Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Heiligeweg 28
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerHeiligeweg 285-116 5-143 G-042G-ong


Naastliggers vanHeiligeweg 28
ten oosten
ten zuidende Tiepelsteeg
ten westenHeiligeweg 26
ten noordende Heiligeweg


aangrenzende stegen
adresheeft
Heiligeweg 28Fortuinsteeg ten oosten


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0090v van 1 mrt 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 30, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenNanne Jacobs


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0042v van 26 jan 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenCleys Bartels


1629 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0089v van 14 feb 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Haye Laes


1629 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0120r van 12 dec 1629 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 28Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven]0‑00‑00 GGhuis waar het Witte Hart uitsteekt
koper finaalN. N. het Witte Hert
verpachter grondNanne Jacobs c.u.0‑10‑00 CG
naastligger ten oostensteeg, doorgaande
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenAucke Jacobs* metselaar
naastligger ten noordenHeiligeweg [niet vermeld]
verkoper q.q.Cleys Bartels, geauthoriseerde curator
verkoper q.q.Pieter Clasen, geauthoriseerde curatoren over
verkoperde mondige weeskinderen van wijlen Nanne Jacobs, gehuwd met
verkoperwijlen Tyets Hayes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van (de curatoren over) de weeskinderen van Nanne Jacobs bij Tyets Hayes een huis op de Turffhaven daer t witte hart vuytsteeckt. ten O. een doorgaande steeg, ten W. metselaar Aucke. grondpacht 10 st aan de verkopers.


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0060r van 22 apr 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 28achterHeiligeweg ZZ [staat: in de steeg achter het Witte Hart]70‑00‑00 GGkamer achter het Witt Hart
koperJan Willems, gehuwd met
koperNeeltie Cornelis
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Bastiaen Pouuels
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJan Willems
naastligger ten westenNeeltie Cornelis
naastligger ten westenHendrick Niemandt
naastligger ten noordende eigenaren van de zuidwestelijke kamer
verkoperLuytie Douues, gehuwd met
verkoperSydts Annes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Willems x Neeltie Cornelis kopen een kamer achter 't witt hart in de steeg aldaar. Ten O. erven Bastiaen Pouuels, [ten Z. ] Hendrick Niemandt, ten W. de kopers. Gekocht van Luytien Douues x Sydts Annes voor 70 gg.


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0027v van 11 dec 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 28Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ]235‑00‑00 GGhuis daer het Witte Hart uytsteeckt
koperJan Willems, gehuwd methet Witte Hert
koperNeeltye Cornelis
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Minne Jacobs 0‑10‑00 CG
verpachter grondde verkopers Sybrant Hessels c.u.0‑10‑00 CG
naastligger ten oostenLuitien Douues
naastligger ten zuidenHendrick Nieman
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: straat en diept]
naastligger ten noordensteeg, doorgaande
verkoperSybrant Hessels, gehuwd met
verkoperBerber Jacobs
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Willems x Neeltye Cornelis kopen een huis op de Turfhaven daer t witte hart uytsteeckt. Ten O. Luitie Douwes, ten Z. Hendrick Nieman, ten W. de straat, ten N. een doorgaande steeg. Grondpacht 10 st aan erven Minne Jacobs en 10 st aan de verkopers. Gekocht van Sybrant Hessels x Barber Jacobs [Forsenburg] voor 235 gg.


1635 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0169v van 9 mei 1635 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 28Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ]0‑00‑00 CGhuis
aanhandelaarHendrick Sytses, gehuwd metkoordemaker
aanhandelaarLijsbeth Gerryts
verpachter grondde stad Harlingen1‑12‑00 CG
toehaak350-00-00 CG als toehaak op het verwandelde
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenHendrick Nijman
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: diept]
naastligger ten noordensteeg
verwandelaarJan Willems, gehuwd met
verwandelaarNeeltje Cornelis


1637 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0029v van 17 feb 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 28Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ]0‑00‑00 CGhuis daar het Wit Hart uitsteekt
koperN. N. het Witte Hert
verpachter grondde stad Harlingen1‑12‑00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenHendrik Nieuman
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: straat]
naastligger ten noordensteeg
verkoper van 1/2Lijsbet Gerrits, weduwe vankoordewerker
verkoper van 1/2wijlen Hendrik Sytses
verkoper q.q.Wouter Sems, curator over
verkoper van 1/4Lijntje Hendriks oud 19 jaar
verkoper van 1/4Minke Hendriks oud 9 jaar
erflaterwijlen Hendrik Sytses, weduwnaar van
erflaterwijlen Dingen Hendriks


