Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Rozengracht 19
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerRozengracht 194-1734-1714-167H-027H-029
 huisnummer lager  huisnummer hogerRozengracht 214-1734-1714-167H-027H-029


Naastliggers vanRozengracht 19
ten oostenRozengracht 21
ten zuidende Rozengracht
ten westenRozengracht 17


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0014v van 3 feb 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 19twee_oostBij de nieuwe Kimswerderpijp NZ van het diept strekkende noordwaarts tot de 3 kamers van Jencke Mintses250‑00‑00 cgledige plaats en de gang ten westen vd plaats die loopt naar de Hofstraat [staat: Droogstraat]
koperWillem Goverts, gehuwd metblauwverver
koperWessel Eelckes
verpachter grondde stad Harlingen8‑00‑00 cg
grondpacht verschuldigd aan dit perceelN. N.3‑00‑00 cg
naastligger ten oostenAebe Asties
naastligger ten zuidenRozengracht [niet vermeld]
naastligger ten westengang naar de Hofstraat [staat: droge straat]
naastligger ten westenBaucke Siercx
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJencke Mintsesmr. metselaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem Goverts. Blauwverver koopt een ledige plaats nae de nieuwe Kimswerder pijp aan de noordzijde van 't diept.


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0015r van 10 feb 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRozenstraat [staat: straat]
naastligger ten oostenBaucke Siercx tichelaar


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0031r van 13 apr 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 23, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenBaucke Siercks


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0148v van 6 mrt 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 19twee_oostBij de Kerkpoort NZ van het diept00‑00‑00 cgledige plaats en een hof met bomen en kruiden
koperN. N.
naastligger ten oostenEebe Asties
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenBaucke Siercx
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde weduwe en erfgenamen van wijlen Willem Govertsblauwverver


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0153r van 27 mrt 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 19twee_oostBij de Kerkpoort00‑00‑00 cghof
koper finaalN. N.
koper provisioneelMinne Sipkes 347‑00‑00 gg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenRozengracht [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperN. N.


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0193r van 22 jan 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 23, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0177r van 8 mei 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende verkoper Baucke Siercks c.u.


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0177r van 8 mei 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 19Rozengracht NZ [staat: zuidoosthoek van de Sint Jansstraat]1590‑00‑00 gghuis, mouterij en brouwerij
koperSeerp Tiercks, gehuwd metbrouwer
koperSibbel Jacobs
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
huurder voor 5 jarenSeerp Tiercks c.u.brouwer81‑00‑00 gg
naastligger ten oostende verkoper Baucke Siercks c.u.
naastligger ten zuidenRozengracht [staat: straat en diept]
naastligger ten westenRozenstraat [staat: Sint Jansstraat]
naastligger ten noordende verkoper Baucke Siercks c.u.
verkoperBaucke Siercks, gehuwd mettichelaar te oost van Harlingen
verkoperJelcke Taeckes te oost van Harlingen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSeerp Tiercks, brouwer x Sibbel Jacobs kopen een huis, mouterij en brouwerij op de zuidooster hoek van St. Jansstraat. Ten O. en N. de verkopers, ten Z. het diept, ten W. de St. Jansstraat. Grondpacht 4 cg aan de Stad. Gekocht van tichelaar Baucke Siercks x Jelcke Taekes ten oosten van Harlingen voor 1590 gg.


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0027r van 3 okt 1624 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRozenstraat [staat: Sint Jansstraat]


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0026v van 10 nov 1627 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 23, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSuffridus Lubberti
naastligger ten westensecretaris van Barradeel dr. Petrus Nysten c.u.


1636 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0004v van 6 mrt 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 19Rozengracht NZ oosthoek Rozenstraat [staat: bij de Kerkpoort op de oosthoek van de Joannisstraat]1825‑00‑00 gghuis, plaats, brouwerij en mouterij
koperDouwe Merx, gehuwd metbrouwer
koperAntie Aernts
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
naastligger ten oostenhet huis van de erfgenamen van wijlen Baucke Syrcks
naastligger ten zuidenRozengracht [staat: Herestraat en diept]
naastligger ten westenRozenstraat [staat: Sint Joannisstraat]
naastligger ten noordenhet huis van de erfgenamen van wijlen Baucke Syrcks
verkoperLambert Gijsberts, gehuwd met
verkoperAeffke Seerps


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0057r van 26 feb 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRozenstraat [staat: straat]
naastligger ten oostenDouue Merckx


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0149r van 24 nov 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 23, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenRozenstraat [staat: Sint Jansstraat]


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0196r van 11 jan 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Baucke Sierckx


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0196r van 11 jan 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 19Rozengracht NZ [niet vermeld]1301‑00‑00 gghuis met erachter een loods en ten oosten daarvan een plaats
koperPyter Martens Moyman, gehuwd metschipper
koperAntie Jacobs
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Baucke Sierckx
naastligger ten zuidenRozengracht [staat: straat en diept]
naastligger ten westenRozenstraat [staat: Sint Jansstraat]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperClaes Willems, gehuwd met
verkoperJantien Everts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPyter Martens Moyman, schipper x Antie Jacobs


