Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Hofstraat 12
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerHofstraat 124-1394-1394-087H-009H-012
 huisnummer lager  huisnummer hogerHofstraat 12b4-1404-1384-087H-009H-012


Naastliggers vanHofstraat 12
ten oostende Hofstraat
ten zuidenRozengracht 9
ten westenHofstraat 10
ten noordende Hofstraat


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0093r van 3 mrt 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 12aHofstraat ZZ300‑00‑00 ggkamer met een weefwinkel en plaats ten zuiden
koperFrans Hendrix c.u.mr. linnenwever
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 cg
naastligger ten oostenFrederick Samuels
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenhet panwerk van de erfgenamen van wijlen Jan Jacobs
naastligger ten noordenHofstraat
verkoperUilck Heeres


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0183r van 10 jan 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 12aHofstraat ZZ300‑22‑02 gghof met bomen en planten en een nieuw gebouwd zomerhuis
kopergezworen gemeensman Wopke Jansen Acker c.u.
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 cg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Frans wever
naastligger ten oostende kleiplaatsen van het panwerk
naastligger ten zuidenhet panwerk
naastligger ten westende hof van de weduwe van wijlen Tieerd Bentes
naastligger ten noordenHofstraat
verkoperFetie Lases Hannema
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWopke Jansen Acker, gemeensman, koopt een hof met bomen etc. en een nieuw gebouwd zomerhuis, zz. Hofstraat bij het panwerk van de verkoper. Ten O. de kleiplaatsen v.d. erven wever Frans, ten W. de hof van wd. Tjeerd Bentes Boncq, ten Z. dat panwerk, ten N. de Hofstraat. Gekocht van Fettie Lases Hannema, voor 300 gg.


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0191v van 31 jan 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 12Hofstraat ZZ tegenover de achteruitgang van het huis genaamd Romen525‑00‑00 gghof met bomen en planten en een zomerhuis of prieel
kopervrijgezel Steven Claasen
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
naastligger ten oostende verkochte hof van Fettie Lases Hannema
naastligger ten zuidenvroedsman Ankse Ippes Zeestra
naastligger ten westenClaes Willems Burger
naastligger ten noordenHofstraat
naastligger ten noorden [a/d overkant]de achteruitgang van huis en hof Romen Rome
verkoperde weduwe en erfgenamen van wijlen Tieerd Bentes Bonck
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSteven Claasen, vrijgezel, koopt een hof met bomen etc., zomerhuis of prieel en een put middenin de hof, Z. Hofstraat tegenover de achter uitgang van het huis 'Romen'. Ten O. de verkochte hof van Fettie Lases Hannema, ten W. Claas Willems Burger, ten Z. Anske Ypes Zeestra, ten N. de Hofstraat. Gekocht van wd. en erven van Tjeerd Bentes Boncq, voor 525 gg.


1674 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0160r van 11 okt 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 12Hofstraat ZZ tegenover de achteruitgang van het huis Romen425‑00‑00 gghof met bomen en planten en een zomerhuis of prieel
kopervroedsman Bavius Ziricus notaris
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
naastligger ten oostenvroedsman Wopke Acker
naastligger ten zuidenJurrien Syborgh koopman
naastligger ten zuidenJan Joannis pannenbakker
naastligger ten westenClaes Burger
naastligger ten noordenHofstraat
naastligger ten noorden [a/d overkant]de achteruitgang van huis en hof Romen Rome
verkoperClaes Claesen c.soc., erven van
erflaterwijlen Steven Claesen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBavius Ziricus, not. publ. en vroedsman, koopt een hof met bomen etc., zomer huis of prieel, zz. Hofstraat, tegenover de achter uitgang van het huis 'Romen'. Ten O. Wopke Jansen Acker, vroedsman, ten W. Claes Burgers, ten Z. Jan Joannis, pannenbakker en Jurrien Syborgh, ten N. die straat. Gekocht van Claes Claesen c.s., als erven van..? Clae sen, voor 425 gg.


