Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Kerkpad 10
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Kerkpad 10 5-087 5-086 G-176 G-201
 huisnummer lager  huisnummer hoger Kerkpad 12 5-090 5-089 G-175 G-200
1716 - reëelkohieradresgebruik
5-087Kerkpad 10huis
eigenaarwed. Jan Foppes
gebruikerWillem Laen cum soc.
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG
5-090Kerkpad 12huis
eigenaarJan Christoffels
gebruikerTierk Willems
gebruikerHarmen Jans
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
5-087Kerkpad 10huis
eigenaarwed. Jan Foppes
gebruikerWillem Laen cum soc.
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG
aansl. huurw. voldaan27-5-1720
5-090Kerkpad 12huis
eigenaarHendrick Caspers
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG
aansl. huurw. voldaan--
opmerkinginsolvent


1726 - reëelkohieradresgebruik
5-087 Kerkpad 10huis
eigenaarwed. Jan Foppes
gebruikerSjoerd Johannes
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG
5-090 Kerkpad 12huis
eigenaarHendrik Caspers
gebruikerHendrik Caspers
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde00-00-00 CG
opmerkingIs 1720 insolvent verklaerd


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
5-087 Kerkpad 10huis
eigenaarJanke Johannes
gebruikerwed. Sjoerd Johannes
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG
5-090 Kerkpad 12huis
eigenaarHendrik Caspers
gebruikerHendrik Caspers
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
5-087 Kerkpad 10Allert Crol, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal00-00-00 CG
5-090 Kerkpad 12wed. Hendrik Caspars, bestaande uit 2 personenheeft 2 weeversknegts
aangebooden capitaal06-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
5-087 Kerkpad 10huis
eigenaarYmke Johannes cum soc.
gebruikerYmke Johannes cum soc.
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-05-06 CG
5-090 Kerkpad 12huis
eigenaarHendrik Caspers
gebruikerHendrik Caspers
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-05-06 CG


 


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0025v van 31 aug 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpad 10Kerkpad WZ 4/10 [staat: aan het groot kerkhof]huis en hof
 
koper van 1/2dr. Seerp Gratema advocaat Hof van Friesland470-00-00 GG
koper van 1/2Simon Wijma procureur fiscaal
eerdere eigenaarHendrik Eyberts
huurderJelle Agema c.u.
naastligger ten oostenkerkhof
naastligger ten zuidenJan Heeres
naastligger ten zuidende Gereformeerde Gemeente: diaconie
naastligger ten westende erfgenamen van Gompert Salamons
naastligger ten westende Gereformeerde Gemeente: diaconie
naastligger ten noordende weduwe van Gompert Salamons
verkoper q.q.dr. Seerp Gratema, curatoradvocaat Hof van Friesland
verkoper q.q.Simon Wijma, curatoren overprocureur fiscaal
verkoperJelle Agema, gehuwd met
verkoperRinske Lanting
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDr. Seerp Gratama, advocaat bij het Hof van Friesland, en Simon Wijma, proc. fisc. van Harlingen, kopen een huis met hof erachter, aan het Groot Kerkhof, dat nu wordt bewoond door Jelle Agema, als huurder. Ten O. het kerkhof, ten Z. Jan Heeres en de Gereformeerde diaconie, ten W. de Gereformeerde diaconie en erven Gompert Salomons, ten N. wd. Hendrik Daniels. Met voorwaarden. Gekocht van de kopers, als curatoren over de verlaten boedel van mr. steenhouwer Jelle Agema x Rinske Lanting, voor 470 gg.


