Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Rozengracht 21
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rozengracht 21 4-093 4-085 H-028 H-029


Huisnaam in: 1697
Gebruik:
Naam: enkhuizen
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
 


 


 


1624 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0027r van 3 okt 1624 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 21Rozenstraat [staat: op de zuidwesthoek van de Sint Jansstraat]huis met kamers en plaats daarachter, strekkende noordwaarts tot aan de het erf
 
koper q.q.Claes Juckes, gelastigde vanvaandrig van de manhafte kapitein Ate van Hettinga497-00-00 GG
koperMartyen Timans, gehuwd metHattem
koperRomberto Keller Hattem
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenRozenstraat [staat: Sint Jansstraat]
naastligger ten zuidenRozengracht [staat: straat en diept]
naastligger ten westende tuin van Fridts Hessels
naastligger ten noordenN. N.
verkoperN. N.


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0057r van 26 feb 1643 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 21Rozengracht NZ [staat: bij de Kerkpoort op de hoek tegenover het huis van Douue Merckx]huis met 3 kamers erachter
 
koper door niaarThomas Lamberts, gehuwd met600-00-00 CG
geniaarde koperBeernt Jansen, gehuwd metAchlum
geniaarde koperGerlant GossesAchlum
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenRozenstraat [staat: straat]
naastligger ten oostenDouue Merckx
naastligger ten zuidenRozengracht [staat: straat en diept]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenClaes Claesen bakker
verkoperJuke Claessenrustmeester


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
4-093Rozengracht 21woningh
eigenaarWillem Gerrits
gebruikerJillert Douwes
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
4-093Rozengracht 21huis
eigenaarWillem Gerrits
gebruikerJan Arjens
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan1-2-1721
opmerking[doorgehaald:]insolvent
opmerkingsolvet de eigenr den 1 febr 1721


1726 - reëelkohieradresgebruik
4-093 Rozengracht 21huis
eigenaarWillem Gerrits
gebruikerJetske Jacobs
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
4-093 Rozengracht 21huis
eigenaarHendrik Symons
gebruikerHendrik Symons
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG
opmerking[in het kohier genummerd als 4-096]


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-093 Rozengracht 21Dirk Cramer, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
4-093 Rozengracht 21huis
eigenaarDirk Craemer
gebruikerDirk Craemer
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-14-08 CG


 


 


 


 


1795 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0243v van 1 mrt 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 21Rozengracht NZhuis, pakhuis en tuin
 
koperJohannes Munniks advocaat1900-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
huurderde weduwe van Gerryt Zweerhorst
naastligger ten oostende weduwe van A. Wybenga
naastligger ten zuidenRozengracht
naastligger ten westenvroedsman Sybren Pieters van der Meulen
naastligger ten noordengrond van de afgebroken raffinaderij
verkoperTj. J. GrevelingveenbaasSint Johannesga


1799 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0207r van 15 dec 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 21Rozengracht NZ bij de Kerkpoorthuis en tuin
 
koperHarke van der Stok mr. metselaar815-00-00 CG
koperJohannes Jacobus Kerkhoven mr. timmerman
koperAlbert Bolman koopman
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
huurderLuitenant J. W. Muller c.u.
naastligger ten oostende weduwe van Frans Arjens
naastligger ten zuidenRozengracht [staat: straat]
naastligger ten westenPieter Hogstra
naastligger ten noordenCornelis Baukes
Joost Gerardus Gasinjet, gelastigde van
verkopermr. Johannes MunnixHeerenveen


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0285r van 25 jan 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 21Rozengracht NZ [staat: bij de Kerkpoort]leeg stuk grond
 
koperPieter Tjepkes Hogstra mr. gortmaker195-00-00 CG
het voormalige huis van burgemeester C. Aardenburg
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Frans Arjens
naastligger ten zuidenRozengracht
naastligger ten westenPieter Tjepkes Hogstra
naastligger ten noordenCornelis Baukes
verkoper van 1/3Albert Bolman
verkoper van 1/3Johannes Jacobus Kerkhoven
verkoper van 1/3Harke van der Stok


