes Hanekuik c.u.
verpachter grondde stad Harlingen1‑08‑00 cg
bewonerJanmr. bontwever
naastligger ten oostende woning van Haringh turfdrager
naastligger ten zuidenGardenierstraat [staat: Snakkerburen]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Jelle Jacobs
verkoperde Doopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs): diaconie


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0247v van 25 nov 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Gardenierstraat 19Typelstegen69‑00‑00 gghuis
koperAlbert Noordga koopman
naastligger ten oostenTypelstegen
naastligger ten zuidenGardenierstraat [staat: Snakkerburen]
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenHeere Adams, weduwnaar van
naastligger ten noordenwijlen Aukjen Cornelis turfmeester
verkoper van 1/4Gryttje Stoffels, gehuwd met
verkoper van 1/4Gerlof Janz Builardmr. bakker
verkoper van 1/4Tetske Stoffels, gehuwd met
verkoper van 1/4Jan Hendrikspannenbakker


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-154Gardenierstraat 19Harmen Berendsovl voor 1815; wed. H.B. gebruiker van wijk G-154, gealimenteert; eigenaar is Roomse Gemeente, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk G-329, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-154Gardenierstraat 19Roomsche Gemeentewed Harmen Berends gealimenteerd


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1599Gardenierstraat 19Roomsch Gemeente Harlingenhuis en erf (28 m²)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-154Gardenierstraat 19Sierk van der Veengeb 15 jul 1806 Kimswerd/Arum, ovl 1 dec 1866 HRL, huwt met Aaltje Posthumus, (gk), arbeider, N.H., koopman en ovl wijk D-006, zv Otte vdV, en Klaaske Feenstra; BS ovl 1866; bev.reg. HRL 1851 wijk G-154


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2503Gardenierstraat G-163 Roomsch Cath. Gemeente woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2503Gardenierstraat 19 (G-163)R.C. Gemeentewoonhuis


2023
0.12259387969971


  terug