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0167r van 5 dec 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpad 10Kerkpad [staat: groot kerkhof ten oosten]huis en tuintje
 
koperReyn Floris, gehuwd met599-19-15 CG
koperDoedtje Taekes
huurderStoffel Klein c.u.
naastligger ten oostenkerkhof
naastligger ten zuidenJan Heeres
naastligger ten zuidende Gereformeerde Gemeente: diaconie
naastligger ten westende erfgenamen van Gompert Salomons
naastligger ten westende Gereformeerde Gemeente: diaconie
naastligger ten noordende weduwe van Hendrik Daniels c.s.
verkoper van 1/2Simon Wijmaprocureur
verkoper van 1/2professor Seerp GratamaGroningen


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
5-093 Kerkpad 10Evert Lindeboom
5-093 Kerkpad 10Johannes Dekker, 36 jaar, gehuwd
5-093 1/2Kerkpad 10Rein Floris
5-093 1/2Kerkpad 10Sijbe Teunis
5-093 1/2Kerkpad 10Hendrik Cleemans


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-086 Kerkpad 10Rein Flores wed2-00-00 CG


1813 - bewonersadresnaamgegevens
G-175Kerkpad 12Pieter Feddesgeb 1737 ... , ovl 4 mrt 1813 HRL, gealimenteerd wordende in het Diaconiehuis der Hervormden, ovl wijk G-175; BS ovl 1813


1813 - bewonersadresnaamgegevens
G-176Kerkpad 10Doetje Taekesgeb 1759 ... , ovl 30 mrt 1813 HRL, huwt met Rein Floris, ovl wijk G-176; BS ovl 1813


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-175Kerkpad 12Cornelis Jans Beidschat... 1811, zv Jan B., en Ruurdtje Reinders; BS huwafk. en huw 1811, ovl 1831, ovl 1858; gebruiker van wijk G-175, asman; eigenaar is Jan J. Hiddema, 1814. (GAH204); C.J.B. eigenaar van perceel nr. 898 te HRL, arbeider, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-176Kerkpad 10Gerritdien Mensterd... Zutphen onder de nm Andries M, moeder geeft toestemming vanuit Zutphen; BS huw 1822; gebruiker van wijk G-176, sjouwer; medegebruiker Johannes Bruining, stokersknegt; eigenaar is Rein Floris wed., 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-176Kerkpad 10Johannes Bruining... Louw, kind: Jeltje Johannes B, geb 1795 HRL; BS ovl 1817; 1826 overlijdens, ovl 1848; gebruiker van wijk G-176, stokersknegt; eigenaar is Rein Floris wed., 1814. (GAH204); kind: Jeltje Johannes Bruining, geb 27 okt ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-176Kerkpad 10Trijntje Martens van der Schaafgeb 1784 ... , ovl 7 dec 1814 HRL, huwt met Meindert Jacobs Mensonides op 9 nov 1806 HRL, komt van HRL, ovl wijk G-176; huw Grote Kerk HRL 1806, BS huw 1814


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-176Kerkpad 10Rein Floris wedJohannes Bruining stokersknegt
G-176Kerkpad 10Meindert Jacobs Mensonides sjouwer
G-175Kerkpad 12Jan J Hiddema Cornelis Beidschat aschman


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1642Kerkpad 10Ate Folkerts NautaHarlingenscheepstimmerknegthuis (24 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1642Kerkpad 12Ate Folkerts NautaHarlingenscheepstimmerknegthuis (24 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-176Kerkpad 10Aukje Pieters Luidinga... Jarigs; dopen Grote Kerk HRL 1799, BS huw 1822, ovl 1840; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-176; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-176Kerkpad 10Heintje Abrahams de Vries... BS huwafk. en huw 1811, huw 1817, ovl 1832; oud 51 jaar, geb Amsterdam(!) en wonende te HRL. 1839, wijk G-176; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-176Kerkpad 10Willem Johannes de Boer... Grote Kerk HRL 1799, BS huw 1822, ovl 1840; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, stoelmaker, wijk G-176; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-175KerkpadPieter van der Heide36 jHarlingenm, protestant, gehuwd, veerschipper
G-175KerkpadGrietje F de Wit39 jAlmenumv, protestant, gehuwd
G-175KerkpadJurjen van der Heide30 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, schrijver
G-176KerkpadWillem Johs. de Boer40 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd, stoelenmaker
G-176KerkpadAukje Luidinga40 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
G-176KerkpadJohannes de Boer16 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
G-176KerkpadPieter de Boer12 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
G-176KerkpadReindert de Boer7 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
G-176KerkpadHijntie Abrah. de Vries51 jAmsterdamgezin 2, v, israëliet, weduwe
G-176KerkpadRoosje Benjamin Cohen25 jHarlingengezin 2, v, israëliet, ongehuwd, naaister
G-176KerkpadSalomon van Messel16 jHarlingengezin 2, v, israëliet, ongehuwd


