Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Hofstraat 14
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerHofstraat 144-095 4-087 H-009H-012


Naastliggers vanHofstraat 14
ten oostenHofstraat 16
ten westende Hofstraat
ten noordende Hofstraat


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0008r van 19 nov 1615 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 14Hofstraat (ten zuiden van de kerk?)277‑14‑00 GGkamer
koperFoockel Dircks, weduwe van
koperwijlen Rompcke Cornelis
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 CG
naastligger ten oostenMinne Sipckes
naastligger ten zuidenMinne Sipckes
naastligger ten westenHinne Dircks
naastligger ten noordenN. N.
verkoperTiaerd Meyntes, gehuwd met te op de Spycker
verkoperTrijn Nanninghs te op de Spycker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFoockel Dircks wv Rompcke Cornelis, koopt een kamer in de Hofstraat ten zuiden van de kerk. Ten W. Hinne Dircks, ten O. en Z. Minne Sipckes. Grondpacht 30 st aan de Stad. Gekocht van Tiaerd Meyntes x Trijn Nannings, wonende op de Spijcker, voor 227 gg. 14 st.


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0022r van 19 aug 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende kamer en hof van Fridts Hessels


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0055v van 8 apr 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenFridts Hessels


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0164r van 9 jan 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende hof van Frids Hessels


1647 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0004v van 27 nov 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 14Hofstraat ZZ850‑00‑00 CGhof met bomen, planten, prieel en kamers
koperJan Jacobs, gehuwd metmr. kangieter
koperGrietje Gerrits
naastligger ten oostenhet huis van de kinderen van wijlen Thomas Lamberts
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende hof van Janske Huiberts
naastligger ten noordenHofstraat [niet vermeld]
verkoperde kinderen en Frids Hessels
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Jacobs, mr. cannegieter x Grietje Gerrits koopt een huis en hof met bomen etc. ten Z. van de Hofstraat, en de daar gebouwde camers. Vrij eigen in- en uitgang door de steeg ten W. van die camers naar de straat en diept zuidwaarts. Ten O. erven Johannes Lamberts, ten W. de hof van Janke Huyberts. Zie de condities. Gekocht van Frids Hessels en zijn kinderen, voor 850 CG.


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0076r van 15 mrt 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Jacobs Kannegieter


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0079v van 22 mrt 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet estrikwerk van Jan Jacobs Cannegieter


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0029r van 5 feb 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet estrikwerk van Jan Jacobs


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0012ra van 17 mrt 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet estrikwerk van Jan Jacobs


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0100r van 26 mei 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet estrikwerk van wijlen Jan Jacobs


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0016ra van 27 jan 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet panwerk van de erfgenamen van wijlen Jan Jacobs


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0081v van 3 feb 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet panwerk van de erfgenamen van wijlen Jan Jacobs


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0093r van 3 mrt 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 12a, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenFrederick Samuels


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0183r van 10 jan 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 12a, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Frans wever
naastligger ten oostende kleiplaatsen van het panwerk


1673 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0117v van 2 feb 1673 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis in de Hofstraat van Feddrick Samuels


1676 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0247v van 31 dec 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 12a, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Joannis
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Frans wever


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0050v van 14 sep 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenFredrick Samuels


1690 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0304r van 12 jan 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Vosma
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Pyter timmerman


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0060v van 18 jun 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Vosma koopman
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Pieter timmerman


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0104r van 29 apr 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSalomon Jansen c.s.


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0116r van 2 dec 1694 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 12a, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJoannes Jans pannenbakker
naastligger ten oostenJetse Stijl


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0326r van 5 dec 1697 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenoud burgemeester Hubertus van Immerseel


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0363r van 8 mei 1698 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende tuin van oud burgemeester Huibertus van Immerseel c.u.


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0020r van 18 jun 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1701 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0096r van 16 jan 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende kamer van Salemon Jansen


1701 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0110r van 24 apr 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenoud burgemeester S. Pauw


1709 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0094v van 16 jun 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenoud burgemeester Pauw


1712 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0175v van 3 apr 1712 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJohannes Vosma


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-095Hofstraat 14woningh
eigenaarWillem Gerrits
gebruikerWillem Gerrits
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑00‑00 CG


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0028v van 27 nov 1718 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende ? diaconie: bakhuis


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-095Hofstraat 14huis
eigenaarWillem Gerrits
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan27‑9‑1720


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0152r van 29 nov 1722 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende ? diaconie: bakhuis