1649 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0067r van 3 feb 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg [niet vermeld]


1652 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0191v van 24 jan 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1653 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0223v van 22 jan 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0001v van 6 nov 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGerryt Symens koordewerker


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0103v van 30 jun 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 28Heiligeweg ZZ [niet vermeld]410‑00‑00 GGhuis genaamd het Wit Hert
koperJacob Douues het Witte Hert
verpachter grondde stad Harlingen0‑12‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Hendrick Nijman
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: straat]
naastligger ten noordensteeg
verkoperGerryt Symens Algra


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-116Heiligeweg 28huis
eigenaarDirk Dirksz erven
gebruikerwed. Sibren Jongmans
huurwaarde21‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑04‑00 CG
grondpacht aan Harmen Douwes
grondpacht00‑12‑00 CG
aanslag grondpacht00‑03‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-116Heiligeweg 28huis
eigenaarDirk Dirks cum soc.
gebruikerwed. Sibren Jongmans
huurwaarde21‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑04‑00 CG
aansl. huurw. voldaan15‑4‑1720
grondpacht aan Harmen Douwes
grondpacht00‑12‑00 CG
aanslag grondpacht00‑03‑00 CG
aansl. grondp. voldaan14‑5‑1720


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0093v van 19 jan 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 26, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJacob Dirx


1724 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0190v van 16 jan 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 28Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven]154‑00‑00 GGhuis
koperTieerd Pieters, gehuwd metmr. sleefmaker
koperAntie Wijnands
verpachter grondHarmen Douwes 0‑12‑00 CG
naastligger ten oostenFortuinsteeg [staat: doorgaande steeg]
naastligger ten zuidenTiepelsteeg [staat: doorgaande steeg]
naastligger ten westenBarent Baerentsen* bontwever
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: straat]
verkoper van 1/4Grytie Dirx, gehuwd met
verkoper van 1/4Sipke Taekes te Herbayum
verkoper van 1/4Dirk Dirkxenmr. bakker
verkoper van 1/8Antie Jacobs, gehuwd met
verkoper van 1/8Jan Tierxschipper op Deventer
verkoper van 1/8Dirk Jacobsmr. bakker te Koningsburen
verkoper van 1/4de overige verkopers namens wijlen Schelte Wyberens


1724 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0202r van 17 sep 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 28Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven]247‑10‑00 CGhuis
koperFreerk Lucas
verpachter grondHarmen Douwes blauwverver0‑12‑00 CG
naastligger ten oostenFortuinsteeg [staat: doorgaande steeg]
naastligger ten zuidenTiepelsteeg [staat: doorgaande steeg]
naastligger ten westenBerent Baerentsen* bontwever
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: straat]
verkoperTjeerd Pyters, gehuwd metmr. sleefmaker
verkoperAntie Wijnands


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-116Heiligeweg 28huis
eigenaarDirk Dirks cum soc.
gebruikerwed. Freerk Lucas
huurwaarde21‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑10‑00 CG
grondpacht aan Harmen Douwes
grondpacht00‑12‑00 CG
aanslag grondpacht00‑02‑06 CG


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0248v van 13 mrt 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 26, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenFreerk Lucas


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-116Heiligeweg 28huis
eigenaarFreerk Lucas
gebruikerwed. Jan Roelofs
huurwaarde26‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑06‑10 CG


1736 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0151r van 2 dec 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 28Heiligeweg ZZ tussen de twee bruggen en de Kerkbrug285‑21‑00 GGhuis
koperJacob Jelles mr. slotmaker
verpachter grondHarmen Douwes koopman0‑12‑00 CG
huurderJan Roelofs mr. wever
naastligger ten oostenPieter Hessels mr. grafmaker
naastligger ten zuidensteegje, nauw
naastligger ten westenTeunis Wessels mr. wever
naastligger ten noordenHeiligeweg
verkoperFreerk Lucasmr. wever
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Jelles, mr. slotmaker, koopt een huis aan de zuidkant tussen de twee bruggen en de kerkbrug. Tegenwoordig gehuurd door mr. wever Jan Roelofs. Ten O. grafmaker Pieter Hessels, ten Z. het nau steegje, ten W. mr. wever Teunis Wessels, ten N. de straat en diept. Grondpacht 12 st. aan koopman Harmen Douwes. Gekocht van mr. wever Freerk Lucas, voor 285 GG.


