Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Rapenburg 1
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerRapenburg 14-057(niet bekend)(niet bekend)G-ongG-ong
   huisnummer hogerRapenburg 13-1153-1153-137G-ongG-ong


Naastliggers vanRapenburg 1
ten oostenRapenburg 3
ten zuidenhet Rapenburg
ten westende Kerkpoortstraat


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0159r van 15 dec 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 55een_achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenIppe Meynerts
naastligger ten oostenIppe Meynerts


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0203v van 25 jan 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rapenburg 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende verkoper Wytse Pyters c.u.


1649 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0068r van 3 feb 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 55een_achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende kamer van Wytse Pyters
naastligger ten oostende kamer van Wytse Pyters


1649 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0092v van 8 sep 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rapenburg 1Rapenburg NZ150‑00‑00 ggkamer
koper door niaarJan Knijff c.u.
geniaarde koperJan Anskes c.u.
naastligger ten oostenEllert Hebbes
naastligger ten zuidenRapenburg [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenburgervaandrig Jan Knijff
verkopermr. Wytse Pyters c.u.


1652 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0201r van 22 feb 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 55een_achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende kamer van Jan Knijff
naastligger ten oostende kamer van Jan Knijff


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0259r van 17 jan 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 55een_achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende kamers van Jan Knijff
naastligger ten oostende kamers van Jan Knijff


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0173v van 10 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rapenburg 1Rapenburg NZ33‑15‑00 ggkamer
koperHaye Ruirdts
naastligger ten oostenEllert Hibbes
naastligger ten zuidenRapenburg
naastligger ten westende kamer van de weduwe van wijlen Codde kapitein
naastligger ten noordende kamer van Seerp Tjepkes
verkoperdr. W. Knijffsecretaris Universiteit van Franeker


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0029r van 15 jan 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rapenburg 1Rapenburg NZ26‑18‑00 ggkamer
koperburgerhopman Walingh Jansen Grauda
huurderBerber Gerrits
naastligger ten oostenTjepke Seerps
naastligger ten zuidenRapenburg
naastligger ten westende stad Harlingen: kamers
naastligger ten noordenTjepke Seerps
verkoperde stad Harlingen: armvoogdij


1710 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0103v van 19 jan 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rapenburg 1Rapenburg NZ50‑00‑00 ggwoning
koperJasper Gerrits c.u.uurwerkmaker
naastligger ten oostende Gereformeerde* Gemeente: diaconie woning
naastligger ten zuidenRapenburg
naastligger ten westenRuird Bontekoe
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Tiepke Gratema
verkoperoud hopman Walingh Jansen Grauda


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-115 , folio 52Rapenburg 1kamer
eigenaarJasper Gerrits
gebruikerpanbakker Wouter wed.
huurwaarde totaal09‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑16‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-057 , folio 68Rapenburg 1huis en molen
eigenaarJan Pieters c.soc.
gebruikerJan Pieters c.soc.
huurwaarde totaal36‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑04‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-115 , folio 33rRapenburg 1kamer
eigenaarJasper Gerrits
gebruikerWouter Panbakker wed.
huurwaarde totaal09‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑16‑00 cg
aansl. huurw. voldaan5‑7‑1720
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-057 , folio 44vRapenburg 1huis en molen
eigenaarJan Pieters cum soc.
huurwaarde totaal36‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑04‑00 cg
aansl. huurw. voldaan3‑5‑1720
opmerking1720 den 3 mey door Ulbe Hendriks frou
opmerkingde helft betaelt 3-12-0
opmerkingden 23 augustes van Jan Pieters
opmerking1/2 betaelt 3-12-0


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0085r van 10 nov 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rapenburg 1Rapenburg NZ100‑00‑00 cghuis
koperGrietie Teunis, weduwe van
koperwijlen Wouter pannenbakker
huurderde koperse Grietie Teunis
naastligger ten oostende Gereformeerde Gemeente: diaconie
naastligger ten zuidenRapenburg [staat: straat]
naastligger ten westenRuurd Sybes Bontekoe
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Tjepke Gratema
verkoperJasper Gerrits
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGrietie Teunis wv Wouter Pyters?, pannebakker, koopt een woning op Rapenburg. Ten O. de diaconen der Ger. Gem., ten W. Ruurd Sybes Bontekoe, ten Z. de straat, ten N. erven Tjepke Gratama. Gekocht van Jaepjen Gerrits, voor 100 cg.