1648 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0027v van 26 mrt 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 23, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1648 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0044r van 9 sep 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Baucke Sierkx


1648 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0044r van 9 sep 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 19Rozengracht NZ [staat: bij de Kerkpoort]1400‑00‑00 gghuis
koperEecke Abbes c.u.
verpachter grondde stad Harlingen2‑16‑00 cg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Baucke Sierkx
naastligger ten zuidenRozengracht [niet vermeld]
naastligger ten westenRozenstraat [staat: Sint Jansstraat]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperPyter Martens c.u.


1652 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0188v van 11 jan 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRozenstraat [staat: straat naar het kerkhof toe te gaan]


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0087r van 3 feb 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRozenstraat [staat: Sint Jansstraat]
naastligger ten oostende weduwe Acke Abbes


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0020ra van 15 feb 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 23, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0180r van 22 feb 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 23, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPals Baukes


1664 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0212v van 17 jan 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 19een_oostRozengracht NZ [staat: bij de Kerkpoort tegenover de Wasbleek]572‑00‑00 gghof met bomen, planten en prieel
koperJan Jansen Fijselar c.u.kapitein ter zee
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 cg
naastligger ten oostende hof van Yde Winia
naastligger ten zuiden3 kamers van Pals Bauckes
naastligger ten zuidenRozengracht [staat: straat]
naastligger ten westende hof van Claas Jansen Faber
naastligger ten noordenN. N.
verkoperPals Bauckes


1664 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0023va van 23 jan 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPals Bauckes
naastligger ten oostende hof van Pieter Joris Piphron


1664 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0023va van 23 jan 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 19Rozengracht NZ [staat: bij de Kerkpoort]2400‑00‑00 gghuis met mouterij en brouwerij erachter en een loods en ledige plaats ten oosten
koper provisioneel en finaalAate Bottes
verpachter grondde stad Harlingen6‑00‑00 cg
naastligger ten oostenPals Bauckes
naastligger ten oostende hof van Pieter Joris Piphron
naastligger ten zuidenRozengracht [staat: straat en diept]
naastligger ten westenRozenstraat [staat: Sint Jansstraat]
naastligger ten noordenhet huis waar Almenum uithangt van O. Belida rector Almenum
verkoper q.q.burgemeester Hendrik Coenraats, curator over
verkoper van 1/2de twee nagelaten kinderen van de gezworen gemeensman Aeke Abbes, zijn weduwe en hun moeder
verkoper van 1/2Janneke Roorda, gehuwd met
verkoper van 1/2Jan Symonslakenkoper


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0055v van 4 nov 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Jansen Vijselaar
naastligger ten oostende hof van Pieter Piphron


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0055v van 4 nov 1666 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 19Rozengracht NZ [staat: bij de Kerkpoort]2600‑00‑00 cghuis, brouwerij, mouterij, loods en een ledige plaats
koperJan Jansen Vijselaar c.u.kapitein ter zee
verpachter grondde stad Harlingen6‑00‑00 cg
naastligger ten oostenJan Jansen Vijselaar
naastligger ten oostende hof van Pieter Piphron
naastligger ten zuidenRozengracht [staat: straat en diept]
naastligger ten westenRozenstraat [staat: Sint Jansstraat]
naastligger ten noordenhet huis waar Almenum uithangt Almenum
verkoperde crediteuren van Aate Bottes c.u.


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0173v van 30 nov 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Jansen Vijseler kapitein Admiraliteit in Friesland


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0173v van 30 nov 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 19Rozengracht NZ [staat: op de hoek van de Sint Jansstraat bij de Kimswerderpijp]950‑00‑00 gghuis
koperoud burgemeester Paulus Jansen Wiltfangh
verpachter grondde stad Harlingen6‑00‑00 cg
naastligger ten oostenJan Jansen Vijseler kapitein Admiraliteit in Friesland
naastligger ten zuidenRozengracht [staat: straat]
naastligger ten westenRozenstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenJan Jansen Vijseler kapitein Admiraliteit in Friesland
verkoperJan Jansen Vijselerkapitein Admiraliteit in Friesland
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPaulus Jansen Wiltvang, oud-burgemeester, koopt een huis op de hoek Sint Jansstraat, omtrent de Kimswerderpijp. Ten O. en N. de verkoper, ten W. die straat, ten Z. de straat. Gekocht van Jan Jansen Vijselaar, capitein bij de Admiraliteit van Friesland, voor 950 gg.