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0159v van 12 mrt 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
5-116 Heiligeweg 28Jacob Jelles, bestaande uit 3 personen08‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-116Heiligeweg 28huis
eigenaarJacob Jelles
gebruikerJacob Jelles
huurwaarde26‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑14‑08 CG


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0153r van 10 apr 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0286v van 3 sep 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJohannes Jacobs


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0264v van 16 jan 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJohannes Jacobs


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0319r van 24 apr 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 26, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJohannes Jacobus Hogerhuis


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0196r van 10 nov 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 26, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen J. Hogerhuis


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0167r van 15 sep 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 28Heiligeweg ZZ200‑00‑00 CGhuis en smederij
koperJan Blomma mr. grofsmid te de Knijpe
verpachter grondde stad Harlingen0‑13‑00 CG
naastligger ten oostenTiepelsteeg
naastligger ten zuidenPieter Warnder
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: straat]
naastligger ten noordenFortuinsteeg [staat: Tiepelsteeg]
verkoperJacob J. Hogerhuismr. zilversmid te Leeuwarden


1810 - notariaatbron: Tresoar toegang 16 inv.nr. 540 (notaris Taeke Steffens Stephany) repertoire nr. 79 van 17 jun 1810
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-042Heiligeweg 28koopaktefl. 70huis G-042
 
verkoperJeltje Willems (wv Jan Hendriks Bloemsma)
koperJurjen van der Stok


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0052r van 24 jun 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 28Tiepelsteeg wijk G-04270‑00‑00 CGhuis of smederij
koperJurjen Harkes van der Stok mr. metselaar
verpachter grondde stad Harlingen0‑13‑00 CG
naastligger ten oostenFortuinsteeg [staat: Tiepelsteeg]
naastligger ten zuidenTiepelsteeg
naastligger ten westenPieter Warnders koopman
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: straat]
verkoperJeltje Willems, weduwe van
verkoperwijlen Jan H. Blomsma
verkoperWillem Jans Bloemsma kind
verkoperGerrit Jans Bloemsma kind
eerdere samenvatting door Yde Elsingawijk G-042.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
5-143, pag. 117Heiligeweg 28Jurjen H van der Stok1‑00‑00 cg


1811 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0143r van 17 feb 1811 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJurjen van der Stok


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-042Heiligeweg 28Jurjen Harkes van der Stok... en gebruiker van een pand tussen wijk F-129 en wijk F-130, metzelaar, 1814. (GAH204); id. van wijk G-042, pakhuis, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk G-261, trekschipper, 1814. (GAH204); J.H. vdS. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-042Heiligeweg 28Jurjen H van der Stok pakhuis


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1614Heiligeweg 28Johannes LantingverwerHarlingenpakhuis en erf (36 m²)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
G-042Heiligeweg 28H Huisman stemgerechtigde


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-042Heiligeweg 28Dieuwke Reitsmageb 1802 HRL, ovl 18 jul 1868 HRL, huwt met Hendrik Bolta, ovl wijk G-019, Rooms Katholiek, dv Pieter R, en Houkje Bonnema; BS ovl 1868; bev.reg. HRL 1851 wijk G-042


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-042Heiligeweg 28Hendrik Hanses Bolta... te HRL. 1868, zv Hans B., en Jetske van Kampen; BS huw 1835, ovl 1868, ovl 1873, bev.reg. HRL 1851 wijk G-042, lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1614Heilige weg G-042Hendricus Huismanpakhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3922Gedempte Heiligeweg G-041R. Cath. Armvoogdijwerkplaats
Sectie A nr. 3922Gedempte Heiligeweg G-041R. Cath. Armvoogdijwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3922Heiligeweg 28 (G-ong)R.K. Armvoogdijwoonhuis en werkplaats
  terug