1676 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0247v van 31 dec 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 12aHofstraat ZZ475‑00‑00 cghof met bomen, planten en zomerhuis
koperBarent Hiddes de Vries, gehuwd metkapitein Admiraliteit in Friesland
koperAnne Jensma
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 cg
toehaakeen ducaat voor de verkoopster
naastligger ten oostenJan Joannis
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Frans wever
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende hof van de vroedsman Bavius Ziricus
naastligger ten noordenHofstraat
verkopergezworen gemeensman Wopke Jansen Acker, gehuwd met
verkoperFookeltie Claeses Braem
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBarent Hiddes de Fries, ordinaris kapitein bij de Admiraliteit x Anna Jensma kopen een hof met bomen en zomerhuis zz. Hofstraat. Ten O. respectievelijk Jan Joannis en erven wever Frans, ten W. vroedsman Bavius Ziricus, ten N. de Hofstraat. Grondpacht 2 cg. Gekocht van gezworen gemeensman Wopke Jansen Acker x Foockeltie Claeses Braem voor 175 cg.


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0234r van 31 dec 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 12Hofstraat tegenover de achteruitgang van het huis Roomen550‑00‑00 cghof met prieel
koperSimon Siboldi Beeltsma conrector scholarium
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
naastligger ten oostenBarent Hiddes de Vries kapitein
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Jan Joannes
naastligger ten zuidenAllert gardenier
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Claes Burger
naastligger ten noordenHofstraat
verkoperoud gemeensman Bavius Siricusnotaris
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSimon Siboldi Beelsma, conrector scholarum te Harlingen, koopt een hof met bomen etc. en prieel, zz. Hofstraat tegenover de achter uitgang van het huis 'Roma'. Ten O. de capitein Barend Hiddes de Vries, ten W. de hof van erven Claas Burgers, ten Z. wd. Jan Joannes en Allert Kirchman, hovenier, ten N. de Hofstraat. Gekocht van de oud-gemeensman Bavius Ziricus, not. publ., voor 550 cg.


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0116r van 2 dec 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 12aHofstraat ZZ250‑00‑00 cghof met zomerhuis
koperTheodorus Hugen, gehuwd metmr. goudsmid
koperTitie Dirx Roorda
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 cg
naastligger ten oostenJoannes Jans pannenbakker
naastligger ten oostenJetse Stijl
naastligger ten zuidenhet panwerk van Johannes Jansen
naastligger ten westende hof van de conrector
naastligger ten noordenHofstraat
verkoper van 1/4Anna Jentsma, weduwe van
verkoper van 1/4wijlen Barent Hiddes de Vrieskapitein
verkoper van 1/4Jetske Jans, weduwe van
verkoper van 1/4wijlen Jacob Tjebbes
verkoperSiouck Hiddes, gehuwd met te Sexbierum
verkoperWillem Sioerdts, voor 1/2 tesamen met te Sexbierum
verkoperEngel Cornelis te Franeker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTheodorus Hugen, mr. zilversmid x Titie? Dirx Roorda koopt een hof met bomen etc. en zomerhuis, in de Hofstraat. Ten O. Joannes Jansen, pannebakker, en Jetse Stijl, ten W. de conrectorshof, ten Z. het panwerk van Joannes Jansen (Cramer), ten N. de Hofstraat. Gekocht van Anna Jensma wv capitein Barent Hiddes de Vries, voor 1/4, Jetske Jans wv Jacob Tjebbes (Popta?), voor 1/4, en Jacob Claesses Hatsma als gelastigde van Siouck Hiddes x Willem Sioerdts te Sexbierum en Engel Cornelis te Franeker, voor 1/2, voor 250 cg.