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0204v van 9 mei 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRozenstraat [staat: Sint Jansstraat]


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0042v van 19 feb 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet panwerk van Jan Joannis, gehuwd met
naastligger ten oostenMaicke Jans


1672 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0111r van 14 dec 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRozenstraat [staat: Sint Jansstraat]


1674 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0144v van 22 mrt 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRozenstraat [staat: Sint Jansstraat]


1676 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0214v van 23 jan 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Jansen Vijselaar c.u.kapitein Admiraliteit in Friesland


1676 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0214v van 23 jan 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 19Rozengracht NZ hoek Rozenstraat [staat: op de hoek van de Sint Jansstraat bij de Kimswerderpijp of Kerkpoort]564‑00‑00 gghuis
koperJan Jansen Vijselaar c.u.kapitein Admiraliteit in Friesland
verpachter grondde stad Harlingen6‑00‑00 cg
naastligger ten oostenJan Jansen Vijselaar c.u.kapitein Admiraliteit in Friesland
naastligger ten zuidenRozengracht [staat: straat]
naastligger ten westenRozenstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenJan Jansen Vijselaar c.u.kapitein Admiraliteit in Friesland
verkoperoud burgemeester Paulus Wiltfangh
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Jansen Vijselaer, kapitein der Admiraliteit


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0133r van 16 jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenVijselaer kapitein


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0133r van 16 jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 19Rozengracht NZ [staat: bij de Kerkpoort, op de hoek van de Sint Jansstraat]630‑00‑00 gghuis
koperDirk Lieuwes
koperBauckien Sopingius
verpachter grondde stad Harlingen6‑00‑00 cg
naastligger ten oostenVijselaer kapitein
naastligger ten zuidenRozengracht [niet vermeld]
naastligger ten westenRozenstraat [staat: Sint Jansstraat]
naastligger ten noordenVijselaer kapitein
verkoperVijselaerkapitein
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Lieuwes x Bauckien Sopingius koopt huis hoek Sint Jansstraat. Ten O. en N. de koper, ten Z. en W. de straten. Gekocht van captein Vijzelaer.


1683 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 218 folio 10r van 18 aug 1683 (de overledene woonde ten tijde van overlijden mogelijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Rozengracht 19
inventarisantJan Jansen Vijselaerkapitein Admiraliteit
aangeverJacomyna Vijselaer jongedochter, maior annis
Harmanus Vijselaermr. Goudsmid
burgemeester Joannes Quicklenborgh, geauthoriseerde curator over
Cornelia Vijselaer
Hendricus Faber voor zijn kinderen, gehuwd met
Eva Vijselaer
Jan Hoeff, oom en curator overcommissaris
de kinderen van wijlen Ewert Vijselaer
inleiding bij de boedelinventarisatie[0010r] Ontzegelinge van slotten ende vervolgens inventarisatie ende beschrijvinge gedaen ten overstaen van d'burgemeesteren Menelaus Hillebrants ende Sibrandus Pauw als commissarien geadsocieert met Theodorus Stansius secretaris, ten sterffhuyse van wijlen Jan Jansen Vijselaer, in leven ordinaris capitein van 't Collegie ter Admiraliteit in Frieslandt, van alle sodanige goederen, actien ende credytten, sampt in ende uyt schulden als bij de overledene met der doodt ontruymt ende nagelaten ende aldaer ten sterffhuyse bevonden sijn, ter instantie van Jacomyna Vijselaer jongedochter rede major annis, Harmanus Vijselaer burger ende meester goldtsmidt binnen deser stede, d'heere burgemeester Joannes Quicklenborgh als geauthoriseerde curator ad actum divisionis over Cornelia Vijselaer, Henricus Faber, als vader ende wettige voorstander over sijne kinderen bij wijlen Eva Vijselaer in echte getogen, d'commissaris Jan Hoeff als oom ende geauthoriseerde curator over d'kinderen van wijlen Ewert Vijselaer, in dier qualiteit alle erfgenamen van den overledenen capitein voornoemt, alles op het aengeven van d'mede requirante Jacomyna Vijselaer als desen sterffhuyse meest gefraequenteert hebbende, die ook om alles desen belangende, belofte daertoe staende bij manuale stipulatie heeft gepraesteert in handen van d'mede commissaris Hillebrants, waer op dan tot beschrijvinge is geprocedeert als volgt, actum den 18e augusti 1683
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1684 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 218 folio 107r van 11 feb 1684 (de overledene woonde ten tijde van overlijden mogelijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Rozengracht 19
Dirck Lieuwes
Bauckjen Sopingius
aangeveroud burgerhopman Symon Sloterdijck, gelastigde
aangeverTjeerdt Sloterdijck, gelastigden van
Hantke Gales te Amsterdamkoopman
inleiding bij de boedelinventarisatie[0107r] Inventaris en beschrijvinge der goederen en effecten van Dirck Lieuwes ende Bauckjen Sopingius echteluyden binnen dese stad, gedaen ten overstaen van de heere praesiderende burgemeesteren Lourens Jacobs Asperen ende Tjeerd Bouwes als commissarien, vermogens dispositie op heden gevallen op versoeck ende ter instantie van Symon ende Tjeerdt Sloterdijck, de eerste old burger hopman alhier als gelastigde van Sr Hantke Gales coopman tot Amsterdam, in maniere als volgt. Actum Harlingen den 11 februari 1684.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0088v van 8 mrt 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostendr. Aeldrichs rector


