Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Gardenierstraat 6
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Gardenierstraat 6 (niet bekend) (niet bekend) G-140 G-150
Naastliggers vanGardenierstraat 6
ten oostenGardenierstraat 8
ten zuidenRomastraat 7
ten westenGardenierstraat 4
ten noordende Gardenierstraat


1634 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0151r van 30 aug 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Gardenierstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenBuwe Luyties


1650 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0102v van 19 jan 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Gardenierstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenWillem Beerns


1650 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0143r van 30 nov 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Gardenierstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenWillem Beernts wever


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0082r van 3 feb 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Gardenierstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenWillem Beerns


1670 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0004v van 30 jan 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Gardenierstraat 6Gardenierstraat ZZ [staat: Snakkerburen]twee kamers met een loods, plaats en put
 
koperCornelis Martens 172-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen1-12-08 CG
naastligger ten oostenDieuwke Tjeerdts
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenMaycke bakster
naastligger ten noordenGardenierstraat [niet vermeld]
verkoperJell Lambarts, weduwe van
verkoperwijlen Willem Berents


1671 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0058r van 3 sep 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Gardenierstraat 6Gardenierstraat ZZ [staat: Snakkerburen]twee kamers met een loods, plaats, tuintje en put
 
koperTaecke Jacobs Haspelman, gehuwd met161-00-00 GG
koperAnsck Sierx
verpachter grondde stad Harlingen1-12-08 CG
naastligger ten oostenDieuke Tjeerts
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenMaycke bakster
naastligger ten noordenGardenierstraat [niet vermeld]
verkoperCornelis Martens


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0066v van 18 jan 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Gardenierstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenTaeke Jacobs Haspelman


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0194r van 29 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Gardenierstraat 6Gardenierstraat ZZ [staat: Snakkerburen]huis bestaande uit 2 woningen
 
koperJacob Willems 140-14-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen1-12-08 CG
huurderMatheus Pieters
huurderJelle Jolts
naastligger ten oostende ? Gemeente: diaconie huis
naastligger ten zuidenTjepke wijdschipper
naastligger ten westenClaes Stinnerts stadstimmerman
naastligger ten noordenGardenierstraat [staat: Snakkerburen]
verkoperDoede Hendrix
verkoperRinse Jetses


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0112v van 30 sep 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Gardenierstraat 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende kamer van Romen, met Auck


1704 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0264r van 26 okt 1704 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Gardenierstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJacob Willems


1704 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0264v van 30 nov 1704 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Gardenierstraat 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende kamer van Jan Groenewolt


1736 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0141r van 18 nov 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Gardenierstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Reus


1741 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0186v van 15 okt 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Gardenierstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende hof van Jan Reus c.s.mr. chirurgijn


1748 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0231r van 1 sep 1748 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Gardenierstraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westendoorgaande steeg waarin vrij in- en uitgang


1750 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0058v van 5 apr 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Gardenierstraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westendoorgaande steeg


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0124v van 28 mrt 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Gardenierstraat 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenPieter Gerbens Clamstra


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0029v van 10 dec 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Gardenierstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHarryt Eeuwes


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0194r van 24 apr 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Gardenierstraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westendoorgaande steeg


1778 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0133r van 21 jun 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Gardenierstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenEibert Harryts
naastligger ten oostenLolke Hennings


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0179v van 6 jun 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Gardenierstraat 6Gardenierstraat ZZ [staat: Snakkerburen]1/2 huis
 
koperGerryt Jans, gehuwd metkoopman70-00-00 GG
koperDieuwke Jacobus
verpachter grondde stad Harlingen1-04-00 CG
naastligger ten oostenJohannes van der Werff
naastligger ten zuidenLolke Hennings
naastligger ten westenGosling Adams
naastligger ten noordenGardenierstraat [staat: Snakkerburen]
verkoperHiltje Eyberts, gesterkt met
verkoperDirk SierksAlmenum


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0001r van 27 nov 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Gardenierstraat 6Gardenierstraat ZZ [staat: Snakkerburen]1/2 huis
 
koperGerrit Jans mr. bontwever53-00-00 GG
eigenaar van 1/2Gerrit Jans
verpachter grondde stad Harlingen1-04-00 CG
naastligger ten oostenJohannes Oebles van der Werff
naastligger ten zuidenLolke Hennings
naastligger ten westenGosling Adams
naastligger ten noordenGardenierstraat [staat: Snakkerburen]
verkoper van 1/2Eibert Harritsturfdrager
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerryt Jans, mr. bontwever koopt halve part van een huis in de Snakkerbuuren bij mij verkoper als eigenaar pro quota bewoond zijnde. Bezwaard met 24 stuivers grondpacht aan de stad. Ten O. Johannes Ublis van der ..., ten W. Gosling Adams, ten Z. Nolke Hennings, ten N. de straat. Gerryt Jans is al eigenaar van de andere helft. Gekocht van Eibert ..., turfdrager voor 53 gg.


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0355r van 13 nov 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Gardenierstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenGerrit Jans


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0240v van 20 apr 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Gardenierstraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0152v van 20 nov 1808 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Gardenierstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenAnna Pieters, gehuwd met
naastligger ten oostenWouter Burgershoff apothekersknecht


1813 - bewonersadresnaamgegevens
G-140Gardenierstraat 6Hendrikje Aukes Trinksgeb 1784 Dokkum, ovl 15 dec 1813 HRL, huwt met Albert Freerks Dijkstra, wijk G-140; BS ovl 1813


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-140Gardenierstraat 6H Burgerhof tuin


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1693Gardenierstraat 6Anne Feddes RinkemaHarlingenarbeiderhuis en erf (134 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-140Gardenierstraat 6Wouter Burgerhof... 1840; eigenaar en gebruiker van wijk F-189; medegebruiker P. Winkelhaak, 1814 (GAH204); eigenaar van wijk G-140, tuin, 1814. (GAH204); W.B., Corporaal in de comp. van lt. collonel van Swanenberg, ende Antje Pieters, ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1693G-139 (Typelstegen)Anne Feddes Rinkemawoonhuis
Sectie A nr. 1693G-140 (Typelstegen)Anne Feddes Rinkemaplek grond


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1693G-150 (Gardenierstraat)Trijntje Smit, wed. Jacob Hoekstrawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1693Gardenierstraat 6 (G-150)Jan P. Schaafsmawoonhuis


1923 - variaadresbronbericht
Gardenierstraat 6Raadsvergadering 8 oktoberOnbewoonbaar verklaard in verband met een ministerieele circulaire


1933 - variaadresbronbericht
Gardenierstraat 6Raadsvergadering 30 novemberDe ontruimingstermijn van deze onbewoonbaar verklaarde woning is opnieuw verlengd, nu tot 12 mei 1934, omdat de woning nog bewoond wordt


1933 - variaadresbronbericht
Gardenierstraat 6Raadsvergadering 31 januariOndanks onbewoonbaarverklaring in 1923 is dit pand nog steeds bewoond. De oorspronkelijke ontruimingstermijn van 6 maanden wordt nu verlengd tot 12 november 1935


1965 - adresboekadresnaam
Gardenierstraat 6H. (Hermanus) Klumper
  terug