1701 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0110r van 24 apr 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 12Hofstraat ZZ t. o. de achteruitgang van het Huis Romen525‑00‑00 cghof met bomen, planten en prieel
koperWybe Feddriks Kalff, gehuwd metmr. brouwer en zoutzieder
koperTrijntie Sjoerds Schiere
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
naastligger ten oostende hof van Theodorus Huigens
naastligger ten zuidenT. Stantius
naastligger ten westenoud burgemeester S. Pauw
naastligger ten noordenHofstraat
verkoperAefke Luitjens Wijngaarden, weduwe/exc.testamentair van
verkoperwijlen Symon Beelsma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWybe Feddriks Kalff, mr. brouwer en zoutzieder x Trijntje Sjoerds Schiere koopt een hof c.a. met prieel en vruchtbomen etc., met in het midden een put, in de Hofstraat tegenover de achter uitgang van het huis 'Romen'. Ten O. de hof van Theodorus Hugens, ten W. de oud-burgemeester Sibrandus Pauw, ten Z. de heer Stantius, ten N. de Hofstraat. Gekocht van Aefke Luitjes Wijngaarden wv Symon Beelsma, conrector der Latijnse School te Harlingen, voor zichzelf en als erfgename ex testamento van haar wl. man, voor 525 cg.


1709 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0094v van 16 jun 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 12Hoffstraat (tegenover de achter- en ingang van het huis Roma)350‑00‑00 cghof
koperJohannes Vosma koopman
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
naastligger ten oostenGerardus Hugen
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Stansius
naastligger ten westenoud burgemeester Pauw
naastligger ten noordenHoffstraat
verkoperTrijntie Sioerds Schiere, gehuwd met
verkoperWybe Feddrix Kalffgaljootschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Vosma koopt een hof c.a., zz. Hofstraat, tegenover de achter in- en uitgang van het huis 'Roma'. Ten O. Theodorus Huigen, ten W. de oud-burgemeester R.. i..?, ten Z. erven Stansius, ten N. de Hofstraat. Gekocht van Trijntje Sjoerds Schiere x Wybe Feddrix Kalff, galjootschipper die uitlandig is op zee, voor 350 cg.


1712 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0175v van 3 apr 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 12aHofstraat ZZ72‑00‑00 cg8/12 hof
koperWieger Mockema, en
koperJohannes Mockema
eigenaar van 4/12Wieger Mockema, en
eigenaar van 4/12Johannes Mockema
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 cg
naastligger ten oostenSimon Jelles Stijl
naastligger ten zuidenJohannes Cramer
naastligger ten westenJohannes Vosma
naastligger ten noordenHofstraat [niet vermeld]
verkoper van 5/12Gerhardus Crab
verkoper van 3/24Rinske Huigens
verkoper van 3/24Geertruid Huigens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWieger- en Johannes Mockema kopen 2/3 van een hof c.a. waarvan zij al 1/3 bezitten, zz. Hofstraat. Ten O. Simon Jelles Stijl, ten W. Johannes Vosma, ten Z. Johannes Cramer, ten N.? Gekocht van Gerhardus Crab?, voor zich voor 5/12 en Rinske- en Geertruid Huigens samen voor 3/12, voor 72 cg.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-139 , folio 76Hofstraat 12hof
eigenaarJohannes Vosma
gebruikerJohannes Vosma
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑08‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-140 , folio 76Hofstraat 12bhof
eigenaargemeensman Mockema
gebruikergemeensman Mockema
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑08‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-139 , folio 49vHofstraat 12hoff
eigenaarJohannes Vosma
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑08‑00 cg
aansl. huurw. voldaan12‑3‑1720
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-140 , folio 49vHofstraat 12bhoff
eigenaargemeensman Mockema
gebruiker
huurwaarde totaal08‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑12‑00 cg
aansl. huurw. voldaan26‑6‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-139 , folio Hofstraat 12hof
eigenaarJohannes Vosma
gebruikerJohannes Vosma
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑00‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-140 , folio Hofstraat 12bhof
eigenaargemeensman Mockema
gebruikergemeensman Mockema
huurwaarde totaal08‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑06‑08 cg


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0287r van 27 nov 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 12aHofstraat ZZ120‑00‑00 cghof met planten, bomen en zomerhuis
koperHermanus Dortman, gehuwd metmr. kuiper
koperHendrikje Walkes
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 cg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Johannes Cramer
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Johannes Cramer
naastligger ten westenvroedsman Doede Vosma
naastligger ten noordenHofstraat
verkoperFijtje Wiegers Mockema, gehuwd met
verkoperSeerp Swermsmr. zilversmid