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0088v van 8 mrt 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 19Rozengracht hoek Rozenstraat [staat: Sint Jansstraat]850‑00‑00 gghuis
koperRembolt Cruwel koopman te Amsterdam
koperJan van der Rijp koopman te Amsterdam
verpachter grondde stad Harlingen6‑00‑00 cg
naastligger ten oostendr. Aeldrichs rector
naastligger ten zuidenRozengracht [staat: straat en diept]
naastligger ten westenRozenstraat [staat: Sint Jansstraat]
naastligger ten noordenrentmeester Wassenaer
verkoperDirk Lieuwes, gehuwd met
verkoperBauckie Sopingius
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDe kooplieden Rombart Cromwal en Jan van de Rijp uit A`dam kopen een huis c.o.a. op de zuidoosthoek van de Sint Jansstraat. Ten O. de rector dr. Aeldricks, ten W. die straat, ten Z. de straat en diept, ten N. de rentmeester Wassenaar. Gekocht van Dirk Lieuwes x Bauckien Sopingius, voor 850 gg.


1688 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0258r van 16 dec 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 23, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Emo Luytjens Aaldricks rector van de Latijnse school


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0384r van 17 jan 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 21, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westen[als huurder] Jan Coekman


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0384r van 17 jan 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 21Kerkpoort, bij600‑07‑00 cghuis
koperThijs Jansen, en zoon
koperMinne Thijssen, en zoon
koperFreerck Thijssen
naastligger ten oostengemeensman Saeke Romkes Gaesma
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten westen[als huurder] Jan Coekman
naastligger ten noordenhet pakhuis van Hessel Wytses Wassenaer oud rentmeester
verkoperEmo Lusius Aeldrighs, gehuwd metrector te Embden
verkoperMargarita Huber


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0002v van 29 mei 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 23, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenThijs Jansen c.soc.


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0003r van 5 jun 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 23, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenThijs Jansen c.s.


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0223r van 26 apr 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenTijs Jansen grootveerschipper


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0223r van 26 apr 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 19Rozengracht NZ [staat: op de hoek van de Sint Jansstraat bij de Kerkpoort]570‑00‑00 cghuis
koperPieter Sjoerds, gehuwd metmolenaar
koperAntie Annes
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
naastligger ten oostenTijs Jansen grootveerschipper
naastligger ten zuidenRozengracht [niet vermeld]
naastligger ten westenRozenstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenTijs Jansen grootveerschipper
verkoper van 8/9Rombolt Cruwelkoopman te Amsterdam
verkoper van 1/9Vrouwtie Siewerts, weduwe van te Amsterdam
verkoper van 1/9wijlen Jan Gerrietsen van de Rijpkoopman


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0310r van 5 sep 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRozenstraat [staat: Sint Jansstraat]


1705 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0300r van 21 jun 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 21, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPytter Sjoerds molenaar


1705 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0300r van 21 jun 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 21Rozengracht NZ [staat: bij de Kerkpoort]650‑00‑00 cghuis
koperYppe Zents c.u.haarwever
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Oede Sapes
naastligger ten zuidenRozengracht [staat: straat]
naastligger ten westenPytter Sjoerds molenaar
naastligger ten noordenhet pakhuis van vroedsman Wassenaar
verkoperMinne Thijssen
verkoperFreerk Thijssen


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-173 , folio 80Rozengracht 193 kamers
eigenaarburgemeester Haselaar in qlt.
gebruikerDirk Stok
gebruikerWillem Hilbrandts
gebruikerCornelis Ulbes
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑08‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-173 , folio 52vRozengracht 19camers
eigenaarburgemr. Haselaar
gebruikerClaes Fransen cum soc.
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑08‑00 cg
aansl. huurw. voldaan25‑7‑1720


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0129v van 18 jan 1722 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 23, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenYpe Zents


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0127v van 18 jan 1722 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 19oost[niet vermeld]193‑00‑00 gghof met zomerhuis en kamer
koper van 1/2Doede Vosma
koper van 1/2 door niaar ratione sanguinisSjoerd Pyters Molenaer
naastligger ten oostende hof van oud burgemeester Haselaar
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten westenhet huis nu verkocht door Pyter Sjoerds
naastligger ten noordende hof van Vosma koopman
verkoperPyter Sjoerds c.s.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDoede Johannes Vosma koopt (b) een hof, zomerhuis en camer daarbij staande. Ten O. de hof van oud-burgemeester Haselaar, ten W. het huis dat nu ook is verkocht door Pyter Sjoerds, ten Z. de straat, ten N. de hof van de koopman Vosma. De prijs is 193 gg. N.B. Sjoerd Pyters, molenaar, niaart echter ratione sanguinis voor 1/2 v.d. hof c.a. onder b). Zie Recesboek van 7 feb 1722.


