Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Heerensteeg 6
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Heerensteeg 6 (niet bekend) (niet bekend) B-ong B-156
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 105 2-001 2-003 B-ong B-150
Naastliggers vanHeerensteeg 6
ten oostende Heerensteeg
ten noordenHeerensteeg 4


aangrenzende stegensteeg
Zoutsloot 105Heerensteeg ten oosten


1614 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0190r van 15 jan 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heerensteeg 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenwijlen Baucke Lamberts


1614 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0190r van 15 jan 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 105Zoutsloot NZ [staat: bij de drie pijpen aan het achterdiept]huis en plaats
 
koper provisioneelSaecke Lolles 252-00-00 GG
naastligger ten oostenHerensteeg [niet vermeld]
naastligger ten zuidenZoutsloot [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperwijlen Baucke Lamberts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt finaal geveild (a) een huis en plaats bij de drie pijpen


1620 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0221r van 18 mrt 1620 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 105in de noorder nieuwe stad bij de drie pijpenhuis of loods
 
koperN. N.
naastligger ten oostenFopcke Claesen
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenDirck Simens bakker
naastligger ten noordenN. N.
crediteur q.q.Pieter Alberts, cessie hebbende vanBeetgum
crediteur (triumphant)Auck Rompckes pro se et liberis, cessie hebbende van
crediteur (triumphant)Luytien Aenis, en
crediteur (triumphant)Intie Jaytses
verkoper (gesuccumbeerde)Oege Nannis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van (de met name genoemde crediteuren van) Oege Nannis, zijn huis of loods in de Noorder Nieuwe Stad bij de Drie Pijpen. Ten O. Fopke Claes, ten W. bakker Dirck Simens.


1620 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0229v van 6 mei 1620 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 105Zoutsloot NZ bij de drie pijpenhuis
 
koper provisioneelN. N. 0-00-00 GG
naastligger ten oostenFopke
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
crediteur (triumphant)Pieter Alberts
verkoper (gesuccumbeerde)Oege Nannis


1614 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0190r van 15 jan 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heerensteeg 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1614 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0190r van 15 jan 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heerensteeg 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1614 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0190r van 15 jan 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heerensteeg 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0059r van 5 mrt 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 105Zoutsloot NZ [staat: bij de drie pijpen naast en ten zuiden van de vijver van Dirck Ariens]ledige plaats strekkende zuidwaarts tot aan de straat
 
koperDirck Ariens c.u.brouwer80-00-00 GG
naastligger ten oostenHerensteeg [staat: straat]
naastligger ten oostenhet huis waar de Heemskynderen uithangen
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende ledige plaats van Dirck Ariens c.u.brouwer
naastligger ten noordende vijver van Dirck Ariens c.u.brouwer
verkoperCornelia Wybes, weduwe van
verkoperwijlen burgemeester Pybe Melys
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirck Ariens, brouwer, koopt een ledige plaets ten Z. van zijn vijver, omtrent de 3 Pijpen en strekkende vandaar zuidwaarts tot de straat. Ten O. het huis 'de 4 Heemskinderen' en de straat, ten W. zijn ledige plaets. Gekocht van Cornelia Wybes wv Pybe Melis, voor 80 gg.


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0170r van 18 jan 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 105Zoutsloot NZhuis, loods, plaats en tuin van 18 x 42 voet
 
koperWyger Sybes, gehuwd metkaagschipper629-00-00 GG
koperGeertje Jans
naastligger ten oostenHoite Hoites
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenPier Piersen
naastligger ten noordenJochum
verkoperIede Auckesgardenier


1614 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0190r van 15 jan 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heerensteeg 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0022ra van 1 feb 1668 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 105Zoutsloot NZhuis
 
koper finaalHidde Tjercx 525-00-00 GG
naastligger ten oostenhet huis genaamd de Vier Heemskinderen
naastligger ten oostenHerensteeg [staat: straat]
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenWyger Sybes
naastligger ten noordende weduwe van Arrjen Jansen
verkoper q.q.Jacob Pieters, curatorbakker
verkoper q.q.Jan Jansen Reyer, curator over
verkoperLisck Tjerks, en
verkoperJancke Tjerks
verkoperHidde Tjerks
erflaterwijlen Tjerk Bauckes c.u.