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0150r van 30 nov 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 12aHofstraat ZZ of aan het eind van de Rozengracht00‑00‑00 cghof, met kamer of wagenhuis
aanhandelaarArjen Teunis Block
verpachter grondde stad Harlingen10‑00‑00 cg
naastliggereen wijnstok mag gelegd worden op het huis van Harmen Lucas
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Arjen Robijns
naastligger ten zuidenRozengracht [staat: straat]
naastligger ten westenburgemeester D. Vosma
naastligger ten noordenHofstraat [staat: straat]
verwandelaarwijlen Yda van Quiklenborg, weduwe van
verwandelaarwijlen oud burgemeester Laes Haselaer
verwandelaarCatharina Haselaer, gehuwd met
verwandelaarvroedsman J. Donker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaArjen Teunis Block koopt een mooie hof met een camer of wagenhuis, zz. Hofstraat. Ten O. erven Arjen Robijns, ten W. burgemeester Doede Vosma, ten Z. en N. de straten. Zie ook de voorwaarden. Het is een wandelcoop met Yda Quicklenburg wv Laes Haselaer.


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0353r van 28 nov 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenburgemeester Vosma


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-138 , folio 50rHofstraat 12bhoff
eigenaarHarmen Dortmans
gebruikerHarmen Dortmans
huurwaarde totaal08‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑06‑10 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-139 , folio 50rHofstraat 12kamer
eigenaarJan Broers
gebruikerLijsbert Jans
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
4-139Hofstraat 12Jan Broers, bestaande uit 2 personen, vermogend00‑00‑00 cg0


1745 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0073v van 14 mrt 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 12aHofstraat ZZ114‑00‑00 ggtuin met zomerhuis
koperPytter Scheltema, gehuwd metpan- en estrikbakker
koperTrijntie Hotses Swerms
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 cg
naastligger ten oostenPytter Scheltema c.u.
naastligger ten zuidenPytter Scheltema c.u.
naastligger ten westenburgemeester Doede Vosma
naastligger ten noordenHofstraat
verkoper q.q.de Gereformeerde Gemeente: weesvoogdij, administratoren over
verkoperde onmondige nagelaten kinderen van Harmanus Dortman, gehuwd met
verkoperHenderina Walkes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPytter Scheltema, pan- en estrikbakker x Trijntje Hotses Swerms koopt een tuin met nw. gebouwd zomerhuis, bloemen etc. zz. Hofstraat. De koper woont ten Z. v.d. tuin en heeft daarmee een mandemuur. Ten O. ook de koper, ten W. burgemeester Doede Vosma, ten N. de Hofstraat. Gekocht van de voogden van het Ger. Weeshuis, als alimentatoren van Walke Harmanus Dortman, minderjarig kind van Harmanus Dortman x Hendrina Walkes, voor 114 gg.


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-138 , folio 50rHofstraat 12bhof
eigenaarPytter Scheltema
gebruikerPytter Scheltema
huurwaarde totaal08‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑09‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-139 , folio 50rHofstraat 12kamer
eigenaarJan Broers
gebruikerJan Broers
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑05‑06 cg


1746 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0135v van 4 sep 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 17, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenburgemeester Doede Vosma


1746 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0138r van 4 sep 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 13, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenburgemeester Doede Vosma


1748 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0211r van 14 jan 1748 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 12Hofstraat ZZ300‑00‑00 cghof en zomerhuis
koperAnthoni Vink, gehuwd methovenier
koperMinke Minnes
naastligger ten oostenvroedsman Hoogeboom c.s.
naastligger ten zuidenPytter Scheltema
naastligger ten westenAnthoni Vink hovenier
naastligger ten noordenHofstraat
verkoperoud burgemeester Doede Johannes Vosma


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
4-139, fol. 68vHofstraat 12Jan Broers cum uxore, bestaande uit 2 volwassenen en geen kinderensackedraeger18:1:00 cg3:0:00 cgbestaet maetigh


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-138 , folio 50vHofstraat 12bhof
eigenaarJan Reus
gebruikerJan Reus
huurwaarde totaal08‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑09‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-139 , folio 50vHofstraat 12kamer
eigenaarJan Broers
gebruikerJan Broers
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑05‑06 cg