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-173 , folio Rozengracht 19kamer
eigenaarburgemeester Haselaer
gebruikerHarmen Jansen
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑00‑00 cg


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0027r van 30 sep 1731 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 23, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenRozenstraat [staat: straat]


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0058r van 2 dec 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenweduwe Ype Sents


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0058r van 2 dec 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 19Sint Jansstraat, hoek245‑00‑00 cg1/2 huis
koperhuisman Schelte Cornelis te Almenum
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
naastligger ten oostenweduwe Ype Sents
naastligger ten zuidenRozengracht [staat: straat]
naastligger ten westenRozenstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenweduwe Ype Sents
verkoperSjoerd Pyters, gehuwd metmolenaar
verkoperAntie Cornelis Wijngaarden


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-171 , folio 52vRozengracht 19kamer
eigenaarburgemeester Haselaer wed.
gebruikerHarmen Jansen
huurwaarde totaal22‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑13‑06 cg


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0016r van 25 jan 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weefwinkel van Jan Sibolts koopman


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0146v van 15 jan 1741 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 23, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende heer burgemeester D. Vosma


1742 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0278v van 9 dec 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenCent Yppes


1742 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0278v van 9 dec 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 19Rozenstraat OZ [staat: Sint Jansstraat op de hoek bij de Kerkpoort]156‑07‑00 gghuis
koper van 1/2Jacob Josephs de Vries, en curator over zijn broerjoods koopman
koper van 1/2Benjamin Josephs
naastligger ten oostenCent Yppes
naastligger ten zuidenRozengracht [niet vermeld]
naastligger ten westenRozenstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenJan Rients
verkopermeerderjarige ongehuwde dochter Bregtje Pytters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Josephs de Vries, Joods koopman, voor zich voor 1/2, en voor zijn broer Benjamin Josephs de Vries, voor 1/2 koopt een huis met alle goederen, op de hoek van de Sint Jansstraat, omtrent de Kerkpoort. Ten O. Cent IJppes, ten W. en Z. de straten, ten N. Jan Rients. Het achterhuis is in dec 1737 afgescheiden van dit huis en is van Jan Rients. Gekocht van Bregtje Pytters, vrijster, voor 156 gg.


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
4-171Rozengracht 19Jan Hendriks, bestaande uit 3 personen05‑00‑00 cg0
4-171Rozengracht 21Jan Hendriks, bestaande uit 3 personen05‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-171 , folio 52vRozengracht 193 kamers
eigenaarsecrets. Wetsens
gebruikerJan Hendriks cum soc.
huurwaarde totaal60‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑18‑02 cg


1746 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0135v van 4 sep 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRozenstraat [staat: Sint Jansstraat]


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
4-171, fol. 72vRozengracht 19Jan Hendriks , bestaande uit 1 volwassene en geen kinderenweeversknegt7:17:00 cg1:6:00 cg


1750 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0060v van 12 apr 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSent Ypes


1750 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0060v van 12 apr 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 19Rozengracht NZ [staat: hoek Sint Jansstraat OZ]70‑00‑00 cg1/2 huis
koperSioerd Talma koopman
naastligger ten oostenSent Ypes
naastligger ten zuidenRozengracht [staat: straat]
naastligger ten westenRozenstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenJan Rienx
verkoperBenjamin Josephsjoods koopman te Leeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSioerd Talma, koopman, koopt 1/2 huis op de hoek van de Sint Jansstraat (Rozenstraat). Ten O. Sent Ypes, ten Z. en W. de straat, ten N. Jan Rienx. Geen grondpacht. Gekocht van Benjamin Josephs, joods koopman te Leeuwarden, voor 70 cg.


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0150v van 5 sep 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0150v van 5 sep 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 19Rozengracht NZ [staat: bij de Wasbleeksbrug op de hoek van de Sint Jansstraat]110‑07‑00 gg1/2 huis
koperAnthony Vink, gehuwd methovenier
koperMinke Minnes
eigenaar van 1/2Sjoerd Talma
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 cg
huurderWouter Jans mr. bontwever29‑00‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperhuisman Jan Rienks, en als voogd van zijn dochter te Almenum
verkoperMayke Jans
verkoperhuisman Cornelis Gerbens te Pietersbierum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnthony Vink, hovenier x Minke Minnes kopen 1/2 huis bij de Wasblekersbrugge, op de hoek van de Sint Jansstraat, waarvan de andere 1/2 van koopman Sjoerd Talma is, dog sijnde deze huysinge beneden met een muir en boven met een schuddinge van malkanderen gescheiden tot aan de naald van `t huys toe. Deze helft bewoond door Wouter Jans, mr. bontwever. voor 29 cg. Grondpacht 2 cg. aan de Stad. Gekocht van Jan Rienks, huisman onder Almenum, voor zichzelf en als vader en voorstander over zijn dochter Mayke Jans, en Cornelis Gerbens, huisman te Pietersbierum, voor 110 gg. 7 st.