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0152v van 23 feb 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 105Zoutsloot NZhuis
 
koper door niaarPier Piersen 485-00-00 GG
geniaarde koperDirck Ipes c.u.
bewonerHaentie Jans
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenZoutsloot [niet vermeld]
naastligger ten westenPier Piersen
naastligger ten noordenN. N.
verkoperWyger Sybes c.u.


1614 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0190r van 15 jan 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heerensteeg 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1688 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0239v van 11 mrt 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 105Zoutsloot NZkamer loods en plaats
 
koperAntie Gerryts, weduwe van128-08-00 GG
koperwijlen Pier Piersen
naastligger ten oostenPier Piersen
naastligger ten oostenAndries Piers
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenJoannis Pieters
naastligger ten noordenAndries Piers
verkoperDaniel Eyberts, gehuwd metmr. bakker
verkoperClaeske Goslinghs


1716 - reëelkohieradresgebruik
2-001Zoutsloot 105huis, panwerk etc.
eigenaargemeensman Andries Piers
gebruikergemeensman Andries Piers
huurwaarde56-10-00 CG
aanslag huurwaarde11-06-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
2-001Zoutsloot 105huis, estrikwerk etc.
eigenaarAndries Piers
huurwaarde56-10-00 CG
aanslag huurwaarde11-06-00 CG
aansl. huurw. voldaan5-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
2-001 Zoutsloot 105huis, estrikwerk etc.
eigenaarAndries Piers erven
gebruikerAndries Piers erven
huurwaarde56-10-00 CG
aanslag huurwaarde09-08-00 CG


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0003va van 4 sep 1735 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 105Zoutsloot NZhuis en weefwinkel
 
koper provisioneelJacob Clingenspoor 450-14-00 GG
bewonerde weduwe van Pier Andrys
naastligger ten oostenHerensteeg [staat: straat van de Zoutsloot naar de Liemendijk]
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenhet eerste perceel in deze akte
naastligger ten noordenhet derde perceel in deze akte
verkoper van 1/3Saekjen Piers Gladsma veniam aetatis bekomen hebbende, gehuwd met
verkoper van 1/3Tjeerd Clasenschipper
verkoper q.q.vroedsman Wiltetus Jelgersma, geauthoriseerde curatorapotheker
verkoper q.q.Robbert Rovel, geauthoriseerde curatoren over
verkoper van 1/3Trijntie Piers Gladsma
verkoper van 1/3Ytie Piers Gladsma
erflaterwijlen Pier Andrys Gladsma


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0003va van 4 sep 1735 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heerensteeg 6Heerensteeg WZ [staat: de straat van de Zoutsloot naar de Liemendijk strekkende]huis
 
koper provisioneelR. Rovel 250-14-00 GG
huurderClaas Jansen bontwever
naastligger ten oostenHeerensteeg [staat: de straat van de Zoutsloot naar de Liemendijk strekkende]
naastligger ten zuidenhet tweede perceel in deze akte
naastligger ten westenhet eerste perceel in deze akte
naastligger ten noordenJan Heins brouwer
verkoper van 1/3Saekjen Piers Gladsma veniam aetatis bekomen hebbende, gehuwd met
verkoper van 1/3Tjeerd Clasenschipper
verkoper q.q.vroedsman Wiltetus Jelgersma, geauthoriseerde curatorapotheker
verkoper q.q.Robbert Rovel, geauthoriseerde curatoren over
verkoper van 1/3Trijntie Piers Gladsma
verkoper van 1/3Ytie Piers Gladsma
erflaterwijlen Pier Andrys Gladsma