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-115 , folio Rapenburg 1huis
eigenaarwed. Wouter Pyters
gebruikerwed. Wouter Pyters
huurwaarde totaal09‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑10‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-057 , folio 45rRapenburg 1huis en molen
eigenaarJan Pyters cum soc.
gebruikerJan Pyters cum soc.
huurwaarde totaal36‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0053v van 18 nov 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rapenburg 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenGrietje Teunis


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-115 , folio 33vRapenburg 1huis
eigenaarwed. Wouter Pieters
gebruikerwed. Wouter Pieters
huurwaarde totaal09‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑10‑00 cg


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
3-115Rapenburg 1Rutger Tjerks, bestaande uit 6 personen06‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-115 , folio 33vRapenburg 1huis
eigenaarRutger Tjerks
gebruikerRutger Tjerks
huurwaarde totaal09‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑12‑12 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
3-115, fol. 48rRapenburg 1Rutger Tjerks cum uxore, bestaande uit 3 volwassenen en 3 kinderenmatroos11:13:00 cg2:0:00 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-115 , folio 33vRapenburg 1huis
eigenaarRutger Tjerks
gebruikerRutger Tjerks
huurwaarde totaal09‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑12‑12 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-115 , folio 33vRapenburg 1huis
eigenaarRutger Tjerks
gebruikerRutger Tjerks
huurwaarde totaal09‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑12‑12 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-137 , folio 64rRapenburg 1wooningen
eigenaarP. Tetrode
gebruikerLaas Sanders
huurwaarde35‑00‑00 cg
gebruikerledig
huurwaarde00‑00‑00 cg
gebruikerLammert Lammerts
huurwaarde26‑00‑00 cg
gebruikermilitairen
huurwaarde26‑00‑00 cg
gebruikerTjerk Rutgers
huurwaarde22‑00‑00 cg
huurwaarde totaal109‑00‑00 cg
af: lasten03‑00‑00 cg
huurwaarde totaal106‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde19‑05‑06 cg


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0002r van 10 apr 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rapenburg 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenZytse Gerryts
naastligger ten westenLutske Jans


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0001r van 10 apr 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rapenburg 1Rapenburg NZ40‑07‑00 cgkamer en weefwinkel
koperZytse Gerryts, gehuwd metmr. bontwever en visser
koperLutske Jans
bewonerWopke Frederiks26‑00‑00 cg
naastligger ten oostenJohannes van Seist
naastligger ten zuidenRapenburg
naastligger ten westenFrans Jans
naastligger ten noordenJohannes van Seist
verkoperAurelia Gratama, gehuwd met
verkoperPieter Tetrodekoopman


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-137 , folio 64rRapenburg 1huis en tuin
eigenaarJohannes van Zeist
gebruikerFolkert Baukes
huurwaarde18‑00‑00 cg
gebruikerJohannes van Zeist
huurwaarde17‑00‑00 cg
gebruikerJan Geerts
huurwaarde20‑00‑00 cg
huurwaarde totaal55‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑00‑00 cg


1792 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0064v van 9 dec 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rapenburg 1Rapenburg NZ46‑00‑00 cghuis en weefwinkel
koperGrietje Rutgers, gehuwd met
koperCornelis Tromp
huurderCobes Flau koperslagersknecht0‑09‑00 cg
naastligger ten oostenSytske Gerrits
naastligger ten zuidenRapenburg
naastligger ten westenYede Wybes
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Coenraad Bakker
verkoperAagje Rutgers, gehuwd met
verkoperDouwe Jansscheepstimmerman


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-137 , folio 64rRapenburg 1huis en tuin
eigenaarJohannes van Seist
gebruikerJohannes van Seist
huurwaarde17‑00‑00 cg
gebruikerGerlof Corvinus
huurwaarde15‑00‑00 cg
gebruikerPieter Dirks
huurwaarde20‑00‑00 cg
huurwaarde totaal52‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑09‑00 cg


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0099r van 2 mei 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rapenburg 1Rapenburg NZ40‑05‑00 cghuis en weefwinkel
koperTjeerd Roelofs koopman
huurderde weduwe van wijlen Smit 0‑10‑00 cg
naastligger ten oostenZytske Gerryts
naastligger ten zuidenRapenburg
naastligger ten westenJohannes Eeuwes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperHaring Wiegers, gehuwd met
verkoperGrietje Ruths


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
3-137 , pag. 63Rapenburg 1Johannes van Seist 1‑00‑00 cg


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0093r van 25 nov 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 55twee_achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSytze Gerrits


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1797Rapenburg 1Sipke Spoelstra winkelierHarlingenhuis (35 m²)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1797Rapenburg G-280Daniel Snijder woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1797Kerkpoortstraat G-295 Willem Tjerks Bekius bakkerij


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1797Rapenburg 1 (G-ong)Tjerk Bekiuswoonhuis


2023
0.13651990890503


  terug