Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Both Apothekerstraat 5
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Both Apothekerstraat 5 (niet bekend) (niet bekend) G-077 G-078
Naastliggers vanBoth Apothekerstraat 5
ten zuidenBoth Apothekerstraat 7
ten westende Both Apothekerstraat
ten noordenBoth Apothekerstraat 3


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0016v van 13 jan 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Both Apothekerstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenAntie Jans


1685 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0065r van 4 jan 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Both Apothekerstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenAntie Jans


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0056r van 7 mei 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Both Apothekerstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenAntie Jans


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0062v van 2 jul 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Both Apothekerstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenAntie Jans


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0070r van 3 dec 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Both Apothekerstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenAntie Jans


1701 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0121v van 19 jun 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Both Apothekerstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende armvoogdij


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0085r van 2 sep 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Both Apothekerstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Marten Abbes


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0090r van 16 sep 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Both Apothekerstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuiden[geniaarde koper] Travaille


1755 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0219v van 21 sep 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Both Apothekerstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenburgemeester Hogeboom


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0168r van 16 mrt 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Both Apothekerstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJan Jansen


1770 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0180r van 16 dec 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Both Apothekerstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJan Janzen


1772 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0024r van 31 mei 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Both Apothekerstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJan Janzen


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0307v van 12 nov 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Both Apothekerstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJan Jansen


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0216r van 12 sep 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Both Apothekerstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJan Jansen


1792 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0044v van 9 sep 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Both Apothekerstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenAbelius Wierdsma


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-077Both Apothekerstraat 5Jan Frielderseigenaar en gebruiker van wijk G-077, wewer, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-077Both Apothekerstraat 5Jan Frielders Jan Frielders wewer


1828 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50008 (notaris Dirk Greydanus) repertoire nr. 72 van 9 apr 1828
adressoortbedraggebruik
G-077Both Apothekerstraat 5koopaktefl. 55huis G-077
 
verkoperMaria Arends
verkoperGeertruida Arends
koperSimon Louwenaar
koperCatharina Folkerts Levis


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1697Both Apothekerstraat 5erven wed. Hendrik WennekesHarlingenhuis en erf (42 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-077Both Apothekerstraat 5Caatje Folkertszie ook: Levis; oud 45 jaar, geb Nymegen en wonende te HRL. 1839, wijk G-077; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-077Both Apothekerstraat 5Simon Alberts Louwenaar... dopen Grote Kerk HRL 1799 BS huw 1832, ovl 1840; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk G-077; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-077Symon Louwenaar40 jHarlingenm, protestant, gehuwd, werkman
G-077Caatje Folkerts [Volkerts]45 jNimwegenv, protestant, gehuwd
G-077Albert Louwenaar16 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-077Gerryt Louwenaar9 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-077Gilles [Philis] Smal22 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, werkman


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-077Both Apothekerstraat 5Gielis Jans Smal, overleden op 13 oktober 184024 jr, werkman, overleden Pietermolenstraat G 77, ongehuwd. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 63) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-077Both Apothekerstraat 5Lodewijk Jacobs Scheffer... zv Jacob Lodewijks en Tjitske Jurjens Geuker; BS huw 1827, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk F-038, wijk G-077, 353, wijk H-101, supp wijk G-409, bev.reg. HRL 1860-80; oud 33 jaar, geb Grouw en wonende te HRL. 1839, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-077Both Apothekerstraat 5Styntje Jans Tigchelaar... dv Jan Cornelis T, en Rinske (Gerrits); BS geb 1827, ovl 1871, bev.reg. HRL 1851 wijk F-038, wijk G-077, 353, wijk H-101, supp wijk G-409, bev.reg. Ha18 60/80; oud 34 jaar, geb Midlum en wonende te HRL. 1839, ... (alles)


1854 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49052 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 14 en 21 van 15 feb 1854
adressoortbedraggebruik
G-077Both Apothekerstraat 5provisionele en finale toewijzingfl. 450woning G-077
 
verkoperFroukje Leninga (wv Jan Jacobs Sonnema, tevens als moeder van en voogd over Jacob Sonnema)
verkoperDirk Leninga (tevens als toeziend voogd)
koperJohannes Meyer


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1697G-077 (Both Apotheker straat)Johannes Meijer jr.woonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1697G-078 (Both Apoth. straat)Jelle Martens van der Walwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1697Both Apothekerstraat 5 (G-078)Jelle M. van der Walwoonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Both Apothekerstraat 5A.Leijenaartransportarbeider
  terug