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0128v van 10 nov 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 12aHofstraat ZZ215‑00‑00 cghuis en weefwinkel
koperJohannes Harmens, gehuwd mettichelaar te Grettingabuurt Almenum
koperTrijntje Wybes te Grettingabuurt Almenum
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Jan Rients
naastligger ten zuidenJan de Reus
naastligger ten westenJan de Reus
naastligger ten noordenHofstraat
crediteurEelke Dirks Wildschut n.u.koopman
verkoperAntje Harmens Adema, weduwe van
verkoperwijlen Hendrik Albertsmr. bontwever


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-138 , folio 50vHofstraat 12bhof
eigenaarJan Reus
gebruikerJan Reus
huurwaarde totaal08‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑09‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-139 , folio 50vHofstraat 12kamer
eigenaarJan Broers
gebruikerJan Broers
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑05‑06 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-087 , folio 84rHofstraat 12woning
eigenaarAge Johannes
gebruikerCasper Hendriks
huurwaarde30‑00‑00 cg
af: lasten01‑00‑00 cg
huurwaarde totaal29‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑05‑06 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-087 , folio 84rHofstraat 12huis
eigenaarLucas Pieters
gebruikerLucas Pieters
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerking[samengenomen met 4-086]


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-087 , folio 84rHofstraat 12huis
eigenaarLucas Pieters
gebruikerLucas Pieters
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerking[samengenomen met 4-086]


1809 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51001 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 48 van 12 okt 1809
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-009Hofstraat 12huurcontractfl. 50huis H-009
 
verhuurderFokeltje Andries (wv Lucas Pieters Ooy)
huurderNolles Pieters Bisschop (gehuwd met Lyske Roelofs)


1809 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51001 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 49 van 12 okt 1809
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-009Hofstraat 12koopaktefl. 800huis H-009
 
verkoperFokeltje Andries (wv Lucas Pieters Ooy)
koperNolles Pieters Bisschop (gehuwd met Lyske Roelofs)


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-087 , pag. 82Hofstraat 12Arnoldus Bisschop 2‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-009Hofstraat 12Arnoldus Arnoldus Bisschop... Maria Gerrits; BS huw 1816, huw 1818, ovl 1839, ovl 1850 1889 overlijdens; eigenaar en gebruiker van wijk H-009, schipper, 1814. (GAH204); Nolles P.B. en Lijsbert Roelofs ter deus, beide van HRL, zijnde de aangaave ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-009Hofstraat 12Arnoldus BisschopArnoldus Bisschopschipper


1817 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 243 van 31 dec 1817
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-009Hofstraat 12koopaktefl. 750huis H-009
 
verkoperAndries Pieters Bisschop
koperDouwe Hanses van Dorpen


1822 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 144 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-009Hofstraat 12Antje Dirks Monsma, overleden op 12 juli 1822dochter van Dirk Bruins Monsma, winkelier/werkman (Hofstraat H 9) en Maaike Thomas Bijlsma, zuster van minderjarige Thomas Dirks Monsma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1824 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7003 aktenr. 74 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-009Hofstraat 12Antje Dirks Monsma, overleden op 27 augustus 1824dochter van Dirk Bruins Monsma, winkelier/werkman (Hofstraat H 9) en Maaike Thomas Bijlsma, zuster van minderjarige Thomas Dirks Monsma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1825 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7003 aktenr. 155 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-009Hofstraat 12Wybe Dirks Monsma, overleden op 21 april 1825zoon van Dirk Bruins Monsma, winkelier/werkman (Hofstraat H 9) en Maike Thomas Bijlsma, broer van minderjarige Thomas Dirks Monsma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1826 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7004 aktenr. 10 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-009Hofstraat 12Wybe Dirks Monsma, overleden op 5 augustus 1826zoon van Dirk Bruins Monsma, winkelier/werkman Hofstraat H 9 en Maike Thomas Bijlsma, broer van minderjarige Thomas Dirks Monsma. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1829 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7006 aktenr. 15 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-009Hofstraat 12Baukje Dirks Monsma, overleden op 1 juli 18291 mnd, dochter van Dirk Bruins Monsma, winkelier/werkman Hofstraat H 9 en Maike Thomas Bijlsma, zuster van minderjarige Thomas en Antje Dirks Monsma. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1739Hofstraat 12Bernardus van Loon koopmanHarlingenhuisje (28 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1739Hofstraat 12bBernardus van Loon koopmanHarlingenhuisje (28 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-009Hofstraat 12Dirk Bruins Monsma... vd Velde; BS huw 1819, huw 1832, ovl 1842; oud 43 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk H-009; VT1839; D.B.M. eigenaar van perceel nr. 1740 te HRL, winkelier, woonplaats HRL, legger nr. 465, huis en ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-009Hofstraat 12Elisabeth van Dalen... 1851, Rooms Katholiek, dv Anna vD; BS huw 1829, ovl 1851, bev.reg. HRL 1851 wijk E-008, wijk G-162, wijk H-009; oud 34 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk F-004; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-009Hofstraat 12Grietje Gosses Schippergeb 31 mrt 1811 HRL, huwt met Dirk Paulus Monsma op 5 jul 1832 HRL, dv Gosse Abes S, en Geertje Scheltes; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1832, ovl 1842; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-009; VT1839