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-095Hofstraat 14huis
eigenaarWillem Gerrits
gebruikerWillem Gerrits
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑10‑00 CG


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0059v van 14 dec 1727 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Johannes Craemer


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0287r van 27 nov 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 12a, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Johannes Cramer


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0334v van 24 sep 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJohannes Kramer


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0150r van 30 nov 1732 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenburgemeester D. Vosma


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0353r van 28 nov 1734 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenvroedsman Buma


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-095Hofstraat 14kamer
eigenaarHendrik Hendriks
gebruikerHendrik Hendriks
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑00‑00 CG


1743 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0296ar van 31 mrt 1743 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenCornelis Jacobus Wetsens


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
4-095 Hofstraat 14wed. Hendrik Hendriks, bestaande uit 4 personen, vermogend00‑00‑00 cg0heeft 2 weeversknegts


1745 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0073v van 14 mrt 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 12a, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPytter Scheltema c.u.


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-095Hofstraat 14kamer
eigenaarwed. Hendrik Hendriks
gebruikerwed. Hendrik Hendriks
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑03‑10 CG


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0148v van 5 sep 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 14Hofstraat, op de hoek van de121‑07‑00 GG1/2 huis en stal
koperhuisman Jan Rienks te Almenum
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
huurderUlbe Sjoukes 42‑00‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperhuisman Cornelis Gerbens te Pietersbierum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Rienks, huisman onder Almenum, koopt 1/2 huis en stalling op de hoek van de Hoffstraet, bewoond door Ulbe Sjoukes voor 42 cg. Geen naastliggers genoemd. Grondpacht 1 cg. aan de Stad. Gekocht van Cornelis Gerbens, huisman te Pietersbierum, voor 121 gg. 7 st.


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0068v van 24 mei 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan de Reus


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0196r van 8 mei 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Rients


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0124r van 13 okt 1765 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenCornelis Aardenburg


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0128v van 10 nov 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 12a, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Jan Rients


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0196r van 15 jun 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 14Hofstraat ZZ247‑07‑00 CGhuis en weefwinkel
koperJan Loomans, en zijn broermr. bontwever
koperHendrik Loomans mr. bontwever
bewonerwijlen Ymkje Jans
naastligger ten oostenGeert Steenveld
naastligger ten zuidenJan de Reus
naastligger ten westenJohannes Harmens
naastligger ten noordenHofstraat
verkoper q.q.Gerryt Heins Brouwer, curator en administrator over de goederen vanmr. brouwer en koopman
verkoper van 1/3 van 1/2de ongehuwde Geertje Gerryts, jonge dochter van haar moeder
verkoperYmkje Jans
verkoperStijntje Gerryts, weduwe van
verkoperwijlen Jan Beerends, erfgenaam van haar zustermr. bontwever
verkoper van 1/3 van 1/2Geertje Gerryts
verkoper van 1/2 van 1/2Lijsbert Hendriks, gehuwd met
verkoper van 1/2 van 1/2Beerent Westendorp
verkoper van 1/2 van 1/2Jan Hoites, erfgenaam van oomschiller te Makkum
erflaterwijlen Jan Rienksmr. bontwever
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan- en Hendrik Lomans, gebroeders en mr. bontwevers, kopen een huis en weefwinkel c.a., met alle goederen, waarin IJmkje Jans is overleden. Ten O. Geert Steenveld, ten W. Johannes Harmens, ten Z. Jan de Reus, ten N. de Hofstraat. Gekocht van Gerryt Heins Brouwer, mr. brouwer, als curator etc. over wl. Geertje Gerryts, vrijster, en de goederen die haar zijn nagelaten door haar moei IJmkje Jans, en ook als gelastigde van Stijntje Gerryts wv Jan Beerends, mr. bontwever etc (zie de acte.), voor 1/2, en Lijsbeth Hendriks x Beerent Westendorp, mr. bontwever en Jan Hoites Schiller te Makkum, als erfgenamen van...?, voor 1/2, voor 247 gg.


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0064r van 10 jul 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 14Hofstraat ZZ300‑00‑00 CG1/2 huis
koperHendrik Lomans fabrikant
naastligger ten oostenGeert Steenveld
naastligger ten zuidenDirk Fellinga
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Johannes Harmens
naastligger ten noordenHofstraat
verkoperJohannes Lomansbontwever
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Lomans, fabriqeur, koopt het 1/2 huis van zijn broer Jan. Ten O. Geert Steenveld, ten W. erven Johannes Harmens, ten Z. Dirk Vellinga, ten N. de Hofstraat. Gekocht van Jan Lomans, mr. bontwever, voor 300 cg.