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0275r van 4 sep 1803 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 21Rozengracht NZ [niet vermeld]pan- en estrikwerk, woonhuis, knechtswoning en tuin
 
koperPoppe J. Persijn koopman4600-00-00 CG
naastligger ten oostenRozenstraat [staat: Sint Jansstraat]
naastligger ten zuidenRozengracht
naastligger ten westende heer M. Vink
naastligger ten noordenHofstraat
verkoperSaske J. Persijn, weduwe van
wijlen Seerp IJsbrandykoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPoppe Persijn koopt pan- en estrikwerk, nz. Rozengracht. Ten O. de Sint Jansstraat, ten W. Menno Vink, ten Z. de gracht, ten N. de Hofstraat. Gekocht van Saske Persijn wv Seerp IJsbrandij. Lange acte.


 


 


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0106r van 19 jun 1808 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 21Rozengracht NZ wijk H-028 en H-029pan- en estrikwerk
 
koperDouwe Hansen, gehuwd met2290-00-00 CG
koperAntje Sybes
naastligger ten westenMinne Vink
naastligger ten noordenN. N.
naastligger ten zuidenRozengracht
verkoperSijke Hingst, weduwe van
verkoperwijlen P. J. Persijn


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0172r van 4 dec 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 21Rozengracht NZtuin
 
koperTjeerd Douwes koemelker130-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Frans Arjens
naastligger ten zuidenRozengracht
naastligger ten westenTjeerd Douwes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJetske Willems mede voor haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Pieter Hogstra


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-085 Rozengracht 21Claas Steenveld0-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-028Rozengracht 21Hendrik Marcus de Vries... huw 1822, ovl 1828, ovl 1830, ovl 1831, huw 1834, ovl 1852, ovl 1880; eigenaar en gebruiker van wijk H-028, gleybakkersknegt, 1814. (GAH204); Wij ondergetekenden Simon Huites Piebinga, en Johannes de Jong, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-028Rozengracht 21Hendrik M de Vries Hendrik M de Vries gleybakkersknegt


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1737Rozengracht 21Hendrik Martens de VriesHarlingenhuis en erf (40 m²)


1837 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1737 Hendrik Martens de VriesHarlingengeamoveerd


1838 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1737H-028 B van LoonHarlingenafgebroken, daarna een muur aan de straat opgetrokken, eene bleek aangelegd en nieuwe keuken gebouwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-028Rozengracht 21Meile van der Plaats... huw 1811, huw 1817, huw 1819, huw 1822, huw 1836, ovl 1873, bev r HRL 1851 wijk C-066, wijk F-024, wijk H-028, regattdv1826-93; eigenaar en gebruiker van wijk C-062, boekverkoper, 1814. (GAH204); oud 52 jaar, geb en ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2192H-027 (Rozengracht)Johan Hendrik W. van Loonwoonhuis
Sectie A nr. 2192H-028 (Rozengracht)Johan Hendrik W. van Loonwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3736H-029 (Rozengracht)Johan Hendrik Wilhelm van Loonhoutstek en woonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4626Rozengracht 21 (H-035)Vereeniging Schouwburgschouwburg


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr.J.C.H. Romijn753


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
RozengrachtW.E. de Ruiter890Chirurg


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
RozengrachtW.E. de Ruiter890Chirurg


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
RozengrachtW.E. de Ruiter890Chirurg


1955 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
RozengrachtW.E. de Ruiter890Chirurg


1964 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Rozengracht 21, HarlingenRozengracht 21Ferwerda, J;Ubbens, C'1964
JF CU'
met daartussen een Aesculaap
Dhr. Ferwerda en zijn vrouw woonden hier in 1964, hij was internist.


1965 - adresboekadresnaam
Rozengracht 21J.P.R. (Johannes) Ferwerda
  terug