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
H-009Hofstraat 12D B Monsma stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
H-009HofstraatDirk Bruins Monsma43 jkoopmanMakkumm, protestant, gehuwd
H-009HofstraatGrietje Schipper29 jHarlingenv, protestant, gehuwd
H-009HofstraatThomas Monsma18 j*Harlingenm, protestant, ongehuwd
H-009HofstraatGosse Monsma6 jgeenHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-009HofstraatBruin Monsma2 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-009HofstraatAntie Monsma12 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-009HofstraatGeertje Monsma4 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-009HofstraatJohanna Veenstra17 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. 188 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-009Hofstraat 12Dirk Bruins Monsma, overleden op 17 oktober 184246 jr, koopman, geboren Makkum 28/12/1795, overleden Hofstraat H 9, wednr. Mayke Thomas Bijlsma, man van Grietje Gosses Schipper, vader van minderjarige Gosse, Geertje, Bruin, Wiebe en Trijntje Dirks Monsma (uit 2e huwelijk) en van minderjarige Thomas en Anna Dirks Monsma (voogd is Jacob Bijlsma, houtzaagmolenaar) (uit 1e huwelijk). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. 89 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-009Hofstraat 12Marijke Aants Visser, overleden op 9 maart 184451 jr, overleden Zuiderhaven H 9, vrouw van Sybe Martens Bijlsma, timmerman, moeder van minderjarige Jantje, Aant, Marten en Klaaske Sybes Bijlsma. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-009Hofstraat 12Joannes Hanekampgeb 27 jan 1810 HRL, huwt met Janke Park, (gk), Rooms Katholiek, vest. 12 jan 1852 vanuit Amsterdam, A 26 mei 1859 Franeker; bev.reg. HRL 1851 wijk H-009, 250; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-022; VT1839


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-009Hofstraat 12Johannes Riddersma... Katholiek, zv Johannes Jans R, en Siebrigje (= Sipkje) Bos; BS huw 1830, ovl 1874, bev.reg. HRL 1851 wijk H-009, 233 oud 39 jaar, geb Franeker (!) en wonende te HRL. 1839, wijk F-246; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-009Hofstraat 12Maria Jans Ros... H-036, Rooms Katholiek, dv Jan Pieters R, en Anna Jurjens; BS huw 1830, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk H-009, 233; oud 30 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk F-246; ... (alles)


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1732Hofstraat 12 (H-013)fa. Hubert Jans (en Co.)woonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Hofstraat 12D. v/d Meulensigarenmaker


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hofstr.S.M. v.d. Meer746Aann.


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hofstr.S.M. v.d. Meer746Aann.


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Hofstraat 12D. (Dirk) Duizendstra


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Sectie A nr. 5497Hofstraat 12bgemeentelijk monument13 van 20ca. 1905


2004 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 5497Hofstraat 12b


2023
0.080314159393311


  terug