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0008ra van 25 sep 1735 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 105Zoutsloot NZhuis
 
koper provisioneelJacob Clingenspoor 450-14-00 GG
bewonerde weduwe van Pier Andrys
naastligger ten oostenHerensteeg [staat: straat van de Zoutsloot naar de Liemendijk]
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenhet eerste perceel in deze akte
naastligger ten noordenhet derde perceel in deze akte
verkoper van 1/3Saekjen Piers Gladsma, gehuwd met
verkoper van 1/3Tjeerd Clasenschipper
verkoper q.q.vroedsman Wiltetus Jelgersma, curatorapotheker
verkoper q.q.Robbert Rovel, curatoren over
verkoper van 1/3Trijntie Piers Gladsma, erfgenaam
verkoper van 1/3Ytie Piers Gladsma
erflaterwijlen Pier Andrys Gladsma


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0008ra van 25 sep 1735 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heerensteeg 6Heerensteeg WZ [staat: de straat van Zoutsloot tot Liemendijk]huis en weefwinkel
 
koper provisioneelR. Rovel koopman250-14-00 GG
koper provisioneelSybrand Feytema koopman
huurderClaes Jansen mr. bontwever
naastligger ten oostenHeerensteeg [staat: de straat van de Zoutsloot naar de Liemendijk strekkende]
naastligger ten zuidenhet tweede perceel in deze akte
naastligger ten westenhet eerste perceel in deze akte
naastligger ten noordenJan Heins brouwer
verkoper van 1/6Saekjen Piers Gladsma, gehuwd met
verkoper van 1/6Tjeerd Clasenschipper
verkoper q.q.vroedsman Wiltetus Jelgersma, curatorapotheker
verkoper q.q.Robbert Rovel, curatoren over
verkoper van 1/3Trijntie Piers Gladsma, erfgenaam
verkoper van 1/3Ytie Piers Gladsma
erflaterwijlen Pier Andrys Gladsmaestrikbakker


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0081v van 23 okt 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heerensteeg 6Heerensteeg WZ [staat: straat van de Zoutsloot tot de Liemendijk]1/2 weefwinkel
 
koperRobbert Rovel koopman125-07-00 GG
koperSybrand Feytema koopman
eigenaar van 1/4Robbert Rovelkoopman
eigenaar van 1/4Sybrand Feytemakoopman
huurderClaes Jansen bontwever
naastligger ten oostenHeerensteeg [staat: straat van de Zoutsloot tot de Liemendijk]
naastligger ten zuidenJacob Clingenspoor
naastligger ten westenRobbert Rovel koopman
naastligger ten westenSybrand Feytema koopman
naastligger ten noordenJan Heins brouwer
verkoperTrijntie Willems, weduwe van
verkoperwijlen Pier Andrys Gladsma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRobert Roell en Sybrand Feitema kopen 1/2 huis en weefwinkel in de straat die van de Zoutsloot naar de Liemendijk gaat en waarvan de kopers al 1/2 bezitten. Ten O. die straat, ten W. het estrikwerk van de kopers, ten Z. Jacob Clingenspoor, ten N. brouwer Jan Heins. Gekocht van Trijntie Willems wv Pier Andries Gladsma, voor 125 gg.


1736 - reëelkohieradresgebruik
2-001 Zoutsloot 105huis en panwerk
eigenaarerven Andrys Piers
gebruikererven Andrys Piers
huurwaarde56-10-00 CG
aanslag huurwaarde09-08-06 CG


1736 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0148v van 25 nov 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 105Zoutsloot NZ hoek Heerensteeg [staat: straat naar de Liemendijk]huis
 
koperRobbert Rowel, enkoopman410-14-00 CG
koperSybrant Pytters Feitema koopman
huurderPieter Seerps e.a.46-00-00 CG
naastligger ten oostenHeerensteeg [staat: straat van de Zoutsloot tot de Liemendijk]
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenRobbert Rowel koopman
naastligger ten westenSybrant Pytters Feitema koopman
naastligger ten noordenRobbert Rowel koopman
naastligger ten noordenSybrant Pytters Feitema koopman
verkoperJacob Klingenspoor, gehuwd metherbergier
verkoperClaaske Sytsesherbergierse
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRobert Roell en Sybrand Pytters Feitema kopen een deftig huis c.a., in de straat die van de Zoutsloot naar de Liemendijk loopt. Ten O. die straat, ten Z. de Zoutsloot, ten W. en N. de kopers. Het is een onderdeel van het estrikwerk dat al van de kopers is. Een lange ingewikkelde acte. Gekocht van herbergiers Jacob Clingenspoor x Claaske Sytses, voor 410 gg en 1 ducaat.