1776 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0005v van 1 sep 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 14Hofstraat ZZ115‑07‑00 GGhuis en weefwinkel
koperHein Gerryts Brouwer brouwer en koopman
naastligger ten oostenGeert Steenvelt
naastligger ten zuidenDirk Fellinga
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Johannes Harmens
naastligger ten noordenHofstraat
verkoperHendrik Lomansbontwever te Franeker


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0109r van 8 feb 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 14Hofstraat ZZ200‑00‑00 CGhuis met weefwinkel
koperAge Johannes koemelker
huurderHarmen Veldhuis
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Geert Steenveld
naastligger ten zuidenDirk Fellinga
naastligger ten westenAge Johannes
naastligger ten noordenHofstraat
verkoperHein Gerryts Brouwermr. brouwer en koopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAge Johannes, koemelker, koopt een huis zz. Hofstraat, nu bewoond door Harmen Veldhuis. Ten O. erven Geert Steenveld, ten Z. Koopman Dirk Fellinga, ten W. de koper, ten N. de Hofstraat. Gekocht van koopman en mr. brouwer Hein Gerryts Brouwer voor 200 cg.


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0047v van 18 dec 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 14Hofstraat ZZ2000‑00‑00 CGhuis
koperLucas Pieters, gehuwd met
koperFokeltje Andries
naastligger ten oostenClaas Steenveld
naastligger ten zuidenS. IJsbrandi
naastligger ten westenS. IJsbrandi
naastligger ten noordenHofstraat
verkoperAge Johanneskoopman


1809 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51001 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 48 van 12 okt 1809
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-009Hofstraat 14huurcontractfl. 50huis H-009
 
verhuurderFokeltje Andries (wv Lucas Pieters Ooy)
huurderNolles Pieters Bisschop (gehuwd met Lyske Roelofs)


1809 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51001 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 49 van 12 okt 1809
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-009Hofstraat 14koopaktefl. 800huis H-009
 
verkoperFokeltje Andries (wv Lucas Pieters Ooy)
koperNolles Pieters Bisschop (gehuwd met Lyske Roelofs)


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0301r van 12 nov 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 14Hofstraat ZZ wijk H-009800‑00‑00 CGhuis
koperNolles Pieters Bisschop, gehuwd metvarensgezel
koperLijske Roelofs
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Claas Steen
naastligger ten zuidenDouwe Hansen
naastligger ten westenDouwe Hansen
naastligger ten noordenHofstraat
verkoperFokkeltje Andries, weduwe van
verkoperwijlen Lucas P. Ooy


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-087, pag. 82Hofstraat 14Arnoldus Bisschop2‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-009Hofstraat 14Arnoldus Arnoldus Bisschop... Maria Gerrits; BS huw 1816, huw 1818, ovl 1839, ovl 1850 1889 overlijdens; eigenaar en gebruiker van wijk H-009, schipper, 1814. (GAH204); Nolles P.B. en Lijsbert Roelofs ter deus, beide van HRL, zijnde de aangaave ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Hofstraat 14 Arnoldus Bisschopfl. 2


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-009Hofstraat 14Arnoldus Bisschop Arnoldus Bisschop schipper


1817 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 243 van 31 dec 1817
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-009Hofstraat 14koopaktefl. 750huis H-009
 