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0127r van 16 dec 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSjoerd Molenaar


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0127r van 16 dec 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 19Rozengracht NZ bij de Kerkpoort en het 2e huis in de straat van de Wasblekersbrug lopend naar het groot kerkhof530‑00‑00 gghuis en een 2e huis erachter
koperPytter Aukes pelmolenaar te Almenum
naastligger ten oostenSjoerd Molenaar
naastligger ten zuidenRozengracht
naastligger ten westenRozenstraat [staat: straat]
naastligger ten westenSjoerd Talma c.s.
naastligger ten noordenTeunis van Rekken
verkoperSent Yppeshaarwever


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0135v van 20 jan 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRozenstraat [staat: Sint Jansstraat]
naastligger ten oostenAene Jans


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-171 , folio 53rRozengracht 193 kamers
eigenaardr. B. Jelgersma
gebruikerJan Hendriks c.s.
huurwaarde totaal60‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑18‑02 cg


1757 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0095r van 9 okt 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPyter Aukes


1757 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0095r van 9 okt 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 19Rozengracht NZ hoek Rozenstraat [staat: hoek Sint Jansstraat aan het Wasbleekbrugje bij de Kerkpoort]330‑00‑00 cghuis
koperHendrik Kramer, gehuwd metturfdrager
koperRebecca Heislings
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 cg
huurderJoost pannenbakker
naastligger ten oostenPyter Aukes
naastligger ten zuidenRozengracht [staat: straat]
naastligger ten westenRozenstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenJan Rients
verkoperSjoerd Talma


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0099v van 27 jan 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPieter Aukes


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0099v van 27 jan 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 19Rozengracht NZ [staat: Sint Jansstraat OZ] hoek bij de Wasbleekbrug bij de Kerkpoort450‑00‑00 cgvoorste gedeelte huis
koperPieter Aukes mr. gortmaker
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 cg
naastligger ten oostenPieter Aukes
naastligger ten zuidenRozengracht [staat: Wasbleekbrug]
naastligger ten westenRozenstraat [staat: Sint Jansstraat]
naastligger ten noordenPieter Aukes
verkoperHendrik Cramer, gehuwd metturfdrager
verkoperRebecca Heisings
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Aukes, mr. gortmaker, koopt het voorste deel van een huis hoek Sint Jansstraat/Rozengracht, bij de Wasbleekbrug. Ten O. en N. de koper, ten W. en Z. de straten. De gortmakerij is ten N. van zijn eigen huis. Gekocht van Hendrik Cramer, turfdrager x Rebecca Heisings.


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-171 , folio 53rRozengracht 193 kamers
eigenaardr. B. Jelgersma
gebruikerJan Hendriks c.s.
huurwaarde totaal60‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑18‑02 cg


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0043r van 21 feb 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRozenstraat [staat: Sint Jansstraat]


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-167 , folio 93rRozengracht 19panwerk
eigenaarJ. de Reus
gebruikerJ. de Reus
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0116v van 22 mrt 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensuikerraffinaderij


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-167 , folio 93rRozengracht 19panwerk
eigenaarJ. Altena
gebruikerJ. Altena
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-167 , folio 93rRozengracht 19panwerk
eigenaarJan Altena
gebruikerJan Altena
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1795 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0243v van 1 mrt 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 21, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenvroedsman Sybren Pieters van der Meulen


1795 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0243v van 1 mrt 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 21Rozengracht NZ1900‑00‑00 cghuis, pakhuis en tuin
koperJohannes Munniks advocaat te Heerenveen
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
huurderde weduwe van wijlen Gerryt Zweerhorst
naastligger ten oostende weduwe van wijlen A. Wybenga
naastligger ten zuidenRozengracht
naastligger ten westenvroedsman Sybren Pieters van der Meulen
naastligger ten noordengrond van de afgebroken raffinaderij
verkoperTj. J. Grevelingveenbaas te Sint Johannesga


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0207r van 15 dec 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 21, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPieter Hogstra


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0207r van 15 dec 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 21Rozengracht NZ bij de Kerkpoort815‑00‑00 cghuis en tuin
koperHarke van der Stok mr. metselaar
koperJohannes Jacobus Kerkhoven mr. timmerman
koperAlbert Bolman koopman
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
huurderLuitenant J. W. Muller c.u.
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Frans Arjens
naastligger ten zuidenRozengracht [staat: straat]
naastligger ten westenPieter Hogstra
naastligger ten noordenCornelis Baukes
verkoper q.q.Joost Gerardus Gasinjet, gelastigde van
verkopermr. Johannes Munnix te Heerenveen


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0285r van 25 jan 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 21, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPieter Tjepkes Hogstra