1614 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0190r van 15 jan 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heerensteeg 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1614 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0190r van 15 jan 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heerensteeg 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1746 - reëelkohieradresgebruik
2-001 Zoutsloot 105huis en panwerk
eigenaarKlaas Thomas cum soc.
gebruikerKlaas Thomas cum soc.
huurwaarde56-10-00 CG
aanslag huurwaarde10-05-06 CG


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0283r van 23 jan 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 105Zoutsloot NZ naast het panwerk van Klaas IJzenbeek1/2 huis
 
koperPieter Lanting 90-03-00 GG
eigenaar van 1/2Pieter Lanting
huurder voorste gedeeltede weduwe van H. de Ruiter
huurder achterste gedeeltede weduwe van Jan Claases
naastligger ten oostenHeerensteeg [staat: Liemendijk]
naastligger ten zuiden [staat: noorden]Zoutsloot
naastligger ten westenKlaas IJsenbeek koopman
naastligger ten noorden [staat: zuiden]Anjelierstraat [staat: Laurierstraat]
verkoper q.q.Hein Mollema, curatorkoopman
verkoper q.q.Hylke Hanekuik, curatorkoopman
verkoper q.q.Jan Hannema, curatoren overkoopman
verkoperWybe D. Hanekuik, gehuwd met
verkoperRinske Lanting
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Lanting koopt een 1/2 huis nz. Zoutsloot, naast het panwerk van Klaas IJsenbeek. Ten O. de Liemendijk, ten W. Klaas IJsenbeek, ten Z. de Achterstraat, ten N. de Zoutsloot? Gekocht van (de curatoren over de verlaten boedel van) Wybe Douwes Hanekuik x Rinske Lanting voor 90 gg.


1614 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0190r van 15 jan 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heerensteeg 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1614 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0190r van 15 jan 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heerensteeg 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1614 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0190r van 15 jan 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heerensteeg 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1614 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0190r van 15 jan 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heerensteeg 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0156r van 30 jun 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 105Zoutsloot NZ naast het panwerk van Jan de Boertwee huizen aan en naast elkaar
 
koperlid van het Gemeentebestuur Paulus de Boer 200-00-00 CG
huurder voorkamerAdam Sterk c.u.
huurder achterkamerN. Smal c.u.
naastligger ten oostenHeerensteeg [staat: straat]
naastligger ten zuidenZoutsloot [staat: straat]
naastligger ten westenJan de Boer
naastligger ten noordenPaulus de Boer
verkoperPieter Lantingoud koopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPaulus de Boer, raadslid, koopt 2 woningen, aan- en naastelkaar staande op de Zoutsloot, naast het panwerk van Jan de Boer. Ten O. en Z. de straten, ten W. kopers` broer, ten N. de koper. Gekocht van Pieter Lanting, voor 200 gg.


1614 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0190r van 15 jan 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heerensteeg 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-003 Zoutsloot 105Jan de Boer3-00-00 CGpanwerk


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 174Zoutsloot 105Gerrit Paules de Boer en mede E.Harlingenfabrikeurbergplaats (77 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 174Heerensteeg 6Gerrit Paules de Boer en mede E.Harlingenfabrikeurbergplaats (77 m²)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 174B-123 (Zoutsloot)Gilles Valckenierwagenhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3485B-150 (Zoutsloot)Douwe C. Boersmapakhuis
Sectie A nr. 3484B-156 (Liemendijk)Douwe C. Boersmawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4342Heerensteeg 6 (B-156)Douwe C. Boersmawoonhuis
Sectie A nr. 4341Zoutsloot 105 (B-150)Douwe Boersmawoonhuis


1924 - kentekenadresnaam
B-7586
Zoutsloot 105Sybren Schuil


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zoutsloot 105P.Cupidozeeman
  terug