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-175Kerkpad 12Maria Jakkeles Jager, overleden op 18 november 184024 jr, overleden Kerkpad G 175, ongehuwd, dochter van Jakkele Jager, vleeshouwer en wijlen Gepke Ruurds van Dijk, zuster van Johannes, idem en minderjarige Trijntje, Sjoukje, Ruurd, Willem en Bonne Jakkeles Jager. Saldo fl. 46,01 Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-176Kerkpad 10Jantje Cornelis Poort, overleden op 1 augustus 18466 mnd (geboren 14/1/1846), overleden Kerkpad G 176, dochter van Cornelis Arjens Poort, timmerman en Antje Klazes Buwalda. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-175Kerkpad 12Jan Jacobs Steinfort, overleden op 14 oktober 184674 jr, geboren Wijnaldum, timmerman, overleden Kerkstraat G 175/83, weduwnaar, vader van Douwe, timmerman Minnertsga, Jacob, panbakkersknecht Almenum, Klaas, idem aldaar en Jetske Jans Steinfort (wed. Rients de Wit). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1850 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51028 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 4 van 9 feb 1850
adressoortbedraggebruik
G-176Kerkpad 10koopaktefl. 625huis op het Kerkpad G-176
 
verkoperHemmes van der Meulen
koperDirk Taekes Bakker


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-175Kerkpad 12Akke Gerrits Munnike... N.H., dv Gerrit M, en Aafke Tjallings Brameyer; BS geb 1829, ovl 1875, bev.reg. HRL 1851 wijk D-170, wijk G-175, supp wijk G-437, supp wijk I-036, (schip); oud 31 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk G-206; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-175Kerkpad 12Grietje Feddes de Wit... ovl 1867, bev.reg. HRL 1851 wijk G-064, 170, 173; oud 39 jaar, geb Almenum en wonende te HRL. 1839, wijk G-175; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-175Kerkpad 12Jurjen Johannes van der Heide... bev.reg. HRL 1851 wijk C-012, 192, wijk E-063; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schrijver, wijk G-175; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-175Kerkpad 12Pieter Johannes van der Heide... 1887, bev.reg. HRL 1851 wijk G-064, 170, 173; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schipper, wijk G-175; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-176Kerkpad 10Antje Sybes Krol... G-026, 176, 184, supp wijk G-402; oud 53 jaar, geb Dokkum (!) en wonende te HRL. 1839, wijk G-186; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-176Kerkpad 10Maaike Bakker... Cornelis Akkerboom op 27 okt 1814 HRL, N.H., huw.afk. 9 en 16 okt 1814, turfmeetster in 1851, ovl wijk G-176, dv Dirk B., en Geertje Jans (Visser); BS huw 1814, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk F-327; oud 48 jaar, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-176Kerkpad 10Wybe Jochems Feenstra... wijk G-026, 176, 184; oud 64 jaar (!), geb en wonende te HRL. 1839, schippersknecht, wijk G-186; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1642G-175 (Kerkpad)Folkert Ates Nautawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1642G-200 (Kerkpad)Folkert A. Nautawoonhuis
Sectie A nr. 4114G-201 (Kerkpad)Dirk T. Bakkerwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5118Kerkpad 10 (G-201)Jan de Grootwoonhuis
Sectie A nr. 1642Kerkpad 12 (G-200)Ate Nautawoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Kerkpad 10 Jan de Grootzonder
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 500


1928 - adresboekadresnaamberoep
Kerkpad 10H. de Vriesexpeditieknecht
Kerkpad 12H.Naksigarenmaker


1965 - adresboekadresnaam
Kerkpad 12N. (Nicolaas) Verzandvoort


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Kerkpad 10rijksmonument 20450
Kerkpad 12rijksmonument 20451
  terug