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0285r van 25 jan 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 21Rozengracht NZ [staat: bij de Kerkpoort]195‑00‑00 cgleeg stuk grond
koperPieter Tjepkes Hogstra mr. gortmaker
eerdere eigenaarhet voormalige huis van burgemeester C. Aardenburg
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Frans Arjens
naastligger ten zuidenRozengracht
naastligger ten westenPieter Tjepkes Hogstra
naastligger ten noordenCornelis Baukes
verkoper van 1/3Albert Bolman
verkoper van 1/3Johannes Jacobus Kerkhoven
verkoper van 1/3Harke van der Stok


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0275r van 4 sep 1803 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 21, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende heer M. Vink


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0275r van 4 sep 1803 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 21Rozengracht NZ [niet vermeld]4600‑00‑00 cgpan- en estrikwerk, woonhuis, knechtswoning en tuin
koperPoppe J. Persijn koopman
naastligger ten oostenRozenstraat [staat: Sint Jansstraat]
naastligger ten zuidenRozengracht
naastligger ten westende heer M. Vink
naastligger ten noordenHofstraat
verkoperSaske J. Persijn, weduwe van
verkoperwijlen Seerp IJsbrandykoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPoppe Persijn koopt pan- en estrikwerk, nz. Rozengracht. Ten O. de Sint Jansstraat, ten W. Menno Vink, ten Z. de gracht, ten N. de Hofstraat. Gekocht van Saske Persijn wv Seerp IJsbrandij. Lange acte.


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0143v van 19 mei 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet tweede perceel in deze akte


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0143v van 19 mei 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 19Rozengracht NZ bij de Kerkpoort1755‑05‑00 cghuis en grutterij en twee woningen
koper van 1/4Ane Jans te Arum
koper van 1/4Jan Anes te Arum
koper van 1/4Bauke Sybrens mr. ijzersmid te Franeker
koper van 1/4Frans Haayes te Franeker
naastligger ten oostenhet tweede perceel in deze akte
naastligger ten zuidenRozengracht [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 1/2wijlen Pieter Hoogstra, gehuwd met
verkoper van 1/2Jetske Willems
verkoper van 1/2Willem Hoogstra


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0184v van 1 dec 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van wijlen P. Hogstra


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0184v van 1 dec 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 19Waschblekersbrug, op de hoek van de straat over de700‑00‑00 cghuis en grond
koperTjeerd Douwes koemelker te Almenum
huurder voor 10 of 15 jarenLieuwe Brijman 40‑00‑00 cg
verpachter grondde stad Harlingen0‑00‑00 cg
naastligger ten oostende weduwe van wijlen P. Hogstra
naastligger ten westenRozenstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenRozengracht [staat: straat]
naastligger ten noordenPieter Gelinde
verkoperAne Jans te Arum
verkoperJan Anes te Arum
verkoperBauke Sybrens te Franeker
verkoperFrans Haayes te Franeker


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0106r van 19 jun 1808 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 21Rozengracht NZ wijk H-028 en H-0292290‑00‑00 cgpan- en estrikwerk
koperDouwe Hansen, gehuwd met
koperAntje Sybes
naastligger ten westenMinne Vink
naastligger ten noordenN. N.
naastligger ten zuidenRozengracht
verkoperSijke Hingst, weduwe van
verkoperwijlen P. J. Persijn


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0172r van 4 dec 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 21, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenTjeerd Douwes


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0172r van 4 dec 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 21Rozengracht NZ130‑00‑00 cgtuin
koperTjeerd Douwes koemelker
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Frans Arjens
naastligger ten zuidenRozengracht
naastligger ten westenTjeerd Douwes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJetske Willems mede voor haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Pieter Hogstra


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-167 , pag. 90Rozengracht 19C. IJsenbeek 2‑10‑00 cgpanwerk


1813 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-027Rozengracht 19Antie Sybesgeb 1760 Arum, ovl 27 jul 1813 HRL, huwt met Douwe Hanses van Dorpen, ovl wijk H-027, dv Sijbe Sjoerds en Antje Pieters; BS ovl 1813; huw 1835, ovl 1847


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-027Rozengracht 19Douwe Hansen van Dorpen... ovl 1860, ovl 1870; eigenaar van wijk H-026, houtstek, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk H-027, koopman, 1814. (GAH204); ontvangt van het gemeentebestuur wegens geleverde houtwaren ten dienste van de ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-027Rozengracht 19D H van DorpenD H van Dorpenkoopman
H-027Rozengracht 21D H van DorpenD H van Dorpenkoopman


1817 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 182 van 1 nov 1817
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-027Rozengracht 19koopaktefl. 2100huis, houtstek en schuren H-026 en H-027
 
verkoperDouwe Hanzes van Dorpen
koperBernardus van Loon


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1736Rozengracht 21Bernardus van Loon koopmanHarlingenhuis en erf (460 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1736Rozengracht 19Bernardus van Loon koopmanHarlingenhuis en erf (460 m²)