verkoperAndries Pieters Bisschop
koperDouwe Hanses van Dorpen


1822 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 144 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-009Hofstraat 14Antje Dirks Monsma, overleden op 12 juli 1822dochter van Dirk Bruins Monsma, winkelier/werkman (Hofstraat H 9) en Maaike Thomas Bijlsma, zuster van minderjarige Thomas Dirks Monsma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1824 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7003 aktenr. 74 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-009Hofstraat 14Antje Dirks Monsma, overleden op 27 augustus 1824dochter van Dirk Bruins Monsma, winkelier/werkman (Hofstraat H 9) en Maaike Thomas Bijlsma, zuster van minderjarige Thomas Dirks Monsma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1825 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7003 aktenr. 155 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-009Hofstraat 14Wybe Dirks Monsma, overleden op 21 april 1825zoon van Dirk Bruins Monsma, winkelier/werkman (Hofstraat H 9) en Maike Thomas Bijlsma, broer van minderjarige Thomas Dirks Monsma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1826 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7004 aktenr. 10 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-009Hofstraat 14Wybe Dirks Monsma, overleden op 5 augustus 1826zoon van Dirk Bruins Monsma, winkelier/werkman Hofstraat H 9 en Maike Thomas Bijlsma, broer van minderjarige Thomas Dirks Monsma. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1829 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7006 aktenr. 15 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-009Hofstraat 14Baukje Dirks Monsma, overleden op 1 juli 18291 mnd, dochter van Dirk Bruins Monsma, winkelier/werkman Hofstraat H 9 en Maike Thomas Bijlsma, zuster van minderjarige Thomas en Antje Dirks Monsma. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1739Hofstraat 14Bernardus van LoonkoopmanHarlingenhuisje (28 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-009Hofstraat 14Dirk Bruins Monsma... vd Velde; BS huw 1819, huw 1832, ovl 1842; oud 43 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk H-009; VT1839; D.B.M. eigenaar van perceel nr. 1740 te HRL, winkelier, woonplaats HRL, legger nr. 465, huis en ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-009Hofstraat 14Elisabeth van Dalen... 1851, Rooms Katholiek, dv Anna vD; BS huw 1829, ovl 1851, bev.reg. HRL 1851 wijk E-008, wijk G-162, wijk H-009; oud 34 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk F-004; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-009Hofstraat 14Grietje Gosses Schippergeb 31 mrt 1811 HRL, huwt met Dirk Paulus Monsma op 5 jul 1832 HRL, dv Gosse Abes S, en Geertje Scheltes; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1832, ovl 1842; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-009; VT1839


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
H-009Hofstraat 14D B Monsma stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
H-009HofstraatDirk Bruins Monsma43 jkoopmanMakkumm, protestant, gehuwd
H-009HofstraatGrietje Schipper29 jHarlingenv, protestant, gehuwd
H-009HofstraatThomas Monsma18 j*Harlingenm, protestant, ongehuwd
H-009HofstraatGosse Monsma6 jgeenHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-009HofstraatBruin Monsma2 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-009HofstraatAntie Monsma12 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-009HofstraatGeertje Monsma4 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-009HofstraatJohanna Veenstra17 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. 188 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-009Hofstraat 14Dirk Bruins Monsma, overleden op 17 oktober 184246 jr, koopman, geboren Makkum 28/12/1795, overleden Hofstraat H 9, wednr. Mayke Thomas Bijlsma, man van Grietje Gosses Schipper, vader van minderjarige Gosse, Geertje, Bruin, Wiebe en Trijntje Dirks Monsma (uit 2e huwelijk) en van minderjarige Thomas en Anna Dirks Monsma (voogd is Jacob Bijlsma, houtzaagmolenaar) (uit 1e huwelijk). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. 89 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-009Hofstraat 14Marijke Aants Visser, overleden op 9 maart 184451 jr, overleden Zuiderhaven H 9, vrouw van Sybe Martens Bijlsma, timmerman, moeder van minderjarige Jantje, Aant, Marten en Klaaske Sybes Bijlsma. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-009Hofstraat 14Joannes Hanekampgeb 27 jan 1810 HRL, huwt met Janke Park, (gk), Rooms Katholiek, vest. 12 jan 1852 vanuit Amsterdam, A 26 mei 1859 Franeker; bev.reg. HRL 1851 wijk H-009, 250; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-022; VT1839


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-009Hofstraat 14Johannes Riddersma... Katholiek, zv Johannes Jans R, en Siebrigje (= Sipkje) Bos; BS huw 1830, ovl 1874, bev.reg. HRL 1851 wijk H-009, 233 oud 39 jaar, geb Franeker (!) en wonende te HRL. 1839, wijk F-246; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-009Hofstraat 14Maria Jans Ros... H-036, Rooms Katholiek, dv Jan Pieters R, en Anna Jurjens; BS huw 1830, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk H-009, 233; oud 30 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk F-246; ... (alles)


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3735Hofstraat 14 (H-012)Anne van der Werfwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Hofstraat 14 Sierk van der Werfwinkelierf. 1900f. 4900


1920 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hofstr. 14S. v.d. Werf139In verfwaren en machine-oliën


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Hofstraat 14J. Henstrakruidenier


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hofstr. 14J. Henstra288Boter, kaas, kruiden.w., depôt Nutricia, Zoetermeer


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hofstr.K. Henstra670Kruidenier


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hofstr.K. Henstra670Kruidenier


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hofstr.K. Henstra670Kruidenier


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Hofstraat 14K. (Klaas) Henstra


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Hofstraat 14beeldbepalend pand8 van 10ca. XVIII
  terug