1836 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7009 aktenr. 74 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-027Rozengracht 19Bernardus van Loon, overleden op 24 juni 1836koopman Rozengracht H 27, man van Catharina-Elisabeth Bonraad (erft vruchtgebruik), vader van Johanna, Johanna-Wilhelmina-Christina, Bernardus, koopman en minderjarige Johan-Hendrik-Wilhelm en Justus-Hendrik Bernardus van Loon. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1836 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7009 aktenr. 74 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-027Rozengracht 21Bernardus van Loon, overleden op 24 juni 1836koopman Rozengracht H 27, man van Catharina-Elisabeth Bonraad (erft vruchtgebruik), vader van Johanna, Johanna-Wilhelmina-Christina, Bernardus, koopman en minderjarige Johan-Hendrik-Wilhelm en Justus-Hendrik Bernardus van Loon. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-027Rozengracht 19Antony Kneuseoud 34 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, kantoorbediende, wijk H-027; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-027Rozengracht 19Catharina Elisabeth Bonraadhuwt met Bernardus van Loon, wonende te HRL; BS huw 1836; oud 52 jaar, geb Schiedam en wonende te HRL. 1839, zeehandelaar, wijk H-027; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-027Rozengracht 19Johanna W.C. van Loonoud 28 jaar, geb Oud-Beyerland en wonende te HRL. 1839, wijk H-027; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
H-027RozegragtCatharina E Bonraad52 jzeehandelaarSchiedamv, protestant, weduwe
H-027RozegragtJohan H W van Loon19 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-027RozegragtJulius H van Loon14 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-027RozegragtAntony Kneuse34 jkantoorbediendeAmsterdamm, protestant, gehuwd
H-027RozegragtJohanna W C van Loon28 jOud Beyerlandv, protestant, gehuwd
H-027RozegragtElisabeth Terpstra21 jVrouwen Parochiev, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-027Rozengracht 19Anna van der Vestgeb 23 mei 1808 ... , huwt met Lieuwe Rewiersma, (gk), N.H., A 12 mei 1851 Leeuwarden; bev.reg. HRL 1851 wijk H-027


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-027Rozengracht 19Frans Sandersgeb 21 okt 1809 Leeuwarden, huwt met Dievertje Stel, (gk), Vst 5 nov 1852 uit Groningen, A 1 jun 1853 Groningen, Nederlands Hervormd; bev.reg. HRL 1851 wijk H-027


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2192Rozengracht H-027Martinus H. van Lieuwma c.u.woonhuis
Sectie A nr. 2192Rozengracht H-028Martinus H. van Lieuwma c.u.woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3736Rozengracht H-029 Johan Hendrik Wilhelm van Loon houtstek en woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4637Rozengracht 19 (H-033)Jelle Huitemawoonhuis


1920 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 19M. Kwast171Café en Stalhouderij


1921 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 19M. Kwast171Café en Stalhouderij


1922 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 19M. Kwast171Café en stalh.


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 19R. v.d. Woude171Café en stalh.


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 19A. v.d. Woude171Café en stalh.


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 19T. Hidma171Café en stalh.


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Rozengracht 19T. Hidmacafehouder


1928 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-12861
Rozengracht 19Roelof Oeds van der Veen


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 19T. Hidma171Café en stalh.


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 19T. Hidma664Café en stalh.


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr.T. Hidma664Café en stalh.
Rozengr.J.C.H. Romijn753
RozengrachtW.E. de Ruiter890Chirurg


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr.T. Hidma664Café en stalh.
Rozengr.J.C.H. Romijn753
RozengrachtW.E. de Ruiter890Chirurg


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr.T. Hidma664Café en stalh.
Rozengr.J.C.H. Romijn753
RozengrachtW.E. de Ruiter890Chirurg


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr.T. Hidma664Café en stalh.
Rozengr.J.C.H. Romijn753
RozengrachtW.E. de Ruiter890Chirurg


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr.T. Hidma664Café en stalh.
Rozengr.J.C.H. Romijn753
RozengrachtW.E. de Ruiter890Chirurg


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr.T. Hidma664Café en stalh.
Rozengr.J.C.H. Romijn753
RozengrachtW.E. de Ruiter890Chirurg


1955 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr.J.C.H. Romijn753
RozengrachtW.E. de Ruiter890Chirurg


1955 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr.J.C.H. Romijn753
RozengrachtW.E. de Ruiter890Chirurg


1964 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Rozengracht 21, HarlingenRozengracht 21Ferwerda, J;Ubbens, C'1964
JF CU'
met daartussen een Aesculaap
Dhr. Ferwerda en zijn vrouw woonden hier in 1964, hij was internist.


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Rozengracht 19D. (Durk) Schakel
Rozengracht 21J.P.R. (Johannes) Ferwerda


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Rozengracht 19beeldbepalend pand4 van 10


2023
0.35108780860901


  terug